• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dziesiąty Międzynarodowy Kongres Recyklingu Samochodów, Bazylea, Szwajcaria

  03.02.2010. 17:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W dniach 3-5 marca 2010 r. odbędzie się w Bazylei, Szwajcaria, 10. Międzynarodowy Kongres Recyklingu Samochodów (IARC).

  Ograniczenie składowania odpadów po zregenerowanych pojazdach i odzyskiwanych komponentach stanowi wyzwanie dla środowiska i rynku w całej UE. Uczestnicy IARC będą analizować ten problem oraz strategie i regulacje mające wpływ na recykling pojazdów, które nie mogą być już użytkowane (ELV).

  W czasie dwóch pierwszych dni konferencji odbędą się dyskusje i wystąpienia specjalistów oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. Trzeci dzień zarezerwowano na zwiedzanie między innymi zakładu recyklingu akumulatorów, składowiska niebezpiecznych odpadów oraz zakładu złomowania i przetwarzania złomu samochodowego.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Odzysk – wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania. Pojęcie odzysku jest zatem szersze od pojęcia recyklingu, obejmuje np. także spalanie odpadów w spalarniach odpadów komunalnych. Remondis AG & Co KG - niemieckie przedsiębiorstwo z sektorów: zbiórki i przetwarzania odpadów, gospodarki wodno - ściekowej i oczyszczania miasta. Jest spółką rodzinną założoną w 1934, do 2005 działającą pod nazwą Rethmann. Obecnie jest największym przedsiębiorstwem gospodarki odpadami i recyklingu w Niemczech, z dużym udziałem w rynku w Polsce i w Australii oraz mniejszym w kilkunastu innych krajach Europy oraz w Japonii, Chinach i na Tajwanie. GreenEvo – Acelerator Zielonych Technologii (AZT) - projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu wytypowane zostały najlepsze polskie rozwiązania, w tym technologie oczyszczania ścieków, przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obejmujące maszyny rolnicze służące do wytwarzania brykietu i kolektory słoneczne.

  Międzynarodowy Kongres Neurologiczny (ang. International Neurological Congress) - pierwszy międzynarodowy kongres neurologów Świata. Po raz pierwszy odbył się w 1931 roku w Brnie. Odbywał się co cztery lata. Kongres przyczynił się do integracji środowiska neurologicznego na Świecie i powstania Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Copper Box (dosłownie Miedziane Pudełko) - hala sportowa na terenie Parku Olimpijskiego w Londynie, zawdzięczająca swoją nazwę okładzinie z miedzi, w większości pochodzącej z recyklingu złomu, którą pokryta jest przeważająca część jej fasady oraz dach.

  Czyściwo - materiał używany w zakładach przemysłowych i w warsztatach usługowych do wycierania znacznych zabrudzeń smarami, olejami, farbami itp. Najczęściej używane są do tego celu pozyskane w recyklingu szmaty, często specjalnie do tego celu segregowane. Największą wartość w grupie czyściw z recyklingu ma czyściwo z białej bawełny, pozbawione podczas segregacji wszelkiego rodzaju zapięć - elementów z metalu lub plastiku. Czyściwo niesegregowane ma mniejszą wartość, ponieważ zawierać może szmaty z innych niż bawełna materiałów, także z włókien sztucznych, które na ogół znacznie gorzej wchłaniają wilgoć, może też zawierać drobne obce elementy (zamki, zapięcia); ma jednak znacznie niższą cenę i stosowane bywa do czyszczenia posadzek itp. Szmata – kawał tkaniny, zwykle zniszczonej, podartej lub o niskiej jakości. Określenie używane także w odniesieniu do niskiej jakości i zniszczonej odzieży. Szmaty wykorzystywane są w życiu codziennym oraz komercyjnie w recyklingu, gdzie pełnią ważną rolę w obiegu surowców wtórnych.

  Upcykling – forma przetwarzania wtórnego odpadów, w wyniku którego powstają produkty o wartości wyższej niż przetwarzane surowce. Proces ten pozwala zmniejszyć zarówno ilość odpadów, jak i ilość materiałów wykorzystywanych w produkcji pierwotnej. Recykling, recyklizacja (ang. recycling) – jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów.

  Martin Christoffel (ur. 2 września 1922 w Bazylei, zm. 3 kwietnia 2001 w Küttigen) – szwajcarski szachista, mistrz międzynarodowy od 1952 roku.

  Symbole materiałów do recyklingu: W celu uproszczenia recyklingu wprowadzone są specjalne kody oznaczenia różnych materiałów. Kody zawierają trzy strzałki, tworzące trójkąt, z grotami skierowanymi zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wewnątrz trójkąta znajduje się liczba oznaczająca kod użytego materiału, a pod trójkątem umieszczany jest skrót literowy.

  Międzynarodowy Kongres Botaniczny (ang. International Botanical Congress, IBC ) – oficjalne spotkania botaników różnych specjalizacji z całego świata organizowane co 6 lat. Spotkania organizowane są przez Międzynarodowy Związek Towarzystw Botanicznych i Mikologicznych (ang. International Association of Botanical and Mycological Societies, IABMS ) w różnych miejscach na świecie. Ostatni, siedemnasty Kongres odbył się w Wiedniu, następny odbędzie się w dniach 24-30 lipca 2011 roku w Melbourne w Australii. Pierwszy Kongres miał miejsce w roku 1900 w Paryżu. Hans Johner (ur. 7 stycznia 1889 w Bazylei, zm. 2 grudnia 1975 w Thalwil) – szwajcarski szachista i kompozytor szachowy, mistrz międzynarodowy od 1950 roku. Z zawodu był muzykiem.

  Sony Ericsson Hazel – telefon komórkowy firmy Sony Ericsson zbudowany z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Z założenia producentów przyjazny środowisku również dzięki elektronicznemu podręcznikowi użytkownika w telefonie. Dla urządzenia przeznaczona jest energooszczędna ładowarka (EP300) z serii Greenheart Phones. Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych – spalarnia odpadów znajdująca się przy ulicy Gwarków w Warszawie, w dzielnicy Targówek.

  Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji z dnia 20 stycznia 2005 r. – polski akt prawny określający zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

  Dodano: 03.02.2010. 17:12  


  Najnowsze