• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Energia fal morskich rośnie w siłę - połowa gniazd generatora Wave Hub już zajęta

  15.02.2012. 18:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ostatnio zajęte zostały dwa z czterech gniazd przybrzeżnego stanowiska testowego energii morskiej, podłączonego do sieci dystrybucyjnej, które sfinansowane zostało ze środków unijnych. Generator Wave Hub, zlokalizowany u wybrzeży Kornwalii w Wlk. Brytanii to największe tego typu stanowisko testowe na świecie. Dofinansowanie w wysokości 23 mln EUR pochodzi z budżetu celu "Konwergencja" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który koncentruje się na wspieraniu zrównoważonego, zintegrowanego rozwoju gospodarczego i tworzeniu stałych miejsc pracy.

  Generator Wave Hub to wspólna infrastruktura morska do demonstracji i sprawdzania szerokiego wachlarza urządzeń generujących energię z fal morskich przez dłuższy okres. Usytuowany 16 kilometrów od wybrzeża, składa się z elektrycznego huba na dnie morskim, do którego mogą być dołączane instalacje wykorzystujące ruch fal morskich. Do wynajęcia dostępne są cztery niezależne gniazda, z których każde ma moc od 4 do 5 MW. Łącznie, te cztery gniazda mają moc odpowiadającą zapotrzebowaniu 7.000 gospodarstw domowych na energię elektryczną.

  Ostatnim przedsiębiorstwem, które dołączyło do udziału w pracach nad generatorem Wave Hub jest irlandzka firma OceanEnergy Limited. Przyłączyło się ono do Ocean Power Technologies (OPT) z siedzibą w Wlk. Brytanii i USA, które to przedsiębiorstwa już złożyły swój podpis na porozumieniu w sprawie podłączenia konwertera PowerBuoy do generatora Wave Hub.

  Przez ostatnie trzy lata firma OceanEnergy testowała swój prototyp konwertera OE Buoy w skali 1:4 w zatoce Galway w Irlandii. Testy uzyskały wsparcie z finansowanego ze środków unijnych projektu CORES (Komponenty do systemów oceanicznej energii odnawialnej), który otrzymał grant o wartości ponad 4,5 mln EUR z tematu "Energia" Siódmego Programu Ramowego (7PR)

  Teraz konwerter OE Buoy zostanie przetestowany w praktyce z generatorem Wave Hub, który zasadniczo jest gigantycznym "gniazdem wtykowym" na dnie morskim, połączonym z krajową siecią dystrybucyjną na lądzie za pomocą podwodnego kabla poprowadzonego po dnie morskim o wadze 1.300 ton i długości 25 km.

  Konwerter OE Buoy wykorzystuje zasadę kolumny oscylacyjnej. Fale wpływają do podmorskiej komory, wypychają powietrze przez turbinę na powierzchni i wytwarzają energię elektryczną. Cofające się fale wytwarzają podciśnienie, wciągając ponownie powietrze przez turbinę. Dzięki zastosowanej technologii turbina wiruje w sposób ciągły, niezależnie od kierunku przepływu powietrza. To podnosi sprawność i oznacza wykorzystanie zaledwie jednej ruchomej części, minimalizując koszty konserwacji.

  Unijna Komisarz ds. Badań Naukowych, Innowacji i Nauki, Máire Geoghegan-Quinn, wizytowała konwerter OE Buoy w listopadzie 2010 r. w toku realizacji projektu CORES.

  Claire Gibson, dyrektor naczelna generatora Wave Hub, tak skomentowała zajęcie drugiego gniazda: "Mam przyjemność potwierdzić nasze partnerstwo z OceanEnergy Limited i z niecierpliwością czekam na wspieranie ich w podłączaniu się do generatora Wave Hub jeszcze w tym roku. Przedsiębiorstwo OceanEnergy przeprowadziło trzyletnie testy prototypu w warunkach morskich i jest gotowe do podjęcia kolejnego kroku w ramach projektu Wave Hub z pełnowymiarowym urządzeniem. Jeżeli wszystko przebiegnie jak należy, spodziewamy się, że firma OceanEnergy podłączy cały szereg urządzeń do generatora Wave Hub. Wspierając w tym zakresie firmę OceanEnergy możemy przeprowadzić obecnie pełne testy procedur operacyjnych i ustalić proces pozyskiwania zezwoleń morskich. Wspomoże to i przyspieszy kolejne podłączenia do generatora Wave Hub."

  Dzięki długim odcinkom linii brzegowej graniczącej bezpośrednio z Oceanem Atlantyckim, Wlk. Brytania i Irlandia mają dobre warunki do promowania rozwoju energetyki morskiej, bowiem sztormy w głębi Atlantyku wywołują fale, które ostatecznie docierają do ich wybrzeży.

  Wykorzystanie energii fal może zapewnić na wiele nadchodzących lat bezpieczne dostawy ekologicznej energii elektrycznej - takiej, która nie wiąże się z emisją zanieczyszczających gazów cieplarnianych do zapchanej już atmosfery Ziemi. Wspieranie i zachęcanie do tego typu technologii ma kluczowe znaczenie, jeżeli UE ma osiągnąć cel zaspokajania 20% swojego zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych do roku 2020.

  Technologia fal morskich jest nadal stosunkowo młoda, stąd by te systemy mogły robić postępy w kierunku pełnego urynkowienia muszą być skutecznie rozwijane w formie jednostek nadających się do masowej produkcji.

  Poseł Parlamentu Europejskiego (PPE) z Irlandii, Phil Prendergast z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów (S&D) pochwalił wsparcie testów OE Buoy z budżetu 7PR i zwrócił uwagę na nadrzędne korzyści, jakie przyniesie partnerstwo między OceanEnergy a Wave Hub: "UE zapewniła ponad 1,4 mln EUR irlandzkim uczestnikom, którzy współpracują nad badaniami naukowymi i rozwojem tego światowej klasy produktu. Inwestycja opłaca się bez wątpienia, gdyż podobne projekty zaowocowały namacalnymi wynikami, które przyniosą korzyści całej Europie. Porozumienie OceanEnergy to również sukces irlandzkiego sektora badań naukowych i rozwoju, zwłaszcza w świetle niedawnych propozycji przedłożonych w ramach 'Horyzontu 2020' - nowego, europejskiego programu B+R."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Z-Wave − protokół bezprzewodowy służący do połączenia w jedną, zdalnie sterowaną sieć wykorzystywany w systemach inteligentnego zarządzania budynkiem.
  Ideą protokołu z-wave jest synchronizacja urządzeń automatyki domowej w topologii mesh, tak zwanej sieci kratowej. Każde urządzenie komunikuje się z centralą inteligentnego zarządzania będąc zarazem przekaźnikiem sygnału dla innych urządzeń. Umożliwia to zbudowanie bezprzewodowej sieci zarządzania budynkiem o cztery razy większym zasięgu niż zasięg połączenia pomiędzy dwoma urządzeniami z-wave. Wyjątkiem są urządzenia zasilane bateryjnie, które za względu na oszczędność źródła zasilania mają wyłączoną możliwość przekazywania sygnału. System charakteryzuje się cechą która umożliwia instalację inteligentnego zarządzania budynkiem, nie wymagającą ingerencji w strukturę budynku i instalację elektryczną.
  Turbozespół wodny, hydrozespół (ang. hydroelectric set) - określenie obejmujące całość urządzeń służących do przemiany hydraulicznej energii wody na energię elektryczną. Standardowy turbozespół wodny składa się zasadniczo z dwóch maszyn: turbiny wodnej i generatora. W przypadku pośredniego napędu generatora przez turbinę dodatkowym elementem turbozespołu jest przekładnia, którą zalicza się jednak do zespołów turbin. Wave – seria urządzeń typu smartfon, produkowana od 2010 roku przez firmę Samsung. Pierwszym urządzeniem z tej serii jest model S8500, zaprezentowany na początku 2010 roku, na targach MWC.

  Elektrownia cieplna (konwencjonalna lub jądrowa) – zespół urządzeń produkujący energię elektryczną wykorzystując do tego celu szereg przemian energetycznych, wśród których istotne znaczenie odgrywa ciepło. Energia cieplna pochodzi zwykle ze spalania paliwa w kotle parowym. Służy ona do podgrzania i odparowania wody oraz przegrzania pary wodnej. W turbinie następuje zamiana energii cieplnej pary na energię mechaniczną odprowadzaną wałem do generatora elektrycznego, w którym zamieniana jest na energię elektryczną. W elektrowni wykorzystującej układ turbiny gazowej ciepło dostarczane jest w komorze spalania (układ otwarty), bądź w wymienniku ciepła (układ zamknięty). S8600 (znany także jako Wave 3) - smartfon firmy Samsung zaprezentowany w sierpniu 2011 jako flagowy model serii Wave i następca telefonu Wave II S8530.

  The New Wave of American Heavy Metal (nazywany też NWOAHM lub NWoAHM) – kierunek w muzyce heavy metalowej, zapoczątkowany w USA w późnych latach 90. XX w. Nazwa terminu NWOAHM wywodzi się z kierunku New Wave of British Heavy Metal, funkcjonującego z dużą popularnością w latach 80. Mimo że nazwa jest używana przez media związane z muzyką rockową, to sama definicja nie jest całkiem jeszcze ukształtowana. NWOAHM bierze pod uwagę przywrócenie heavy metalu do mainstreamu. D-Wave (wcześniej Digital Wave) - marka odtwarzaczy MP3/MP4. Odtwarzacze tej marki maja zastosowana pamięć Flash firmy Samsung o pojemności od 128MB do 8GB (aktualnie w sprzedaży od 1GB - 8GB). Marka zadebiutowała na rynku odtwarzaczy 1 maja 2005 a jej właścicielem jest firma Empire Audio Sp. z o.o..

  No wave – krótkotrwały, wywodzący się z punk rocka muzyczny ruch końca lat siedemdziesiątych i początku osiemdziesiątych, mający swój ośrodek w Nowym Jorku. Jego nazwa oznacza bunt przeciwko popularnej w tym okresie new wave. Nurtowi brakuje oprócz tego jednoznacznych wyznaczników, choć artyści często sięgali po atonalne dźwięki, faktury nawiązujące do gatunku downtown, a teksty zawierały wątki nihilistyczne. Energia wiatru – energia kinetyczna przemieszczających się mas powietrza, zaliczana do odnawialnych źródeł energii. Jest przekształcana w energię elektryczną za pomocą turbin wiatrowych, jak również wykorzystywana jako energia mechaniczna w wiatrakach i pompach wiatrowych, oraz jako źródło napędu w jachtach żaglowych. W 2010 roku energia wiatru dostarczyła ludzkości 430 TWh, czyli 2,5% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

  Broadcast Wave Format (BWF) - odmiana formatu plików dźwiękowych Wave zaproponowany w 1996 r. przez European Broadcasting Union, służący do wymiany danych dźwiękowych między różnymi platformmi komputerowymi. Od Wave różni się dodatkową metainformacją przeznaczoną dla konkretnych maszyn czy aplikacji - przykładowo, może zawierać markery czasu sygnalizujące, w których miejscach projektu opracowywanego w wideoedytorze należy wstawić plik.

  Meksykańska fala (The wave, Mexican wave, La Ola i inne) – rodzaj dopingu wykonywanego przez publiczność podczas zawodów sportowych.

  Prądnica – urządzenie przekształcające energię mechaniczną w energię elektryczną. Jest rodzajem maszyny elektrycznej i generatora elektrycznego. Wytwarzanie energii elektrycznej odbywa się w prądnicach dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej. Dzieje się to dzięki względnemu ruchowi przewodnika i zewnętrznego pola magnetycznego. Wave Gotik Treffen (z niem. das Treffen - spotkanie) - doroczny festiwal muzyczny w Lipsku (Niemcy). Ponad 150 zespołów reprezentujących wiele gatunków muzycznych (rock gotycki, gothic metal, industrial, neofolk, dark wave, death rock itp.) gra w kilku miejscach w mieście przez 4 dni w tzw. Zielone Świątki.

  Taryfa gwarantowana (ang. feed-in tariff, FIT) – mechanizm polityki państwa mający na celu przyspieszenie inwestycji w zakresie technologii energii odnawialnych. Mechanizm ten przyczynia się do osiągnięcia celu poprzez oferowanie długoterminowych kontraktów dla producentów energii odnawialnej, zwykle na podstawie kosztów wytwarzania poszczególnych technologii. Technologie takie jak na przykład energia wiatrowa, otrzymują niższą cenę za kWh, natomiast ogniwom słonecznym i elektrowniom wykorzystującym energię pływów morskich oferuje się wyższą cenę, co odzwierciedla wyższe koszty. Ponadto taryfy często zawierają „taryfową degresję” – mechanizm, zgodnie z którym cena (lub taryfa) spada w czasie. Robi się to w celu monitorowania oraz zachęcania do obniżania kosztów technologii. Celem taryf jest oferowanie rekompensaty kosztów produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zapewniając gwarancję ceny oraz długoterminowe kontrakty, które wspierają finansowanie inwestycji w energię odnawialną. Okręt podwodny z napędem jądrowym – okręt podwodny, który do napędu i do zasilania urządzeń pokładowych w energię elektryczną wykorzystuje energię jądrową wytwarzaną w siłowni okrętowej mieszczącej jeden bądź więcej reaktorów. Działanie tego rodzaju napędu opiera się najczęściej na wytwarzaniu w reaktorze jądrowym energii cieplnej, która częściowo odbierana jest z niego przez krążący w pierwszym obiegu moderator. Moderatorem w zależności od rodzaju reaktora jest krążąca w obiegu woda albo ciekły metal, który w wymienniku przekazuje energię cieplną wodzie krążącej w drugim obiegu, zamieniając ją w przegrzaną parę. Ta, krążąc w systemie rur pod bardzo wysokim ciśnieniem, przekazuje energię turbinie, ulegając przy tym schłodzeniu, przez co powraca do stanu ciekłego. Napędzana przez parę turbina za pomocą systemu przekładni napędza wał napędowy, albo też za pomocą odpowiedniego generatora wytwarza energię elektryczną niezbędną do napędu wału za pomocą silnika elektrycznego.

  Dodano: 15.02.2012. 18:17  


  Najnowsze