• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ESA pomaga chronić wybrzeża na świecie

  23.02.2011. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wody przybrzeżne mają kluczowe znaczenie dla ludzi w kontekście produkcji żywności, są ważne dla handlu i w coraz większym stopniu stanowią główne źródło dochodu w branży turystycznej. Z tego względu naukowcy wykorzystują dane satelitarne dostarczane przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) do monitorowania wybrzeża na całym świecie. Analizują dane, aby kontrolować, czy te delikatne ekosystemy nie są narażone na zanieczyszczenia lub nadmierną eksploatację. Dzięki tym informacjom przyszły rozwój będzie można prowadzić w sposób zrównoważony przy jak najmniejszym wpływie na wody przybrzeżne.

  Badania stanowią część projektu CoastColour ESA, który umożliwia naukowcom pełne wykorzystanie wyjątkowych możliwości czujnika średniej rozdzielczości spektrometru obrazującego (MERIS) na satelicie Envisat. Dzięki rozdzielczości 300 metrów MERIS zapewnia najostrzejsze, dostępne obrazy wód przybrzeżnych. Zapewnia również pasma widmowe zaprojektowane specjalnie do opisywania złożonych mieszanin zanieczyszczeń, osadów w zawiesinie i fitoplanktonu występującego zwykle w strefach przybrzeżnych.

  W projekcie CoastColour, który przetwarza obecnie dane MERIS z 27 regionów przybrzeżnych o wysokim priorytecie, bierze już udział czterdzieści organizacji. Jedną z tych, które wykorzystują tę technologię w sposób optymalny jest zespół z Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) z Australii. Organizacja ta, kierowana przez dr Arnolda Dekkera, kierownika grupy teledetekcji środowiskowej pionu ds. gruntów i zasobów wodnych w CSIRO, bierze udział w projekcie CoastColour w celu wypracowania technik monitorowania stanu wielkiej rafy koralowej Australii.

  CSIRO niepokoi się rozległymi smugami pełnymi osadów niesionych przez wody rzeczne, które wpływają do laguny koralowej w porze deszczowej. Osady mogą oblepić korale i pozbawić je światła słonecznego, którego potrzebują, by przetrwać, a przenoszone przez rzeki substancje odżywcze mogą wpływać na częstotliwość naturalnie występującego zakwitu wody. "Należy pochwalić ESA za wspieranie wykorzystywania obserwacji Ziemi do pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem tymi naprawdę złożonymi wodnymi ekosystemami przybrzeżnymi" - zauważa dr Dekker.

  Dane MERIS służą również do monitorowania szkodliwych zakwitów wody wzdłuż zachodniego wybrzeża Afryki Południowej w południowym systemie upwellingu Benguela. Czerwone pływy i zakwity wody z wyjątkowo wysokimi stężeniami fitoplanktonu często występują w zatokach regionu, zagrażając rybołówstwu i turystyce. Dr Stewart Bernard z Rady ds. Badań Naukowych i Przemysłowych (CSIR) Afryki Południowej opracowuje systemy ukierunkowane na integrację danych satelitarnych z modelami hydrodynamicznymi w celu operacyjnego monitorowania i przewidywania szkodliwych zakwitów wody. Menedżerowie zasobów przybrzeżnych i regionalna akwakultura zdecydowanie potrzebują tych prognoz, aby minimalizować zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego i straty finansowe - według dr Bernarda.

  "Zaangażowanie lokalnych naukowców w projekt CoastColour już poszerzyło techniczne możliwości odczytu koloru oceanu wokół Afryki Południowej i ma istotnie pomóc we wprowadzeniu komponentów kolorowego oceanu do prac nad budowaniem afrykańskich, operacyjnych systemów oceanograficznych" - zauważa.

  Naukowcy mają również nadzieję, że dane satelitarne ułatwią złagodzenie problemów zanieczyszczenia w Morzu Bałtyckim, gdzie zrównoważony rozwój portów morskich wymaga pogłębiania co dwa lata kanałów żeglugowych. Pogłębianie powoduje mieszanie dużych ilości osadów w zawiesinie z wodą, co wpływa na jakość wód przybrzeżnych, która podlega międzynarodowym normom.

  Dr Liis Sipelgas z Politechniki Tallińskiej, Estonia, współpracuje z portem w Tallinie, który zarządza czterema portami na estońskim wybrzeżu, aby poznać skutki środowiskowe ich działalności związanej z pogłębianiem na podstawie mapowania smug sedymentacyjnych.

  "Nowe produkty CoastColour dotyczące jakości wody na danym stanowisku znacząco poprawiają operacyjny monitoring środowiskowy prac pogłębiających prowadzonych w porcie" - wyjaśnia dr Sipelgas. "Produkty te umożliwiają również oszacowanie i ilościowe określenie zmian jakości wody na obszarze portu."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Wody przejściowe – wody powierzchniowe, znajdujące się w pobliżu ujścia rzek i cieśnin, które są częściowo zasolone, ale pod dużym wpływem wód słodkich. W Polsce do tych wód zaliczają się również morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Wody przejściowe ujęte zostały jako jeden z rodzajów wód powierzchniowych w artykule 5, pkt 5.1a Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne. Na całym świecie występują na terenie portów i zostały na tych terenach silnie zanieczyszczone. Obejmują szereg różnych typów siedlisk, tj. ujścia rzek, delty, laguny, przybrzeżne jeziora i stawy.

  Jakość wody w kąpieliskach jest badana w celu ochrony środowiska oraz zdrowia publicznego, a także mając na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wody w kąpieliskach oraz ochronę takiej wody przed dalszym zanieczyszczeniem.

  Klasy jakości wód – sposób oceny stanu jakościowego wód stosowany w Polsce. Klasyfikacja jakości wód podlegała zmianom, a różne typy wód są klasyfikowane w nieco odmienny sposób. Przez kilkadziesiąt lat wody powierzchniowe były dzielone na klasy czystości, a nie jakości. Wyróżniano trzy klasy czystości: I, II, III i wody pozaklasowe (NON). Równolegle istniały systemy klasyfikacji wód podziemnych (cztery klasy jakości) i wód powierzchniowych przeznaczonych do spożycia (trzy kategorie).

  Klasy jakości wód – sposób oceny stanu jakościowego wód stosowany w Polsce. Klasyfikacja jakości wód podlegała zmianom, a różne typy wód są klasyfikowane w nieco odmienny sposób. Przez kilkadziesiąt lat wody powierzchniowe były dzielone na klasy czystości, a nie jakości. Wyróżniano trzy klasy czystości: I, II, III i wody pozaklasowe (NON). Równolegle istniały systemy klasyfikacji wód podziemnych (cztery klasy jakości) i wód powierzchniowych przeznaczonych do spożycia (trzy kategorie).

  Klasy jakości wód – sposób oceny stanu jakościowego wód stosowany w Polsce. Klasyfikacja jakości wód podlegała zmianom, a różne typy wód są klasyfikowane w nieco odmienny sposób. Przez kilkadziesiąt lat wody powierzchniowe były dzielone na klasy czystości, a nie jakości. Wyróżniano trzy klasy czystości: I, II, III i wody pozaklasowe (NON). Równolegle istniały systemy klasyfikacji wód podziemnych (cztery klasy jakości) i wód powierzchniowych przeznaczonych do spożycia (trzy kategorie).

  Klasy jakości wód – sposób oceny stanu jakościowego wód stosowany w Polsce. Klasyfikacja jakości wód podlegała zmianom, a różne typy wód są klasyfikowane w nieco odmienny sposób. Przez kilkadziesiąt lat wody powierzchniowe były dzielone na klasy czystości, a nie jakości. Wyróżniano trzy klasy czystości: I, II, III i wody pozaklasowe (NON). Równolegle istniały systemy klasyfikacji wód podziemnych (cztery klasy jakości) i wód powierzchniowych przeznaczonych do spożycia (trzy kategorie).

  Klasy jakości wód – sposób oceny stanu jakościowego wód stosowany w Polsce. Klasyfikacja jakości wód podlegała zmianom, a różne typy wód są klasyfikowane w nieco odmienny sposób. Przez kilkadziesiąt lat wody powierzchniowe były dzielone na klasy czystości, a nie jakości. Wyróżniano trzy klasy czystości: I, II, III i wody pozaklasowe (NON). Równolegle istniały systemy klasyfikacji wód podziemnych (cztery klasy jakości) i wód powierzchniowych przeznaczonych do spożycia (trzy kategorie).

  Dodano: 23.02.2011. 15:37  


  Najnowsze