• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eurodeputowani wzywają do zaprzestania doświadczeń z wykorzystaniem ssaków naczelnych w UE

  24.10.2011. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska odpowiedziała na pisemną deklarację Parlamentu Europejskiego dotyczącą wykorzystywania naczelnych w doświadczeniach, podkreślając, że wdrożone procedury oceny etycznej w odniesieniu do badań finansowanych przez UE już doprowadziły do odrzucenia badań z wykorzystaniem naczelnych.

  W deklaracji podpisanej przez ponad 400 deputowanych do Parlamentu Europejskiego zachęca się Komisję, Radę Ministrów i Parlament Europejski do skorzystania z nowelizacji dyrektywy w sprawie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i innych celów doświadczalnych. Stworzyłoby to okazję do: - nadania rangi pilnego priorytetu kwestii zaprzestania wykorzystywania małp człekokształtnych i pozyskanych małp dzikich w doświadczeniach naukowych;
  - ustalenia terminu zamiany wykorzystywania w doświadczeniach naukowych wszystkich naczelnych na metody alternatywne.

  Komisja stwierdza, że obecnie pracuje nad zmianą dyrektywy i dodaje, że "każda działalność badawcza w programie ramowym musi być prowadzona zgodnie z fundamentalnymi zasadami etycznymi".

  Komisja inicjuje ocenę etyczną każdego wniosku badawczego, który wywołuje delikatne kwestie natury etycznej. "Badania z wykorzystaniem naczelnych zawsze podlegają ocenie etycznej. Jedyny projekt, który odrzucono w szóstym programie ramowym z przyczyn etycznych, rzeczywiście zakładał wykorzystanie naczelnych. To pokazuje, że ocena etyczna przeprowadzana przez Komisję Europejską jest w stanie ograniczyć wykorzystywanie naczelnych w badaniach", czytamy w oświadczeniu Komisji.

  "Co więcej, stosowanie dostępnych rozwiązań alternatywnych jest zawsze obowiązkowe i zgodne z zasadą 3R (Reduction, Refinement and Replacement - ograniczenie, udoskonalenie i zastąpienie wykorzystania zwierząt w badaniach), która jest częścią oceny naukowej i etycznej".

  Zdaniem Parlamentu każdego roku wykorzystuje się ponad 10 000 naczelnych w doświadczeniach prowadzonych w europejskich laboratoriach. Opinia publiczna jest jednak w przeważającym stopniu przeciwna takim praktykom: w deklaracji zwraca się uwagę, że ponad 80 procent uczestników konsultacji publicznych w 2006 r. uważało wykorzystywanie naczelnych w doświadczeniach za nie do przyjęcia.

  Najważniejsze argumenty przeciw tej praktyce to: dowody, że naczelne przetrzymywane w niewoli ogromnie cierpią; 26 procent gatunków naczelnych zagrożonych jest wyginięciem, a mimo to pozyskiwane dzikie naczelne w dalszym ciągu wykorzystuje się laboratoriach; trudno będzie chronić je przed dalszymi zagrożeniami, takimi jak konsumpcja człowieka, jeśli w tym samym czasie w krajach zachodnich będzie się wykorzystywać te gatunki w doświadczeniach; istnieją istotne różnice pomiędzy ludźmi a innymi naczelnymi, co oznacza, że wyniki badań z wykorzystaniem naczelnych nie zawsze mają zastosowanie u człowieka; zaawansowane technologie i techniki oferują dziś metody alternatywne, które są skuteczniejsze i bardziej wiarygodne niż doświadczenia na naczelnych.

  Brytyjski deputowany do Parlamentu Europejskiego i jeden z propagatorów deklaracji z zadowoleniem przyjął przyjęcie jej przez Parlament, mówiąc: "Postęp technologiczny zapewnia alternatywne metody testowania, które okazują się skuteczniejsze i bardziej wiarygodne niż doświadczenia na naczelnych, dlatego zaprzestanie wykorzystywania małp i małp człekokształtnych w doświadczeniach naukowych musi teraz stać się priorytetem".

  David Martin, inny brytyjski eurodeputowany, dodał: "Ssaki z rzędu naczelnych są na tyle bliskie człowiekowi w kategoriach funkcji społecznych, psychicznych i emocjonalnych, że narażanie ich na przeżywanie skrajnych wstrząsów psychicznych związanych z doświadczeniami naukowymi powinno być nie do pomyślenia. Poza tym doświadczenia naukowe na naczelnych często należą do tzw. złej nauki, a wiele z wykorzystywanych gatunków jest zagrożonych w swoim naturalnym środowisku".

  Dyrektor Eurogrupy ds. Dobrostanu Zwierząt z zadowoleniem przyjął Deklarację i wezwał Komisję do wdrożenia strategii i zaangażowania środków w celu stopniowego wycofania, w trybie pilnym, doświadczeń z wykorzystaniem naczelnych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wyrakowate, wyraki, tarsjusze (Tarsiidae) – rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych – ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych – do małpiatek (Prosimiae lub Prosimii), choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini). Stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia. Strepsirrhini – podrząd ssaków naczelnych obejmujący gatunki o cechach najbardziej prymitywnych wśród naczelnych, w języku polskim określanych jako niższe naczelne. Wspólną cechą wyróżniającą tę grupę zwierząt jest spiczasty pysk zakończony wilgotnym nosem połączonym z górną wargą. Poza palczakami wszystkie małpiatki zaliczane do Strepsirrhini mają zęby ułożone w grzebień zębowy złożony z dolnych siekaczy i kłów oraz – wykorzystywany do czyszczenia sierści – długi pazur na drugim palcu stopy. W oku większości gatunków występuje błona odblaskowa (tapetum lucidum), nie występuje natomiast charakterystyczny dla wyższych naczelnych (Haplorrhini) dołek środkowy siatkówki oka (fovea centralis). Haplorrhini – podrząd ssaków naczelnych obejmujący wyraki oraz małpy właściwe czyli szerokonose małpy Nowego Świata, wąskonose małpy Starego Świata i małpy człekokształtne. W języku polskim Haplorrhini określane są jako wyższe naczelne w odróżnieniu do niższych naczelnych z kladu Strepsirrhini. Haplorrhini jest taksonem monofiletycznym.

  Palczakowate (Daubentoniidae) – monotypowa rodzina ssaków naczelnych, zaliczana do małpiatek z podrzędu niższych naczelnych (Strepsirrhini). Obejmuje rodzaj Daubentonia É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1795, do którego zaliczane są endemiczne gatunki Madagaskaru – jeden współcześnie żyjący: Naczelne (Primates) – rząd ssaków łożyskowych charakteryzujących się najlepiej wśród wszystkich zwierząt rozwiniętym mózgiem. Tradycyjnie wśród naczelnych wyróżnia się małpiatki, wąskonose małpy ciepłych krajów Starego Świata, szerokonose małpy Nowego Świata żyjące w tropikach Ameryki i małpy człekokształtne. Dział zoologii zajmujący się badaniem ssaków naczelnych to prymatologia.

  Człowiekowate, hominidy (Hominidae) – rodzina ssaków naczelnych obejmująca największe wśród naczelnych gatunki wykazujące dużą inteligencję, skłonność do przyjmowania spionizowanej, dwunożnej postawy oraz zdolność do wytwarzania i używania narzędzi. Gatunkiem typowym rodziny jest Homo sapiens Linnaeus, 1758. Najstarszy znany z zapisów kopalnych hominid Sahelanthropus tchadensis pochodzi z miocenu, 7 mln lat temu.

  Dodano: 24.10.2011. 17:26  


  Najnowsze