• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejski ekosystem innowacji na konferencji w Warszawie i Brukseli

  07.10.2011. 00:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  "W kierunku europejskiego ekosystemu innowacji" - to hasło Trzeciego Europejskiego Szczytu Innowacyjności organizowanego 10 i 11 października w Warszawie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w partnerstwie z Fundacją Technology Partners - członkiem Forum Parlamentu Europejskiego Knowledge4Innovation.

  Celem organizatorów jest uzyskanie większej spójności europejskiego systemu badań i innowacji przy równoczesnym zachowaniu wolności państw członkowskich i regionów.

   

  Konferencja ma zgromadzić decydentów i polityków z UE, przedstawicieli władz szczebla krajowego oraz regionalnego, reprezentantów środowiska akademickiego oraz naukowego, przedstawicieli społeczeństwa, przedsiębiorców (również małych firm) a także obywateli UE.

  Organizatorzy założyli, że współpraca państw członkowskich i regionów ma zasadnicze znaczenie w budowaniu strategii badań i innowacyjności dostosowanych do uwarunkowań krajowych i regionalnych.

  Omówione zostaną zasady i obszary tych strategii oraz inteligentna specjalizacja, priorytety, budowanie partnerstwa. Uczestnicy dyskusji zdefiniują "dobre rządzenie", wskażą instrumenty wspierające prowadzenie badań i wspierające tworzenie innowacji. Jednym z zagadnień będzie też wykorzystanie "miksu politycznego" (ang. policy-mix) w politykach na rzecz badań i rozwoju.

  Konkluzje wypracowane podczas Trzeciego Europejskiego Szczytu Innowacyjności mają stanowić istotny wkład do Konwencji Innowacyjności organizowanej przez Komisję Europejską w dniach 5-6 grudnia.

  Spotkanie uzyskało wsparcie Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji Komisji Europejskiej. Część obrad odbędzie się w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli, w dniach 11-13 października. Udział w warszawskiej części szczytu w Hotelu Novotel jest bezpłatny, aby się zarejestrować należy wypełnić formularz, który dostępny jest pod adresem: https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZ5cENhWFFLejF2YWxmT19sQUJvY3c6MQ

  Więcej informacji można uzyskać pod adresem internetowym Forum Parlamentu Europejskiego: http://www.knowledge4innovation.eu/EIS/default.aspx

  PAP - Nauka w Polsce

   

  kol/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wybory do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji odbędą się w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Decyzją Rady Unii Europejskiej z 14 czerwca 2013 zostały przewidziane na okres od 22 do 25 maja 2014. Będą to ósme od 1979 wybory bezpośrednie do Parlamentu Europejskiego. W ich wyniku zostanie wybranych 751 eurodeputowanych, tj. o piętnastu mniej niż w VII kadencji. Innowacyjne Regiony Europy (ang. Innovating Regions in Europe - IRE) to sieć zainicjowana przez Komisję Europejską w 1996 roku, mająca na celu wsparcie regionów w realizacji polityki innowacji, wymiany doświadczeń pomiędzy regionami, w tym szczególnie w zakresie budowania regionalnych strategii innowacji. Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce – wybory do Parlamentu Europejskiego przeprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ich główne zasady oraz pozycja prawnoustrojowa Parlamentu Europejskiego określone są w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską, zaś szczegóły regulowane są na poziomie państw członkowskich. W Polsce regulacje prawne dotyczące wyłaniania składu Parlamentu Europejskiego zawarte są w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112).

  Wybory do Parlamentu Europejskiego – akt wyboru, w drodze głosowania, przez obywateli 27 (od 2014 - 28) państw członkowskich Unii Europejskiej swych przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego (eurodeputowanych). Posłowie VIII kadencji do Parlamentu Europejskiego zostali wybrani w wyborach przeprowadzonych w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej pomiędzy 22 a 25 maja 2014. W głosowaniu tym wyłoniono 751 eurodeputowanych na pięcioletnią kadencję (o 15 mniej niż pod koniec poprzedniej), która rozpoczęła się 1 lipca 2014.

  Posłowie VII kadencji do Parlamentu Europejskiego zostali wybrani w wyborach przeprowadzonych w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej pomiędzy 4 a 7 czerwca 2009. Wybory do Parlamentu Europejskiego V kadencji odbyły się w 15 krajach Unii Europejskiej w dniach 10, 11 i 13 czerwca 1999. W ich wyniku zostało wybranych 626 deputowanych do Parlamentu Europejskiego V kadencji.

  Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.

  Posłowie II kadencji do Parlamentu Europejskiego zostali wybrani w wyborach przeprowadzonych w 10 państwach członkowskich Unii Europejskiej pomiędzy 14 a 17 czerwca 1984. Kadencja rozpoczęła się 24 lipca 1984 i zakończyła się w 1989.

  Libertas – paneuropejskie stowarzyszenie założone przez Irlandczyka Declana Ganleya. Głównym celem stowarzyszenia ma być budowa paneuropejskiej partii politycznej, zdolnej odnieść sukces w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Główne punkty programu Libertas to zwalczanie biurokracji (którą ugrupowanie uważa w UE za nadmierną) oraz "działania na rzecz ograniczenia deficytu demokracji w Unii Europejskiej". Partia wystawiła kandydatów we wszystkich 27 krajach UE w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009.

  Posłowie VI kadencji do Parlamentu Europejskiego zostali wybrani w wyborach przeprowadzonych w 25 państwach członkowskich Unii Europejskiej pomiędzy 10 a 13 czerwca 2004. Kadencja rozpoczęła się 20 lipca 2004 i zakończyła się 13 lipca 2009.

  Posłowie V kadencji do Parlamentu Europejskiego zostali wybrani w wyborach przeprowadzonych w 15 państwach członkowskich Unii Europejskiej pomiędzy 10 a 13 czerwca 1999. Kadencja rozpoczęła się 20 lipca 1999 i zakończyła się 19 lipca 2004. Posłowie I kadencji do Parlamentu Europejskiego zostali wybrani w wyborach przeprowadzonych w 9 państwach członkowskich Unii Europejskiej pomiędzy 7 a 10 czerwca 1979. Kadencja rozpoczęła się 7 lipca 1979 i zakończyła się 24 lipca 1984.

  eCall - ogólnoeuropejski system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych. eCall jest związany z inicjatywą „eSafety”, która jest częścią kompleksowej strategii Komisji Europejskiej, zmierzającej do zachowania bezpieczeństwa na drogach i poprawy efektywności transportu w Europie. Zgodnie z drugim komunikatem Komisji, Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego oraz Komitetu Regionów, na temat eBezpieczeństwa, rozwinięcie systemu eCall na wielką skalę jest priorytetowym celem inicjatywy eBezpieczeństwo. Szacunki kosztów i zysków systemu eCall przeprowadzone w ramach projektu E-MERGE oraz badania SeiSS6 wskazują na możliwość uniknięcia, w skali Europy, śmierci nawet 2500 osób rocznie i zmniejszenia skutków wypadków o 15%. Urządzenia eCall będą montowane we wszystkich nowo-rejestrowanych pojazdach. Aktualnie wdrożenie systemu eCall przewiduje się na rok 2014.

  Dodano: 07.10.2011. 00:11  


  Najnowsze