• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej powstanie w Chęcinach

  13.07.2010. 01:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Badania terenowe, zajęcia dydaktyczne dla studentów oraz lekcje przyrodnicze dla uczniów będą prowadzone w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej, które powstanie w Chęcinach. Umowę o realizacji projektu podpisali 5 lipca na Uniwersytecie Warszawskim przedstawiciele UW, województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego oraz gminy Chęciny.

  "Chęciny to takie miejsce, gdzie praktycznie wszyscy studenci naszego wydziału zaczynali badania geologiczne, dlatego bardzo się cieszę, że nasza współpraca będzie kontynuowana" - powiedział podczas uroczystości podpisania umowy dziekan Wydziału Geologii UW prof. Andrzej Kozłowski.

  Jak informuje Izabela Kraszewska z biura prasowego UW, sygnatariusze umowy utworzą konsorcjum, którego głównym zadaniem będzie budowa Centrum. Wspólnie będą się ubiegali o dofinansowanie ze środków unijnych, które przeznaczą na budowę i wyposażenie Centrum. Koordynatorem konsorcjum i głównym beneficjentem dofinansowania będzie Uniwersytet Warszawski.

  Rektor UW prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, wyraziła nadzieję, że już wkrótce będą znane terminy zakończenia poszczególnych etapów budowy Centrum.

  "Nie możemy stać obojętni wobec projektu o takim znaczeniu, który pokazuje unikatowość naszego województwa" - zapewnił marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

  W Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej będą prowadzone badania terenowe oraz zajęcia dydaktyczne dla studentów z kraju, jak i z zagranicy. W ofercie dydaktycznej znajdą się również zajęcia przyrodnicze przeznaczone dla uczniów. "Do zadań ośrodka należeć też będzie popularyzacja edukacji w zakresie inżynierii i ochrony środowiska. Dodatkowo powstanie tam stacja naukowa Wydziału Geologii UW" - informuje Izabela Kraszewska.

  Według planów, na 3 tys. 500 m. kw. powierzchni użytkowej gmachu Centrum Edukacji Geologicznej znajdą się sale naukowo-dydaktyczne oraz mieszkania przeznaczone dla studentów i naukowców, zaangażowanych w badania prowadzone w ramach Centrum. Ponadto w budynku będzie można skorzystać m.in. z sal konferencyjnych. EKR

  PAP - Nauka w Polsce

  kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie (PCN) - instytucja oświatowa powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w 1991r. Z dniem 1 stycznia 2011 r., na mocy zarządzenia nr 35 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r., Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie zostało włączone do Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą z siedzibą w Warszawie. Utworzona w ten sposób instytucja nosi nazwę Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). Polonijne Centrum Nauczycielskie ulokowane jest w Lublinie i stanowi część Ośrodka, którego główną siedzibą jest Warszawa. Kartografia geologiczna zajmuje się przedstawianiem budowy geologicznej skorupy ziemskiej w postaci map i planów geologicznych, przekrojów geologicznych oraz innych form wyników obserwacji i interpretacji zjawisk geologicznych.
  Z kartografii geologicznej korzystają wszystkie dziedziny geologii ale w szczególności geologia stosowana.
  Podstawową formą badań kartografii geologicznej jest zdjęcie geologiczne czyli terenowa obserwacja naturalnych i sztucznych wychodni skał, zwietrzeliny, ukształtowania terenu oraz późniejsze badania kameralane pobranych próbek i okazów.
  Największym sukcesem polskiej kartografii geologicznej jest stworzenie Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000. Mapa ta zawiera poza arkuszem zasadniczym również liczne przekroje geologiczne i profile stratygraficzne oraz szkice dodatkowe jak: Centrum Nauki Kopernik – centrum nauki założone w 2005 w Warszawie, którego celem jest promowanie i popularyzacja nowoczesnej komunikacji naukowej. Zwiedzający mogą poznawać prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. Centrum jest instytucją, powołaną i finansowaną przez Miasto Stołeczne Warszawa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

  Światło Pamięci - nagroda przyznawana przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w uznaniu za wybitne zasługi w nauczaniu o Zagładzie i o tragedii Auschwitz. Nagroda ma charakter honorowy, składa się ze statuetki przedstawiającej antyczną lampkę oliwną z płomieniem oraz z dyplomu. Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej (CBiESM) – inicjatywa edukacyjna skierowana dla studentów zorganizowana przy Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych rozpoczęło swoją działalność 1 grudnia 2011.

  Centrum Nauki Kopernik – centrum nauki znajdujące się przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie, którego celem jest promowanie i popularyzacja nowoczesnej komunikacji naukowej. Zwiedzający mogą poznawać prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. Centrum jest instytucją, powołaną i finansowaną przez Miasto Stołeczne Warszawa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Centrum Badań nad Terroryzmem – jednostka badawcza działającą w ramach struktur organizacyjnych Collegium Civitas. Powstało w czerwcu 2005 r. Działalność Centrum ma charakter naukowo – badawczy i analityczny. Tematyka, wokół której skupione są badania prowadzone w Centrum, związana jest z szeroko pojmowanymi badaniami nad terroryzmem międzynarodowym i jego zwalczaniem.

  Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście - utworzone ww 2005 roku w ramach Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, centrum rozwija wszystkie płaszczyzny edukacji realizowane w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau przez Muzeum. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego - jeden z wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Istnieje od 2004 roku. Powstał on po odłączeniu od Wydziału Filologicznego. W jego skład wchodzi 17 katedr, Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie oraz Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów. Dziekanem wydziału jest prof. dr hab. Renata Przybylska.

  Jacek Strzemieczny (ur. 1949) – polski działacz społeczny, pedagog, urzędnik państwowy, dyrektor i prezes zarządu fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej.

  Centrum POISK (Центр «ПОИСК») jest oświatową i badawczą organizacją założoną w 2004 roku na Uniwersytecie Sankt-Petersburgskim (Rosja). Głównym celem Centrum jest zafascynowanie uczniów i studentów prowadzeniem samodzielnych badań naukowych.

  Krakowskie Centrum Komunikacyjne (KCK) – współczesna inwestycja, której głównym celem jest poprawienie komunikacji w ścisłym centrum Krakowa. W ramach Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego powstały lub powstają: Ruiny Akademii (The Ruin Academy, 2010) – niezależne, architektoniczne centrum badawcze znajdujące się na obszarze miasta Tajpej. Centrum to jest zarazem projektem, służącym jako "zestaw do ponownego przemyślenia miasta przemysłowego i zatopionego w nim człowieka" poprzez prowadzone w nim badania i cykl warsztatów.

  Nuuk Center – centrum handlowe w stolicy GrenlandiiNuuk. Znajduje się w sąsiedztwie centrum kulturalnego Katuaq, w dzielnicy Nuuk Centrum. Składa się z ponad 20 punktów handlowych i gastronomicznych oraz podziemnego parkingu, usytuowanych na powierzchni 25 000 m². Budowę obiektu przeprowadziła duńska firma MT Højgaard pod kierownictwem firmy Agerskov Consulting z Nuuk. Centrum zostało otwarte 27 lipca 2012 roku. Jego szacunkowy koszt budowy wyniósł 100 mln. USD. Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie jest niepubliczną uczelnią zawodową powstałą w marcu 2005 r. na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Pierwszym rektorem uczelni był prof. dr hab. Michał Gnatowski. Od 1 października 2009 r. rektorem uczelni jest dr Janusz Kowalski. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunkach: ekonomia i filologia. Założycielem uczelni od marca 2011 r. jest Fundacja Al Farabi. Wśród samodzielnych pracowników kadry naukowo dydaktycznej są: były rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Klemens Białecki, prof. Krzysztof Marecki, prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. dr hab. Halina Szmarłowska oraz Dyrektor Centrum Języków Obcych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku prof.dr hab. Ludmila Khvedchenya.

  Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) – publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzona przez ministra edukacji narodowej. Powstał 1 stycznia 2010 r. (z połączenia dwóch jednostek MEN) na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej nr 19 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie.

  Dodano: 13.07.2010. 01:18  


  Najnowsze