• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gen powiązany ze zwiększoną wagą urodzeniową bydła

  24.11.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Naukowcy z Niemiec i Japonii zidentyfikowali mechanizm genetyczny u bydła, który jest powiązany ze znacznymi różnicami w rozwoju prenatalnym. Odkrycie pozwoli hodowcom i naukowcom lepiej poznać powody nieprawidłowo dużego wzrostu płodu, co stanowi poważny problem w hodowli bydła. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie Genetics wydawanego przez Genetics Society of America.

  Odkrycie stanowi dorobek wspólnej inicjatywy podjętej przez pięć instytutów z Niemiec i Japonii: Instytut Biologii Zwierząt Gospodarskich im. Leibniza (FBN), Helmholtz Zentrum München, Politechnikę Monachijską, Instytut Genetyki Zwierząt Shirakawa oraz Instytut Rozwoju Hodowli Bydła Prefektury Kagoshima. Badania stanowią część długofalowego projektu badawczego SEGFAM (Segregacja rodzin) zajmującego się rozwojem i laktacją bydła.

  Zespół odkrył wariant genetyczny genu NCAPG (Niesynonimiczny polimorfizm w I kompleksie kondensyn nie-SMC, podjednostki G) na chromosomie 6 bydła. Jeden z odkrytych wariantów NCAPG był istotnie powiązany z rozwojem płodu w macicy.

  Dr Christa Kühn z FBN wyjaśnia, że z perspektywy ewolucyjnej wariant w genie NCAPG wydaje się raczej młody. "Niemniej jest już obecny u wielu ras. Funkcja genu u ssaków jest zasadniczo nieznana, niemniej wedle opisów ma on brać udział w podziale komórek u niższych organizmów takich jak muszka owocowa" - stwierdza dr Kühn.

  Badania objęły ponad 700 sztuk bydła rasy Charolais i Holstein (odpowiednio mięsne i mleczne), które znacznie różnią się od siebie pod względem rozwoju płodu. Pierwsze pokolenie potomstwa (F1) powstało w wyniku sztucznego zapłodnienia i transferu embriona. Następnie przyszło drugie pokolenie potomstwa (F2) w wyniku kojarzenia bydła F1.

  Podstawowym zadaniem stojącym przed zespołem było określenie wariancji genetycznej istotnej dla wysokiej wagi ciała cielęcia w macicy. W wyniku badań okazało się, że hodowcy bydła mogą nie być w stanie wykryć wariantu genetycznego na podstawie tradycyjnego testu genetycznego. To z kolei pomoże przedsiębiorcom zająć się przyszłą selekcją bydła w celu zmniejszenia liczby przypadków cieląt o wysokiej wadze urodzeniowej.

  W ramach wielu badań odkryto, że poporodowe życie ssaka po dużym wzroście prenatalnym może być problematyczne. Co więcej zwiększona waga urodzeniowa cielęcia często prowadzi do utrudnionego porodu, a nawet urodzenia martwego płodu. Poznanie mechanizmu tego wzrostu od dawna stanowi cel przedsiębiorców, w tym interesariuszy zajmujących się ochroną zdrowia zwierząt i ich hodowlą.

  W ramach raportu z ostatnich badań autorzy wyjaśniają, że lepsze poznanie czynników kontrolujących wzrost płodu "wspomoże sztuczne rozmnażanie i tradycyjną hodowlę zwierząt, jak również przyczyni się do pogłębienia wiedzy na temat ścieżek regulujących rozwój płodowy".

  Zidentyfikowano dwa kierunki przyszłych badań nad genem NCAPG u bydła: potencjalny test genetyczny oraz mechanizmy funkcjonalne genu.

  rdo: CORDIS

  informacji: Instytut Biologii Zwierząt Gospodarskich im. Leibniza: http://www.fbn-dummerstorf.de/ Genetics: http://www.genetics.org/ Teksty pokrewne: 30538 Kategoria: Różne
  Źródło danych: Genetics; Instytut Biologii Zwierząt Gospodarskich im. Leibniza
  Referencje dokumentu: Eberlein, A et al. (2009) Dissection of Genetic Factors Modulating Fetal Growth in Cattle Indicates a Substantial Role of the Non-SMC Condensin I Complex, Subunit G (NCAPG) Gene. Genetics, tom 183, 951-964, listopad 2009 r. DOI:10.1534/gene
  Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Badania Naukowe; Weterynaria i nauki o zwierzętach RCN: 31498   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Technopatie - urazy zwierząt wynikające z nieprawidłowego przystosowania budynków, pomieszczeń i urządzeń do anatomii zwierząt. Na przykład: stres bydła z powodu zbyt głośnej pracy maszyn znajdujących się blisko obory. Zebu, bydło domowe garbate (Bos indicus, Bos taurus indicus) – forma udomowionego w starożytności bydła domowego o charakterystycznym garbie położonym na grzbiecie i masywnych rogach, rozpowszechniona w krajach podzwrotnikowych jako zwierzęta użytkowe. W Indiach otaczane jest kultem, ma specjalny status jako święta krowa. Jako zwierzę odporne na gorący i wilgotny klimat oraz wiele chorób zebu jest krzyżowane z innymi rasami bydła. Wyhodowano liczne rasy tego bydła. Zespół arachnomelii (ang. syndrome of arachnomelia) – zespół malformacji obserwowany u niektórych ras bydła domowego. W latach 1964–1974 zespół odnotowywano głównie w populacji simentali. W latach 80. choroba dotyczyła głównie szwajcarskiego bydła brunatnego. U tej ostatniej rasy rozpoznano autosomalny dominujący sposób dziedziczenia wad i ograniczono ilość urodzeń chorych cieląt przez eliminację nosicieli genu.

  Stefan Glonek (ur. 1948, zm. 17 sierpnia 2013) – polski przedsiębiorca, hodowca bydła, współzałożyciel i wiceprezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, prezes Łódzkiego Związku Hodowców Bydła, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Federacji Sp. z o.o. Aberdeen angus – szkocka rasa bydła domowego hodowana dla mięsa. Jest to bydło jednomaściste czarne lub czarno-brązowe, bezrogie o głowie stosunkowo niewielkiej, krótkiej szyi, grzbiecie prostym i szerokim, klatce piersiowej głębokiej, kończynach krótkich i wymieniu małym. Bydło to jest porośnięte długim włosem.

  Eimeria bovis - protista wywołująca u bydła chorobę pasożytniczą - kokcydiozę bydła zwaną też czerwonką bydła. E. bovis pasożytuje w jelicie cienkim, jelicie ślepym oraz okrężnicy. Postać dorosła kształtu owalnego o wymiarach 20 – 28 μm. Żubroń - mieszaniec międzygatunkowy żubra oraz bydła domowego. Został wyhodowany w roku 1847 przez Polaka, Leopolda Walickiego, w wyniku skrzyżowania żubra-byka z samicami bydła domowego. Do roku 1859 uzyskał on 15 sztuk, w tym jedynego na świecie płodnego samca w pierwszym pokoleniu. W latach 1905-1928 badania nad żubroniami kontynuowano w instytucie Askania Nowa w ówczesnym Związku Radzieckim - wyhodowano 28 sztuk. W roku 1953 w ogrodzie zoologicznym w Płocku uzyskano 4 mieszańce. Od roku 1958 badania podjął Zakład Badań Ssaków PAN w Białowieży, który krzyżując byka żubra z krowami rasy polskiej czerwonej i nizinnej czarno-białej, uzyskał do 1976 roku 71 mieszańców.

  Bydło węgierskie szare (węgierskie siwe bydło stepowe) – węgierska rasa bydła domowego pochodząca z węgierskich stepów (puszty). Obora - budynek, rzadziej wyodrębniona część budynku, używany jako pomieszczenie dla bydła domowego. Obory są niemal zawsze obiektami murowanymi. Tradycyjnie obora traktowana była jako miejsce całodobowego pobytu bydła tylko w zimie; w pozostałych porach roku była jedynie miejscem nocnego wypoczynku zwierząt. Obecnie, zwłaszcza w wyspecjalizowanych gospodarstwach rolnych, często w budynkach tych bydło przebywa przez cały rok (utrzymanie alkierzowe).

  Eimeria auburnensis należy do królestwa protista, rodziny Eimeriidae, rodzaj Eimeria. Wywołuje u bydła chorobę pasożytniczą - kokcydiozę bydła zwaną też czerwonką bydła. Eimeria auburnensis pasożytuje w jelicie cienkim, jelicie ślepym oraz okrężnicy.

  Eimeria elipsoidalis należy do królestwa protista, rodziny Eimeriidae, rodzaj Eimeria wywołuje u bydła chorobę pasożytniczą - kokcydiozę bydła zwaną też czerwonką bydła. Eimeria elipsoidalis pasożytuje w jelicie cienkim, jelicie ślepym oraz okrężnicy.

  Eimeria zurnii należy do królestwa protista, rodziny Eimeriidae, rodzaj Eimeria wywołuje u bydła chorobę pasożytniczą - kokcydiozę bydła zwaną też czerwonką bydła. Eimeria zurnii pasożytuje w jelicie cienkim, jelicie ślepym oraz okrężnicy.

  Dodano: 24.11.2009. 15:12  


  Najnowsze