• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Geolodzy z UŚ zaprezentują z Budapeszcie wyniki swoich badań

  20.08.2010. 19:13
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Geolodzy z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego przedstawią najnowsze wyniki swoich badań prowadzonych w Andach, w rejonie Kanionu Colca, w południowym Peru podczas międzynarodowej konferencji mineralogicznej w Budapeszcie. The 20th General Meeting of the International Mineralogical Association odbywa się w dniach 21-27 sierpnia.

  "To wysokiej rangi spotkanie naukowców, które odbędzie się już po raz dwudziesty, stanie się światowym forum prezentacji najnowszych i najważniejszych wyników badań oraz wymiany doświadczeń z dziedziny mineralogii" - informuje dr Magdalena Ochwat, rzecznik prasowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

  O 17 minerałach siarczanowych zidentyfikowanych po raz w próbkach skalnych pochodzących z rejonu Kanionu Colca opowie podczas konferencji dr Justyna Ciesielczuk. Jak podkreśla dr Ochwat, zestaw tych minerałów jest uderzająco podobny do minerałów wtórnych spotykanych na starych, wypalonych hałdach po eksploatacji węgla kamiennego w rejonie Górnego Śląska.

  "Badania prowadzone w południowym Peru przez pracowników Wydziału Nauk o Ziemi, dotyczą bardzo rzadkich minerałów siarczanowych, stwierdzonych w osadach gejzeru leżącego na wysokości 4335 m n.p.m. w okolicach miejscowości Pinchollo. Gejzer ten udało się zlokalizować dzięki przeprowadzonym wcześniej, szczegółowym badaniom tektonicznym w tym rejonie" - wyjaśnia rzeczniczka uczelni. "Okazało się, że jest położony w strefie dużego, ciągle aktywnego, uskoku przecinającego poprzecznie dolinę rzeki Colca" - dodaje.

  Wyprawy naukowe w rejon Kanionu Colca są organizowane od 2003 r. przez prof. dr. hab. inż. Andrzeja Paulo z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ich głównym celem jest stworzenie podwalin naukowych pod przyszły Park Narodowy Kanion Colca w Peru.

  Wyprawy mają umożliwić poznanie strukturalnych założeń i tektonicznej ewolucji samego kanionu, odpowiedzieć na pytanie o geodynamiczne uwarunkowania oraz wpływ aktywności tektonicznej tego obszaru na procesy wulkaniczne i wynikające z tego zagrożenia dla środowiska.

  W ramach tego przedsięwzięcia pracownicy Uniwersytetu Śląskiego tworzą tzw. grupę tektoniczną. Kieruje nią prof. UŚ dr hab. Jerzy Żaba z Katedry Geologii Podstawowej. W skład zespołu wchodzą dr Justyna Ciesielczuk, dr Zbigniew Małolepszy i mgr Krzysztof Gaidzik.

  Grupa naukowców z UŚ bada tektoniczne uwarunkowania wulkanizmu oraz pozycję strukturalną i rozwój Kanionu Colca. Zespół zajmuje się także analizą mineralizacji pierwotnej i wtórnej law wulkanicznych. Naukowcy zajmują się również m.in. erupcjami wulkanów, przemieszczeniami i deformacjami gruntu związanymi z aktywnością uskoków, trzęsieniami ziemi, osuwiskami, lawinami błotnymi.

  "Szczegółową analizą strukturalną objęto formy wulkaniczne i tektoniczne (fałdy, nasunięcia, uskoki, spękania itp.) występujące w rejonach: Maca-Lari, Huambo-Canco, Cabanaconde oraz w Dolinie Wulkanów. Celem szczegółowych badań jest też analiza mineralizacji pierwotnej i wtórnej law wulkanicznych" - informuje rzeczniczka UŚ, dr Ochwat.

  W związku z planami utworzenia na badanym obszarze Parku Narodowego Kanion Colca i Dolina Wulkanów zostanie przeprowadzona inwentaryzacja i waloryzacja stwierdzonych form i zjawisk tektonicznych pod względem atrakcyjności turystycznej. ESZ

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ampato, Nevado de Ampato – stratowulkan, najwyższy szczyt w masywie Cordillera de Ampato położonym w regionie Arequipa, w południowej części Peru. Ma on wysokość 6288 m n.p.m. Znajduje się on w Andach Środkowych, na zachód od jeziora Titicaca. Na stokach masywu źródła rzeki Colca, na północ od masywu mieści się Kanion Colca. Kanion Colca – kanion rzeki Colca w regionie Arequipa, w Peru. Znajduje się około 100 km na północny zachód od miasta Arequipa. Colca (hiszp. Río Colca, kecz. Qullqa mayu) – rzeka w Ameryce Południowej w peruwiańskich Andach, przepływa około 100 km na północny zachód od miasta Arequipa. Źródła znajdują się na zboczach szczytu Yanasalla (4886m n.p.m.)górującego nad wysokogórską równiną, będącą południową częścią Altiplano, uchodzi do Oceanu Spokojnego. Na obszarze regionu Arequipa przepływa przez Kanion Colca, według niektórych źródeł uważany za najgłębszy kanion świata.

  Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (do 2003 roku Wydział Techniki) – jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach wydziału rozwijane są dwa obszary działalności naukowej: informatyka oraz nauka o materiałach, w ramach których prowadzona jest edukacja na następujących kierunkach: Wydział Nauk o Ziemi – jeden z wydziałów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Znajduje się w Sosnowcu przy ulicy Będzińskiej. Został utworzony w 1974 roku, w roku 1997 uzyskał pełnię praw akademickich, czyli uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii i geologii. WNoZ jest jedynym wydziałem UŚ w całości zlokalizowanym w Sosnowcu.

  Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – najmłodszy z piętnastu wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powstał w roku 2002 na bazie Instytutu Biologii Molekularnej wchodzącego w owym czasie w skład Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Siedziba WBBiB mieści się przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie na terenie III Kampusu UJ. Wydział dysponuje nowoczesnymi laboratoriami oraz bardzo dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi.
  Prace naukowe prowadzone na WBBiB mają zróżnicowany charakter. Wśród nich można wyróżnić m.in.
  Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – jednostka organizacyjna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach położona przy ul. Henryka Jordana w Katowicach i sąsiadująca przez ul. Wita Stwosza z Archikatedrą Chrystusa Króla. Wydział powstał w listopadzie 2000 r. „Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Tadeusz Sławek w marcu 1999 roku podpisał porozumienie z abp. Metropolitą Katowickim dr. Damianem Zimoniem. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, dekretem z dnia 9 sierpnia 2000 roku, na mocy władzy powierzonej przez papieża Jana Pawła II, erygowała kanonicznie Kościelny Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego”. Prace nad projektem siedziby Wydziału rozpoczęto pod koniec 1999 r. Prace budowlane rozpoczęły się w lutym 2002 roku. Ważną datą w działaniach budowlanych jest 17 kwietnia 2003 r., kiedy abp Damian Zimoń wraz z Rektorem UŚ prof. Januszem Janeczkiem i licznie zgromadzonymi gośćmi, wmurował kamień węgielny. Od 27 maja 2002 r. Wydział Teologiczny ma prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk teologicznych. W 2009 wydział otrzymał również prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego.

  Manganit – minerał z grupy tlenowodorotlenków. Należy do minerałów rzadkich, rozpowszechnionych tylko w niektórych rejonach Ziemi. Nazwa pochodzi od składu chemicznego tego minerału. Mineralogia genetyczna zajmuje się wyjaśnianiem warunków powstawania minerałów, ich paragenez i sukcesji oraz skał i złóż. Przedmiotem badań mineralogicznych są idywidua mineralne czyli kryształy i nieforemne ziarna, w tym ich skupienia minerałów oraz agregaty polimineralne. Problemy te są traktowane z różnych punktów widzenia, m.in. chemizmu, środowiska krystalizacji i jego ewolucji, własności fizyko-chemicznych, ciśnienia i temperatury. Mineralogia genetyczna wyjaśnia też przyczyny procesów mechanicznych prowadzących np. do kataklazy ziarn, tworzenie się zbliźniaczeń, powstania skupień stalaktytowych itp. Z geologicznego punktu widzenia zadanie mineralogi genetycznej polega na wyjaśnianiu charakteru oraz przebiegu procesów minerałotwórczych, a więc warunków krystalizacji minerałów, a co za tym idzie powstawanie skał i złóż kopalin użytecznych. Mineralogia genetyczna zespala w tym zakresie przedmioty badań mineralogii, petrologii, geologii i geologii złóż. Dla tych rozważań genetycznych ma znaczenie nie tylko identyfikacja minerałów czy ich zespołów, ale także w równym stopniu wyniki badań odchyleń własności kryształów od modeli wyidealizowanych. Ma to o tyle istotne znaczenie, gdyż określa to specyfikę i swoistość warunków panujących w określonych środowiskach.

  Andrzej Żądło (ur. 25 kwietnia 1953 w Kielcach) – polski duchowny katolicki diecezji kieleckiej, teolog, dr hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008-2012 oraz kierownik Zakładu Liturgiki i Homiletyki na tym wydziale, senator Uniwersytetu Śląskiego.

  Inspiration Point - punkt widokowy na rzekę Yellowstone w Parku Narodowym Yellowstone w Stanach Zjednoczonych. Jest bliźniaczym punktem do Artist Point, z tą różnicą, że leży po przeciwnej stronie Wielkiego Kanionu rzeki Yellowstone na naturalnym skalnym cyplu. Z punktu oprócz wielokolorowych, urwistych ścian kanionu można podziwiać jeden z najbardziej spektakularnych wodospadów w parku - wodospad Lower Yellowstone Fall. Sam punkt został rozbudowany, obecnie turyści mogą wchodzić na platformę widokową umożliwiającą podziwianie kanionu w dwie strony - w dół kanionu na zachód oraz w górę na wschód gdzie widoczny jest wodospad.

  Andrzej Jarosław Witkowski (ur. 1950 w Nowym Mieście Lubawskim) - doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, hydrogeolog, prezes Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich (od 2011 roku), przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów IAH (2010-2013), prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Wód Kopalnianych IMWA (2003-2008), Z-ca Dyrektora Centrum Studiów na Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego (1994-1996), pracownik Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Złoty Krzyż Zasługi (1993), Złota (2004) i Srebrna (1999) Odznaka "Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego", prezes Zakładu Badawczo-Usługowego "Intergeo" Sp. z o.o. (1991-2008). Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego – jeden z dwunastu wydziałów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego siedziba znajduje się przy Ppl. Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach oraz przy ul. Grota Roweckiego 5 w Sosnowcu.

  Piotr Dobrowolski (ur. 26 kwietnia 1938 w Borowinie, zm. 6 sierpnia 2005 w Katowicach) - polski politolog, profesor zwyczajny dr hab. nauk politycznych, nauczyciel akademicki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i prodziekan tegoż wydziału, członek Polskiej Akademii Nauk oraz zespołu ekspertów przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jest autorem publikacji i opracowań z dziedziny stosunków polsko-niemieckich, historii Górnego Śląska. Po jego śmierci Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych ustanowiło konkurs o Nagrodę im. prof. Piotra Dobrowolskiego. Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane.

  Chór Akademicki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego - chór mieszany działający w strukturach Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, kierowany przez dyrygenta dra Tadeusza Buczkowskiego. Jest jedynym tego typu zespołem funkcjonującym w ramach Uniwersytetu Szczecińskiego. Skupia on przede wszystkim studentów, absolwentów i pracowników naukowych swojej macierzystej uczelni, a także innych szczecińskich ośrodków dydaktycznych. Obecnie skład zespołu wynosi około 60 osób. Metodologia badań pedagogicznych jest to nauka o metodach i działalności naukowej w pedagogice obejmującej sposoby przygotowania i prowadzenia badań naukowych na gruncie pedagogiki oraz opracowania ich wyników, budowy systemów naukowych oraz utrwalenie w mowie i w piśmie osiągnięć pedagogiki naukowej. Ze względu na zakres stosowania wyróżnia się metodologię ogólną, która zajmuje się ogólnymi problemami metod i systemów naukowych oraz metodologię szczegółową badającą metody i systemy wybranych nauk np.: pedagogicznych.

  Glauberyt – minerał z gromady siarczanów. Jest minerałem rzadkim, rozpowszechnionym tylko w niektórych rejonach Ziemi. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA) – wspólna biblioteka główna dla dwóch katowickich uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Śląskiego, co czyni z niej jedyną tego rodzaju instytucję w Polsce. CINiBA jest tzw. biblioteką hybrydową umożliwiającą m.in. gromadzenie i udostępnianie równolegle wszystkich typów dokumentów, niezależnie od nośnika na jakim się znajdują. W Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej zgromadzonych zostanie około 1,8 mln woluminów. Bibioteka została otwarta 12.10.2012. Kierownikiem projektu CINiBA jest obecny dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. Dariusz Pawelec. CINiBA, obok typowej funkcji biblioteki akademickiej wypełniającej zadania spoczywające obecnie na bibliotekach uniwersyteckich Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pełnić ma także rolę miejsca dla wystaw, spotkań kulturalnych, konferencji naukowych i relaksu, dostępnego dla ogółu mieszkańców regionu.

  Dodano: 20.08.2010. 19:13  


  Najnowsze