• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Hodowle krewetek atakowane przez wirusa

  17.11.2010. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wirus WSS [ang. white spot syndrome virus] ma niszczycielski wpływ na hodowle krewetek na całym świecie, a jego agresywność rośnie wraz z rozprzestrzenianiem się epidemii, odwrotnie niż w przypadku innych wirusów, jak np. grypa, które stopniowo giną. Naukowcy z Uniwersytetu w Wageningen w Holandii odkryli, że wirus WSS ewoluuje wraz z dostosowywaniem praktyk w hodowli krewetek. Mają nadzieję, że gruntowniejsza wiedza umożliwi lepszą kontrolę i powstrzymanie choroby. Odkrycia zostały niedawno opublikowane w czasopiśmie PLoS ONE.

  Światowa produkcja krewetek wzrosła w ciągu ubiegłej dekady z 750.000 ton w latach 90. XX w. do ponad 3 mln ton w ostatnich 5 latach, poważnie wpływając na przybrzeżne ekosystemy i źródła utrzymania. Wirus WSS to śmiertelny patogen krewetek, który zdaniem naukowców stanowi główne zagrożenie hodowli tych skorupiaków od dwóch ostatnich dekad.

  Choroba jest śmiertelna i zakaźna, szybko dziesiątkując ławice krewetek. Wybuchy epidemii wirusa WSS doprowadziły w kilka dni do wyginięcia całych populacji krewetek hodowlanych na świecie. Z czasem wirus zaczął objawiać się w coraz ostrzejszy sposób, a udokumentowane wybuchy epidemii w Chinach w 1992 r. i Ekwadorze w 1999 r. wskazują na 70% uszczuplenie lokalnej produkcji krewetek w następstwie zarazy. Od tamtego czasu wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, bowiem odkryto go nawet u dzikich skorupiaków w Europie.

  Aby dowiedzieć się, dlaczego wirus WSS zachowuje się w tak odmienny sposób od innych wirusów, naukowcy z Wageningen zrekonstruowali genetyczną i geograficzną trajektorię wirusa krewetek poczynając od jego domniemanych przodków. Odkryli, że z czasem sprawność wirusa rośnie, a genom kurczy się według wzorca podobnego do teoretycznych przewidywań biologii ewolucyjnej.

  Naukowcy pracujący pod kierunkiem dr Marka Zwarta z uniwersyteckiego Laboratorium Wirusologicznego najpierw poddali analizie próbki wirusa z krajów azjatyckich, a następnie porównali je między sobą i opublikowali artykuły nt. WSS z Chin, Tajlandii, Tajwanu i Wietnamu. To pomogło autorom zidentyfikować zmiany genetyczne i sprawnościowe, jakie pojawiły się w różnych populacjach wirusa od kiedy został po raz pierwszy odkryty.

  Naukowcy doszli do wniosku, że w sporym genomie wirusa WSS są regiony cechujące się zróżnicowaniem izolatów, które wyróżniają się głównie brakującymi fragmentami DNA (kwasu dezoksyrybonukleinowego) albo tak zwanymi delecjami. Uporządkowanie serii próbek wirusa w czasie pozwoliło zidentyfikować niezwykły schemat, a mianowicie większość zmiennych regionów zniknęła początkowo z genomu, ale tempo delecji malało z czasem w procesie, który można opisać matematycznie. Testy na krewetkach wykazały, że zjadliwość wirusa odpowiednio się zwiększała.

  Zdaniem zespołu obydwie zmiany wydają się być ewolucyjnym dostosowywaniem się wirusa do praktyk stosowanych w hodowli krewetek. Wirus wydaje się również rozprzestrzeniać na duże odległości w krótkim czasie, co sugeruje, że czynnikiem jest transport zakażonych krewetek.

  Powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa stanowi główne pole do poprawy w zwalczaniu przyszłych wybuchów epidemii w systemach produkcji krewetek - stwierdzili naukowcy, podkreślając potrzebę strategii interwencji, które skoncentrują się na transporcie dalekiego zasięgu. Podkreślili fakt, że na przykład rygorystyczne środki wprowadzone na Filipinach w celu niewpuszczenia wirusa WSS zapobiegły jego pojawieniu się do 1999 r. Środki te obejmowały zakaz importu wszelkich egzotycznych gatunków krewetek oraz regulacje w zakresie krajowego przewozu narybku krewetek.

  Naukowcy wyrazili przekonanie, że pogłębienie wiedzy na temat epidemiologii wirusa WSS w rozmaitych skalach czasowych i przestrzennych doprowadzi do lepszej kontroli i powstrzymania choroby.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  HGV (ang. Hepatitis G Virus) – jednoniciowy wirus RNA, z rodziny Flaviviridae, o budowie genomu zbliżonej do wirusa HCV. Pierwsze nazewnictwo wirusa HGV swoją historią sięga do roku 1967, kiedy to wykazano prawdopodobieństwo obecności wirusa na podstawie szczegółowych badań na pacjencie w Chicago, u którego wystąpiły potransfuzyjne oznaki zapalenia wątroby. Domyślano się, że powodował je wirus nie-A, nie-B i nazwano go od inicjałów pacjenta (roboczo) GB. Dopiero w połowie lat 90. zbadano tego wirusa bliżej. HIV-2 – typ wirusa wolniej doprowadzający do AIDS niż HIV-1. Pochodzenie wirusa HIV nie zostało ostatecznie wyjaśnione, przypuszczalnie jest on wynikiem mutacji retrowirusów występujących u małp, od których zaraził się człowiek. Najczęstszymi nosicielami tego wirusa (HIV-2) są ludzie zamieszkujący Afrykę Zachodnią. Nad specyfikiem hamującym rozwój wirusa HIV cały czas pracują naukowcy, najnowsze źródła donoszą, że odkryto naturalny składnik ludzkiej krwi, który efektywnie blokuje HIV-1, wirusa będącego najczęstszą przyczyną AIDS. Pandemia grypy A/H1N1v w latach 2009 - 2010 - pandemia trwająca od 11 czerwca 2009 do 10 sierpnia 2010, spowodowana przez nowy wtedy szczep wirusa grypy A/H1N1, będącą zmutowaną wersją wirusa świńskiej grypy. Wyizolowane próbki wirusa z Meksyku okazały się identyczne z próbkami wyizolowanymi wcześniej w Kalifornii stąd wirus jest niekiedy oznaczany jako A/Kalifornia/04/2009. Obecność tego wirusa potwierdzono na wszystkich stale zamieszkałych kontynentach. Bezpośrednio na skutek pandemii zmarło 105 700 - 400 000 osób, a za sprawą powikłań dalsze 46 000 - 179 000.

  Krowianka – wirusowa choroba zakaźna występująca u bydła domowego i świń wywoływana przez wirusa krowianki (VACV). Wirus krowianki o niewyjaśnionym pochodzeniu używany był do szczepień przeciwko ospie prawdziwej. Pierwszego szczepienia dokonał angielski lekarz - Edward Jenner, który użył wirusa ospy krów (CPXV). Eklipsa (faza eklipsy, faza utajona) to trzeci etap namnażania wirusów. Wirus znajduje się już w komórce gospodarza, ale nie można w niej znaleźć kompletnych wirionów. Kapsyd rozpada się i uwalnia kwas nukleinowy wirusa (rozpad kapsydu nie dotyczy bakteriofagów - ich kapsydy nie wnikają do komórki). Kwas nukleinowy wirusa ulega replikacji, czyli powieleniu. Do tego procesu wirus wykorzystuje enzymy z komórki gospodarza. Na podstawie informacji genetycznej zawartej w kwasie nukleinowym wirusa komórka produkuje białka wirusowe zamiast swoich własnych. Powstają potomne kapsydy.

  Efekt cytopatyczny CPE (cytopathic effect) - zespół zmian morfologicznych i degeneracyjnych, występujących w komórkach pod wpływem replikacji wirusa. Jest on następstwem zahamowania transkrypcji RNA oraz syntezy białek gospodarza, jak również toksycznego wpływu białek wirusa. Entekawir jest substancją antywirusową należącą do klasy analogów nukleozydów. Entekawir zakłóca działanie enzymu wirusa, polimerazy DNA, który bierze udział w tworzeniu DNA wirusa. Entekawir powstrzymuje tworzenie DNA przez wirusa i zapobiegajego namnażaniu i rozprzestrzenianiu się. Lek jest komercjalizowany przez firmę Bristol-Myers Squibb pod nazwą Baraclude, dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej 26 czerwca 2006

  XMRV (ang. xenotropic murine leukemia virus-related virus) – gammaretrowirus, który może wpływać na rozwój rodzinnej postaci raka prostaty. Pierwszy poznany gammaretrowirus, który powoduje zakażenie u człowieka. Nazwa wirusa odnosi się do jego podobieństwa do mysiego wirusa MuLV, chociaż istnieją pomiędzy nimi znaczące różnice. Uważa się, że wirus XMRV jest związany z rakiem prostaty poprzez rybonukleazę L, która jest częścią linii naturalnej obrony komórek przed wirusami. Brain – najstarszy wirus komputerowy w historii, odkryty na pecetach w 1986 roku. Wirus zainfekował komputery na całym świecie atakując pierwszy sektor dyskietek włożonych do zarażonych komputerów. Wirus rozprzestrzeniał się na IBM-PC i na kompatybilnych systemach operacyjnych PC-DOS i IBM-DOS. Autorami wirusa są dwaj Pakistańczycy, bracia Amjad Farooq Alvi i Basit Farooq Alvi. Chcieli oni w ten sposób sprawdzić zabezpiecznia systemu opreacyjnego DOS w porównaniu z innymi konkurencyjnymi systemami (m.in Unix i Sinix)

  H1N1 – podtyp wirusa grypy typu A, do którego odmian zalicza się m.in. wirusa tzw. hiszpanki, wirusy powodujące łagodnie przebiegającą grypę ludzką oraz wiele szczepów wirusów grypy występujących u ptaków i świń, w tym również odkrytą w kwietniu 2009 r. nową odmianę wirusa ludzkiej grypy typu H1N1/09.

  Odra (łac. morbili, ang. measles, rubeola) – wysoce zaraźliwa choroba zakaźna wieku dziecięcego wywoływana przez należący do rodziny paramyksowirusów wirus odry. Zidentyfikowano 21 szczepów wirusa.

  Sygnatura wirusa - fragment kodu wirusa komputerowego, który jest dla niego kluczowy. Sygnatury wirusów są przechowywane w bazach danych programów antywirusowych i służą do rozpoznawania, czy skanowany plik jest zainfekowany. Wirusy RNA – grupa wirusów, w których dojrzałe cząstki wirusa zawierają jako materiał genetyczny kwas rybonukleinowy. W zależności od liczby nici i ich polarności można w tej grupie wyróżnić:

  Materiał genetyczny - substancja chemiczna będąca nośnikiem informacji genetycznej. Inaczej mówiąc, materiał genetyczny jest fizycznym nośnikiem dziedziczności. U wszystkich znanych organizmów żywych materiałem genetycznym jest DNA. U niektórych wirusów, np. u wirusa grypy lub wirusa HIV, funkcję tę pełni RNA. Fagmid jest typem wektora wykorzystywanego w klonowaniu odkryty jako połączenie helper faga M13 i plazmidu do produkcji mniejszej wersji wirusa. Przykładem jest PRS314 o wielkości 4.78 kb.

  Dodano: 17.11.2010. 15:49  


  Najnowsze