• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Inauguracja programu monitoringu i ochrony ptaków w polskich Karpatach

  09.05.2011. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Czteroletni program monitoringu i ochrony najcenniejszych gatunków ptaków w polskiej części Karpat zainaugurowało Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP). Jak poinformował koordynator projektu, Tomasz Wilk, dzięki programowi naukowcy lepiej poznają populacje i miejsca występowania m.in. orła przedniego, orlika krzykliwego, zagrożonych dzięciołów, np. białogrzbietego i trójpalczastego, a także gatunków wysokogórskich, takich jak płochacz halny i pomurnik.

  ,,Wyniki inwentaryzacji wskażą nam, co, gdzie i jak chronić. Po raz pierwszy w historii zbierzemy dane dotyczące rozmieszczenia i liczebności kluczowych gatunków ptaków z polskich Karpat, a także informacje o stanie ich siedlisk i zagrażających im czynnikach" - wyjaśnił Wilk.

  Badanych będzie 45 gatunków wymienionych w załączniku I unijnej tzw. Dyrektywy Ptasiej oraz Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.

  Inwentaryzacja przyrodnicza pozwoli na stworzenie mapy rozmieszczenia kluczowych gatunków ptaków oraz ich siedlisk, a także przeprowadzenie analizy czynników zagrażających. Na podstawie uzyskanych wyników możliwa będzie korekta granic istniejących ostoi ptaków na terenie Karpat oraz zaproponowanie nowych obszarów. Dzięki zebranym informacjom sformułowane zostaną też konkretne zalecenia ochronne dla poszczególnych gatunków ptaków i ich siedlisk.

  W ramach programu zostanie stworzona sieć wolontariuszy, których zadaniem będzie monitorowanie zasobów przyrodniczych polskich Karpat. Organizowane będą również warsztaty i szkolenia dla nadleśnictw i wybranych gmin.

  ,,Duży nacisk położymy na zwiększenie świadomości mieszkańców regionu, leśników, rolników, samorządów lokalnych. Chcemy zwrócić ich uwagę na bogactwo przyrodnicze Karpat, potrzeby ochrony tego obszaru oraz możliwości działalności ekonomicznej sprzyjającej jego zachowaniu" - zapowiedział koordynator programu.

  Informacje zebrane w czasie projektu zostaną podsumowane w książce ,,Ptaki polskich Karpat - stan, zagrożenia, ochrona". Zaplanowano też międzynarodową konferencję naukową z udziałem przedstawicieli sześciu krajów: Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy, Rumunii i Szwajcarii.

  Projekt ,,Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony" będzie realizowany przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w latach 2011-2015 przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. RGR

  PAP - Nauka w Polsce

   hes/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  BirdLife International (pierwotnie International Council for Bird Preservation - Międzynarodowa Rada Ochrony Ptaków) - to międzynarodowa organizacja, której celem jest ochrona ptaków oraz ich siedlisk. BirdLife International jest federacją organizacji zajmujących się ochroną ptaków z różnych krajów, tzw. organizacji partnerskich. Polskim partnerem BirdLife International jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

  Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dawniej Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, PTOP) – organizacja zajmująca się ochroną ptaków i ich siedlisk. Działa w Polsce północno-wschodniej, zostało powołane do życia w 1985 roku w Białowieży.

  Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dawniej Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, PTOP) – organizacja zajmująca się ochroną ptaków i ich siedlisk. Działa w Polsce północno-wschodniej, zostało powołane do życia w 1985 roku w Białowieży.

  Wybrzeże Trzebiatowskie (PLB320010) – obszar specjalnej ochrony ptaków w północno-zachodniej Polsce, nad Morzem Bałtyckim, o powierzchni 31 757,6 ha, w całości w woj. zachodniopomorskim, na Pobrzeżu Szczecińskim. Celem utworzenia obszaru jest ochrona populacji dziko występujących ptaków oraz utrzymanie ich siedlisk w niepogorszonym stanie. Stwierdzono występowanie na tym terenie 35 gatunków ptaków z Załącznika II Dyrektywy Ptasiej.

  Polska Czerwona Księga Zwierząt – rejestr zagrożonych gatunków zwierząt na terenie Polski. Została stworzona na wzór międzynarodowej Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych. Zawiera listę ginących gatunków zwierząt z dokładnym ich opisem i mapami rozmieszczenia. Określa także stopień zagrożenia poszczególnych gatunków, rzadkość ich występowania oraz stosowane i proponowane sposoby ochrony.

  Społeczny rezerwat Karsiborska Kępa – obszar poddany ochronie przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków na wyspie Karsiborska Kępa. Nie jest objęty formalną formą ochrony na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

  Społeczny rezerwat Karsiborska Kępa – obszar poddany ochronie przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków na wyspie Karsiborska Kępa. Nie jest objęty formalną formą ochrony na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

  Dodano: 09.05.2011. 00:25  


  Najnowsze