• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Internauci mierzą radioaktywność w Polsce

  12.12.2011. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Rozrasta się sieć czujników radioaktywności w domach polskich wolontariuszy. Internauci zjednoczeni wokół projektu [email protected] chcą stworzyć cywilny system wczesnego ostrzegania o skażeniu radioaktywnym. To jeden z większych polskich projektów bazujących na przetwarzaniu rozproszonym.

  "Projekt powstał podczas katastrofy w Fukushimie. Jego celem jest stworzenie ogólnoświatowej sieci czujników radioaktywności" - wyjaśnił w rozmowie z PAP informatyk Krzysztof Piszczek, jeden z autorów oprogramowania czujników instalowanych w ramach [email protected] Dodał, że nie we wszystkich krajach informacje o poziomie radioaktywności są tak łatwo osiągalne, jak w Polsce, gdzie bieżące dane publikuje Polska Agencja Atomistyki.

  Na razie w ramach [email protected] w Europie zainstalowano już pierwsze 60 czujników, z czego 30 znajduje się w Polsce. Jak powiedział Piszczek, w ramach projektu zebrane jest już zamówienie na kolejnych 200 czujników. Internauci, nie tylko z Polski, ale i z wielu innych krajów mają je otrzymać w styczniu.

  Czujniki kupują na własny koszt wolontariusze projektu. Jak zaznaczył Piszczek, aby koszt udziału w projekcie był jak najniższy, uczestnicy [email protected] zaprojektowali własny, niekomercyjny czujnik mierzący radioaktywność. Piszczek wyjaśnia, że koszt takiego urządzenia, w zależności od kursu euro oscyluje wokół 90-120 zł.

  Taki czujnik, podłączony do komputera, przesyła w ustalonych odstępach czasu (domyślnie co 20 minut) wyniki pomiarów na serwer. Dane te pojawiają się na mapie pomiarów, dostępnej na stronie http://radioactiveathome.org/map/. Jak wyjaśnił Krzysztof Piszczek, jeśli pojawi się zagrożenie, na mapie zmieniają się kolory pomiarów - najpierw z zielonego na żółty, a potem na czerwony.

  Czy udział w projekcie jest skomplikowany? Wystarczy, że wolontariusz zainstaluje na swoim komputerze tzw. menadżera projektów - program, który pracuje na komputerze w tle, podłączy się do projektu i włączy kupiony wcześniej czujnik. "na tym kończy się aktywność wolontariusza" - powiedział Piszczek.

  Według informatyka, w tej chwili na ogólnodostępnej platformie BOINC, służącej do przetwarzania rozproszonego, działa ponad setka projektów, w tym kilka polskich. Największą popularnością cieszą się projekty "białkowe", w ramach których internauci udostępniają naukowcom moc obliczeniową swoich komputerów w pracach nad nowymi lekami. Piszczek zaznacza, że najbardziej popularnym projektem jest ten pod nazwą World Community Grid, który zajmuje się m.in. walką z AIDS, walką z odmianami raka występującymi u dzieci.

  Wśród polskich projektów jest [email protected] - projekt z zakresu matematyki i teorii liczb, w ramach którego internauci próbują rozwiązać problem liczb Mersenne'a. Innym polskim projektem bazującym na przetwarzaniu rozproszonym jest [email protected], który zajmuje się rozszyfrowaniem ostatnich trzech wiadomości, zakodowanych niemiecką Enigmą podczas II wojny światowej.

  Piszczek zaznaczył, że w Polsce udostępnianie mocy swojego komputera dla dobra nauki jest całkiem popularne. Miejsce Polski w klasyfikacji krajów, które udostępniają najwięcej mocy przerobowych swoich komputerów waha się między 7 a 11. na świecie. "Wyprzedzamy takie potęgi jak Rosja, Norwegia. Czasem zbliżamy się do Wielkiej Brytanii" - powiedział. Drużyna [email protected], której członkowie deklarują, że pochodzą z Polski, liczy ok. 7 tys. członków. Ale nie jest to jedyna polska drużyna skupiająca polskich wolontariuszy udostępniających swoje komputery.

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  [email protected] jest polskim projektem działającym na platformie BOINC. Celem projektu jest wspomożenie innego projektu próbującego złamać 3 oryginalne wiadomości zaszyfrowane przy pomocy Enigmy, przechwycone w 1942 na Północnym Atlantyku. Projekt aktualnie odszyfrował jedną wiadomość. Początkowo projekt działał poza platformą BOINC (wersja ta jest ciągle aktywna). Wersja dla platformy BOINC ruszyła 1 września 2007. [email protected] - jeden z nowych projektów przetwarzania rozproszonego. Został stworzony i przystosowany specjalnie dla platformy BOINC. Jest drugim oficjalnie uruchomionym projektem, wykorzystującym Berkeley Open Infrastructure for Network Computing. Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (BOINC) (Otwarta Infrastruktura Przetwarzania Rozproszonego Berkeley) to niekomercyjne rozwiązanie z dziedziny obliczeń rozproszonych, które pierwotnie powstało dla potrzeb projektu [email protected], aktualnie wykorzystywane jest również w projektach innych niż SETI. Jest to niekomercyjne oprogramowanie pośredniczące pozwalające na udział komputera zwykłego użytkownika w naukowych projektach. BOINC jest rozwijany na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley przez zespół pod kierunkiem szefa projektu [email protected], Davida Andersona. BOINC jest wolnym i otwartym oprogramowaniem wydawanym na licencji GNU LGPL i jest wspierany finansowo przez amerykańską rządową agencję National Science Foundation.

  [email protected] to jeden z matematycznych projektów naukowych, opierających się na technice przetwarzania rozproszonego. Projekt stara się rozwiązać jeden z najważniejszych problemów matematycznych – szuka trójek związanych z hipotezą ABC. Projekt koordynowany jest przez Instytut Matematyki Uniwersytetu w Leiden oraz Kennislink, holenderski instytut promujący naukę w Holandii. [email protected] - projekt systemu BOINC. Celem tego projektu jest zwiększenie podstawowej wiedzy w dziedzinie magnetyzmu molekularnego.

  [email protected] jest projektem bazującym na platformie BOINC, który ma na celu monitorowanie orbit asteroid mijających Ziemię. Za każdym razem kiedy satelita jest odkryty lub poddany nowej obserwacji, jego orbita jest uaktualniania oraz sprawdzana pod kątem kolizji z Ziemią. Komitet sterujący – jest organem wspierającym kierownictwo przedsiębiorstwa w jego działaniu. Dotyczy to głównie podejmowania strategicznych decyzji w zakresie przyszłej realizacji projektów inwestycyjnych podmiotu. Podejmuje on decyzje o tym, który z przedstawionych w danym momencie projektów ma być wcielony w życie, a który nie. Jest odpowiedzialny za długoterminowe zarządzanie projektem i jego monitoring. Oznacza to kontrolę realizacji projektu na poziomie strategicznym, weryfikacji zgodności projektu z przyjętymi wcześniej celami i utrzymaniem założonych ram: zakresu, kosztów i terminów czasowych. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie, muszą one być najpierw przedstawione komitetowi, a potem przez niego zatwierdzone. Tylko wtedy można je uwzględnić w projekcie. Komitet sterujący ocenia i akceptuje, na zasadzie konsensusu, zaproponowane przez zespół projektowy działania dla realizacji projektu. Zajmuje się także ich koordynacją i spójnością z innymi realizowanymi projektami. Komitet sterujący powołuje grupy robocze i wybiera ekspertów, z którymi przedsiębiorstwo będzie współpracować przy projekcie. Przed komitetem odpowiada kierownik projektu (bądź dyrektor – w zależności od wielkości i działalności jednostki gospodarczej).

  Projekt GLORIA (skrót od GLObal Robotic-telescopes Intelligent Array) – społecznościowo-naukowy projekt badawczy kierowany przez Universidad Politécnica de Madrid, którego celem jest uruchomienie pierwszej na świecie darmowej i ogólnodostępnej sieci zautomatyzowanych teleskopów. Jest jednym z ogólnodostępnych internetowych projektów z dostępem dla wolontariuszy chętnych pomóc naukowcom w ich pracy. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie przez uczestnika połączenia z Internetem oraz przeglądarki internetowej. [email protected] - projekt przetwarzania rozproszonego platformy BOINC. Jego celem jest określenie kształtu (konkretnie struktury trzeciorzędowej), jaki białko uzyska wskutek składania się w naturze, poprzez znalezienie złożenia o najniższej energii.

  [email protected] - projekt przetwarzania rozproszonego platformy BOINC. Jego celem jest umożliwienie dokładnej kalibracji akceleratora cząstek elementarnych, Large Hadron Collider (LHC), budowanego przez CERN w Genewie.

  Piszczek (niem. Ernsthal) – południowe osiedle Tucholi położone nad zachodnim brzegiem Brdy na skraju Tucholskiego Parku Krajobrazowego na zachód od Rudzkiego Mostu. Zachowała się kaskada po młynie, znajdującym się niegdyś nad rzeką Kicz.

  Moon Zoo – jeden z ogólnodostępnych internetowych projektów astronomicznych, zapoczątkowanych projektem Galaxy Zoo. Z tego projektu wywodzi się zakrojona na szeroką skalę inicjatywa nazwana "Zooniverse", do której należą również takie zoo-projekty jak: Galaxy Zoo Mergers, Galaxy Zoo Supernovae, Solar Stormwatch, Galaxy Zoo Hubble i inne. Celem "Zooniverse" jest stworzenie miejsca dla całego pakietu projektów, które pozwolą każdemu, kto ma dostęp do internetu, przyczynić się do rozwoju nauki. Wszystkie z nich wykorzystują możliwości internetu poprzez udział internautów w badaniach naukowych, wspierających projekty badawcze opracowane przez astronomów, a które wymagają udziału dużej liczby uczestników. Są to badania, które wymagają szczególnie inteligencji oraz spostrzegawczości człowieka (wykorzystanie komputerów nie daje w tych badaniach oczekiwanych rezultatów). United Devices - rozpoczęty w kwietniu 2001 roku, a zakończony w kwietniu 2007 projekt oparty na idei obliczeń rozproszonych. Odnosząc się do popularności projektu [email protected] - poszukującego śladów życia poza Ziemią - twórcy projektu United Devices oraz NFCR National Foundation for Cancer Research przy wsparciu Uniwersytetu Oksfordzkiego zaprosili internautów do poszukiwania rozwiązań znacznie bardziej przyziemnego problemu - leku na raka. Projekt zmienił w roku 2003 nazwę na Grid.org.

  Kicz - rzeka w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie tucholskim. Wypływa z jeziora Tuchółka w Tuchółce, uchodzi w Piszczku do rzeki Brda. Długość rzeki to około 12 km. Czujnik optyczny - czujnik optoelektroniczny, który jest elementem automatyki. Zasada działania polega na wysyłaniu wiązki promieni świetlnych przez nadajnik oraz na odbieraniu jej przez odbiornik. Czujnik ten reaguje na obiekty przecinające wiązkę światła pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem lub na wiązkę odbitą od obiektu. Stosowane są te czujniki do określania poziomu cieczy i materiałów sypkich, kontroli położenia ruchomych części maszyn oraz do identyfikacji obiektów znajdujących się w zasięgu działania czujników, np. przesuwające się taśmy transportowe. Czujniki te mogą generować sygnał przy pomocy którego można zliczać przesuwające się przedmioty, albo liczyć ilość obrotów jakiegoś elementu. Czujniki optyczne charakteryzują się dużymi strefami wykrywania obiektów. Natomiast wadą tego czujnika jest to, że nie może pracować w miejscach zanieczyszczonych.

  Projekt architektoniczno-budowlany – prawnie określony zakres projektu architektonicznego obiektu budowlanego, który należy załączyć do projektu budowlanego. W ramach projektu budowlanego może wystąpić kilka projektów architektoniczno-budowlanych obiektów wchodzących w skład tego projektu. Zakres i formę projektu budowlanego (określenie inwestycji budowlanej w formie dokumentów, rysunków, planów) podaje odpowiednie rozporządzenie prawa budowlanego.

  Dodano: 12.12.2011. 00:04  


  Najnowsze