• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Karpaty/ Młode orły opuściły już gniazda

  22.07.2010. 05:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Trzy młode orły przednie opuściły w ostatnich dniach swoje gniazda w Karpatach. Śnieżna, mroźna i długa zima oraz długotrwałe deszcze na wiosnę były przyczyną słabych lęgów - mówi Marian Stój z Komitetu Ochrony Orła.

  "Dwa młode orły pojawiły się w Beskidzie Niskim, a jeden w Bieszczadach. Do zimy będą jeszcze przebywać w towarzystwie rodziców. Dojrzałość płciową osiągną dopiero za cztery lata" - powiedział Stój.

  Ornitolog podkreślił, że w tym roku lęgi były kilkakrotnie mniejsze niż w innych latach. W ubiegłym roku w Karpatach gniazda opuściło 6 młodych orłów, rok wcześniej 12. "Pod koniec lat 90. był rok, w którym gniazda w Karpatach opuścił tylko jeden orzeł. O tym też należy pamiętać" - dodał Stój.

  W Polsce żyje około 35 par orłów przednich. Najwięcej, bo ponad 30 par, bytuje w Karpatach - głównie w Beskidzie Niskim i Bieszczadach. Poza Karpatami można je spotkać także na Mazurach. Długość ciała orła przedniego przekracza 80 cm, a rozpiętość skrzydeł - dwa metry. Gniazduje w miejscach niedostępnych, w koronach wysokich drzew lub na skałach. KYC

  PAP - Nauka w Polsce

  kap  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Polikalizm – tworzenie przez jedną kolonię mrówek wielu gniazd utrzymujących między sobą więzi. Kolonia mrówek może posiadać gniazda stanowiące stacje pokarmowe oraz gniazda, w których wychowywane jest potomstwo. Większe – z głęboko znajdującymi się komorami – pełni rolę gniazda, w którym mrówki zimują. Gniazdo – różnego typu konstrukcje, wykonane przez zwierzęta jako schronienie, a zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych. Gniazda budują stawonogi, ryby, żaby, ptaki, a także gady. Gniazda pełniące funkcje inkubatorów budowały także dinozaury. Ssaki budują zwykle gniazda mieszkalne lub legowiska. Kłąb zimowy – skupisko o kształcie nieco spłaszczonej kuli, jakie tworzą zimujące pszczoły w celu ochrony przed chłodem. Wewnątrz kłębu złożonego z warstw pszczół i plastrów gniazda utrzymuje się temperatura wynosząca około 18–20 °C – jesienią i na początku zimy, a około 34 °C – na przedwiośniu, gdy rozpoczyna się czerwienie. Zewnętrzna warstwa kłębu, złożona z ciał pszczół siedzących zwarcie, rozluźnia się przy wzroście temperatury zewnętrznej, a staje się bardziej zwarta przy jej spadku, wskutek czego objętość kłębu ulega zmianom. Kłąb zimowy umieszcza się jesienią na plastrach naprzeciw wylotu, a zimą przesuwa się powoli ku górze i ku tyłowi gniazda, zjadając stopniowo miód, z którego przedtem zgryzają zasklep. Przy niskiej temperaturze pszczoły nie mogą przejść na boczne plastry, nawet wówczas, gdy w obsiadanych przez kłąb plastrach zapasy się wyczerpią.

  Sprzęgło sygnałowe to urządzenie elektromechaniczne służące do samoczynnego nastawiania sygnału "Stój" na semaforach kształtowych (lub "Semafor wskazuje sygnał Stój!" na tarczach ostrzegawczych) pod wpływem przejazdu pociągu. Pociąg powoduje zmiany w obwodzie elektrycznym sprzęgła, co powoduje iż pędnia ramienia semafora (na zdjęciu górna pędnia) dostaje luzu - zatem ramię samoczynnie opada do położenia zasadniczego ("Stój!"), niezależnie od położenia dźwigni sygnałowej w nastawni (która za pośrednictwem stalowych lin pędniowych połączona jest z dolną pędnią). Semafor przestawia się w położenie zasadnicze także w przypadku zaniku prądu w obwodzie sprzęgła. Hala Koziorka lub Hala Koziarka – polana na Rysiance w Beskidzie Żywieckim. Nazwa hala jest pasterskiego pochodzenia – dawniej w Karpatach halami nazywano polany, które nie były koszone, tylko wypasane. Hala Koziorka znajduje się na wysokości około 1300-1320 m, tuż pod wierzchołkiem Rysianki, na zachodnich stokach Szyndzielnego Gronia (grzbiet opadający z Rysianki do doliny Żabniczanki. Od dawna nie jest użytkowana, pasterstwo w Karpatach załamało się bowiem w latach 1980. z przyczyn ekonomicznych, szczególnie na wysokogórskich, oddalonych od osiedli ludzkich halach.

  Lęgowisko – obszar, na którym ptaki określonego gatunku zakładają gniazda i wychowują młode. Pojęcie lęgowiska może obejmować cały areał gatunków osiadłych lub obszar, na którym pojedyncze ptaki zakładają gniazda, jak i kolonie lęgowe liczące setki lub tysiące par ptaków skupionych na jednym obszarze. Haplometroza – samodzielne zakładanie gniazda mrówek przez młode królowe. Sposób ten nazywany jest również klasztornym zakładaniem gniazda, w przypadku gdy królowa nie pobiera pokarmu do czasu wychowania pierwszych młodych mrówek. Zjawiskiem odwrotnym jest pleometroza.

  Kamienka (w języku polskim Kamionka) – płynący na Słowacji potok, lewy dopływ Popradu. Ma źródła na wysokości około 950 m na południowych stokach głównego grzbietu Małych Pienin, na wschód od Wysokich Skałek. Spływa początkowo na południe, a poniżej Przełęczy Korbalowej zmienia kierunek na południowo-wschodni. Na tym odcinku jego dolina oddziela Małe Pieniny od Magury Spiskiej. Potem wypływa na Kotlinę Lubowelską, przepływa przez miejscowość Kamionka (słow. Kamienka) i w miejscowości Gniazda (Hniezdne) uchodzi do Popradu. Głównymi dopływami są: spływający z Magury Spiskiej Chotarny potok oraz spływający z Małych Pienin potok Riečka (dopływ Kamienki). Gniazda (słow. Hniezdne, węg. Gnézda) – wieś na Słowacji w kraju preszowskim, powiecie Lubowla. Położona jest nad Popradem. Przez Gniazda przebiega droga krajowa nr 77.

  Osuwisko Szklarki – osuwisko gruntu w masywie Maślanej Góry w Beskidzie Niskim, na terenie wsi Szymbark. Największe historyczne osuwisko w całych polskich Karpatach.

  Hala Wieprzska – polana w masywie Romanki w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się na jej południowo-wschodnich stokach, na wysokości około 1000 – 1150 m i należy do miejscowości Żabnica. Z hali wypływa dopływ potoku Zimna Raztoka. Jest to dawna hala pasterska. Nie jest już wypasana – z powodu nieopłacalności ekonomicznej pasterstwo w Karpatach, szczególnie na wyżej położonych polanach i halach w latach 80. XX wieku załamało się. Pozostawione swojemu losowi hale stopniowo zarastają lasem.

  Zachowania lęgowe ptaków – zbiór zachowań związanych z lęgiem ptaków i w okresie podstawowego rozwoju zwierzęcia (od toków aż do wylotu młodych z gniazda). Wyróżnia się następujące etapy okresu lęgowego: wybór partnera, budowa gniazda, składanie jaj, wysiadywanie, opieka nad młodymi do uzyskania lotności. W całym tym okresie ptaki bronią swojego terytorium. Większość gatunków troskliwie opiekuje się potomstwem, chociaż są wyjątki od tej reguły. Około 90% ptaków w danym sezonie lęgowym ma tylko jednego partnera (monogamia). Wśród ptaków zazwyczaj to samica wybiera samca. U wielu gatunków o wyborze decydują wygląd i umiejętności oraz śpiew. W przypadku gatunków poligamicznych, np. bażanta, samce bardzo często nie uczestniczą w wychowywaniu młodych, pozostawiając całą pracę samicy. Herb powiatu częstochowskiegotarcza herbowa przedstawia w polu czerwonym wieżę (symbolizującą Orle Gniazda) z bramą wjazdową, w której złota lilia. Na szczycie baszty znajduje się biały orzeł w koronie symbolizujący Małopolskę. Złota Lilia nawiązuje do symbolu Matki Boskiej szczególnie chroniącej ten region.

  Dodano: 22.07.2010. 05:18  


  Najnowsze