• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kawiarnia naukowa w Sopocie o wpływie zmian klimatu na morskie ptaki

  11.01.2012. 00:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  O tym, jak zmieniają się zachowania morskich ptaków w dobie ocieplania klimatu, będzie opowiadać dr hab. Joanna Szczucka z Instytut Oceanologii PAN. Spotkanie odbędzie się 26 stycznia w sopockim Hotelu Rezydent w ramach Kawiarni Naukowej Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

  Wykład "Jak morskie ptaki łączą ocean z arktyczną tundrą w dobie ocieplania klimatu?" będzie dotyczyć relacji między zmianami klimatycznymi, zmianami środowiska fizycznego pewnej części Arktyki, strukturą morskiego zooplanktonu a populacjami morskich ptaków - alczyków. Podczas swojego bogato ilustrowanego fotografiami wykładu Szczucka zaprezentować ma różne aspekty pracy na statku badawczym "Oceania".

  Joanna Szczucka jest podwodnym akustykiem. Do dzisiaj pracuje w Instytucie Oceanologii PAN, gdzie kieruje Pracownią Akustyki Morza. Dzięki szczególnym właściwościom fal dźwiękowych i korzystnym warunkom ich rozchodzenia się w wodzie, akustycznie można badać wszelkie niejednorodności toni wodnej. W szczególności ryby, zooplankton i nurkujące ptaki oraz różne procesy związane z dynamiką morza - gazowe pęcherzyki, falowanie, pływy. Pomiary szumów pozwalają na określanie fizycznych charakterystyk morza i procesów zachodzących na granicy morze - atmosfera.

  Naukowiec brała udział w wielu bałtyckich i arktycznych ekspedycjach badawczych, głównie na "Oceanii". Pracowała również w Indonezji oraz w Afryce, gdzie "liczyła" ryby w jeziorze Tanganika. Przez osiem lat kierowała Studium Doktoranckim w Instytucie Oceanologii. W latach 2008-2010 była koordynatorem dużego polsko-norweskiego projektu badawczego ALKEKONGE.

  Szczegóły spotkania tutaj.

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  RV Oceania, także SY Oceania – stalowy, trójmasztowy statek (żaglowiec) o ożaglowaniu skośnym (dawniej - o eksperymentalnym ożaglowaniu parawanowym o powierzchni – 430 m²) o powierzchni 280m², należący do Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, który jest obecnie największym polskim instytutem badającym problemy fizyki, chemii, biologii i ekologii morza. Pożoga. Wspomnienie z Wołynia 1917-1919 – książka napisana przez Zofię Kossak-Szczucką w 1922 roku. Opisuje wydarzenia na Wołyniu w czasach rewolucji lutowej oraz październikowej, podczas okupacji niemieckiej Ukrainy, oraz konflikt zbrojny Polski i Ukrainy. Autorka mieszkała w Nowosielicy. Conrady – Indywidualności Morskie – nagroda za osiągnięcia w dziedzinie żeglarstwa, kultury morskiej, nauki (m.in. oceanografia, biologia morza, geologia morza), gospodarki morskiej (m.in. transport i żegluga morska, obszary morskie i porty morskie, ochrona środowiska morskiego) i popularyzacji problematyki morskiej; jest wręczana ludziom morza z całego świata.

  Juliusz C. Chojnacki – polski naukowiec, oceanolog, biolog i ekolog morza, badacz morskich wód polarnych (Antarktycznych) i Bałtyku, wód estuariowych. Wprowadził i monitoruje pierwszą sztuczną rafę na Zatoce Pomorskiej jako medium do rewitalizacji wód morskich. Specjalizuje się w zakresie ekologii zooplanktonu morskiego, dynamice jego struktur i ich funkcjonowania, zoobentosu na sztucznych podłożach w strefie przybrzeżnej morza, a ponadto w biomanipulacji wód limnetycznych. Wędrówki ptaków (migracje) – zjawisko przemieszczania się ptaków między dwoma obszarami (lęgowisko i zimowisko) spowodowane zmianami warunków atmosferycznych i co za tym idzie niedostępnością pokarmu. W klimacie tropikalnym wędrówka jest spowodowana zmianami pór: suchej i deszczowej. Poza wyjątkowymi przypadkami na zimowiskach ptaki nie przystępują do lęgów.

  Ostrygojady (Haematopodinae) – monotypowa podrodzina ptaków z rodziny ostrygojadów (Haematopodidae). Występują głównie na morskich wybrzeżach. Gniazdują na ziemi. Żywią się mięczakami i skorupiakami wydobywanymi z mułu podczas odpływu morza. Poziom morza – punkt położony na wysokości teoretycznie równej zeru, w miejscu, gdzie morze styka się z lądem. Przyjęty w geografii i kartografii przeciętny poziom morza jest średnią wszystkich poziomów morza, wynikających z jego wahań, wywołanych takimi zjawiskami, jak falowanie czy pływy. Pod uwagę należy też wziąć dłuższe cykle wahań poziomu morza: 19-letni cykl Metona i 223-miesięczny cykl saros.

  Żółw zatokowy (Lepidochelys kempii) – zagrożony wyginięciem gatunek gada z rodziny żółwi morskich (Cheloniidae). Często jego kolisty karapaks jest szerszy niż dłuższy. Tak jak wszystkie żółwie z nadrodziny Chelonioidea, również składa jaja na suchym lądzie, a ich liczba dochodzi do 300 sztuk. Występuje głównie na zachodzie Atlantyku, choć spotykany jest również u wybrzeży Afryki i Morza Śródziemnego. Rzadko kiedy schodzi głębiej niż na 50 metrów. Głównymi przyczynami spadku wielkości populacji są zbieranie jaj oraz kłusownictwo. Jednak wiele organizacji pracuje nad jego ochroną i zniwelowaniem niebezpieczeństw na niego czyhających. Agora obywatelska wobec wyzwania zmian klimatycznych – druga w historii agora obywatelska Parlamentu Europejskiego, która odbyła się w dniach 12-13 czerwca 2008 w Brukseli. Jej głównym tematem były kwestie związane ze zmianami klimatycznymi oraz ustosunkowaniem się do tego rozmaitych polityk Unii Europejskiej: energetycznej, transportowej, rolnictwa, handlu, ochrony środowiska naturalnego, rozwoju, społecznej, nauki, edukacji i przemysłu.

  Model ogólnej cyrkulacji (ang. global climate model or general circulation model, w skrócie GCM) - model numeryczny opisujący zachowanie się klimatu na podstawie równań mechaniki płynów oraz innych równań fizyki i chemii opisujących procesy istotne z punktu widzenia zmian klimatu.

  Grzegorz Węgrzyn (ur. w 1963 w Gdańsku) – profesor, prorektor ds. nauki Uniwersytetu Gdańskiego od 1 września 2008. Dziekan Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii UG w latach 2002-2008. Zajmuje się biologią molekularną, chorobami genetycznymi, biochipami DNA oraz bakteriami.

  Front Odrodzenia Polski (FOP) – tajna organizacja katolicka utworzona podczas okupacji niemieckiej w Warszawie w 1941 roku przez Zofię Kossak-Szczucką wraz z przyjaciółmi oraz księdzem Edmundem Krauze z parafii Św. Krzyża. Jej działalność stanowiła kontynuację dzieła istniejącej w II RP Akcji Katolickiej. Stan morza – umowne określenie stanu powierzchni morza w zależności od wysokości występującej fali. Do określenia stanu morza wykorzystuje się dziesięciostopniową skalę Douglasa:

  Tara Oceans – wyprawa badawcza na statku Tara, mająca na celu szczegółowe poznanie górnej warstwy oceanów – do 200 m głębokości. Badania koncentrują się m.in. na badaniu planktonicznych protistów i roślin, a zwłaszcza relacji fitoplanktonu ze zmianami stężenia dwutlenku węgla i związanym z nimi globalnym ociepleniem i zakwaszeniem wód. Wśród innych badanych zagadnień przewidywane są również badania raf koralowych. Rezultaty przeprowadzonych badań mogą przyczynić się do lepszego poznania wczesnych etapów ewolucji życia na Ziemi, globalnych cykli biogeochemicznych oraz zrozumienia funkcjonowania klimatu i skutków jego zmian.

  Dodano: 11.01.2012. 00:11  


  Najnowsze