• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Korale pod presją kłusowniczą

  30.11.2011. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy pracujący pod kierunkiem hiszpańskiego Uniwersytetu w Barcelonie odkryli, że niemal 60% utraty biomasy korala czerwonego w rezerwacie morskim w rejonie wysp Medes jest wynikiem kłusownictwa. Opublikowane w czasopiśmie Conservation Biology wyniki badań zwracają uwagę na wpływ kłusownictwa na rezerwat morski i rzucają nowe światło na oddziaływanie nurkowania rekreacyjnego na populacje koralowców wokół wysp Medes.

  Zespół twierdzi, że stworzenie rezerwatu w rejonie wysp Medes poprawia ochronę rozmaitych gatunków morskich w ich naturalnym środowisku. Koral szlachetny, Corallium rubrum, który zasiedla Morze Śródziemne, jest poławiany wzdłuż katalońskiego wybrzeża zarówno legalnie, jak i nielegalnie. Kłusownictwo stanowi zatem największe zagrożenie dla kolonii tego bezkręgowca morskiego.

  Naukowcy podkreślają, że koral szlachetny był poszukiwanym towarem za czasów starożytnych Greków i Rzymian, wykorzystywanym zwłaszcza w jubilerstwie. Niemniej wykorzystywanie korala do celów komercyjnych trwa po dziś dzień.

  "Koral jest bardzo kruchym i wrażliwym organizmem o wyjątkowo powolnym tempie rozwoju, rzędu 0,3 do 0,5 mm podstawowej średnicy rocznie" - zauważa Cristina Linares z Wydziału Ekologii Uniwersytetu w Barcelonie, naczelna autorka artykułu. "W zachodnim basenie Morza Śródziemnego, za wyjątkiem niektórych z francuskich rezerwatów morskich, większość kolonii korala szlachetnego znajduje się w bardzo zbliżonej sytuacji i posiada niezwykle małe pnie."

  Naukowcy prowadzili badania w latach 1992 - 2005. Monitoring objął podstawową średnicę i gęstość populacji Corallium na obszarze rezerwatu morskiego i poza jego granicami. Porównali swoje wyniki z danymi z morskich obszarów chronionych we Francji, gdzie w szczególności zakazano rybołówstwa i nurkowania.

  Odkrycia ujawniły, że kolonie korala szlachetnego w rejonie wysp Medes skurczyły się; ich liczba jest mniejsza i poniżej poziomu obserwowanego na obszarach chronionych we Francji. Naukowcy twierdzą, że gatunek jest znacznie liczniejszy w granicach rezerwatu morskiego w porównaniu do obszarów oddalonych.

  "Kłusownictwo wyrządza nieodwracalne straty w populacjach Corallium rubrum - wskazuje dr Linares - dlatego w celu ochrony tych populacji należy rozważyć nowe wytyczne obejmujące zakaz łowienia i nurkowania."

  Wypowiadając się na temat badań, współautor Bernat Hereu, również z Uniwersytetu w Barcelonie, stwierdził: "Na wybrzeżu katalońskim koral występuje na mniejszych głębokościach niż na innych obszarach Morza Śródziemnego. To finansowo korzystne dla sektora turystycznego, ale oznacza również, że kłusownicy są w stanie dotrzeć do kolonii bez większego trudu."

  Poza badaniami stosowanymi zespół zajmował się wraz z pracownikami rezerwatów przyrody w rejonie Montgrí, wysp Medes i Baix Ter odwracaniem wpływu kłusownictwa na kolonie Corallium. Doprowadzenie tych działań do końca przełoży się na nowe przepisy przewidujące konfiskatę koralowców kłusownikom i ponowne zasadzenie ich na dnie morskim.

  "To tymczasowy środek zaradczy, który nigdy nie stanie się ostatecznym rozwiązaniem problemu koralowców" - zauważyła dr Linares. "To sposób na odzyskanie części koralowców, kiedy są jeszcze żywe i ponowne zasadzenie ich na skalistym substracie, stwarzając naturalne zbiorowisko zintegrowane z ekosystemem morskim."

  Ponowne wprowadzenie kolonii utraconych z powodu praktyk kłusowniczych nie jest łatwym zadaniem. Naukowcy mają ważne zadanie polegające na stałym monitorowaniu kolonii, aby ustalić, czy zamienią się one w zdolne do życia populacje.

  Wkład w badania wnieśli naukowcy z Francji i USA.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Koralowce ośmiopromienne (Octocorallia) – podgromada osiadłych lub półosiadłych, kolonijnych koralowców (Anthozoa) z 8 przegrodami w jamie gastralnej i 8 pierzastymi czułkami. Do przykładowych przedstawicieli należą koral szlachetny (Corallium rubrum) i wachlarz Wenery (Gorgonia flabellum). Koral szlachetny, koral czerwony (Corallium rubrum) – gatunek koralowca z rodziny Coralliidae występujący w Morzu Adriatyckim i zachodnim Morzu Śródziemnym. Introdukowany w Japonii. Koral – szkielety węglanowe koralowców. Nazwa wywodzi się od łacińskiej nazwy organizmów morskich z podgromady koralowców Corrallium, zamieszkujących morza strefy ciepłej i gorącej.

  Koralowce (Anthozoa, z gr. anthos – kwiat + zoon – zwierzę, kwiatozwierz) – gromada wyłącznie morskich, skałotwórczych parzydełkowców (Cnidaria) występujących jedynie pod postacią polipa, zwykle kolonijnie, na niewielkich głębokościach, przytwierdzonych do dna morskiego, głównie w strefie ciepłej i gorącej, w dobrze naświetlonych i natlenionych wodach. W zapisie kopalnym znane są od kambru. Do najbardziej znanych przedstawicieli koralowców należą m.in.: koral czerwony (Corallium rubrum), zwany również szlachetnym, rafotwórcze korale madreporowe (Madreporaria) oraz koral korkowiec (Alcyonium palmatum). W polskiej strefie Bałtyku odnotowano 2 rzadko spotykane gatunki ukwiałów: ukwiał tęgoczułki i ukwiałek arkoński. Ponadto w Bałtyku żyje również kolonijna piórówka świecąca. Trwałe struktury wapienne wytwarzane przez koralowce są podstawą do powstawania nowego ekosystemu znanego jako rafa koralowa. Half Moon Cay - mała wyspa na Morzu Karaibskim niedaleko Blue Hole należąca do Belize. Wyspa jest schronieniem dla 99 gatunków ptaków, w tym głuptaka czerwononogiego oraz jaszczurek i mających tu swoje lęgowiska żółwi morskich. W pobliżu wyspy znajduje się miejsce do nurkowania - Half Moon Cay Wall, podwodnej ściany, opadającej na głębokość 1000 m i jest pokrytą miękkimi koralami. Half Moon Cay jest pierwszym utworzonym Parkiem Narodowym w Belize, który położony jest w południowo-wschodniej części wielkiej rafy koralowej.

  Wapień koralowy - wapień utworzony wskutek cementacji okruchów koralowców, zmieszanych zwykle z większą lub mniejszą ilością innych szczątków organicznych. Nazwa ta jest bardzo bliska i często zamiennie używana z nazwą wapień rafowy. Żółw zatokowy (Lepidochelys kempii) – zagrożony wyginięciem gatunek gada z rodziny żółwi morskich (Cheloniidae). Często jego kolisty karapaks jest szerszy niż dłuższy. Tak jak wszystkie żółwie z nadrodziny Chelonioidea, również składa jaja na suchym lądzie, a ich liczba dochodzi do 300 sztuk. Występuje głównie na zachodzie Atlantyku, choć spotykany jest również u wybrzeży Afryki i Morza Śródziemnego. Rzadko kiedy schodzi głębiej niż na 50 metrów. Głównymi przyczynami spadku wielkości populacji są zbieranie jaj oraz kłusownictwo. Jednak wiele organizacji pracuje nad jego ochroną i zniwelowaniem niebezpieczeństw na niego czyhających.

  Dodano: 30.11.2011. 16:49  


  Najnowsze