• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Koszenie łąk w ramach programu ochrony orlika krzykliwego

  16.09.2010. 00:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  52 hektary nieużytkowanych łąk wykoszono dotychczas w okolicach Puszczy Białowieskiej i Knyszyńskiej, by skuteczniej chronić orlika krzykliwego. To element finansowanego z UE projektu ochrony tego ptaka. UE z programu Life Plus i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przeznaczyły na ten cel łącznie 19 mln zł do 2014 roku.

  Celem programu jest ochrona i poprawa warunków bytowania rzadkich i będących pod ochroną orlików krzykliwych w Puszczach Białowieskiej i Knyszyńskiej na obszarach Natura 2000. Warunki żerowania tym ptakom poprawia m.in. koszenie opuszczonych terenów, które nie są użytkowane rolniczo.

  6 hektarów opuszczonych i zarośniętych krzewami łąk udało się w sezonie letnim wykosić w okolicach Puszczy Białowieskiej, znacznie więcej - 29 hektarów - wykoszono w Puszczy Knyszyńskiej - poinformował PAP Jarosław Chyra z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, koordynator projektu w Puszczy Białowieskiej.

  Kolejnych ponad 17 hektarów skosili także leśnicy na terenie Nadleśnictwa Dojlidy - poinformował PAP rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Jarosław Krawczyk.

  Chyra podkreślił, że koszenie znacznie utrudnia wysoki poziom wody. Powiedział, że w wielu miejscach koszący stoją po kolana w wodzie, są też miejsca, gdzie poziom wody sięga powyżej uda i tam prowadzenie prac staje się niemożliwe.

  Docelowo w Puszczy Białowieskiej Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ma użytkować 200 hektarów gruntów.

  W ramach projektu, w kolejnych latach mają być budowane tzw. sztuczne czatownie na słupach na terenach otwartych - poinformował Jarosław Krawczyk. Program zakłada ustawienie około 300 drewnianych słupów o wysokości czterech metrów. Czatownie, na których orliki będą mogły przysiadać, mają im pomóc w skuteczniejszych polowaniach na gryzonie, płazy.

  Będą też budowane oczka wodne dla płazów. Ma je budować duński partner projektu Fauna Passage Polska. Trwają też ustalenia z gminą Białowieża w sprawie przywracania pierwotnego koryta puszczańskiej rzeki Narewki, bo tereny podmokłe sprzyjają orlikom. "Współpraca z gminą jest bardzo dobra" - podkreślił Chyra.

  W 2012 roku w Białowieży ma powstać specjalne gospodarstwo Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, które będzie hodować 25 krów rasy czerwonej i użytkować 200 hektarów łąk z myślą o orlikach. Gospodarstwo ma popularyzować tradycyjne wypasy, co również sprzyja orlikom.

  W ramach projektu ma być wypracowany Krajowy Plan Ochrony Orlika, w którym zostanie oceniony stan populacji tych ptaków, wyznaczone cele ich ochrony, wskazane zagrożenia i ich źródła, zadania ochronne oraz monitoring tego gatunku.

  Projekt będzie realizowany do 2014 roku. Partnerami projektu są Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, duńska organizacja pozarządowa Amphi Consult, firma consultingowa Fauna Passage Polska i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku.

  Jak podaje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych za Komitetem Ochrony Orłów, w Polsce, na Białorusi, Litwie i Łotwie występuje niemal połowa światowej populacji orlika krzykliwego. Liczbę par tych ptaków w Polsce szacuje się na 1,7-1,9 tys. Populacja europejska szacowana jest na 10-12 tys. par. W Polsce orliki krzykliwe występują w północno-zachodniej Polsce oraz na terenach na wschód od Wisły. Orliki krzykliwe zimują w centralnej i południowej Afryce. Połowa września to czas ich odlotów.

  Orlik krzykliwy (Aquila pomarina) jest najmniejszym z orłów z rodzaju Aquila występujących w Polsce - wynika z danych Komitetu Ochrony Orłów. Jego ciało osiąga długość 61-66 cm, rozpiętość skrzydeł 145-168 cm, waży około 1,5 kg. Orliki żywią się najczęściej nornikami. Zjadają też m.in. ryjówki, płazy, gady i mięczaki. KOW

  PAP - Nauka w Polsce

  hes/ jbr/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dawniej Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, PTOP) – organizacja zajmująca się ochroną ptaków i ich siedlisk. Działa w Polsce północno-wschodniej, zostało powołane do życia w 1985 roku w Białowieży. Bogdan Jaroszewicz — kierownik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni wicedyrektor Białowieskiego Parku Narodowego. Zajmuje się ekologią lasu naturalnego. Członek wielu towarzystw i stowarzyszeń (Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Polskie Towarzystwo Służb Ochrony Przyrody, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Stowarzyszenie Miłośników Żubra, którego jest założycielem). Autor wielu publikacji i rozpraw naukowych. Swoją działalnością naukowo-dydaktyczną popularyzuje wartości naukowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej. Wielokrotnie swoimi opiniami wspierał działania pozarządowych organizacji ekologicznych dostarczając argumentów dla ochrony Puszczy Białowieskiej Jacek Wysmułek (ur. 20 sierpnia 1937 r. w Pruszkowie koło Warszawy, zm. 21 stycznia 1983 w Białowieży) – wieloletni leśniczy w Białowieskim Parku Narodowym i Nadleśnictwie Białowieża. Twórca kilku szlaków w Puszczy Białowieskiej. Działacz i przewodnik PTTK. Twórca koncepcji ochrony drzew – pomników przyrody w Puszczy Białowieskiej. Współautor kilku opracowań na temat Puszczy Białowieskiej.

  BirdLife International (pierwotnie International Council for Bird Preservation - Międzynarodowa Rada Ochrony Ptaków) - to międzynarodowa organizacja, której celem jest ochrona ptaków oraz ich siedlisk. BirdLife International jest federacją organizacji zajmujących się ochroną ptaków z różnych krajów, tzw. organizacji partnerskich. Polskim partnerem BirdLife International jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO; ang. SPA - Special Protection Area) – obszar wyznaczony do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.

  Białowieski Park Narodowy – polski park narodowy położony w północno-wschodniej części Polski, w województwie podlaskim, utworzony z Nadleśnictwa Rezerwat jako Park Narodowy w Białowieży obowiązującym od 4 sierpnia 1932 roku Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych, restytuowany w obecnej formie z mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1947 roku. Drugi po Pienińskim Parku Narodowym park narodowy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie. Znany z ochrony najlepiej zachowanego fragmentu Puszczy Białowieskiej, ostatniego w Europie fragmentu lasu pierwotnego oraz liczącej kilkaset sztuk, największej na świecie wolnościowej populacji żubra. Jesion z naroślą – jesion wyniosły o rozmiarach pomnikowych rosnący w Puszczy Białowieskiej, jeden z najpotężniejszych jesionów w Puszczy Białowieskiej; rośnie na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Rośnie w środowisku, w którym jest dużo wilgoci.

  Gil azorski (Pyrrhula murina) – zagrożony wyginięciem gatunek ptaka z rodziny łuszczaków (Fringillidae), zwany także gilem z Sao Miguel. Gatunek wyodrębniony niedawno na podstawie różnic morfologicznych oraz analizy filogenetycznej z P. pyrrhula z którym stanowi takson siostrzany. Endemiczny dla wyspy São Miguel w archipelagu Azory. Zamieszkuje lasy laurowe. Obecne występowanie jest ograniczone do bardzo niewielkiego terenu ok. 580 ha w okolicy Pico da Vara we wschodniej części São Miguel. Populacja szacowana jest obecnie na ok. 800 osobników, mimo że w latach 70. XX wieku było zaledwie ok. 40 par. Jednej z najbardziej zagrożonych gatunków ptaków w Europie. Cały obszar występowania jest chroniony jako obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Podejmowane są działania ochronne, polegające przede wszystkim na chronieniu i odtwarzaniu siedliska – lasów laurowych. Dla ochrony gatunku realizowany był projekt finansowany przez unijny Instrument Finansowy LIFE. Puszcza Knyszyńska (do 1939 r. zwana Puszczą Świsłocką od Świsłoczy) – rozległy kompleks leśny (drugi pod względem wielkości po Puszczy Białowieskiej na Nizinie Podlaskiej) położony na Wysoczyźnie Białostockiej w województwie podlaskim. Lasy porastają tereny moreny czołowej, a przez tereny Puszczy przepływa rzeka Supraśl wraz z dopływem Sokołdą. Siedzibą Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej jest Supraśl.

  Wybrzeże Trzebiatowskie (PLB320010) – obszar specjalnej ochrony ptaków w północno-zachodniej Polsce, nad Morzem Bałtyckim, o powierzchni 31 757,6 ha, w całości w woj. zachodniopomorskim, na Pobrzeżu Szczecińskim. Celem utworzenia obszaru jest ochrona populacji dziko występujących ptaków oraz utrzymanie ich siedlisk w niepogorszonym stanie. Stwierdzono występowanie na tym terenie 35 gatunków ptaków z Załącznika II Dyrektywy Ptasiej.

  Szczekotowo — rezerwat przyrody archeologiczno-przyrodniczy położony w Puszczy Białowieskiej, w kwartale 214, na terenie gminy Hajnówka, w województwie podlaskim. Rodzaj rezerwatu: leśny, archeologiczny. Przedmiot ochrony: zachowanie w naturalnym stanie rzeki Łutowni w Puszczy Białowieskiej wraz ze stanowiskami kurhanów. Dominujący typ lasu: grąd. Nazwa "Szczekotowo" pochodzi od nazwy wsi Szczekotowo, która w XVII-XVIII wiekach istniała w tym miejscu.

  Żubr (Bison bonasus) – gatunek łożyskowca z rodziny krętorogich, rzędu parzystokopytnych. W 2012 roku światowe zasoby gatunku wynosiły około 4663 osobników, z czego 1552 z nich przebywa w hodowlach zamkniętych, a 3111 żyje w wolnych i w półwolnych stadach. Według danych z 2012 roku w Polsce żyło 1299 żubrów, z czego większość z nich w stadach wolnościowych (pięć populacji). Prawie połowa polskiej wolnej populacji skupiona jest w Puszczy Białowieskiej, ponadto dzikie żubry w Polsce spotkać można w Bieszczadach, Puszczy Knyszyńskiej, Puszczy Boreckiej oraz w rejonie Mirosławca i Drawska Pomorskiego w województwie zachodniopomorskim. Drzewostany Puszczy Białowieskiej: W Puszczy Białowieskiej zachowały się ostatnie na Nizinie Środkowoeuropejskiej fragmenty lasów o charakterze pierwotnym. W Puszczy dominują lasy liściaste oraz mieszane. Obserwuje się zjawisko ustępowania sosny zwyczajnej z siedlisk terenu Białowieskiego Parku Narodowego (BPN) na rzecz gatunków liściastych.

  Dodano: 16.09.2010. 00:47  


  Najnowsze