• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • LOKI ułatwi badania oceanograficzne

  28.11.2011. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Nowe urządzenie skonstruowane przez niemieckich naukowców powinno znacznie ułatwić badania najmniejszych mieszkańców mórz.

  LOKI (Lightframe Onsight Key species Investigation - lekkie urządzenie do badania kluczowych gatunków w ich środowisku) jest urządzeniem optycznym przeznaczonym do identyfikacji i zliczania organizmów o wymiarach rzędu 0,2 milimetra. Skonstruowali je naukowcy z Instytutu Badań Polarnych i Morskich im. Alfreda Wegenera i firmy iSiTEC, wykorzystując dofinansowanie z UE.

  Podstawą pożywienia narybku większości gatunków ryb są maleńkie żyjątka zwane zooplanktonem. Z kolei gatunki wchodzące w skład zooplanktonu, których wymiary wynoszą od 0,2 do 50 milimetrów, odżywiają się mikroskopijnymi glonami. Z tego względu zróżnicowana populacja zdrowych organizmów tworzących plankton jest kluczowym elementem morskiego łańcucha pokarmowego i ma istotne znaczenie dla zdrowotności ryb.

  Jednak badanie planktonu i zależności między jego liczebnością a czynnikami środowiskowymi nie jest łatwe. Plankton zwykle odławia się z morza przy użyciu specjalnych siatek. Następnie pobrane próbki poddaje się analizie laboratoryjnej, zajmującej wyjątkowo dużo czasu.

  LOKI umożliwi naukowcom badanie planktonu w wodzie. Urządzenie jest wyposażone w szybki aparat cyfrowy o dużej rozdzielczości, który umożliwia ciągłą rejestrację różnorodności biologicznej zooplanktonu w środowisku morskim. Jednocześnie LOKI zbiera dane dotyczące zasolenia, temperatury i stężenia glonów w otaczających je wodach. Specjalnie zaprojektowane oprogramowanie ułatwia klasyfikację gatunków oraz zarządzanie danymi.

  Urządzenie można ciągnąć w morzu za statkiem lub przystosować do badania próbek w warunkach laboratoryjnych. Pierwsze próby przeprowadzone w wodach szwedzkiego fiordu i podczas ekspedycji arktycznej zakończyły się sukcesem.

  - Dzięki temu urządzeniu po raz pierwszy możemy badać bezpośrednie zależności między rozmieszczeniem zooplanktonu a parametrami środowiskowymi - powiedział dr Hans-Jürgen Hirche, kierownik projektu z Instytutu im. Alfreda Wegenera.

  Obecnie partnerzy projektu zamierzają wprowadzić urządzenie na rynek, oferując je instytucjom badawczym i władzom naukowym.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Sterownik urządzenia to program lub fragment programu odpowiadający za dane urządzenie i pośredniczący pomiędzy nim, a resztą systemu komputerowego. Zwykle uabstrakcyjnia pewne cechy urządzenia, choć może jedynie zajmować się kwestiami uprawnień dostępu i udostępniać urządzenie bez żadnej ingerencji. Wtedy program, który z niego korzysta też jest w pewnym sensie sterownikiem. Urządzenie elektrotermiczne (elektryczne urządzenie grzejne) - urządzenie lub zespół urządzeń do celowego przetwarzania energii elektromagnetycznej w energię cieplną i wykorzystania jej w celach użytecznych. Adaptometr – urządzenie służące do badania adaptacji oka. Badania takie przeprowadza się w całkowitej ciemności. Wyróżnia się adaptometry służące do szybkiego badania pierwszej (głównej) fazy adaptacji oraz urządzenia do badania pełnej adaptacji.

  Czas martwy – odcinek czasu następujący po danym wydarzeniu w którym dane urządzenie nie działa w pełni możliwości, np. dane urządzenie pomiarowe nie jest w stanie zarejestrować następnego wydarzenia, nawet jeżeli ono wystąpi. Urządzenie wylotowe - zamocowane na wylocie lufy pomocnicze urządzenie, które zmieniając charakter wypływu gazów prochowych z lufy po wystrzale, wpływa na właściwości eksploatacyjne broni. Jest to urządzenie pomocnicze, dlatego najczęściej ma prostą konstrukcję i małą masę.

  Urządzenie przeciwpożarowe - urządzenie służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków. Są to między innymi: Urządzenie inteligentne jest wyposażone w sztuczną inteligencję - algorytmy wykorzystujące np.: zasady heurystyczne (praktyczne), sieci neuronowe, systemy ekspertowe, itp. Urządzenia inteligentne umieją zdobywać wiedzę bezpośrednio od projektanta lub pośrednio poprzez rozkazy, przykłady, obserwację oraz przez wykorzystanie analogii, następnie korzystać z tej wiedzy. Urządzenia inteligentne nazywamy urządzeniami wirtualnymi (virtual instruments), np. wirtualne przyrządy pomiarowe albo wirtualne regulatory, zwane też przyrządami softwarowymi (programowymi).

  Urządzenie mechatroniczne - jest to urządzenie o budowie modułowej, którego głównym i ostatecznym zadaniem jest wykonanie czynności mechanicznej (pracy). DataLogger GPS zwany również rejestratorem trasy to urządzenie umożliwiające na zapis położenia urządzenia w czasie. Dzięki temu uzyskuje się zbiór punktów umożliwiający wizualizację przebytej drogi na mapach. Urządzenie tego typu używane są od dawna w zawodach lotniczych umożliwiając zapis całej trasy przelotu. Wymogiem w takim wypadku jest certyfikowanie urządzenia.

  Przetwornik – jest to urządzenie dokonujące przekształcenia danej wielkości na inną wielkość według określonej zależności i z pewną dokładnością.

  Huśtawka to urządzenie rekreacyjne z ruchomym elementem, poruszającym się wahadłowo, na którym znajduje się miejsce do siedzenia dla jednej lub kilku osób. Urządzenie jest wprawiane w ruch przez użytkownika, który w odpowiednim rytmie zmienia swoje położenie lub odpycha się od nieruchomych elementów.

  Urządzenie zaciskowe (zwane slangowo małpa, również przestarzale jumar – od historycznie jednego z pierwszych tego typu urządzeń) – urządzenie sportowe umożliwiające przemieszczanie się po pionowo przymocowanej linie. Stosowane w sportach typu wspinaczka (skałkowa, lodowa etc.), alpinizm podziemny oraz w pracach na wysokości. Stolik okulistyczny – urządzenie medyczne wspomagające urządzenia okulistyczne. Podczas przeprowadzania badań oka pozwala zachować stabilność i dostosować wysokość na jakiej jest przeprowadzane badanie pacjenta.

  Odbiornik energii elektrycznej (urządzenie odbiorcze) – urządzenie, którego funkcjonowanie jest uzależnione od pobierania energii dostarczanej w postaci prądu elektrycznego.

  Dodano: 28.11.2011. 17:26  


  Najnowsze