• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ludzie Bliżej Natury - kampania edukacyjna OTOP

  31.03.2012. 11:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  1650 osób wzięło udział w projekcie edukacyjno-przyrodniczym "Bliżej Natury", który miał na celu zwiększenie wiedzy o terenach objętych siecią Natura 2000 w lokalnych społecznościach. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków prowadziło projekt "Bliżej natury - identyfikacja i merytoryczne przygotowanie lokalnych animatorów przyrodniczych".

  Około 150 lokalnych animatorów przyrody wraz ze swoimi podopiecznymi z całej Polski przeprowadziło kampanię edukacyjną w swoich miejscowościach.

  Jak poinformowała rzeczniczka prasowa OTOP Katarzyna Groblewska, kampanie były prowadzone zarówno w wielkich miastach - Warszawie, Krakowie, Toruniu i Szczecinie, jak i mniejszych miejscowościach i wsiach na terenie w całej Polski - Pasłęku, Zabierzowie Bocheńskim, Potulicach, Janowie Podlaskim, Goniądzu.

  "W ramach projektu udało się postawić 150 tablic edukacyjnych na kilkudziesięciu obszarach Natura 2000. Lokalne społeczności wzięły udział w ponad 400 wycieczkach po obszarach Natura 2000. To zwiększy wiedzę na temat bogactwa przyrodniczego tych terenów. Mamy nadzieję, że zwiększy także zaangażowanie społeczeństw lokalnych w działania na rzecz ochrony przyrody" - mówi Elżbieta Okołów, koordynator projektu w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków.

  Joanna Kucza, członkini grupy "Pasjonaci Przyrody" z Krosna stwierdziła, że dzięki projektowi okolica i region stały się dla niej bliższe, wiele się dzięki niemu nauczyła i spotkała ciekawych ludzi.

  Patryk Aszklar, członek grupy "Pasjonaci Przyrody" z Krosna ocenił, że wycieczki są o wiele lepsze w porównaniu z "suchą" nauką w szkole, dają okazję, by poznać wiele ciekawych gatunków ptaków, formacji roślinnych i innych zwierząt, które można spotkać na Podkarpaciu. "Wcześniej w ogóle nie zwracałem uwagi na przyrodę, jadąc do szkoły. Myślę, że powinno być organizowanych więcej projektów związanych z przyrodą, która nas otacza, aby pokazać lokalne piękno natury" - powiedział uczestnik akcji.

  Dawid Kilon, animator przyrodniczy z Potulic, student biologii i ochrony środowiska na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uważa, że w projekcie jest misja, z którą on sam się utożsamia.

  "Teren pobliskiego obszaru Natura 2000 odwiedzam od kilku lat, lecz jeszcze nie zdarzyło się, żebym spotkał tam mieszkańca z okolicznych miejscowości, który przejawiałby zaciekawienie otaczającą przyrodą. Wyzwaniem było przeprowadzenie prelekcji o +ptasiej autostradzie+ nad Doliną Noteci oraz jej mieszkańcach dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Potulicach. Nawet gdy zadzwonił dzwonek i uczniowie mogli wyjść na przerwę, nie zostałem sam, lecz w dalszym ciągu odpowiadałem na niekończące się pytania typu: co to za ptak?" - wspomina animator.

  Jego grupa wzięła udział w Zimowym Ptakoliczeniu i zaproponowała zabawę w ornitologiczne podchody. Ponad 20 okolicznych mieszkańców układało puzzle i rozwiązywało łamigłówki o ptakach. Przeprowadzono warsztaty w terenie połączone z pokazem metody badania wędrówek ptaków, czyli obrączkowaniem. Jest to, zdaniem studenta, niebywała okazja do obcowania z ptakami z bardzo bliska.

  Bożena Płuciennicka, animatorka przyrodnicza z Częstochowy, reprezentuje obszar Natura 2000 "Bagno w Korzonku". Według niej realizacja tego projektu to proces bardzo twórczy, obfitujący w wiele niezapomnianych przeżyć. W częstochowskie działania udało się włączyć władze lokalne. Nawiązane relacje znalazły odbicie między innymi w szybkości wydania zezwolenia na postawienie tablicy informacyjnej.

  Ryszard F. Dutkiewicz, animator przyrodniczy obszaru Natura 2000 "Puszcza Romincka", emerytowany nauczyciel, przewodnik terenowy, mieszkaniec Gołdapi podkreśla, że dzięki wycieczkom część starszej młodzieży postanowiła sama powędrować w kolejny weekend na dwudniową wyprawę przez puszczę.

  Kamil Jadeszko uczeń z Gołdapi dowiedział się sporo na temat programu Natura 2000, historii swojego regionu, żyjących na tamtym terenie roślin i zwierząt. Zrozumiał, jak wiele ciekawych miejsc kryje nasza puszcza.

  Projektowi "Bliżej Natury" towarzyszył konkurs, podczas którego oceniane było zaangażowanie uczestników w prowadzone działania. Nagrodzone zostały 23 grupy. Pierwsze miejsce zajęła grupa reprezentująca obszar Natura 2000: Dolina Dolnego Bugu i Ostoja Nadbużańska z gimnazjum w Janowie Podlaskim, której animatorem był Jarosław Mydlak. Nagrodą były warsztaty terenowe w Parku Narodowym "Ujście Warty", a także książki, plecaki i lornetki.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 "Ostoja Ińska" - jeden z polskich obszarów Natura 2000. Kod obszaru: PLB320008 - pow. 87 710,94 ha Plan zadań ochronnych - dokument planistyczny, który sporządza się i realizuje dla obszaru Natura 2000. Sporządza się go w ciągu 6 lat od ustanowienia obszaru specjalnej ochrony ptaków lub zatwierdzenia przez Komisję Europejską obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty. Można sporządzać go także dla obszaru zaproponowanego Komisji Europejskiej jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, lecz jeszcze nie zatwierdzonego. Nie sporządza się tylko dla: Plan ochrony - jest to dokument, który sporządza się i realizuje dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, a można sporządzić także dla obszaru Natura 2000 lub jego części. Plan ochrony ustanawia się w terminie 5 lat od dnia utworzenia parku narodowego, uznania obszaru za rezerwat przyrody albo utworzenia parku krajobrazowego. Dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych jest podstawowym dokumentem planującym ochronę przyrody. Dla obszaru Natura 2000 takim podstawowym dokumentem jest plan zadań ochronnych, a plan ochrony sporządza się dla obszaru lub jego części tylko w razie potrzeby uszczegółowienia planowania.

  Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika: Projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO) sieci Natura 2000 wyznaczony na podstawie Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG). Pierwszy projekt wyznaczenia tej ostoi przygotowany został we współpracy z naukowcami i przyrodnikami w latach 2002-2003 przez Instytut Ochrony Przyrody PAN z Krakowa. Ostoja nie została dotychczas zgłoszona do Komisji Europejskiej przez Ministerstwo Środowiska (stan na V 2007), jest konsekwentnie wymieniana jako konieczna do powołania na liście ostoi Natura 2000 przedłożonej do Komisji Europejskiej przez naukowców i organizacje pozarządowe (tzw. Shadow List). Rezerwat przyrody Nietlickie Bagno (3107,6 ha) znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim i jest chroniony także jako obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) PLB 280001 Bagna Nietlickie (4080,8 ha), wchodzący w skład sieci Natura 2000.

  Murawy w Haćkach (PLH200015) – obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (planowany specjalny obszar ochrony siedlisk) sieci Natura 2000 obejmujący siedliska murawowe pod Bielskiem Podlaskim (157,3 ha). Teren ten jest ponadto w zainteresowaniu archeologów. Pod koniec roku 2010 otrzymał plan zadań ochronnych, jako pierwszy w Polsce obszar Natura 2000. Jako że stwierdzono brak uzgodnienia projektu aktu prawa miejscowego z wojewodą, został on uchylony 15 kwietnia 2011 r., jednak po usunięciu nieprawidłowości formalnych został ponownie przyjęty 27 maja 2011 roku. Przyroda w Szczecinie: W granicach administracyjnych Szczecina znajdują się niewielkie fragmenty Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa" (m.in. z Jeziorem Szmaragdowym i rezerwatem przyrody "Zdroje") oraz północna część obszaru specjalnej ochrony ptaków (OSO) Natura 2000 Dolina Dolnej Odry (PLB 320003), natomiast na południu miasto graniczy z Parkiem Krajobrazowym Dolina Dolnej Odry i jest otoczone przez 3 puszcze Wkrzańską, Bukową i Goleniowską.

  Właściwy stan ochrony - pojęcie używane w ochronie przyrody w Unii Europejskiej, w tym szczególnie w ochronie obszarów Natura 2000 Stan siedliska przyrodniczego, przy którym naturalny zasięg siedliska przyrodniczego i obszary zajęte przez to siedlisko w obrębie jego zasięgu nie zmieniają się lub zwiększają się, struktura i funkcje, które są konieczne do długotrwałego utrzymania się siedliska, istnieją i prawdopodobnie nadal będą istniały oraz typowe dla tego siedliska gatunki znajdują się we właściwym stanie ochrony. Rezerwat przyrody "Karsiborskie Paprocie" – florystyczny, o powierzchni 38,10 ha, utworzony 8 grudnia 1989, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie grodzkim Świnoujście, na Wyspie Uznam, nad Zalewem Szczecińskim, 3,5 km na północny zachód od zachodniej główki falochronu (Brama Torowa-1), 9,5 km na południe-południowy zachód od Świnoujścia. Rezerwat położony na obszarze specjalnej ochrony ptaków (OSO) Natura 2000 "Delta Świny" (PLB 320002), oraz w sąsiedztwie innego obszaru OSO Natura 2000 "Zalew Szczeciński" (PLB 320009).

  Polityka ochrony środowiska – polega na zorganizowanym działaniu społecznym zmierzającym do ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego poprzez realizację kolejnych przedsięwzięć. Jest ona nieodłącznym elementem polityki na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju. Dlaczego jest potrzebna:

  Gil azorski (Pyrrhula murina) – zagrożony wyginięciem gatunek ptaka z rodziny łuszczaków (Fringillidae), zwany także gilem z Sao Miguel. Gatunek wyodrębniony niedawno na podstawie różnic morfologicznych oraz analizy filogenetycznej z P. pyrrhula z którym stanowi takson siostrzany. Endemiczny dla wyspy São Miguel w archipelagu Azory. Zamieszkuje lasy laurowe. Obecne występowanie jest ograniczone do bardzo niewielkiego terenu ok. 580 ha w okolicy Pico da Vara we wschodniej części São Miguel. Populacja szacowana jest obecnie na ok. 800 osobników, mimo że w latach 70. XX wieku było zaledwie ok. 40 par. Jednej z najbardziej zagrożonych gatunków ptaków w Europie. Cały obszar występowania jest chroniony jako obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Podejmowane są działania ochronne, polegające przede wszystkim na chronieniu i odtwarzaniu siedliska – lasów laurowych. Dla ochrony gatunku realizowany był projekt finansowany przez unijny Instrument Finansowy LIFE.

  Seminarium Biogeograficzne: Organizowana przez Komisję Europejską procedura weryfikacji, czy proponowana przez państwo członkowskie UE sieć specjalnych obszarów ochrony siedlisk, przewidywana do włączenia do sieci Natura 2000 jest wystarczająca. Trzcińskie mokradła – obszar kilkudziesięciu hektarów torfowisk położony na północny wschód od Janowic Wielkich. Dawniej mokradła były rozleglejsze. W latach 60. XX w. duża ich część została zmeliorowana. Obiekt zaakceptowany przez Komisję Europejską jako specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS) w sieci Natura 2000.

  Bagienna Dolina Narwi – obszar chroniony programem Natura 2000 w województwie podlaskim o powierzchni 23471,09 ha. Park Narodowy Cabañeros jest jednym z 13 hiszpańskich parków narodowych (parque nacional) oraz obszarem wchodzącym w skład sieci Natura 2000 na podstawie Dyrektywy Ptasiej Unii Europejskiej (z hiszp. Zona de Especial Protección para las Aves – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków).

  Dodano: 31.03.2012. 11:19  


  Najnowsze