• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Luksemburg nowym członkiem EMBL

  06.12.2011. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Po zatwierdzeniu przez radę EMBL i ratyfikowaniu wniosku członkowskiego przez parlament Luksemburg stał się dwudziestym krajem, który przystąpił do Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL).

  Członkostwo w EMBL otwiera przed Luksemburgiem możliwość korzystania z jego usług i programów szkoleniowych. Ponadto naukowcy z tego kraju uzyskają dostęp do infrastruktury badawczej, jaką dysponuje pięć stacji EMBL.

  Z kolei Luksemburg włączy się w prace EMBL z zakresu badań podstawowych, zapewnienia szkoleń i usług, opracowania nowych instrumentów i metod oraz promowania działań wiążących się z transferem technologii.

  - W Europie EMBL odgrywa kluczową rolę w dziedzinie biologii molekularnej - powiedział François Biltgen, minister kultury, szkolnictwa wyższego i badań Luksemburga. - Dołączenie do międzynarodowej sieci członków Laboratorium przyczyni się do rozszerzenia zakresu prowadzonych w kraju badań w rozwijającej się dziedzinie biologii molekularnej. A ponadto ułatwi naszym naukowcom integrację z europejskim środowiskiem naukowym. Natomiast Luksemburg wniesie w prace EMBL wkład, na który złożą się uzupełniające mocne strony i specjalistyczna wiedza techniczna.

  Luksemburg dysponuje rozległą specjalistyczną wiedzą z zakresu nauk przyrodniczych, w tym genetyki, biologii molekularnej, biomedycyny, badań nad chorobami nowotworowymi i rozwijania technologii medycznych.

  - Z zadowoleniem witamy Luksemburg - nasze nowe państwo członkowskie - powiedział dyrektor generalny EMBL Iain Mattaj. - W ubiegłych latach Luksemburg w znacznym stopniu przyczynił się do postępu badań w dziedzinie nauk przyrodniczych. Zbieżny zakres zainteresowań badawczych i uzupełniająca wiedza specjalistyczna sprawiają, że stanowi on dla EMBL cenny nabytek.

  Przedstawicielem Luksemburga w radzie EMBL będzie Josiane Entringer z departamentu badań i innowacji Ministerstwa Kultury, Szkolnictwa Wyższego i Badań.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Kai Simons (ur. 24 maja 1938 w Helsinkach) – fiński profesor biochemii na stałe mieszkający i pracujący w Niemczech. Autor koncepcji raftów lipidowych, twórca pojęcia trans-Golgi network i jego roli w sortowaniu białek i lipidów. Współzałożyciel i współorganizator EMBL (European Molecular Biology Laboratory), ELSO, inicjator założenia Instytutu Molekularnej Biologii Komórki i Genetyki Maxa Plancka w Dreźnie. Autor ponad 350 artykułów naukowych. Janusz Marek Bujnicki (ur. 1975) – profesor nauk biologicznych, kierownik Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie; kierownik grupy badawczej w Laboratorium Bioinformatyki Pracowni Bioinformatyki Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wydziału Biologii UAM w Poznaniu; członek Akademii Młodych Uczonych PAN; członek Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN i Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN, członek-założyciel i wiceprezes (2008–2010) a następnie prezes (2011–2013) Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego; członek zarządu Society of Bioinformatics in Northern Europe, SocBiN; członek panelu Life, Environmental and Geo Sciences (LEGS) organizacji Science Europe; członek komitetu naukowego inicjatywy Innovative Medicines Initiative; redaktor wykonawczy, a wcześniej członek rady redakcyjnej czasopisma „Nucleic Acids Research”, zastępca redaktora sekcji w czasopiśmie "BMC Bioinformatics"; członek rady redakcyjnej czasopism „Journal of Applied Genetics”, „Database", „Journal of Nucleic Acids”; redaktor serii „Nucleic Acids and Molecular Biology”. Pierwszy polski laureat grantu w dziedzinie nauk biologicznych przyznawanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC), zwycięzca pierwszej edycji plebiscytu "Polacy z Werwą" w kategorii Nauka. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (IIMCB) w Warszawie rozpoczął działalność w 1999, na podstawie międzynarodowej umowy między UNESCO a rządem polskim. Pozycje szefów laboratoriów są obsadzane na drodze konkursu, który rozstrzyga Międzynarodowy Komitet Doradczy, który okresowo ocenia działalność zespołów badawczych. Instytut prowadzi badania naukowe w dziedzinie biologii i medycyny molekularnej (m. in. mechanizmy nowotworzenia i starzenia, molekularne podstawy chorób neurodegeneracyjnych).

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3. Reprezentacja Luksemburga w piłce siatkowej kobiet to narodowa reprezentacja tego kraju, reprezentująca go na arenie międzynarodowej.

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3. Kanton Luksemburg - jeden z 12 kantonów w Luksemburgu, w dystrykcie Luksemburg, znajduje się w centralnej części kraju.

  Hôtel de la Chambre (luks. Chambersgebai) – budynek parlamentu Luksemburga, w którym obraduje Izba Deputowanych. Położony jest w centrum stolicy kraju, mieście Luksemburg (przy ulicy Krautmaart) i przylega do Pałacu Wielkich Książąt. Bertrange – gmina i miasteczko w południowo-zachodnim Luksemburgu, w dystrykcie Luksemburg, w kantonie Luksemburg. Miasto Bertrange, które znajduje się w północno-wschodniej części gminy, zamieszkuje 5615 osób.

  Dodano: 06.12.2011. 17:26  


  Najnowsze