• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowy projekt pomoże zmniejszyć skutki zmian klimatycznych

  22.05.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W ramach międzynarodowego projektu powstaje pierwszy, światowy system pomiaru i modelowania ilości dwutlenku węgla, który będzie wykorzystywany do łagodzenia skutków zmian klimatu, pobudzania handlu pozwoleniami na emisję CO2 oraz sprawdzania, czy inicjatywy równoważenia dwutlenku węgla (ang. carbon-offestting) rzeczywiście spełniają swoją rolę.

  Dwuletni projekt "Korzyści z emisji dwutlenku węgla" uzyskał dofinansowanie na kwotę 9,16 mln USD (6,7 mln EUR) z Funduszu na Rzecz Globalnego Środowiska oraz z Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Brytyjski Uniwersytet Wschodniej Anglii, dwa uniwersytety z USA oraz WWF (World Wildlife Foundation) są jednymi z wielu partnerów zaangażowanych w projekt, w ramach którego powstają systemy internetowe do pomiaru, monitorowania i modelowania ilości dwutlenku węgla i gazów cieplarnianych wytwarzanych i składowanych w glebie i roślinności.

  Projekt "Korzyści z emisji dwutlenku węgla" obejmie również badanie ogromnego potencjału zatrzymywania dwutlenku węgla przez glebę i roślinność na podstawie pomiaru tego potencjału w gruntach rolnych i lasach. Takie wykorzystanie gruntu może również przyczynić się do zwalczania ubóstwa.

  Obecnie potrzebnych jest znacznie więcej informacji na temat procesu zmian klimatycznych, sposobu w jaki wpływają na grunty oraz sposobu, w jaki można poprawić wykorzystanie ich potencjału do zatrzymywania dwutlenku węgla. Obok stworzenia "skrzynki narzędziowej" z opcjami najlepszych praktyk zarządzania gruntami, w ramach projektu przygotowane zostaną również kalkulacje do wykorzystania w systemie "handlu pozwoleniami na emisję CO2", w ramach którego rolnicy, właściciele ziemscy i gminy wiejskie mogłyby pozyskiwać środki od krajów, które chcą zrównoważyć swoje emisje dwutlenku węgla.

  "Musimy być w stanie śledzić zmiany w poziomie dwutlenku węgla poniżej i powyżej poziomu gruntu, ale na dzień dzisiejszy nie ma na to znormalizowanej, opłacalnej i prostej metody" - powiedział profesor Michael Stocking z grupy ds. pomocy krajom rozwijającym się przy Uniwersytecie Wschodniej Anglii.

  "Potrzebny jest system, który będzie można zastosować i wykorzystać do pomiaru wpływu dwutlenku węgla generowanego przez wszelkiego typu projekty, bez względu na to czy mają one na celu wspieranie małych przedsiębiorstw, np. meblarskich, czy sadzenie drzew albo obsiew pól. Projekty zarządzania zasobami naturalnymi mają przynosić korzyści z emisji dwutlenku węgla, a organizacje powinny być w stanie wykazać, że ich inwestycje przynoszą korzyści dla środowiska na skalę globalną."

  Projekt umożliwi rolnikom i osobom zarządzającym lasami poznać zawartość dwutlenku węgla w ich gruntach oraz jaki wpływ na nią mają podejmowane przez nich działania. Pomoże im również w podejmowaniu kroków zmniejszających ten wpływ, dzięki wykorzystaniu selektywnych opcji uprawy rolnej i leśnej.

  "W ramach tych badań zostanie opracowane narzędzie, które pomoże nam zrozumieć, jak oddziałuje dwutlenek węgla pochodzący z naszych działań na emisję gazów cieplarnianych i wiązanie dwutlenku węgla [przechwytywanie dwutlenku węgla i wstrzykiwanie go pod ziemię w celu długoterminowego składowania] przez roślinność i glebę" - powiedział profesor Stocking. "Rolnictwo posiada największe zdolności zatrzymywania i magazynowania dwutlenku węgla, hamując przez to zmiany klimatyczne. Umożliwi również organizacjom ustalenie, czy strategie równoważenia dwutlenku węgla odnoszą sukces, co mogłoby wówczas zadziałać jako zachęta do dalszych działań."

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Uniwersytet Wschodniej Anglii:
  http://www.uea.ac.uk

  Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych:
  http://www.unep.org

  Fundusz na Rzecz Globalnego Środowiska:
  http://www.gefweb.org

  Źródło danych: Uniwersytet Wschodniej Anglii
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z Uniwersytetu Wschodniej Anglii

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dodano: 22.05.2009. 15:11  


  Najnowsze