• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Milion złotych na ochronę symboli Tatr

  13.05.2010. 06:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Sześć symboli Tatr, które wymagają ochrony, wybrali eksperci od tatrzańskiej przyrody. Internauci w głosowaniu wybiorą tylko trzy z nich, na ochronę których zostanie przeznaczony milion złotych.

  Milion złotych na ochronę tatrzańskiej przyrody przeznaczył znany producent czekolady, w ramach kampanii marketingowej. Wśród symboli Tatr, wybranych przez przyrodników znalazły się: krokus, Giewont, niedźwiedź, kozica, Morskie Oko, świstak.

  Na ochronę symbolu, który otrzyma największą liczbę głosów, producent czekolady Milka przeznaczy 0,5 mln zł. Dla symbolu, który znajdzie się na drugim miejscu, sponsor przekaże 300 tys. zł. a dla symbolu, który uplasuje się na trzecim miejscu, 200 tys. zł.

  Typując sześć symboli kojarzonych z Tatrami, eksperci Tatrzańskiego Parku Narodowego opisali potencjalne zagrożenia dla każdego z nich oraz wskazali, jakie działania ochronne pomogą te zagrożenia zminimalizować.

  "Dzięki akcji uda się zrealizować zadania, których nie bylibyśmy w stanie sami sfinansować" - napisał na stronie internetowej promującej akcję, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, Paweł Skawiński.

  "Pieniądze przeznaczone na wsparcie ochrony symboli Tatr nie przełożą się bezpośrednio na liczbę kozic, niedźwiedzi czy świstaków. Nie zmniejszy się ruch turystyczny w TPN. Ważne jest jednak zwrócenie uwagi na problem ochrony Tatr i na to, że zmiany w naszym zachowaniu mogą pomóc Tatrom" - pisze dalej Skawiński.

  Internauci mogą głosować na wybrany przez siebie symbol do 20 czerwca na stronie internetowej www.razemdlatatr.pl. Na razie w rankingu prowadził świstak, zaraz za nim jest niedźwiedź a na trzecim miejscu - kozica.

  Tatrzański Park Narodowy powstał w 1954 roku. Obejmuje cały obszar polskiej części Tatr i zajmuje powierzchnię 21 tys. 197 hektarów, przez co należy do największych parków narodowych w Polsce. Żyje w nim ponad 10 tys. gatunków roślin i zwierząt.

  Około 70 procent powierzchni parku zajmują lasy i zarośla kosodrzewiny, a pozostałe 30 procent to murawy wysokogórskie, skały i wody. SZB

  PAP - Nauka w Polsce

  kap


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wojciech Gąsienica-Byrcyn (ur. 30 maja 1948 w Zakopanem) – leśnik, przewodnik tatrzański, ratownik TOPR, w latach 1990–2001 dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, autor prac naukowych i popularno-naukowych na temat Tatr. W 1996 – za bezkompromisowość w obronie przyrody tatrzańskiej i ukochanie Tatr – otrzymał od „Pracowni na rzecz Wszystkich Istot” tytuł Dobrodzieja Przyrody. Obszar ochrony ścisłej „Pyszna, Tomanowa, Pisana” – obszar ochrony ścisłej utworzony w 1948 r. w Tatrach Zachodnich jako ścisły rezerwat przyrody Tomanowa-Smreczyny, wówczas największy na terenie polskich Tatr. Rezerwat obejmował niemal cały obszar Doliny Pyszniańskiej i Doliny Tomanowej (górne odgałęzienia Doliny Kościeliskiej). Powierzchnia rezerwatu wynosiła ok. 800 ha. Powstał on jeszcze przed utworzeniem tutaj Tatrzańskiego Parku Narodowego. W 1975 r. został powiększony o obszar Hali Pisanej i ma powierzchnię 1562,57 ha. Po utworzeniu TPN zmienił się jego status z rezerwatu na obszar ochrony ścisłej. Towarszystwo Ochrony Tatr Polskich – stowarzyszenie powołane w 1887 roku (zarejestrowane w 1888 roku) z inicjatywy Towarzystwa Tatrzańskiego w celu niedopuszczenia do przejścia Tatr w obce ręce. Rabunkowa gospodarka na obszarze Tatr Polskich prowadzona przez właściciela dóbr zakopiańskich, barona pruskiego Magnusa Pelza, spowodowała, że nad Tatrami zawisła groźba licytacji. Celem powołania TOTP było zgromadzenie funduszy społecznych na wypadek, gdyby trzeba było stanąć do licytacji. Wprawdzie do dnia licytacji (1889) TOTP nie zdołało zebrać właściwych funduszy, ale licytowane dobra wykupił hrabia Władysław Zamoyski. Tereny te przeznaczył pod park narodowy. W tej sytuacji TOTP rozwiązało się, a zebrane fundusze zasiliły (w części) Towarzystwo Tatrzańskie.

  Tatry – kwartalnik wydawany przez Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, adresowany do miłośników Tatr i ich przyrody. Redaktorem naczelnym pisma jest Marek Grocholski. Wspólnota Leśna Uprawnionych Ośmiu Wsi z siedzibą w Witowie – wspólnota własnościowa 8 wsi z okolic Zakopanego, mająca swoje grunty w Tatrach. Powierzchnia gruntów wynosi 3080 ha, z tego 2230 ha znajduje się w ścisłych granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego, pozostałe 850 ha poza granicami Parku, w jego otulinie.

  Droga Wolności (słow. cesta Slobody, niem. Freiheitsstraße, węg. Szabodság-út) – przebiegająca na Słowacji, po południowej stronie Tatr droga od Łysej Polany do miejscowości Szczyrbskie Jezioro. Jej przedłużenie do Liptowskiego Mikułaszu stanowi Tatrzańska Droga Młodości. W sieci krajowych dróg oznaczana jest jako drogi nr 67 (odcinek od Łysej Polany do miejscowości Tatrzańska Kotlina) i nr 537 od tej miejscowości do Liptowskiego Mikułaszu. Jest to droga o dużym znaczeniu, łącząca z sobą podtatrzańskie miejscowości stanowiące bazę dla turystyki i rekreacji oraz wyloty dolin tatrzańskich, od których prowadzą znakowane szlaki turystyczne w głąb Tatr. Szosa prowadzi przez lasy i łąki u podnóża Tatr, ma jezdnię o szerokości 7,5 m, szerokość całej arterii wynosi 10-11 m. Spadek nie przekracza 4,5%. Na znacznej długości droga przebiega przez obszar TANAP-u. Zatrzymanie i postój dozwolone są tylko w wyznaczonych miejscach i na płatnych parkingach. Murzasichle – wieś podhalańska w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim, w gminie Poronin. Miejscowość o charakterze letniskowo-wypoczynkowym, położona w bezpośrednim sąsiedztwie Tatr i Tatrzańskiego Parku Narodowego.

  Stare Siodło (słow. Staré sedlo) – przełęcz w grani głównej Tatr pomiędzy Hawraniem a Starą Jaworzynką, położona po północnej stronie Tatr Bielskich. Administracyjnie zlokalizowana jest na terenie słowackiej miejscowości Zdziar. Siodło znajduje się na terenie obszaru ochrony ścisłej TANAP-u i jest niedostępne dla turystów, ponieważ nie prowadzą przez nie żadne znakowane szlaki turystyczne. Sanktuarium Maryjne na Wiktorówkach, Sanktuarium Matki Bożej Królowej Tatr lub Matki Bożej Jaworzyńskiej – sanktuarium położone w Tatrach Wysokich, na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, w bezpośrednim sąsiedztwie Rusinowej Polany na wysokości około 1200 m n.p.m. Bezpośrednio przy nim przebiega szlak turystyczny oznaczony kolorem niebieskim z Zazadniej na Rusinową Polanę.

  Tatrzański Park Narodowy (słow. Tatranský národný park, TANAP) – słowacki odpowiednik polskiego Tatrzańskiego Parku Narodowego, powstały 1 stycznia 1949 r. Tatrzański Park Narodowy jest najstarszym parkiem narodowym na Słowacji.

  Mała Biała Skała (1316 m n.p.m.) – turnia w grani głównej Tatr Zachodnich, pomiędzy Jaworzyńską Kopą a Białą Skałą, od której oddzielona jest przełęczą Białe Wrótka. Znajduje się w słowackiej części Tatr Zachodnich. Nazwa turni podana jest na polskiej mapie, jednak na mapie tej błędnie zaznaczona jest przełęcz Białe Wrótka (po zachodniej stronie Małej Białej Skały). Według Wielkiej encyklopedii tatrzańskiej przełęcz ta znajduje się po jej wschodniej stronie, pomiędzy Małą Białą Skałą a Białą Skałą. Potwierdza to również ukształtowanie terenu i przebieg szlaku turystycznego. Błędnie podawane jest to także w źródłach słowackich, które zwykle nazwę Biała Skała błędnie przenoszą na skały po zachodniej stronie Białych Wrótek. Tak jest np. na słowackiej mapie topograficznej i satelitarnej, na której Mała Biała Skała opisana jest jako Biała Skała, ta zaś jest bez nazwy.

  Plan ochrony - jest to dokument, który sporządza się i realizuje dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, a można sporządzić także dla obszaru Natura 2000 lub jego części. Plan ochrony ustanawia się w terminie 5 lat od dnia utworzenia parku narodowego, uznania obszaru za rezerwat przyrody albo utworzenia parku krajobrazowego. Dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych jest podstawowym dokumentem planującym ochronę przyrody. Dla obszaru Natura 2000 takim podstawowym dokumentem jest plan zadań ochronnych, a plan ochrony sporządza się dla obszaru lub jego części tylko w razie potrzeby uszczegółowienia planowania. Stefan Chałubiński (ur. 30 maja 1909 w Krakowie, zm. 6 listopada 2001 w Zakopanem) – nauczyciel, taternik, przewodnik tatrzański I klasy, instruktor narciarstwa, ratownik TOPR, członek honorowy Koła Przewodników Tatrzańskich w Zakopanem, aktywny członek Ligi Ochrony Przyrody, Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Towarzystwa Ochrony Tatr.

  Łysa Polana (słow. Lysá poľana) – duża polana w Dolinie Białki, pierwotnie hala pasterska, a zarazem niewielka osada (słow. Lysá Poľana) położona na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego i jego słowackiego odpowiednika TANAP. Przez Walerego Eljasza nazwana Bramą Tatr. Polana miała w 1955 powierzchnię ok. 10 ha, ale w 2004 w wyniku zarośnięcia, jej powierzchnia zmniejszyła się o ok. 40%.

  Dodano: 13.05.2010. 06:17  


  Najnowsze