• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Montaż platform pod gniazda rzadkich orlików grubodziobych

  17.03.2011. 00:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Nad Biebrzą (Podlasie) kończy się montaż 30 specjalnych platform pod gniazda rzadkich ptaków - orlików grubodziobych. Akcja odbywa się w ramach specjalnego projektu ochrony tych ptaków dofinansowanego z UE. Kotlina Biebrzańska to polska ostoja zagrożonych wyginięciem orlików grubodziobych.

  Orliki budują swoje gniazda na dużych, starych drzewach. "Sztuczne platformy są sprawdzonym sposobem na zwiększenie liczby zakładanych gniazd. Obserwacje potwierdzają, że ptaki korzystają z takich +sztucznych fundamentów+" - powiedziała we wtorek PAP Anna Pilarska z realizującego projekt: "Orlik, ptak jakich mało" stowarzyszenia Ptaki Polskie.

  Platformy zamontowano np. w miejscach, gdzie gniazda już kiedyś były, ale spadły lub wymagały naprawy. Nowe montuje się blisko cieków wodnych z dala od miejsc zamieszkanych przez ludzi, na starych drzewostanach bagiennych.

  Montażem platform zajmują się członkowie Komitetu Ochrony Orłów.

  Platformy muszą być zamontowane przed przylotem orlików; pierwsze ptaki są spodziewane pod koniec marca. "Po powrocie orliki rozpoczną swoje spektakularne loty godowe, a po dobraniu się w pary znajdą odpowiednie miejsce na zbudowanie wspólnego gniazda. Każda para, której uda się założenie rodziny to szansa na kolejne pokolenie orlików i wzmocnienie populacji" - mówi Pilarska.

  W ramach projektu ma być zamontowanych 30 platform. 25 z nich już czeka na orliki, w najbliższych dniach mają być zamontowane ostatnie. Platformy są wykonane z naturalnych elementów. Miejsca ich lokalizacji są wybierane na podstawie położenia naturalnych gniazd. Orliki lubią gniazdować na terenach podmokłych, w trudnodostępnych lasach w pobliżu swoich żerowisk, czyli otwartych, podmokłych łąk.

  Platformy są smarowane terpentyną, która swoim ostrym zapachem ma odstraszać kunę leśną - głównego wroga orlików w naturze. "Jest to drapieżnik najbardziej zagrażający pisklętom orlika - zajmuje gniazda ptaków szponiastych już wczesną wiosną. Terpentyna nie tylko skutecznie odstrasza kuny, ale jest też bezpieczna dla zwierząt i roślin" - wyjaśniła Anna Pilarska.

  Przy gniazdach orlików zostaną także zamontowane kamery, za pośrednictwem których będzie można w internecie na stronie internetowej projektu oraz w mającym powstać w Biebrzańskim Parku Narodowym Centrum Orlikowym podglądać życie tych ptaków. Jedna kamera już jest zamontowana, w najbliższym czasie przybędzie jeszcze jedna.

  "Orlik grubodzioby to bardzo słabo poznany gatunek. Przede wszystkim są to bardzo nieśmiałe i płochliwe ptaki. Spłoszone przez człowieka mogą opuścić gniazdo, a nawet porzucić młode. Obserwacja gniazda dzięki transmisji z kamer umożliwi podglądanie zwyczajów orlików, bez zakłócania ich spokoju" - podkreśliła Pilarska.

  W całej Kotlinie Biebrzańskiej występuje około 15-17 par orlików grubodziobych, z czego zdecydowana większość na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. To cała polska populacja tych ptaków. Gatunek należy do zagrożonych wyginięciem. Polska populacja stanowi połowę całej populacji orlika grubodziobego w Unii Europejskiej.

  Projekt "Orlik, ptak jakich mało" realizuje stowarzyszenie Ptaki Polskie we współpracy z Komitetem Ochrony Orłów i Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Jego celem jest wypracowanie krajowego planu ochrony orlików grubodziobych nazywanych "najbardziej bagiennymi orłami w Europie".

  Projekt zakłada też m.in. usuwanie zakrzaczeń na obszarze około 400 hektarów na łowiskach orlików oraz wykoszenie niewielkich powierzchni na łąkach (łącznie 50 hektarów). Ma to poprawić warunki żerowania. Wszystkie działania mają się przyczynić do poprawy sytuacji na łowiskach i w miejscach lęgowych tych ptaków. Projekt obejmuje również działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży.

  Projekt ma potrwać do 2013 roku. UE z programu Life przeznaczyła 1,4 mln euro, ponad 400 tys. euro dokłada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Rok 2011 jest w Biebrzańskim Parku Narodowym ogłoszony rokiem orlika grubodziobego.

  PAP - Nauka w Polsce, Iza Próchnicka

  abe/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Orlik mieszańcowy, orlik ogrodowy (Aquilegia × cultorum) – gatunek rośliny należący do rodziny jaskrowatych, mieszaniec orlika pospolitego (Aquilegia vulgaris) z innymi gatunkami orlików. Jest uprawiany jako roślina ozdobna. Nazwa rodzajowa pochodzi od słowa aquila – orzeł, ponieważ ostroga orlika przypomina szpon orła.

  Orlik mieszańcowy, orlik ogrodowy (Aquilegia × cultorum) – gatunek rośliny należący do rodziny jaskrowatych, mieszaniec orlika pospolitego (Aquilegia vulgaris) z innymi gatunkami orlików. Jest uprawiany jako roślina ozdobna. Nazwa rodzajowa pochodzi od słowa aquila – orzeł, ponieważ ostroga orlika przypomina szpon orła.

  Orlik mieszańcowy, orlik ogrodowy (Aquilegia × cultorum) – gatunek rośliny należący do rodziny jaskrowatych, mieszaniec orlika pospolitego (Aquilegia vulgaris) z innymi gatunkami orlików. Jest uprawiany jako roślina ozdobna. Nazwa rodzajowa pochodzi od słowa aquila – orzeł, ponieważ ostroga orlika przypomina szpon orła.

  Gil azorski (Pyrrhula murina) – zagrożony wyginięciem gatunek ptaka z rodziny łuszczaków (Fringillidae), zwany także gilem z Sao Miguel. Gatunek wyodrębniony niedawno na podstawie różnic morfologicznych oraz analizy filogenetycznej z P. pyrrhula z którym stanowi takson siostrzany. Endemiczny dla wyspy São Miguel w archipelagu Azory. Zamieszkuje lasy laurowe. Obecne występowanie jest ograniczone do bardzo niewielkiego terenu ok. 580 ha w okolicy Pico da Vara we wschodniej części São Miguel. Populacja szacowana jest obecnie na ok. 800 osobników, mimo że w latach 70. XX wieku było zaledwie ok. 40 par. Jednej z najbardziej zagrożonych gatunków ptaków w Europie. Cały obszar występowania jest chroniony jako obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Podejmowane są działania ochronne, polegające przede wszystkim na chronieniu i odtwarzaniu siedliska – lasów laurowych. Dla ochrony gatunku realizowany był projekt finansowany przez unijny Instrument Finansowy LIFE.

  Gil azorski (Pyrrhula murina) – zagrożony wyginięciem gatunek ptaka z rodziny łuszczaków (Fringillidae), zwany także gilem z Sao Miguel. Gatunek wyodrębniony niedawno na podstawie różnic morfologicznych oraz analizy filogenetycznej z P. pyrrhula z którym stanowi takson siostrzany. Endemiczny dla wyspy São Miguel w archipelagu Azory. Zamieszkuje lasy laurowe. Obecne występowanie jest ograniczone do bardzo niewielkiego terenu ok. 580 ha w okolicy Pico da Vara we wschodniej części São Miguel. Populacja szacowana jest obecnie na ok. 800 osobników, mimo że w latach 70. XX wieku było zaledwie ok. 40 par. Jednej z najbardziej zagrożonych gatunków ptaków w Europie. Cały obszar występowania jest chroniony jako obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Podejmowane są działania ochronne, polegające przede wszystkim na chronieniu i odtwarzaniu siedliska – lasów laurowych. Dla ochrony gatunku realizowany był projekt finansowany przez unijny Instrument Finansowy LIFE.

  Zachowania lęgowe ptaków – zbiór zachowań związanych z lęgiem ptaków i w okresie podstawowego rozwoju zwierzęcia (od toków aż do wylotu młodych z gniazda). Wyróżnia się następujące etapy okresu lęgowego: wybór partnera, budowa gniazda, składanie jaj, wysiadywanie, opieka nad młodymi do uzyskania lotności. W całym tym okresie ptaki bronią swojego terytorium. Większość gatunków troskliwie opiekuje się potomstwem, chociaż są wyjątki od tej reguły. Około 90% ptaków w danym sezonie lęgowym ma tylko jednego partnera (monogamia). Wśród ptaków zazwyczaj to samica wybiera samca. U wielu gatunków o wyborze decydują wygląd i umiejętności oraz śpiew. W przypadku gatunków poligamicznych, np. bażanta, samce bardzo często nie uczestniczą w wychowywaniu młodych, pozostawiając całą pracę samicy.

  Zachowania lęgowe ptaków – zbiór zachowań związanych z lęgiem ptaków i w okresie podstawowego rozwoju zwierzęcia (od toków aż do wylotu młodych z gniazda). Wyróżnia się następujące etapy okresu lęgowego: wybór partnera, budowa gniazda, składanie jaj, wysiadywanie, opieka nad młodymi do uzyskania lotności. W całym tym okresie ptaki bronią swojego terytorium. Większość gatunków troskliwie opiekuje się potomstwem, chociaż są wyjątki od tej reguły. Około 90% ptaków w danym sezonie lęgowym ma tylko jednego partnera (monogamia). Wśród ptaków zazwyczaj to samica wybiera samca. U wielu gatunków o wyborze decydują wygląd i umiejętności oraz śpiew. W przypadku gatunków poligamicznych, np. bażanta, samce bardzo często nie uczestniczą w wychowywaniu młodych, pozostawiając całą pracę samicy.

  Dodano: 17.03.2011. 00:11  


  Najnowsze