• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Na Warmii i Mazurach rozpoczęły się wiosenne wędrówki płazów

  28.03.2012. 06:05
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Płazy po zimowym przebudzeniu rozpoczęły wędrówki w poszukiwaniu partnerów, by następnie złożyć skrzek. Szlaki migracyjne mogą przecinać drogi, więc drogowcy na Warmii i Mazurach rozstawiają bramki, by uchronić płazy przed śmiercią.

  Jak powiedział PAP rzecznik olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Karol Głębocki obecnie drogowcy na 80 kilometrach budowanych dróg, które krzyżują się ze szlakami wędrówek żab rozstawiają specjalne płotki. Pod ochroną herpetologiczną są odcinki modernizowanych dróg krajowych nr 7 między Olsztynkiem a Nidzicą i Pasłękiem a Miłomłynem oraz nr 16 między Borkami Wielkimi a Biskupcem.

  Gdy wędrujące żaby podejdą pod barierkę to przyrodnicy przenoszą je na drugą stronę budowanej drogi - wyjaśnił Głębocki.

  Profesor Zbigniew Endler z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powiedział PAP, że ochrona płazów jest niezwykle ważna, gdyż w ostatnich latach obserwuje się spadek ich populacji. Jak wskazują opracowania w ciągu 10 lat populacja płazów spadła o 40 proc.

  Płazy wędrują wiosną od marca do kwietnia z miejsc zimowania do zbiorników, w których łączą się w pary, a następnie, by samice mogły złożyć skrzek. Podczas tych wędrówek wiele żab ginie. Migracji i zagrożeń z nich wynikających nie można uniknąć, gdyż płazy mają wiosenne wędrowanie wpisane w pamięć genetyczną.

  Jak ocenił prof. Endler najlepszym rozwiązaniem byłoby tworzenie zbiorników kompensacyjnych, które znajdowałyby się blisko miejsc zimowania, tak by płazy nie musiały w swych wędrówkach przekraczać dróg.

  PAP - Nauka w Polsce

  ali/ ls/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Drogi Zaufania – pilotażowy program przygotowany na zlecenie Ministerstwa Transportu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, skierowany do wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Jego celem jest ochrona życia ludzi na drogach. Pierwsze działania w ramach tego programu rozpoczęły się latem 2007, na krajowej ósemce. Na tej drodze są prowadzone prace inżynieryjne, edukacyjne i informacyjne. Od roku 2008 programem zostało objętych osiem innych dróg (od jedynki do dziewiątki). Na rok 2009 planowane jest objęcie programem Drogi Zaufania 88 następnych dróg krajowych. Drogi zaufania to Ósemka – Osiem – Osiemdziesiąt Osiem. Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce stanowią część sieci dróg krajowych. Klasy autostrady i drogi ekspresowej przeznaczone są dla najważniejszych dróg krajowych obsługujących ważne relacje międzyregionalne i międzynarodowe. Obecnie (3 listopada 2013) oddanych do użytku jest 1426 km autostrad oraz 1243,05 km dróg ekspresowych. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu (DSDiK) - samorządowa jednostka budżetowa powołana przez zarząd województwa dolnośląskiego będąca odpowiednikiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP Polskich Linii Kolejowych na poziomie regionalnym.

  Krajowy Fundusz Drogowy – fundusz celowy stanowiący wsparcie dla realizacji rządowego Programu Budowy Dróg i Autostrad w Polsce poprzez gromadzenie środków finansowych na przygotowanie, budowę, przebudowę, remonty, utrzymanie i ochronę autostrad i dróg ekspresowych, a także innych dróg krajowych. Droga krajowa nr 96 (DK96) – droga krajowa o długości 1,5 km przebiegająca w powiecie toruńskim (województwo kujawsko-pomorskie). Łączy autostradę A1 (węzeł Turzno) z drogą krajową nr 15. Ze swoją całkowitą długością jest najkrótszą z dróg krajowych w Polsce Powstała na podstawie zarządzenia nr 60 Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 grudnia 2013, które zaczęło obowiązywać 1 stycznia 2014.

  Bank Danych Drogowych (BDD) – system informatyczny wspomagający administrowanie siecią dróg krajowych w Polsce. Właścicielem i głównym użytkownikiem BDD jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i wszystkie podległe jej jednostki. Aplikacja używana jest także przez innych zarządców dróg na podstawie umowy użyczenia. Drogi wojewódzkie w Polsce – sieć dróg uzupełniająca system dróg krajowych. Droga wojewódzka stanowi własność właściwego samorządu województwa. Zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115), do dróg wojewódzkich zalicza się drogi stanowiące połączenia między miastami, mające znaczenie dla województwa i drogi o znaczeniu obronnym, nie zaliczone do dróg krajowych. Do kategorii dróg wojewódzkich zaliczane są drogi na podstawie uchwały sejmiku wojewódzkiego odpowiedniego województwa.

  Droga klasy G – droga główna – jedna z klas dróg publicznych według podziału wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 roku nr 43, pozycja 430). Rozporządzenie określa jakie wymagania techniczne i użytkowe powinna spełniać droga tej klasy. Wymagania te uzależnione są od prędkości projektowej dla danej drogi. Dla klasy G dopuszcza się dwie prędkości projektowe na terenie zabudowanym: 50 i 60 km/h oraz trzy prędkości projektowe poza terenem zabudowanym: 50, 60 i 70 km/h. Drogi klasy G mogą należeć do kategorii dróg krajowych, dróg wojewódzkich lub dróg powiatowych. Kładka pieszo-rowerowa przy stopniu wodnym Kościuszko – przeprawa na Wiśle wybudowana w ciągu autostrady A4 przy stopniu wodnym Kościuszko, wybudowana nakładem i staraniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

  Zielony most – rozwiązanie architektoniczne stwarzające możliwość migracji dzikich zwierząt mimo istnienia linii kolejowych, dróg, autostrad i wszelkich urządzeń drogowych. Można wyróżnić zielone mosty do przejścia górą, jak również dołem, czyli tunele. Górne przejścia przeznaczone są głównie dla większych zwierząt, dolne natomiast dla płazów i gadów.

  Ewolucja płazów – różnej wielkości i wyglądu płazy żyją od 370 mln lat. Ichtiostega miał wiele cech rybich, Archegosauridae przypominały zapewne zwyczajami krokodyle, a sejmuria czy diadektes były podobne do prymitywnych gadów. Pierwsze płazy miały na tyle słabe kończyny tylne, że musiały je wlec tak jak foki i uchatki. Składały jajeczka, czyli skrzek w wodzie i w wodzie polowały.

  Droga klasy GP - droga główna ruchu przyspieszonego - jedna z klas dróg publicznych według podziału wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430). Potocznie często zwana drogą szybkiego ruchu. Rozporządzenie określa jakie wymagania techniczne i użytkowe powinna spełniać droga tej klasy. Wymagania te uzależnione są od prędkości projektowej dla danej drogi. Dla klasy GP dopuszcza się dwie prędkości projektowe na terenie zabudowanym: 60 i 70 km/h oraz cztery prędkości projektowe poza terenem zabudowanym: 60, 70, 80 i 100 km/h. Drogi klasy GP mogą należeć do kategorii dróg krajowych lub dróg wojewódzkich (wyjątkowo). Drogi Madagaskaru: Poniżej znajduje się lista dróg biegnących przez teren Madagaskaru. Duża część tych dróg to drogi nieutwardzone.

  Droga wojewódzka nr 902 – droga wojewódzka znajdująca się w całości na obszarze województwa śląskiego. Istnieje od 1 stycznia 2006 zgodnie z zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Droga klasy Z – droga zbiorcza – jedna z klas dróg publicznych według podziału wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 roku nr 43, pozycja 430). Rozporządzenie określa jakie wymagania techniczne i użytkowe powinna spełniać droga tej klasy. Wymagania te uzależnione są od prędkości projektowej dla danej drogi. Dla klasy Z dopuszcza się trzy prędkości projektowe na terenie zabudowanym: 40, 50 i 60 km/h oraz trzy prędkości projektowe poza terenem zabudowanym: 40, 50 i 60 km/h. Drogi klasy Z mogą należeć do kategorii dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych (wyjątkowo).

  Dodano: 28.03.2012. 06:05  


  Najnowsze