• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nagy: wielkie zapotrzebowanie na specjalistów od poszukiwania gazu

  27.04.2011. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Największe zachodnie firmy sektora gazowego ubiegają się o absolwentów kierunków Akademii Górniczo-Hutniczej, związanych z poszukiwaniem gazu - powiedział PAP Stanisław Nagy, szef katedry inżynierii gazowniczej na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w Krakowie.  Absolwenci inżynierii gazowniczej otrzymują propozycje zatrudnienia m.in. od zagranicznych firm, które w Polsce posiadają koncesje na rozpoznawanie złóż gazu niekonwencjonalnego. "Zdarza się, że studenci inżynierii gazowniczej na AGH w Krakowie już na drugim roku znajdują pracę, nie jest to jednak regułą" - powiedział PAP Nagy.

  Zarobki absolwentów już na początku pracy znacznie przekraczają średnią krajową wynagrodzeń - wynika z nieoficjalnych wypowiedzi dla PAP przedstawicieli firm, do których trafiają studenci i absolwenci. Wraz z uzyskiwanym doświadczeniem rośnie ich pensja. Dodatkowe pieniądze zarabia się na kontraktach zagranicznych.

  "Mamy bardzo duże zapotrzebowanie na naszych absolwentów. Wiele firm zagranicznych i krajowych bije się o nich. W tej chwili podpisujemy umowę na praktyki studenckie w Chevronie, Marathon Oil, Talisman, mamy już umowę z Halliburtonem i z Shlumbergerem" - wyliczył naukowiec. "Współpracujemy też z duńskimi i niemieckimi firmami" - dodał.

  "W tej chwili mamy dodatkową motywację dla studiujących i poszukujących pracy absolwentów, bo gaz niekonwencjonalny jest dla nas niesamowitym wyzwaniem - wszyscy teraz na nas patrzą" - mówił Nagy.

  Studenci co roku korzystają z praktyk, seminariów, na każdym roku odbywają się rozmowy kwalifikacyjne, w ten sposób firmy poznają naszych studentów i oferują im zatrudnienie po zakończeniu studiów. "W zeszłym roku Halliburton wziął kilkunastu naszych absolwentów. Przygotowali kolokwium dla 60 osób, z tego wybrano ponad 15 osób. Shlumbergerem bierze rocznie 5-6 osób, pozostałe firmy - po 2-3" - powiedział.

  Polskie firmy jak PGNiG czy przedsiębiorstwa poszukiwania nafty i gazu też biorą absolwentów AGH, ale nie mają takich możliwości finansowych i zachęt, jak firmy zagraniczne. "Można powiedzieć, że następuje drenaż naszych kadr. Zostają absolwenci, którzy mają już jakieś zobowiązania w Polsce, np. założyli rodziny; tacy, którym trudniej jest wyjechać z kraju" - ocenił Nagy.

  Rzeczniczka prasowa firmy Poszukiwania Nafty i Gazu (PNIG) Kraków Agnieszka Sioła przyznała, że krajowe firmy mają kłopoty z pozyskiwaniem nowych pracowników z cieszącej się światową renomą AGH. "Absolwenci wiertnictwa czy geofizyki z AGH to najbardziej rozrywani studenci, często już w połowie studiów +zarezerwowani+ - poprzez stypendia, praktyki i oferty pracy związani z zachodnimi firmami" - powiedziała PAP Sioła.

  Podkreśliła, że to zawód dla globtroterów, bo prace wiertnicze prowadzone są na całym świecie. "Mamy kontrakty m.in. w Ugandzie, Mozambiku, Kazachstanie. W Kazachstanie firma wykonała pod koniec 2010 r. najgłębszy odwiert - ponad 7 tys. m. To ciekawe miejsce pracy" - podkreśliła. Z powodu braku naszych pracowników, firma korzysta również z innych - np. w Ugandzie pracują Kazachowie - podała.

  Nagy podał, że na dwu kierunkach studiów - górnictwo naftowe i geologia, który istnieje od początku katedry i nowym - inżynieria naftowa i gazownicza - przyjmowanych jest po 150 osób na studia pierwszego stopnia. Na drugi stopień studiów przyjmowanych jest 100 osób. W jego ocenie to optymalna liczba studentów, dostosowana do możliwości kadry naukowej. "Oprócz nauki są jeszcze zadania badawcze, a na naszym wydziale wykładowcy nie pracują na kilku uniwersytetach, bo jesteśmy w zasadzie jedynym miejscem, w którym kształci się takich specjalistów" - podkreślił.

  Współpraca wydziału z firmami nie dotyczy tylko praktyk. "Korzystamy z ich specjalistycznych programów komputerowych, staramy się testować ich rozwiązania techniczne i naukowe. To są firmy wyspecjalizowane w tym, co robią i zatrudniające kilka, kilkadziesiąt tysięcy osób, a nie jak wydział - kilkadziesiąt. Organizujemy wspólne seminaria, korzystamy z ich prezentacji dotyczących problematyki studiów. Jesteśmy też w aktywni światowym stowarzyszeniu inżynierów naftowych" - tłumaczył.

  "Korzystając z tych kontaktów uzyskujemy rocznie ok. 6 wykładowców reprezentujących najwyższy światowy poziom wiedzy. To wykłady dla studentów, ale korzystają z nich również absolwenci, inżynierowie, bo wykładowcy prezentują nam nowości, trendy, swoje praktyczne spostrzeżenia" - powiedział. "AGH współpracuje też ze szkołami wyższymi na świecie. Nasz wydział ma obecnie 12 profesorów delegowanych z innych uczelni" - dodał.

  W związku z dużym zainteresowaniem wydział zamierza uruchomić angielskojęzyczne studia drugiego stopnia dla inżynierów z całego świata. "Pracujemy nad uruchomieniem czterosemestralnego kierunku inżynierii gazowniczej w języku angielskim. Studia drugiego stopnia przygotowujemy we współpracy z Norwegami. Mamy już niesamowitą liczbę zgłoszeń - ponad 100 propozycji inżynierów z całego świata, chętnych do studiowania na wyższym poziomie. Musimy na to zapotrzebowanie zareagować" - podkreślił w rozmowie z PAP Nagy. AGO

  PAP - Nauka w Polsce

  mki/ gma/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej zatrudnia 39 profesorów i doktorów habilitowanych, oraz ponad 200 adiunktów, asystentów i wykładowców. Wydział współpracuje z firmami związanymi z różnymi branżami przemysłu. Dowodem współpracy są liczne wdrożenia przemysłowe pracowników wydziału, udział pracodawców w procesie kształcenia poprzez przyjmowanie studentów na praktyki, wspólne prowadzenie prac dyplomowych, współorganizowanie kursów i szkoleń kończących się uzyskaniem certyfikatu kompetencji.

  Katedra Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie – jednostka organizacyjna należąca do struktur Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie. Działalność katedry oraz skupionych w niej wykładowców i studentów wyznacza kształt krakowskiej pianistyki. Jakkolwiek formalnie katedra została powołana do życia w 1957, gra na fortepianie była podstawowym przedmiotem wykładanym na uczelni od jej powstania w 1888; swoje klasy prowadzili tam wybitni instrumentaliści, a studenci i absolwenci odnosili znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej.

  Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH (WWNiG) – jeden z 16 wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Siedziba wydziału znajduje się w pawilonie A-4 AGH przy al. Adama Mickiewicza 30.

  Strategiczna polityka handlowaCzęsto zauważamy bardzo ciekawe zjawiska, gdy obserwujemy rząd w roli agenta wspierającego duże krajowe firmy na rynku międzynarodowym. Działania te mają z reguły na celu zwiększenie konkurencyjności firm krajowych w ich rywalizacji z firmami zagranicznymi, a polegają zazwyczaj na bezpośrednich lub pośrednich formach subsydiowania, które obniżają koszty produkcji firm krajowych w relacji do kosztów firm zagranicznych.

  Outplacement - jest to program aktywizacji zawodowej osób (określany również jako zwolnienie monitorowane), u których doszło do rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn zakładu pracy tj. na rzecz pracowników będących w stanie rozwiązania umowy o pracę lub zagrożonych wypowiedzeniem. Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia pracodawca, który zamierza zwolnić co najmniej 50 pracowników w ciągu 3 miesięcy zobowiązany jest do zorganizowania zwalnianym osobom programu pomocy oraz zgłosić to odpowiednim instytucjom. Pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania zwalnianym osobom usług rynku pracy w formie programu. Program ten może być realizowany przez urząd pracy, agencje zatrudnienia lub wyspecjalizowane firmy. Program ten finansowany jest głównie przez pracodawcę lub w porozumieniu pracodawcy z odpowiednimi jednostkami. Celem prowadzonego programu outplacement jest także skrócenie okresu poszukiwań nowej pracy.

  Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej powstał jako jeden z pierwszych czterech wydziałów Uczelni. W latach 1945 - 1966 funkcjonował pod nazwą Wydział Mechaniczny. Obecnie kadra naukowa wydziału liczy blisko 40 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 160 doktorów nauk technicznych. Wydział prowadzi badania naukowe w następujących dziedzinach: materiałoznawstwo stali, stopów konstrukcyjnych i specjalnych, stali narzędziowych i spiekanych materiałów narzędziowych; technologie procesów materiałowych; mechanika, robotyka, mechatronika, mechanika płynów, biomechanika; maszyny robocze, drgania mechaniczne; dynamika, układy napędowe, układy wyciągowe; wirtualne modele w projektowaniu i eksploatacji maszyn, komputerowe wspomaganie procesów projektowania, konstruowania i eksploatacji maszyn, diagnostyka techniczna oraz metody i techniki ograniczania hałasu oraz drgań maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny prowadzi rozległą współpracę naukowo-dydaktyczną z ponad 150 uniwersytetami na wszystkich kontynentach, przy czym posiada jedną z największych wymian zagranicznych studentów (blisko 100 studentów i doktorantów rocznie wyjeżdża na zwykle jednosemestralne studia do prawie wszystkich krajów Europy, głównie w ramach programów CEEPUS i ERASMUS). Wydział Mechaniczny Technologiczny od wielu lat współpracuje z firmami i branżowymi ośrodkami naukowo-badawczymi działającymi w obszarze automatyki przemysłowej i robotyki, budowy maszyn, inżynierii materiałowej, spawalnictwa, odlewnictwa, przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz inżynierii wytwarzania. Dotychczasowa współpraca z przemysłem obejmuje m.in.: - wykonywanie wspólnych prac badawczo-rozwojowych oraz projektów rozwojowych i celowych, - współuczestnictwo podmiotów gospodarczych w wyposażaniu laboratoriów dydaktycznych i badawczych Wydziału, - transfer nowoczesnych technologii ze sfery nauki do sfery przemysłowej i z przemysłu do dydaktyki, - organizację studiów podyplomowych dla osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, - wykonywanie ekspertyz i badań w laboratoriach naukowych Wydziału oraz wydawanie opinii na temat innowacyjności przedsięwzięć dla podmiotów gospodarczych, - wykonywanie wspólnych projektów w ramach prac przejściowych i dyplomowych, - organizację praktyk produkcyjnych.

  Targi pracy (giełdy pracy) – przedsięwzięcie organizowane przez firmę lub organizację, mające na celu stworzenie okazji do spotkania osób poszukujących pracy z firmami poszukującymi pracowników. Targi pracy najczęściej organizowane są przez urzędy pracy, akademickie biura karier lub organizacje studenckie.

  Dodano: 27.04.2011. 00:25  


  Najnowsze