• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy: grzyby pleśniowe zagrożeniem dla powodzian

  29.06.2010. 02:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wszechobecne w otoczeniu człowieka grzyby pleśniowe są jednym z najgroźniejszych wrogów tegorocznych powodzian - oceniają specjaliści od mikotoksyn. 80 naukowców z Polski i zagranicy, zajmujących się badaniem grzybów pleśniowych, spotkało się w Bydgoszczy.

  "Robiliśmy parę lat temu badania na terenie Wrocławia po poprzedniej dużej powodzi. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak niebezpieczne są i jak szybko rozwijają się grzyby" - ocenił prof. Jan Grajewski z Zakładu Fizjologii i Toksykologii Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

  Naukowcy podkreślają, że najważniejszym zadaniem po opadnięciu wód powodziowych jest szybkie i dogłębne osuszenie wszystkiego, co zetknęło się z wodą.

  "Tynk musi być całkowicie zbity, tapety zerwane, meble - jeśli to możliwe - całkowicie wysuszone i spryskane specjalnymi preparatami. Wszystkie te działania muszą nastąpić w ciągu pierwszych dwóch tygodni" - zaznaczył prof. Grajewski.

  W przypadku braku zdecydowanych działań, w ciągu kolejnych dwóch tygodni grzyby pleśniowe zaczynają wydzielać toksyczne dla otoczenia metabolity. Długotrwałe przebywanie w zagrzybionych pomieszczeniach jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia ludzi.

  "Początkowo mogą wywoływać alergie. Długi kontakt oznacza jednak także uszkodzenia organów wewnętrznych i działanie rakotwórcze" - podkreśliła prof. Marlena Piontek z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

  W poniedziałek po raz dziewiąty spotkali się w Bydgoszczy naukowcy w ramach międzynarodowej konferencji "Mikotoksyny i grzyby pleśniowe". Osiemdziesięciu specjalistów z Niemiec, Austrii, Szwecji, Czech i Polski omawia problemy i zagadnienia związane m.in. z produkcją i występowaniem grzybów pleśniowych.

  W tym roku jednym z głównych tematów dyskusji jest narażenie na mikotoksyny i pleśnie wewnątrz pomieszczeń, co szczególnie ważne jest na terenach popowodziowych.

  Naukowcy podkreślają, że grzyby pleśniowe są także coraz poważniejszym problemem w nowych budynkach i kamienicach poddanych renowacji, przede wszystkim ocieplonych. Wymiana okien w starych budynkach likwiduje naturalny przepływ powietrza i sprawia, że wentylacja grawitacyjna nie spełnia swojej roli.

  "I w kamienicach, i w budynkach z tzw. wielkiej płyty poddanych termomodernizacji, szybko występuje zjawisko pleśnienia. Powinniśmy dostosować do tych zabiegów, zarówno lepszego wyglądu estetycznego jak i komfortu cieplnego, wentylację, bo ta tradycyjna, grawitacyjna przestaje spełniać swoją rolę" - zaznaczyła prof. Piontek.

  W poniedziałek naukowcy zgromadzeni w Bydgoszczy uczestniczyli także w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej prof. Josefa Leibetsedera (1934-2009), profesora Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu. W roku 2004 wyróżniony on został Medalem Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego za zasługi i pomoc w tworzeniu Laboratorium Badawczego Mikotoksyn tej uczelni.

  Konferencja zakończy się we wtorek. OLZ

  PAP - Nauka w Polsce

  hes/ gma/bsz

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Mykotoksyny (mikotoksyny; z gr. μύκής mykes - grzyby) - toksyny wytwarzane przez niektóre gatunki grzybów (pleśni) z rodzajów: Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Rhizoctonia, Claviceps i Stachybotrys. Optymalna temperatura w jakiej tworzą się mykotoksyny oscyluje w granicach 20-25 °C. Źródłem mykotoksyn są najczęściej zakażone produkty żywnościowe, toksynotwórcze pleśnie mogą także namnażać się w budynkach. Często są to substancje rakotwórcze i mutagenne; m.in. hamują syntezę DNA oraz powodują zmiany w metabolizmie RNA. Pleśnie – potoczna nazwa saprofitycznych grzybów z różnych grup systematycznych (np. pleśniak, pędzlak, kropidlak, sierpik). Grzybnia (mycelium) – forma plechy grzybów, stanowiąca wegetatywne ciało grzybów zbudowane z wyrośniętej i rozgałęzionej strzępki lub wielu strzępek skupionych w jednym miejscu. Grzybnia, która rozwija się na powierzchni podłoża (często w formie puchu lub pleśni), nazywana jest grzybnią powietrzną, a grzybnia wnikająca w podłoże to grzybnia substratowa lub pożywkowa.

  Ser pleśniowy – gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki. Mogą być porastane niebieską, zieloną lub białą pleśnią. Do najbardziej znanych należą m.in.: Pleśna – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Pleśna. Miejscowość jest siedzibą gminy Pleśna.

  Szara pleśń – choroba pleśniowa wielu roślin, wywoływana głównie przez gronowca szarego (Botrytis cinerea Pers), grzyba z klasy workowców. Patogen atakuje różne rośliny: od doniczkowych poprzez ogrodowe, polne do leśnych drzew; w różnych fazach rozwojowych i różne ich części: od nasion po owoce i dorosłe osobniki. Pleń (robak hufcowy, niem. Heerwurm) – pełznąca masa, złożona z tysięcy maleńkich larw muchówki z gatunku ziemiórki pleniówki. Pleń jest niezwykle rzadkim zjawiskiem, a przyczyna wędrówki larw do dziś nie została poznana. Pierwsze wiadomości o pleniu pochodzą z XVII wieku, ze Śląska. Pojawienie się plenia było czasem uznawane za przepowiednię nieszczęść. Obserwowany na obszarach górzystych (a także kilka razy w Białowieży), pleń był czasem obiektem zabiegów magicznych, np. górale tatrzańscy zbierali pleń, suszyli, święcili, a następnie rozsypywali w stodołach i stajniach, gdzie miał zapewnić dobrobyt. Pleń ciągnący ku północy miał być zwiastunem dobrych zbiorów.

  Rokpol - polski ser pleśniowy wzorowany na francuskim serze Roquefort, w którym charakterystyczny smak i wygląd uzyskiwany jest dzięki grzybom typu pędzlak. Pleśniawka - powierzchowna infekcja błony śluzowej jamy ustnej drożdżakiem Candida albicans. Występują one w jamie ustnej, na języku i na podniebieniu w postaci białych plamek przypominających ścięte mleko. Pojedyncze plamki mogą zlewać się w większe wysepki, niekiedy tworzy się jednolita biała warstwa grzyba, który jest przyczyną pleśniawek, tak, że cała błona śluzowa pokryta jest białym kożuchem. W niektórych przypadkach zakażenie może przejść na przełyk, krtań, tchawicę i oskrzela.

  Glonowce, pleśniaki (Phycomycetes, Mastigomycota) – wyróżniana w dawnych systemach taksonomicznych klasa grzybów. Czasami nazywana również grzybami niższymi, jednak nazwa ta jest niejednoznaczna, a także grzybami glonowymi. Obejmowała organizmy zwykle haploidalne o prostej budowie – jednokomórkowej lub komórczakowej, rzadko typowej wielokomórkowej, często pod postacią pleśni. U organizmów tych występują cechy nigdy niespotykane u tzw. grzybów wyższych, np. obecność wici lub celulozy. Wykazują więc pewne cechy i glonów, i grzybów właściwych (saprofagia). Zarówno nazwa polska, jak i międzynarodowa, nawiązują do dawnych koncepcji, według których grzyby powstały z glonów, które utraciły zdolność fotosyntezy, a glonowce miały być ogniwem pośrednim. Współczesna filogenetyka tego nie potwierdza, a całą grupę podzielono na kilka taksonów o różnej pozycji hierarchicznej i włączono do różnych grup w królestwach Protista i Fungi. Pewne grupy glonowców (lęgniowce) w istocie są spokrewnione z pewnymi grupami glonów (złotowiciowce, różnowiciowce, okrzemki, brunatnice), co wiąże się z podobieństwem (obecność celulozy w ścianie komórkowej, budowa syfonalna plechy, liczba i ułożenie wici i in.), podczas gdy pozostałe nie wykazują pokrewieństwa.

  Gorgonzola – podpuszczkowy, miękki, dojrzewający niebieski ser pleśniowy pochodzący z północnych Włoch, z regionu Lombardia. Jego nazwa pochodzi od miejscowości Gorgonzola, gdzie produkowany jest od roku 879 (istnieją jednak inne miasta, które domagają się przyznania im miana "ojczyzny" tego sera).

  Pleśnik (niem. Plößenhof) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie bartoszyckim, w gminie Bisztynek, sołectwo Pleśno. Kultury starterowe (także: startery) – odpowiednio wyselekcjonowane drobnoustroje (bakterie, pleśnie lub drożdże), dodawane do żywności w celu poprawy jej wyglądu, zapachu, smaku lub wydłużenia trwałości. Stosowane przede wszystkim w mleczarstwie i wędliniarstwie.

  Plešivská planina (pol. Płaskowyż Pleszywski) – płaskowyż krasowy w Wewnętrznych Karpatach Zachodnich w Słowacji, część Krasu Słowacko-Węgierskiego.

  Dodano: 29.06.2010. 02:18  


  Najnowsze