• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy odkrywają, jak dzikie zwierzęta wywołują infekcję bydła

  26.10.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Naukowcy, których prace finansowane są ze środków unijnych, odkryli, że dzikie zwierzęta mogą pełnić rolę żywiciela bakterii, która wiąże się prawdopodobnie z chorobą Crohna - zapalną chorobą jelita. Odkrycia opisane w ogólnodostępnym czasopiśmie BMC Microbiology, potwierdzają teorie o rezerwuarach infekcji wśród dzikich zwierząt.

  Badania były prowadzone w ramach projektów ASSESS MPTB RISK oraz PARA-TB TRANSMISSION, dofinansowanych z Piątego Programu Ramowego (5PR) UE na kwotę odpowiednio 719.224 EUR i 1.3 mln EUR.

  Naukowcy pracujący pod kierunkiem Instytutu Badawczego Moredun w Szkocji, Wlk. Brytania, rzucili światło na sposób, w jaki bakterie Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (Map) wywołują u dorosłego bydła paratuberkulozę, zwaną inaczej chorobą Johnego, która jest nieuleczalna i wyniszczająca organizm. Przeniesienie bakterii z dzikich zwierząt na bydło może spowodować znaczne straty zarówno w sektorze hodowlanym, jak i innych powiązanych branżach.

  "Epidemiologia bakterii Map jest słabo poznana, zwłaszcza pod względem roli rezerwuarów wśród dzikich zwierząt oraz kontrowersyjnego zagadnienia potencjału zoonotycznego (choroba Crohna)" - czytamy w raporcie.

  Brytyjscy naukowcy wraz z kolegami z Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec i Norwegii wykorzystali 3 techniki ustalania genotypu, aby zidentyfikować określone szczepy Map w 164 próbkach pobranych od 19 gatunków bydła i dzikich zwierząt.

  "Uzyskano identyczne genotypy bakterii Map wyizolowanej z różnych gatunków żywicieli zamieszkujących na tym samy terenie, co zdecydowanie sugeruje, że zachodzi przenoszenie międzygatunkowe" - napisali autorzy raportu. "Bakteria Map zakaża rozmaite dzikie zwierzęta i gatunki żywicieli, które mogą potencjalnie posłużyć za rezerwuar infekcji zwierząt hodowlanych i doprowadzić do poważnych perturbacji w kontroli nad rozprzestrzenianiem się paratuberkulozy."

  Zdaniem naukowców bakteria Map jest powiązania z bakterią wywołująca gruźlicę u ludzi i krów. Bakterię Map powiązano również z chorobą Crohna u ludzi oraz z poważnymi przypadkami biegunki u przeżuwaczy.

  "Prace badawcze podjęto w celu ustalenia zróżnicowania genetycznego bakterii Map, pogłębienia naszej wiedzy na temat zakresu i rozmieszczenia żywicieli oraz oceny możliwości przenoszenia międzygatunkowego" - napisali autorzy.

  Zespół oświadczył, że należy podjąć dalsze prace, aby określić rolę rezerwuarów infekcji wśród dzikich zwierząt oraz sprawdzić, czy przenoszenie się infekcji ma charakter aktywny czy pasywny. Dalsze badania sprawdzą również, kiedy i w jaki sposób dzikie zwierzęta mają kontakt z udomowionymi przeżuwaczami.

  Projekt ASSESS MPTB RISK (Epidemiologia paratuberkulozy i ocena ryzyka - nowe metodologie identyfikacji charakterystycznych markerów szczepów) oraz projekt PARA-TB TRANSMISSION (Rola dzikich zwierząt w epidemiologii Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis u udomowionych przeżuwaczy w Europie) zostały dofinansowane z tematu "Jakość życia i zarządzanie żywymi zasobami" 5PR.

  rdo: CORDIS

  informacji: BMC Microbiology: http://www.biomedcentral.com/bmcmicrobiol/ Instytut Naukowy Moredun: http://www.mri.sari.ac.uk/ Teksty pokrewne: 30887 Kategoria: Wyniki projektów
  Źródło danych: BMC Microbiology
  Referencje dokumentu: Stevenson, K., et al (2009) BMC Microbiology, publikacja internetowa z dnia 7 października. DOI: 10.1186/1471-2180-9-212.
  Indeks tematyczny: Rolnictwo; Koordynacja, wspólpraca; Nauki biologiczne; Medycyna, zdrowie; Badania Naukowe; Weterynaria i nauki o zwierzętach RCN: 31399   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Bruceloza (łac. Brucellosis lub Abortus epizooticus) - jest to przewlekła i zakaźna bakteryjna choroba różnych gatunków zwierząt domowych i dzikich jak również człowieka. Choroba ta u człowieka znana jest również pod nazwami: gorączka maltańska, choroba Banga, gorączka falująca, gorączka kozia, gorączka skalna, gorączka gibraltarska, gorączka Rio Grande. Epizootia (pomór, zaraza) – występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych, wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach rejestracji danych. Pryszczyca (afoza, łac. Aphtae epizooticae) – ostra, bardzo zaraźliwa wirusowa choroba zwierząt racicowych hodowlanych i dzikich. Zwana także zarazą pyska i racic. Międzynarodowy skrót nazwy choroby FMD pochodzi od angielskiej nazwy choroby "Foot and mouth disease". Choroba podlegająca w Unii Europejskiej notyfikacji oraz zwalczana w Polsce i Unii z urzędu.

  Zwierzęta użytkowe – zwierzęta chowane, hodowane lub poławiane z natury w celu systematycznego użytkowania ich cech (wartości użytkowych), głównie dla osiągnięcia korzyści ekonomicznych (np. produkty, praca, opieka). Do zwierząt użytkowych zaliczane są wszystkie zwierzęta gospodarskie, niektóre gatunki zwierząt domowych oraz niektóre inne gatunki (np. zwierząt łownych hodowanych na specjalistycznych farmach lub zwierząt ozdobnych, choć ta grupa często traktowana jest odrębnie). Wśród zwierząt użytkowych wyróżnia się zwierzęta pracujące, czyli wykonujące dla człowieka określony rodzaj pracy (np. psy tropiące ślad lub konie ciągnące zaprzęg), oraz towarowe – czyli użytkowane w celu uzyskania konkretnego towaru – surowców pochodzenia zwierzęcego (np. mleko, mięso, skóry, jaja, miód, wełna, jedwab). Medycyna weterynaryjna (potocznie weterynaria) – nauka traktująca o chorobach zwierząt, ich leczeniu oraz profilaktyce, higienie produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zajmująca się ochroną ludzi przed chorobami pochodzenia odzwierzęcego.

  Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, w skrócie CMS) zwana Konwencją Bońską – umowa międzynarodowa sporządzona 23 czerwca 1979 roku w Bonn celem ochrony dzikich zwierząt, które migrując przekraczają jedną lub więcej granic jurysdykcji państwowej w różnych cyklach życiowych. Umaszczenie – maść, ubarwienie sierści; uwarunkowany genetycznie kolor okrywy włosowej zwierzęcia; w wyniku domestykacji i powiązanych z tym procesem zmian środowiska, sztucznej selekcji, czy też utrwalaniem mutacji uzyskano różne umaszczenia. W przypadku niektórych zwierząt stało się ono podstawowym kryterium oceny zwierzęcia (zwierzęta futerkowe, owce).

  Oswajanie zwierząt, obłaskawianie zwierząt – proces osobniczy polegający na stopniowym zmniejszaniu, a następnie wygaszaniu lęku przed człowiekiem, występującego u zwierząt dzikich. Proces ten odbywa się poprzez uczenie się i niemal zawsze ma charakter zamierzony przez człowieka. Sarkocystoza (łac. sarcocystosis) zwana również Sarkosporydiozą (łac. sarcosporidiosis) – choroba pasożytnicza spowodowana przez pierwotniaki z rodzaju Sarcocystis. Pierwotniaki z tego rodzaju występują powszechnie u zwierząt kręgowych. Stwierdzano je u ssaków, ptaków, gadów, płazów i ryb. Jest to inwazja jelitowa, która występuje u psów i kotów jako żywicieli ostatecznych. Żywicielami pośrednimi między innymi mogą być konie, świnie, owce, bydło. Choroba ta może również występować u człowieka jako choroba odzwierzęca, gdzie człowiek pełni rolę żywiciela ostatecznego.

  Victor – jedno z najsłynniejszych dzikich dzieci. Znaleziony we Francji niedaleko miasteczka Aveyron w dniu 8 stycznia 1800 roku. Szacowano, że miał około 12 lat. Przebywał w lesie i był prawdopodobnie wychowywany przez zwierzęta. Na jego ciele naliczono ok. 40 blizn. Chłopiec nie umiał mówić i zachowywał się jak dzikie zwierzę.

  Dodano: 26.10.2009. 15:12  


  Najnowsze