• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy opracowali model cyklu komórkowego ssaków

  14.12.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Proces podziału komórek odgrywa ważną rolę w organizmach jedno i wielokomórkowych, zwłaszcza w przekształcaniu zapłodnionych jajeczek w dojrzałe organizmy. Brak kontroli nad cyklem komórkowym może doprowadzić do rozprzestrzenienia się guzów i rozwoju nowotworu. Naukowcy z Université Libre de Bruxelles (ULB) w Belgii opracowali szczegółowy dynamiczny model cyklu komórkowego ssaków. Wyniki, które opublikowano w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), pomogą podnieść świadomość roli cyklu komórkowego w patologicznym i normalnym funkcjonowaniu żywych organizmów.

  Badania stanowią dorobek finansowanego ze środków unijnych projektu BIOSIM (Biosymulacja - nowe narzędzie do opracowywania leków), który otrzymał niemal 11 mln EUR z tematu "Nauki o życiu, genomika i biotechnologia na rzecz zdrowia" Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE. Projekt BIOSIM jest koordynowany przez Politechnikę Duńską, a partnerzy pochodzą z Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Słowacji, Szwecji, Węgier i Wlk. Brytanii.

  Według naukowców dane uzyskane w ciągu ostatnich 20 lat wskazują na to, że cykl komórkowy jest kontrolowany przez sieć kinaz białkowych zależnych od cyklin (Cdk).

  "Postęp cyklu komórkowego jest kontrolowany przez sekwencyjną, przejściową aktywację rodziny Cdk, co pozwala na uporządkowane następstwo faz cyklu, nawet jeżeli wydaje się, że następuje pewne nakładanie się na siebie różnych cyklin i Cdk" - piszą autorzy artykułu. "Białka Cdk są aktywne jedynie wówczas, kiedy tworzą kompleks z odpowiadającymi im cyklinami."

  Jednakże naukowcy z ULB ustalili, że zważywszy na złożoność procesu regulacyjnego sieci Cdk oraz trudności w przewidywaniu jego rozwoju, symulacje komputerowe modeli idealnego zachowania dostarczą naukowcom poszukiwanych odpowiedzi.

  Claude Gérard, doktorant na ULB, opracował bardzo szczegółowy model przewidujący dynamikę cyklu komórkowego ssaków. "Model obejmuje moduły Cdk regulowane przez odwracalną fosforylację, inhibitory Cdk oraz syntezę lub rozpad białek" - czytamy w artykule.

  "Czynniki wzrostu (GF) wywołują przejście od spokojnego, stabilnego i ciągłego stanu do samoutrzymujących się oscylacji w sieci Cdk. Oscylacje odpowiadają powtarzalnej, przejściowej aktywacji cyklin D/Cdk4-6 w fazę G1, cyklin E/Cdk2 z fazy G1 do fazy S, cyklin A/Cdk2 w fazę S oraz z fazy S do fazy G2 i cyklin B/Cdk1 z fazy G2 do fazy M."

  Zespół podkreślił sposób, w jaki model przewiduje, że w obecności ponadprogowych ilości czynnika wzrostu interakcje regulacyjne w ramach sieci Cdk mogą nagle wygenerować stałe oscylacje, które odpowiadają kontrolowanej i powtarzalnej aktywacji różnych kompleksów cykliny-Cdk w cyklu komórkowym.

  "Uzyskane wyniki sugerują, że sekwencyjna aktywacja modułów Cdk w sieci Cdk jest wywoływana przez tymczasową samoorganizację, która odpowiada globalnemu, okresowemu funkcjonowaniu cyklu komórkowego ssaków" - piszą autorzy.

  rdo: CORDIS

  informacji: Proceedings of the National Academy of Sciences: http://www.pnas.org/ Université Libre de Bruxelles: http://www.ulb.ac.be/ Kategoria: Wyniki projektów
  Źródło danych: PNAS; Université Libre de Bruxelles
  Referencje dokumentu: Gérard, C., Goldbeter, A. (2009) Temporal self-organization of the cyclin/Cdk network driving the mammalian cell cycle. PNAS, publikacja internetowa z dnia 9 grudnia. DOI:10.1073/pnas.0903827106.
  Indeks tematyczny: Biotechnologia; Nauki biologiczne; Metody pomiarowe; Medycyna, zdrowie; Badania Naukowe RCN: 31575   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dodano: 14.12.2009. 15:12  


  Najnowsze