• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy z GIG rozpoczęli eksperyment podziemnego zgazowania węgla

  17.04.2010. 21:22
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy z Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) w Katowicach rozpoczęli pilotażową próbę podziemnego zgazowania węgla. Eksperyment potrwa około dwóch tygodni. Chodzi o sprawdzenie skuteczności zgazowania w podziemnych warunkach i pozyskanie w tym procesie wodoru.

  "W środę wieczorem z powodzeniem udało się rozpalić wybrany do tego eksperymentu pokład węgla. Teraz eksperyment będzie kontynuowany, a jego efekty obserwowane. Do georeaktora, w zależności od panujących tam warunków, dostarczany będzie tlen lub para wodna" - powiedziała PAP rzeczniczka GIG, Sylwia Jarosławska-Sobór.

  Eksperyment odbywa się w należącej do GIG Kopalni Doświadczalnej "Barbara" w Mikołowie. Zlokalizowany tam georeaktor to wybrana część złoża węgla kilkadziesiąt metrów pod ziemią; znajduje się tam ok. 25 ton tego surowca. Pokład o wymiarach ok. 10 na 15 m i grubości 1,5 m jest otamowany, czyli odizolowany od wyrobisk. Stworzono tam specjalne instalacje doprowadzające tlen i parę, a w fazie wygaszania - także azot. Są też instalacje do odprowadzania gazów.

  Pilotaż przewiduje zgazowanie ok. 50 kg węgla na godzinę. To niewiele - ważna jest jednak nie ilość uzyskanego gazu, a efekt badawczy i doświadczalny. W georeaktorze, w miarę dostarczania tlenu, pary wodnej i związków chemicznych, zachodzą reakcje, dzięki którym powstają gazy, odprowadzane na powierzchnię.

  W przyszłości gaz z węgla można będzie wykorzystywać do produkcji energii, dalszej obróbki chemicznej lub do wytwarzania wodoru. Właśnie na sprawdzenie możliwości pozyskania w tym procesie wodoru ukierunkowany jest eksperyment naukowców z GIG. W dniu rozpalenia węgla w georeaktorze uzyskano ok. 30 proc. wodoru - mniej więcej tyle, ile się spodziewano. Eksperyment jednak trwa i w zależności od warunków ta ilość może się zmieniać.

  Pilotażowe zgazowanie węgla w złożu to część rozpoczętego ponad dwa lata temu międzynarodowego projektu HUGE (Hydrogen Oriented Underground Coal Gasification for Europe), którego celem jest podziemne zgazowanie węgla, ukierunkowane na pozyskanie wodoru.

  Wcześniej w kopalni "Barbara" pomyślnie przeprowadzano doświadczenia ze zgazowaniem węgla na powierzchni. Naukowcy nie mieli jednak pewności, czy w podziemnych warunkach rozpalenie w georeaktorze będzie przebiegać tak samo jak w naziemnym reaktorze. W środę proces przebiegał jednak - w ocenie przedstawicieli GIG - modelowo. Do złoża podawano jedynie tlen, a rozpalenie nastąpiło bez kłopotów.

  Jeżeli pilotaż się powiedzie, GIG chciałby testować podziemne zgazowanie na większą skalę. Instytut przygotował swój projekt do konkursu w tej dziedzinie, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dalsze badania nad zgazowaniem byłyby prowadzone, kosztem ok. 30 mln zł, 400 m pod ziemią, w jednej z kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego.

  Gaz uzyskany z węgla może posłużyć do zasilania turbin wytwarzających energię elektryczną, może być także wykorzystywany przez przemysł chemiczny. Obecnie badania i wdrożenia w tym zakresie prowadzone są w kilku krajach, m.in. w Australii, RPA, Kanadzie, Indiach i Chinach. Także GIG do lat 70. ubiegłego wieku prowadził doświadczenia związane ze zgazowaniem, których jednak zaniechano. Teraz zainteresowanie nimi wróciło m. in. z powodu rosnących cen innych nośników energii oraz kurczenia się ich zasobów na świecie. MAB

  PAP - Nauka w Polsce

  ls/ mag/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Czynnik zgazowujący to gaz dostarczany w procesie zgazowania do gazogeneratora. Jest on nośnikiem tlenu służącego w procesie zgazowania do zamiany pierwiastka węgla zawartego w paliwach stałych do gazowej postaci (tlenek węgla) w gazie generatorowym. Gaz generatorowy – palny gaz powstały w wyniku zgazowania paliwa stałego, np. węgla, drewna (gaz drzewny) lub innego rodzaju biomasy. W zależności od składu paliwa, składu czynnika zgazowującego oraz konstrukcji gazogeneratora, skład gazu generatorowego może być różny, przy czym praktycznie zawsze składa się on z wodoru, tlenku węgla, metanu, pary wodnej, dwutlenku węgla i azotu. Eksperyment 50 szkół – eksperyment pedagogiczny w którym uczestniczyło 50 z 585 szkół biorących udział w wcześniejszym eksperymencie. Był to eksperyment naturalny którego celem było przekształcenie ostatnich dwóch klas 10-letniej szkoły ogólnokształcącej tak aby po przedłużeniu jej trwania o rok dawała także zawodowe kwalifikacja robotnicze na poziomie tzw. trzeciej grupy kwalifikacyjnej. Eksperyment przeprowadzony był w latach 1957-1958 w Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republice Radzieckiej pod kierownictwem Akademii Nauk Pedagogicznych RFSRR.

  Eksperyment 500 szkół – eksperyment pedagogiczny którego celem było sprawdzenie praktycznego zastosowania nowego planu nauczania w 10-letnich szkołach ogólnokształcących w Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republice Radzieckiej. Eksperyment przeprowadzany był w latach 1956-1958 i obejmował swoim zasięgiem 585 szkół RFSRR. Akcja przewidywała wprowadzenie nowych przedmiotów i zajęć rozszerzających zakres wykształcenia technicznego. Była ona przeprowadzana w formie naturalnej i polegała na zaznajomieniu młodzieży m.in. z ważnymi dziedzinami produkcji przemysłowej, wyrobieniu politechnicznych nawyków pracy oraz zapewnieniu uczniom szerszej specjalizacji produkcyjnej. W wyniku eksperymentu - prowadzonego przez Akademie Nauk Pedagogicznych RFSRR - rozszerzone plany nauczania wprowadzono do 25% szkół Federacji Rosyjskiej. Eksperyment pedagogiczny (łac. experimentum – doświadczenie, badanie) – metoda badań pedagogicznych oparta głównie na technice obserwacji (przy czym nie każda obserwacja jest eksperymentem, za to każdy eksperyment ma związek z obserwacją, sam będąc od niej bardziej złożony), szczególny rodzaj eksperymentu naturalnego, który znajduje swoje zastosowanie w oświacie, dydaktyce oraz wychowaniu.

  Gazogenerator (czadnica, zgazowarka, generator gazu drzewnego) – urządzenie służące do produkcji gazu generatorowego (drzewnego) w procesie zgazowania. Mars-500 – rosyjski eksperyment, który rozpoczął się w marcu 2009 roku i ma za zadanie przygotować ludzi do lotu na Marsa. Polega on na przetrzymywaniu przez ponad 500 dni (stąd nazwa) 6 ochotników w zamknięciu, by zbadać ich psychikę. Najpierw jednak ochotnicy spędzili w odosobnieniu 105 dni. 3 czerwca 2010 rozpoczął się właściwy etap eksperymentu - symulacja pełnego, trwającego 520 dni lotu na Marsa. Izolacja skończy się 5 listopada 2011. Projekt jest realizowany w moskiewskim instytucie biologiczno-medycznym.

  Eksperyment Milgrama – eksperyment psychologiczny, zaprojektowany i przeprowadzony w pierwotnej wersji przez psychologa społecznego Stanleya Milgrama. Eksperyment badał posłuszeństwo wobec autorytetów. Przeprowadzony był w 1961 i 1962 roku. Pierwsze publikacje na jego temat pojawiły się w 1963 roku. W ciągu następnych kilku lat przeprowadzano serie kolejnych doświadczeń opartych na pomyśle Milgrama. Eksperyment złotowski – eksperyment pedagogiczny będący działalnością doświadczalną kierowaną przez F. Glazę i H. Jaroszyka (organizatorów eksperymentu).

  Eksperyment poznański – eksperyment pedagogiczny, którego przedmiotem było opracowanie systemu wychowawczego w szkołach socjalistycznych. Przygotowania do eksperymentu trwały kilka lat. W końcu rozpoczęto go w szkołach podstawowych a następnie średnich w Poznaniu oraz województwie poznańskim. Początkowo akcja obejmowała 9 placówek oświatowych lecz liczba ta znacznie się rozrosła. Cały proces polegał na indoktrynacji i opierał się na propagandzie ówczesnych władz.

  Efekt Hawthorne – zjawisko będące źródłem błędów podczas prowadzenia badań na grupie ludzi, wynikające z tego, że wiedzą oni o tym, że uczestniczą w eksperymencie.

  Eksperyment Francka-Hertza – eksperyment fizyczny, którego autorami była para niemieckich naukowców – James Franck oraz Gustav Ludwig Hertz. Doświadczenie nagrodzono w 1925 roku Nagrodą Nobla za odkrycie praw rządzących zderzeniem elektronu z atomem. Eksperyment ten potwierdził istnienie dyskretnych stanów stacjonarnych postulowanych w modelu atomu Bohra. Przechowywanie wodoru – dział techniki poświęcony metodom przechowywania wodoru, głównie jako paliwa o bardzo wysokiej wartości energetycznej. Przechowywanie wodoru jest przedmiotem badań licznych, zarówno cywilnych jak i wojskowych, ośrodków naukowych, szczególnie w kontekście zwiększonego zainteresowania bezpieczeństwem energetycznym i polityką ochrony środowiska naturalnego przed szkodliwymi skutkami użytkowania paliw kopalnych. Atrakcyjność wodoru jako źródła energii wynika z tego, że można go stosunkowo łatwo pozyskiwać z gazu ziemnego oraz wody, która jest też jedynym produktem jego spalania lub utleniania tlenem.

  Gaz drzewny, holzgas jest gazem generatorowym produkowanym w procesie zgazowania z drewna w urządzeniu zwanym gazogeneratorem.

  Dodano: 17.04.2010. 21:22  


  Najnowsze