• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy zbadają powietrze wokół oczyszczalni ścieków

  24.05.2011. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy zbadają odór i obecność bakterii w powietrzu wokół poznańskiej Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach. "Jest to pierwsze w Polsce badanie powietrza wokół oczyszczalni ścieków" - powiedziała PAP rzecznik spółki Aquanet SA Dorota Wiśniewska. Pomiary rozpoczną się w sobotę, a zakończą w kwietniu 2012 roku. Próbki powietrza będą pobierane systematycznie i badane nie tylko pod względem bakteriologicznym ale także zapachowym.

  "Chcemy wiedzieć czy i ile szkodzimy. Badania mają pokazać rzeczywistość mierzalną, a nie opinie oparte na nieobiektywnych ocenach" - powiedział w piątek PAP prezes spółki Aquanet SA Paweł Chudziński. Aquanet jest właścicielem badanej oczyszczalni.

  Badanie będzie prowadził zespół z Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej - we współpracy z przedstawicielami Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Państwowego Zakładu Higieny, jak również Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej Sanepidu w Sandomierzu. Szefem zespołu jest profesor Jerzy Zwoździak.

  "Unikalne w kraju połączone metody badań mikrobiologicznych oraz olfaktometrycznych - badania zapachowego stężenia wonnych zanieczyszczeń - pozwolą na rzeczywistą identyfikację zagrożeń środowiskowych i zdrowotnych dla okolicznych mieszkańców" - powiedziała Dorota Wiśniewska.

  Badanie będzie realizowane w sposób ciągły, w trzech 4-miesięcznych etapach, po każdym etapie wyniki badań będą publikowane.

  "W przypadku oczyszczalni ścieków nie można powiedzieć, że nie będzie przykrych zapachów, ale można je zminimalizować i to też jest jeden z celów badania. Bez względu na to, jakie te wyniki będą to zmierzymy się z problemem zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców" - dodała Wiśniewska.

  W czasie trwania badań o ich przebiegu, założeniach i wyniku będą informowani mieszkańcy okolicznych miejscowości.

  Centralna oczyszczalnie Ścieków w podpoznańskich Koziegłowach jest największą z siedmiu oczyszczalni należących do Aquanetu. Każdego dnia oczyszcza 200 tys m. sześciennych ścieków. Oczyszczone ścieki spełniają wszystkie normy europejskie i krajowe.

  PAP - Nauka w Polsce

  kpr/ drag/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Złoże biologiczne (inne nazwy: filtr biologiczny, biofiltr) jest urządzeniem oczyszczalni ścieków do intensywnego biologicznego oczyszczania ścieków w środowisku powietrznym.

  Odory z oczyszczalni ścieków komunalnych – pojęcie stosowane w odniesieniu do poszczególnych nieprzyjemnie pachnących związków chemicznych, emitowanych z poszczególnych części instalacji do oczyszczania ścieków, albo w odniesieniu do mieszanin wszystkich wonnych związków (odorantów), których ilość jest określana olfaktometrycznie. Emisję zapachową (ilość emitowanych odorów) wyraża się w jednostkach zapachowych emitowanych w jednostce czasu. Określenie wartości emisji zapachowej i wskaźników emisji zapachowej, odniesionych np. do jednostkowej ilości oczyszczanych ścieków lub jednostki powierzchni odstojnika ścieków (osadnika), umożliwia obliczanie zasięgu ponadnormatywnej uciążliwości zapachowej w otoczeniu oczyszczalni. Obliczenia są wykonywane metodami matematycznego modelowania procesu rozprzestrzeniania się odorantów.

  Złoże biologiczneZłoża biologiczne to urządzenia stanowiące element biologicznej oczyszczalni ścieków. Opracowane i wdrożone do powszechnego stosowania już w XIX wieku, były niegdyś najpopularniejszą oraz najbardziej wydajną formą biologicznego oczyszczania ścieków, do momentu opracowania i wdrożenia wysokosprawnych metod osadu czynnego. Obecnie złoża biologiczne są bardzo często wykorzystywane do oczyszczania ścieków w terenach wiejskich dla zlewni o wielkości do 10 000 RLM.

  Skratki – największe zanieczyszczenia mechaniczne znajdujące się w ściekach, płynące lub wleczone po dnie kanału, które jako pierwsze są usuwane w oczyszczalni ścieków. Ich nazwa pochodzi od krat, na których są zatrzymywane.

  Badanie słuchu – jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia.

  Badanie słuchu – jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia.

  Osadnik Imhoffa jest to rodzaj zintegrowanego (zespolonego) dwuczęściowego, dwukomorowego, żelbetowego zbiornika (osadnika) będącego obiektem oczyszczalni ścieków, służącego do wytrącania zanieczyszczeń, znajdujących się w ściekach.

  Dodano: 24.05.2011. 00:19  


  Najnowsze