• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Niemiecko-indyjskie badania studzą nadzieje zawiązane z użyźnianiem oceanów

  28.03.2009. 23:32
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Wydaje się, że potencjał Oceanu Południowego do wchłaniania nadwyżek dwutlenku węgla jest bardziej ograniczony niż wcześniej sądzono - takie są wstępne wyniki niemiecko-indyjskiego badania. Celem badania LOHAFEX ('loha' w języku Hindu oznacza żelazo, a 'FEX' oznacza 'eksperyment z użyźnianiem') było przebadanie wpływu użyźniania żelazem na środowisko Oceanu Południowego i jego zdolności do wchłaniania nadwyżek dwutlenku węgla z atmosfery.

  W trakcie badania LOHAFEX 70 naukowców z 7 krajów spędziło dwa i pół miesiąca na statku badawczym Polarstern, na owianych złą sławą wodach 'ryczących czterdziestek', gdzie bardzo często występują silne wiatry i sztormy; niekiedy uczestnicy ekspedycji badawczej stawiali czoła wiatrom przekraczającym 120 km/h, a w dwóch przypadkach statek musiał nawet opuścić obszar badań, aby uniknąć potężnych sztormów.

  Pomimo takiej pogody, naukowcom udało się przeprowadzić eksperyment, który polegał na użyźnieniu pasma oceanu o powierzchni 300 kilometrów kwadratowych 6 tonami rozpuszczonego żelaza. Wybrana lokalizacja znajdowała się w centrum wiru, ogromnej kolumny wirującej wody o powierzchni około 10 000 kilometrów kwadratowych.

  Przez 39 dni badacze analizowali wpływ dodatkowej ilości żelaza zarówno na plankton żyjący na tym obszarze jak i na właściwości chemiczne oceanu.

  Początkowo wszystko przebiegało zgodnie z przewidywaniami - żelazo pobudzało rozrost fitoplanktonu, którego ilość podwoiła się w ciągu pierwszych dwóch tygodni badania. Ale wtedy na przeszkodzie stanął zooplankton (małe organizmy zwierzęce).

  'Zwiększający się napór związany z wypasem małych skorupiaków zooplanktonowych (widłonogów) zahamował dalszy rozrost zakwitów fitoplanktonu,' wyjaśniał Dr Wajih Naqvi z indyjskiego Narodowego Instytutu Oceanografii (NIO).

  Wypasający się zooplankton skutecznie hamował rozrost populacji fitoplanktonu, ograniczając dalsze wchłanianie CO2. W konsekwencji z przypowierzchniowych warstw w głąb oceanu zatonęła jedynie niewielka ilość węgla; reszta pozostała w przypowierzchniowych warstwach wód.

  Poprzednie eksperymenty przyniosły zupełnie inne rezultaty - duże ilości węgla tonęły w głębinach oceanu. Na czym więc w tym przypadku polegała różnica? Według naukowców, wcześniejsze eksperymenty wywoływały zakwity okrzemek, rodzaju glonów, które przed wypasem zooplanktonu chroni krzemionkowa skorupa. Gdy okrzemki obumierają, opadają na duże głębokości. Brak kwasu krzemowego (który okrzemki wykorzystują do tworzenia skorup) w miejscu eksperymentu LOHAFEX oznaczał, że okrzemki nie mogły się rozwijać.

  Jednocześnie eksperyment w dalszym ciągu obfitował w niespodzianki. 'Ku naszemu zaskoczeniu, użyźniony żelazem obszar przyciągał dużą ilość drapieżników zooplanktonu należących do grupy skorupiaków, zwanych obunogami,' powiedział profesor Victor Smetacek z niemieckiego Instytutu Badań Polarnych i Morskich im. Alfreda Wegenera.

  Obunogi mają od 2 do 3 cm długości, a jeden z najczęściej występujących gatunków obunogów, Themisto gaudichaudii, jest z kolei głównym pokarmem kałamarnic i finwali w południowo-zachodnim Atlantyku. Do chwili obecnej wiedza o tym ważnym gatunku była niewielka, mimo jego znaczenia dla szeroko zakrojonych połowów kałamarnic na wodach południowo-zachodniego Atlantyku i dla przetrwania finwali.

  Po trzech tygodniach eksperymentu naukowcy umieścili na tym obszarze dodatkową ilość żelaza. Nie miało to jednak żadnego wpływu na fitoplankton, co wskazuje że obszar był już nasycony żelazem.

  Polarstern znajduje się obecnie w drodze powrotnej do portu macierzystego w Bremerhaven, w Niemczech, gdzie zgodnie z planem ma przybyć pod koniec maja. Po powrocie do domu naukowców czeka wielkie zadanie związane z analizowaniem ogromnej liczby zamrożonych i przechowanych próbek zebranych w trakcie tej pełnej przygód wyprawy. Oczekuje się, że całościowe wyniki eksperymentu zostaną przedstawione w czasopismach i w ramach warsztatów pod koniec roku.

  Naukowcy są zadowoleni z wyników podróży. 'To był bardzo ciężki rejs, pełen obaw i nadziei w trakcie pokonywania trasy wokół zapadającego się wiru,' komentował profesor Setacek. 'Jednakże, pomimo ciężkiej pracy w trudnych warunkach, LOHAFEX był ekscytującym doświadczeniem w duchu przygody i niepewności, co zupełnie go odróżnia od innych naukowych wypraw.'

  'Mimo że naukowcy uczestniczący w LOHAFEX pochodzili z siedmiu różnych krajów i mają różną przeszłość naukową, pracowali razem dla wspólnej sprawy i zżyli się jak duża rodzina,' dodał Dr Naqvi. 'Dlatego też eksperyment ten stanowi doskonały przykład międzynarodowej współpracy w zakresie interdyscyplinarnych nauk o oceanach.'

  Na początku roku badanie LOHAFEX wzbudzało znaczne kontrowersje, jako że grupy ekologiczne zamierzały zablokować eksperyment, twierdząc że jest on sprzeczny z międzynarodowym prawem mającym na celu ochronę oceanów. Po przeprowadzeniu przez naukowców z Niemiec i innych państw niezależnych analiz, pod koniec stycznia eksperyment został dopuszczony do realizacji.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:

  Alfred Wegener Institute:
  http://www.awi.de

  National Institute of Oceanography, India:
  http://www.nio.org/

  Źródło danych: Alfred Wegener Institute; National Institute of Oceanography
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji z Alfred Wegener Institute i National Institute of Oceanography.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Instrukcja maskująca: Podczas eksperymentu prowadzonego w naukach społecznych konieczne jest niekiedy wprowadzenie osób badanych w błąd, ponieważ wiedza co do rzeczywistego celu eksperymentu mogłaby w istotny w sposób wpłynąć na zachowania badanych i zniekształcić wyniki lub zupełnie uniemożliwić przeprowadzenie badania. Na przykład gdyby osoby badane wiedziały, że eksperyment dotyczy ich posłuszeństwa, mogłyby celowo i nienaturalnie zachowywać się jak indywidualiści. Eksperyment pedagogiczny (łac. experimentum – doświadczenie, badanie) – metoda badań pedagogicznych oparta głównie na technice obserwacji (przy czym nie każda obserwacja jest eksperymentem, za to każdy eksperyment ma związek z obserwacją, sam będąc od niej bardziej złożony), szczególny rodzaj eksperymentu naturalnego, który znajduje swoje zastosowanie w oświacie, dydaktyce oraz wychowaniu. Tara Oceans – wyprawa badawcza na statku Tara, mająca na celu szczegółowe poznanie górnej warstwy oceanów – do 200 m głębokości. Badania koncentrują się m.in. na badaniu planktonicznych protistów i roślin, a zwłaszcza relacji fitoplanktonu ze zmianami stężenia dwutlenku węgla i związanym z nimi globalnym ociepleniem i zakwaszeniem wód. Wśród innych badanych zagadnień przewidywane są również badania raf koralowych. Rezultaty przeprowadzonych badań mogą przyczynić się do lepszego poznania wczesnych etapów ewolucji życia na Ziemi, globalnych cykli biogeochemicznych oraz zrozumienia funkcjonowania klimatu i skutków jego zmian.

  Eksperyment 50 szkół – eksperyment pedagogiczny w którym uczestniczyło 50 z 585 szkół biorących udział w wcześniejszym eksperymencie. Był to eksperyment naturalny którego celem było przekształcenie ostatnich dwóch klas 10-letniej szkoły ogólnokształcącej tak aby po przedłużeniu jej trwania o rok dawała także zawodowe kwalifikacja robotnicze na poziomie tzw. trzeciej grupy kwalifikacyjnej. Eksperyment przeprowadzony był w latach 1957-1958 w Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republice Radzieckiej pod kierownictwem Akademii Nauk Pedagogicznych RFSRR. Audyt badania klinicznego – oznacza niezależną kontrolę procedur i dokumentacji badania klinicznego prowadzoną przez sponsora, jako element systemu zapewnienia jakości, w celu ustalenia, czy badanie kliniczne jest lub było prowadzone zgodnie z protokołem badania klinicznego, a dane uzyskane w związku z badaniem klinicznym są lub były zbierane, analizowane i raportowane zgodnie z protokołem badania klinicznego oraz procedurami postępowania opracowanymi przez sponsora w celu ujednolicenia sposobu wykonywania określonych czynności związanych z badaniem klinicznym.

  Maskowanie – wprowadzenie w błąd uczestników eksperymentu lub zatajenie przed nimi prawdziwego celu badań albo też wydarzeń, które w rzeczywistości zaistnieją. ("Psychologia społeczna serce i umysł" E.Aronson,T.D.Wilson, R.M.Akert) Działo gazowe – rodzaj superdziała generujący bardzo duże prędkości wystrzeliwanych pocisków stosowany do przeprowadzania eksperymentów fizycznych i badań naukowych w zakresie nauk technicznych. Działa gazowe, najczęściej wykorzystywanie do badania mechaniki zderzeń, są stosowane między innymi przez United States Air Force, NASA i Lawrence Livermore National Laboratory. Posiadają je również laboratoria niektórych uczelni wyższych. Pociski wystrzeliwane z dział gazowych znajdujących się w Arnold Air Force Base w stanie Tennessee w Stanach Zjednoczonych mogą osiągać prędkość 7 km/s; w 1966 roku w NASA osiągnięto prędkość 11 km/s. Według badaczy z Lawrence Livermore National Laboratory możliwe jest skonstruowanie działa gazowego wystrzeliwującego pociski z prędkością 15 km/s.

  Eksperyment złotowski – eksperyment pedagogiczny będący działalnością doświadczalną kierowaną przez F. Glazę i H. Jaroszyka (organizatorów eksperymentu). Eksperyment 500 szkół – eksperyment pedagogiczny którego celem było sprawdzenie praktycznego zastosowania nowego planu nauczania w 10-letnich szkołach ogólnokształcących w Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republice Radzieckiej. Eksperyment przeprowadzany był w latach 1956-1958 i obejmował swoim zasięgiem 585 szkół RFSRR. Akcja przewidywała wprowadzenie nowych przedmiotów i zajęć rozszerzających zakres wykształcenia technicznego. Była ona przeprowadzana w formie naturalnej i polegała na zaznajomieniu młodzieży m.in. z ważnymi dziedzinami produkcji przemysłowej, wyrobieniu politechnicznych nawyków pracy oraz zapewnieniu uczniom szerszej specjalizacji produkcyjnej. W wyniku eksperymentu - prowadzonego przez Akademie Nauk Pedagogicznych RFSRR - rozszerzone plany nauczania wprowadzono do 25% szkół Federacji Rosyjskiej.

  Eksperyment poznański – eksperyment pedagogiczny, którego przedmiotem było opracowanie systemu wychowawczego w szkołach socjalistycznych. Przygotowania do eksperymentu trwały kilka lat. W końcu rozpoczęto go w szkołach podstawowych a następnie średnich w Poznaniu oraz województwie poznańskim. Początkowo akcja obejmowała 9 placówek oświatowych lecz liczba ta znacznie się rozrosła. Cały proces polegał na indoktrynacji i opierał się na propagandzie ówczesnych władz.

  Text REtrieval Conference (TREC) jest to seria warsztatów skupiająca się na wyszukiwaniu informacji w różnych obszarach badawczych lub ścieżkach (tracks). TREC jest współfinalizowane przez National Institute of Standards and Technology (NIST) oraz Disruptive Technology Office departamentu obrony USA. TREC powstało w 1992 jako cześć programu TIPSTER. Zadaniem TREC jest wspieranie i popieranie badań związanych z wyszukiwaniem informacji poprzez zapewnienie infrastruktury niezbędnej do ewaluacji metod wyszukiwania tekstu na dużą skalę.

  Eksperyment kliniczny (kliniczne badanie interwencyjne, właściwe określenie: kliniczne badanie eksperymentalne) – badanie naukowe, którego zasadniczym celem jest określenie skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego (leku), wyrobu medycznego lub innej technologii medycznej (zabiegu, testu diagnostycznego). Standard Mean Ocean Water (SMOW) – zestandaryzowana próbka czystej wody, precyzyjnie określająca dokładną ilość procentową poszczególnych izotopów pierwiastków wchodzących w skład wody, tj, tlenu i wodoru. Wzorcem jest woda oceaniczna, przy czym pomijane są wszelkie jej domieszki i zanieczyszczenia, takie jak cząstki organiczne, sole itp. Standard ten został określony w 1960 r. przez The U.S. National Bureau of Standards (obecnie National Institute of Standards and Technology). W 1967 r. został on przedefiniowany przez Harmona Craiga i innych badaczy z Scripps Institution of Oceanography, a następnie zatwierdzony w 1968 r. Przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (International Atomic Energy Agency) pod nazwą Vienna Standard Mean Ocean Water (VSMOW). Nowy standard powstał na bazie wymieszania destylowanej wody oceanicznej pobranej w wielu punktach oceanicznych całego globu ziemskiego.

  Protokół badania – podstawowy dokument w badaniu klinicznym. Zawarte są w nim cel i hipoteza badawcza. Protokół obejmuje dokładny schemat przeprowadzenia badania klinicznego: liczbę i częstotliwość wizyt pacjenta, rodzaj wykonywanych testów i analiz, ilość i rodzaj pobieranych materiałów biologicznych. Na podstawie protokołu badacze zbierają dane medyczne które następnie wprowadzają do Kart Obserwacji Klinicznej. Weryfikacją danych wprowadzonych na podstawie protokołu bezpośrednio w ośrodku zajmuje się monitor badań klinicznych. Eksperyment myślowy (od niemieckiego pojęcia Gedankenexperiment, użytego po raz pierwszy przez Hansa Christiana Ørsteda) w najszerszym znaczeniu jest użyciem hipotetycznego scenariusza w celu ułatwienia zrozumienia pewnych rzeczy, zjawisk. Eksperymenty takie przeprowadza się w różnych dziedzinach, od filozofii po fizykę, najczęściej w przypadku gdy na pytanie nie można znaleźć odpowiedzi popartej naukowymi faktami lub przeprowadzenie eksperymentu jest możliwe teoretycznie ale nie praktycznie; przykładowo w twierdzeniu o nieskończonej liczbie małp teoretycznie można przeprowadzić eksperyment z małpami, jednak praktycznie jest to niemożliwe (potrzebna jest nieskończenie wielka liczba małp i maszyn do pisania lub nieskończenie wiele czasu).

  Badania eksperymentalne – obok badań obserwacyjnych należą do podstawowych lub stosowanych badań naukowych, których celem jest ustalenie związków między badaną interwencją kliniczną a miarami ilościowymi, wybranymi do opisu próby badanej (najczęściej ocena skuteczności i bezpieczeństwa badanej interwencji). Hemochromatoza pierwotna, inaczej cukrzyca brunatna lub brązowa, czyli przeciążenie żelazem, jest dziedziczną chorobą metaboliczną, w której dochodzi do nadmiernego wchłaniania żelaza z pożywienia. U zdrowego człowieka żelazo podlega procesowi recyrkulacji – uwolnione z rozpadających się krwinek czerwonych jest wbudowywane do nowo powstających erytrocytów. Gdy poziom żelaza we krwi jest obniżony, organizm wchłania je z pożywienia, kiedy jednak jego zapasy w różnych tkankach i narządach są duże, ujawnia się cukrzyca i może dojść do uszkodzenia serca, wątroby, trzustki, jąder i stawów. W narządach tworzą się złogi hemosyderyny. Przyczyną uszkodzeń w chorobie jest nadmierne utlenianie lipidów z powodu obecności większej ilości wolnych rodników, stymulację produkcji kolagenu, a także bezpośrednie działanie na DNA.

  Numerologia - prognozowanie z liczb, opierające się na przekonaniu, że numer przyporządkowany danemu obiektowi (numer domu, samochodu, telefonu, zakodowane pod postacią liczby imię, itp.) ma związek z jego losem. Numerologia uważana jest przez naukowców za pseudonaukę, nie mającą żadnych racjonalnych ani eksperymentalnych podstaw.

  Dodano: 28.03.2009. 23:32  


  Najnowsze