• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowa metoda rzuca światło na śmierć ryb w zakwaszonych jeziorach

  08.04.2011. 10:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Czy zastanawialiście się kiedyś, w jaki sposób ryby znikają z zakwaszonych regionów? Naukowcy ze Szwecji opracowali metodę pokazującą, kiedy i w jaki sposób te wodne stworzenia zniknęły z zakwaszonych jezior. Odkrycia dokonane w toku badań pogłębią naszą wiedzę na temat odbudowy jezior w zakwaszonych regionach.

  Naukowcy z Uniwersytetu w Gothenburgu twierdzą, że mikroskopijne pozostałości wymarłych larw wodzienia (Chaoborus spp.) mogą powiedzieć coś o warunkach życia ryb, ich ginięciu oraz zakwaszeniu jezior w całej Szwecji. Zespół wykorzystał w swoich badaniach osady z dna jezior.

  "To jak podróż w czasie" - wyjaśnia Fredrik Palm, doktorant z Wydziału Zoologii Uniwersytetu w Gothenburgu. "Ryby prawie nie pozostawiają po sobie szczątków, kiedy umierają, ale jeżeli zamiast nich zbadana zostanie obecność organizmów, na które ryby mają wpływ, wówczas można znaleźć wyraźniejsze ślady. Analizując żuwaczki (części gębowe) larw wodzienia (Chaoborus) w osadach jeziornych można odtworzyć historię jeziora do początków XIX w."

  Wydaje się, że zakwaszenie wody leży ekologom na sercu. Ostatnie badania pokazały, jak duża część jezior szwedzkich jest dotknięta zakwaszeniem. Z tego powodu bioróżnorodność otrzymuje potężny cios i coraz większa liczba ryb ginie.

  Według ekspertów pracujących w terenie istnieje wyraźna współzależność między ginięciem ryb a obecnością larw wodzienia w jeziorach. Zespół z Gothenburgu jest przekonany, że naukowcy mogą wykorzystać żuwaczki larw wodzienia zachowane w osadach dennych jezior do ustalania śmierci ryb i innych zmian w jeziorach dotyczących ryb, na które silny wpływ ma zakwaszanie.

  Najnowsze narzędzie daje naukowcom ogromny impuls przede wszystkim dlatego, że tego typu próbki zostały zebrane po raz pierwszy, a dane historyczne na temat zmian, jakie dotknęły zbiorowisko ryb były niedostępne. Zespół twierdzi, że zapewnia to również naukowcom możliwość ustalenia wieku próbek osadów i okresu pojawienia się zmian.

  "Analiza żuwaczek wodzienia, które wydobyliśmy z osadów dennych może nam przynieść informacje na temat zmian różnych zbiorowisk ryb" - mówi Palm. "Możemy nie tylko wywnioskować, czy ryby wyginęły, ale również stwierdzić, w jaki sposób różne gatunki ryb zostały dotknięte. Płocie są na przykład bardziej wrażliwe na zakwaszanie od okoni, a nam udało się również wykazać w perspektywie historycznej, czy w jeziorach występowały karpiowate. Szczątki zooplanktonu wrażliwego na kwas mogą być równolegle wykorzystywane do wykazania trendów postępującego zakwaszania jezior."

  Metoda ta dostarcza danych na temat zmian w zbiorowości ryb w jeziorze w ciągu kilku ostatnich wieków. Za pomocą tej samej metody można również ustalić, jak przywrócić biologię zakwaszonego jeziora.

  Według naukowców perspektywa historyczna oferowana przez tę metodę może przynieść analizy naturalnej zmienności w ekosystemach jeziornych.

  Palm wraz z kolegami przeprowadził badania w szwedzkich regionach Västra Götaland i Bohuslän. Szczególny nacisk położono na jezioro G?rdssjön w Ucklum, które stanowiło przez wiele dekad ośrodek badań nad zakwaszaniem w kraju.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Klimatostratygrafia – dziedzina stratygrafii, stosowana w badaniach czwartorzędu (ostatnich 2,6 mln lat). Polega na obserwacji w osadach szczątków organicznych świadczących o charakterze zbiorowisk roślinnych i zwierzęcych oraz ich zmianach w czasie. Występowanie w kolejnych warstwach osadu szczątków organizmów, które miały określone wymagania termiczne i wilgotnościowe, pozwala na odtworzenie zmian warunków klimatycznych w okresie powstawania osadu.

  Jeziora powiatu szczycieńskiegoW zestawieniu ujęto większość jezior znajdujących się na terenie powiatu szczycieńskiego. Podziału dokonano według różnych kategorii. Należy zwrócić uwagę, że nie są to wszystkie jeziora powiatu szczycieńskiego – jezior małych (choć większych od 1 ha) jest jeszcze kilkadziesiąt. Jeziora te jednak często są nienazwane i z powodu swojego położenia (jeziora leśne) mają znikome znaczenie.
  W artykule umieszczono też ważniejsze cieki wodne powiatu.

  Ryby elektryczne – ogólne określenie gatunków ryb, które posiadają zdolność wytwarzania pola elektrycznego lub odbierania jego obecności i zmian. Ryby takie występują w wielu niespokrewnionych ze sobą grupach systematycznych. Ich ciało zaopatrzone jest w narządy elektryczne – umożliwiające wytwarzanie impulsów elektrycznych w celu samoobrony lub obezwładnienia ofiary – bądź w elektroreceptory umożliwiające wykrywanie obecności oraz zmian pola elektrycznego. W węższym znaczeniu za ryby elektryczne uznawane są gatunki, u których występują narządy elektryczne

  Kozjak – jezioro w Chorwacji, w Parku Narodowym Jezior Plitwickich, największe i najgłębsze z 16 jezior krasowych, tworzących kompleks. Leży w południowej części gór Mała Kapela, wchodzących w skład Gór Dynarskich. Położone jest na granicy dwóch zespołów połączonych kaskadowo jezior: tzw. Górnych Jezior, do których zalicza się Kozjak i Dolnych Jezior. Zajmuje powierzchnię 0,83 km², głębokość maksymalna wynosi 46 m. Jezioro charakteryzuje się bardzo dużą przezroczystością wody, wynoszącą ok. 8 m. Na akwenie znajduje się wyspa Štefanijin (Štefanijin Otok).

  Wielkie Jeziora Afrykańskie - nazwa używana w stosunku do skupiska jezior w Afryce Wschodniej, które wypełniają tektoniczne zagłębienia Wielkich Rowów Afrykańskich. Nazwa ta została nadana na wzór Wielkich Jezior Północnoamerykańskich. Zazwyczaj, gdy mowa o Wielkich Jeziorach Afrykańskich, chodzi o następujące jeziora:

  Wielkie Jeziora Afrykańskie - nazwa używana w stosunku do skupiska jezior w Afryce Wschodniej, które wypełniają tektoniczne zagłębienia Wielkich Rowów Afrykańskich. Nazwa ta została nadana na wzór Wielkich Jezior Północnoamerykańskich. Zazwyczaj, gdy mowa o Wielkich Jeziorach Afrykańskich, chodzi o następujące jeziora:

  Po przeczytaniu dyskusji do pierwszych dwóch wersji doszedłem do wniosku, że nie ma sensu próbować wprowadzić niczego nowego w tej propozycji, bo to wywoła zbyt wiele kontrowersji. Zamiast tego proponuję po prostu opisać praktykę, i nic więcej --> stąd myślę, że można by sobie podarować podpisy adminów zgadzających się na dłuższą blokadę. Zresztą była sonda (na okoliczność wersji Nuxa), która pomysł raczej odrzuciła. Ta wersja zasad ma, moim zdaniem, przede wszystkim przejść (Lcamtuf w głosowaniu do 1 wersji mówił chyba ironicznie o roku 2011...), bo dopiero wtedy będzie podstawa do prowadzenia dyskusji na temat ewentualnych zmian. Tak długo, jak długo nie będzie ustalonych zasad, żadne zmiany nie będą mogły się udać, bo nawet, jeżeli zostanie w Barze (w co wątpię) ustalony jakiś konsensus, i tak nie będzie on musiał być przestrzegany. Co innego, jeśliby dyskusja na temat zmiany istniejących zasad zakończyła się powodzeniem - wtedy rezultat zostałby wprowadzony w życie. Na razie obowiązuje prawo zwyczajowe, i trzeba je po prostu spisać.

  Dodano: 08.04.2011. 10:26  


  Najnowsze