• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowoczesne ekosystemy odczuwają skutek dawnych zmian klimatu

  12.10.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Zwierzęta na Ziemi migrują, aby zapewnić sobie przetrwanie w odpowiednich warunkach. Staje się to szczególnie widoczne, kiedy cykle klimatyczne zmieniają się z ciepłego na zimny i odwrotnie. Naukowcy z Danii i Wlk. Brytanii rzucili teraz nowe światło na tempo, w jakim gatunki musiały migrować w przeszłości, aby nadążyć za zmieniającym się klimatem. Odkrycia, zaprezentowane w czasopiśmie Science, pokazują jak gatunki o niewielkim zasięgu - tworzące znaczną część bioróżnorodności planety - znalazły niszę na obszarach, gdzie migracja nie była intensywna.

  Naukowcy z Uniwersytetu w Aarhus w Danii oraz z uniwersytetów w Cambridge, Wschodniej Anglii i Exeter w Wlk. Brytanii twierdzą, że zmiany klimatu wywołane przez działalność człowieka zwiększą w sposób znaczący wymagane tempo migracji w wielu z tych lokalizacji, zagrażając jedynej w swoim rodzaju faunie planety.

  Zdaniem naukowców maksimum ostatniego zlodowacenia - okres w historii klimatu Ziemi, kiedy pokrywy lodowe miały maksymalny zasięg (od 26.500 do 19.500 lat temu) - było znacznie zimniejsze, zmuszając wiele gatunków do o wiele częstszej zmiany miejsca niż robią to dzisiejsze zwierzęta. Wskazują, że gatunki północno-europejskie są w większości stosunkowo niedawnymi przybyszami ze schronień w Europie Południowej.

  Wspólnie z informatykami z Center for Massive Data Algorithmics (MADALGO) w Aarhus, ekologowie z duńskich i brytyjskich uczelni zbadali tempo, w jakim gatunki przemieszczają się po świecie oraz sposób, w jaki migrowały, aby nadążyć za tą ogromną, historyczną zmianą klimatu. Prace pomogły w wyjaśnieniu, czy istnieją różnice w nowoczesnych społecznościach między obszarami o lokalnym oraz wysokim, wymaganym tempie migracji.

  Zespół ustalił wymagane tempo migracji na podstawie pomiaru szybkości przesuwania się warunków klimatycznych po powierzchni planety. Tempo zmiany temperatury w czasie oraz lokalna topografia wpływają na tę prędkość. Naukowcy odkryli na przykład, że przy stromej topografii, przemieszczanie się na niewielkich odległościach przynosi duże zmiany w temperaturze, co z kolei wywołuje niewielkie prędkości zmiany klimatu.

  Brak szybkiej migracji gatunku, aby nadążyć za prędkością zmian klimatu może doprowadzić do zmniejszenia jego zasięgu, a to z kolei do wymarcia. Prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest wysokie, kiedy prędkość zmian klimatu jest relatywnie duża w stosunku do zdolności rozprzestrzeniania się gatunku.

  Zespół zmapował wzorce różnorodności gatunków o małym zasięgu wśród wszystkich płazów lądowych, ssaków i ptaków, aby przetestować tę teorię. Naukowcy odkryli, że duże skupiska gatunków o niewielkim zasięgu pojawiły się tam, gdzie prędkości były niskie (np. Andy w Ameryce Południowej), podczas gdy występowały one rzadko na obszarach o dużych prędkościach (np. Europa Północna).

  Prędkość miała najsilniejszy wpływ na gatunki słabo rozprzestrzeniające się (np. płazy), a najsłabszy na najlepiej rozprzestrzeniające się (np. ptaki). Jeżeli chodzi o ssaki, to nietoperze wykazały wzorce podobne do ptaków, a nielotne ssaki do płazów.

  W toku badań odkryto zatem powiązanie między wymaganą prędkością migracji, zdolnością reaktywną gatunku do rozprzestrzeniania się i prawdopodobieństwem wymarcia gatunku z powodu zmian klimatu.

  Zdaniem naukowców wyniki dostarczają dowodu na to, że wcześniejsze zmiany klimatu regionalnego wchodzą w interakcje z lokalną topografią i zdolnościami gatunków do rozprzestrzeniania się wraz z długofalowymi, istotnymi konsekwencjami dla globalnego rozlokowania bioróżnorodności.

  Zmiany klimatu wywołane działalnością człowieka zwiększają prędkość zmian klimatu - twierdzą naukowcy. Na świecie występuje wiele regionów, takich jak dorzecze Amazonki oraz lokalizacje w Afryce, gdzie prędkości są tradycyjnie stosunkowo niskie, niemniej prawdopodobnie wzrosną około 2080 r. Na tych obszarach występuje większość gatunków o małym zasięgu i prawdopodobnie znajdą się one w szczególnym zagrożeniu wraz ze wzrostem prędkości w ciągu najbliższych mniej więcej 70 lat.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Reanaliza meteorologiczna (reintegracja) to powtórne przeanalizowanie długich szeregów czasowych pomiarów meteorologicznych (np temperatury ziemi) w skali globu lub w skali regionalnej. Ma na celu odrzucenie błędnych wyników pomiarowych i integrację danych pomiarowych z różnych obserwacji. Reanaliza meteorologiczna umożliwia badanie zmian klimatu na podstawie pomiarów, a nie badanie zmian wynikających z innych czynników takich jak zmiany technik pomiarowych. Piąty Raport IPCC (The Fifth Assessment Report of the IPCC; w skrócie AR5) - piąty raport podsumowujący obecne i przewidywane zmiany klimatu opracowywany przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC). Czwarty Raport IPCC (The Fourth Assessment Report of the IPCC; w skrócie AR4) - czwarty raport podsumowujący zmiany klimatu, raporty są publikowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC).

  Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Kopenhaga 2009 znana z skrócie jako szczyt w Kopenhadze – międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce zmian klimatu. Odbywała się od 7 do 18 grudnia 2009 w Bella Center w Kopenhadze. Organizował ją Sekretariat Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych ds. zmian klimatu, a gospodarzem konferencji był rząd Danii. Gośćmi spotkania było ponad 190 delegacji rządowych. Prędkość nadświetlna — określenie dotyczące przemieszczania się obiektu fizycznego z prędkością większą niż prędkość światła.

  Synchronizator to urządzenie zapobiegające włączeniu sprzęgła zębatego przed wyrównaniem prędkości obrotowych sprzęganych elementów oraz przyspieszenie wyrównania tych prędkości, z wykorzystaniem do tego siły wywieranej przez kierowcę na dźwignię zmiany biegów. Tachion (z greckiego ταχύς tachýs – szybki, prędki) jest hipotetyczną cząstką elementarną, która porusza się z prędkością większą niż prędkość światła (zob. prędkość nadświetlna). Tachiony są często opisywane przez autorów fantastyki naukowej (występują między innymi w serii Star Trek). Nie ma jednak żadnego dowodu na istnienie tych cząstek.

  Scenariusze RCP (representative concentration pathways) - cztery scenariusze zmian koncentracji dwutlenku węgla, które zostały zaakceptowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu w projekcie porównania globalnych modeli klimatu (tzw. projekt CMIP5) Typy klimatów – jednostki stosowane w klasyfikacji klimatu. Odznaczają się charakterystycznymi cechami przebiegu elementów klimatu odmiennymi od innych typów; ten sam typ klimatu może występować w różnych obszarach geograficznych, w przeciwieństwie do regionów klimatycznych. Pojęcie "Typ klimatu" zostało wprowadzone do klimatologii pod koniec XIX wieku przez Wladimira Köppena, niezależnie od stref klimatycznych.

  CLV (Constant Linear Velocity) - jest to układ, który zapewnia stałą prędkość liniową przesuwu ścieżki względem głowicy, co jest związane z koniecznością zmiany prędkości kątowej (obrotowej) płyty.

  Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Warszawa 2013 znana z skrócie jako szczyt w Warszawie – międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce zmian klimatu. Obdywała się od 11 do 22 listopada 2013 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Organizuje ją Sekretariat Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych ds. zmian klimatu, a gospodarzem konferencji był rząd Polski. Gośćmi spotkania byli delegacji rządowi wszystkich krajów.

  Prędkość naddźwiękowa (supersoniczna) – w aerodynamice prędkość obiektu lub przepływu, poruszającego się szybciej niż prędkość dźwięku w powietrzu (przy temp. +20 °C = 340 m/s). Prędkości ponad pięciokrotnie większe od prędkości dźwięku często nazywane są prędkościami hipersonicznymi. Prędkość wody – prędkość cząstki wody w cieku wodnym. Zwykle jest wyrażana w metrach lub w centymetrach na sekundę. Czynnikami wpływającymi na prędkość wody są ukształtowanie powierzchni i kąt nachylenia terenu, w jakim znajduje się ciek wodny oraz rodzaj i wielkość cieku. Woda płynąca zazwyczaj ma mniejszą prędkość przy krawędziach i na dnie cieku natomiast największą prędkość odnotowuje się w środku cieku. Ze względu na skutki przepływu prędkość wody może być:

  Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Poznań 2008 - międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce zmian klimatu. Odbywała się od 1 do 12 grudnia 2008 roku w Poznaniu na terenie Centrum Kongresowego Międzynarodowych Targów Poznańskich. Organizował ją Sekretariat Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych ds. zmian klimatu, a gospodarzem konferencji był rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Gośćmi spotkania było ponad 190 delegacji rządowych, a wzięło w niej udział łącznie ponad 11 tys. osób. Crocidura baluensis – gatunek ssaka z rodziny ryjówkowatych. Występuje endemicznie w Malezji na Kinabalu. Zamieszkuje górskie lasy. Zagrożeniem dla tego gatunku jest ograniczony zasięg występowania i skutki zmian klimatycznych.

  Care-Denmark - duńska organizacja charytatywna wspierająca potrzebujących. Jej celem jest wyzbycie się nietolerancji, danie ludziom nadziei i sprawiedliwości oraz walka z głodem i niesprawiedliwością. Jest to jedna z największych organizacji tego typu na świecie. Pomaga ona więcej niż 55 milionom ludzi w 70 krajach. Organizacja specjalizuje się w zarządzaniu naturalnymi źródłami i w pomaganiu ludziom w dostosowaniu się do zmian klimatu, które powodują ucieczki z powodu susz, powodzi, cyklonów etc.

  Dodano: 12.10.2011. 16:26  


  Najnowsze