• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowy portal poświęcony bioróżnorodności antarktycznej

  02.04.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Naukowcy poszukujący danych na temat bioróżnorodności antarktycznej mogą korzystać z wersji beta nowo uruchomionego, bezpłatnego portalu zawierającego najnowsze informacje o życiu w regionie Antarktyki i jego sąsiedztwie.

  Pomysłodawcami portalu nazwanego SCAR-MarBIN (Komitet Naukowy ds. Badań Antarktycznych - sieć informacyjna o morskiej bioróżnorodności) są Claude De Broyer i Bruno Danis z Królewskiego Belgijskiego Instytutu Nauk Przyrodniczych. To ważny wkład Belgii w Międzynarodowy Rok Polarny (IPY) obchodzony od marca 2007 r. do marca 2009 r. Od momentu powstania portal nabierał coraz bardziej międzynarodowego charakteru, bowiem naukowcy z całego świata pracowali nad przekształceniem go w narzędzie do badań i ochrony, jakim jest obecnie.

  "SCAR-MarBIN to wyjątkowe narzędzie, które umożliwia przeszukiwanie i wyświetlanie ponad setki międzynarodowych zbiorów danych na jednej mapie" - zauważył Huw Griffiths z British Antarctic Survey. "Po raz pierwszy zgromadzono tak ogromną ilość informacji na temat bioróżnorodności antarktycznej, co sprzyja pogłębieniu wiedzy na temat sposobu i miejsc występowania życia w zamarzniętych oceanach."

  Portal SCAR-MarBIN to pierwszy, kompletny Rejestr Antarktycznych Gatunków Morskich (RAMS) odnotowujący występowanie i liczebność niemal wszystkich, znanych gatunków zamieszkujących Antarktykę. Rejestr obejmuje dane zebrane podczas 18 ekspedycji badawczych, które odwiedziły region podczas IPY oraz dane z wcześniejszych wypraw do Antarktykę.

  Dzięki temu zapewnia ważny punkt odniesienia dla przyszłych działań zmierzających do określenia wpływu zmian klimatu na bioróżnorodność Antarktyki. Co więcej, dane są sprawdzane pod względem jakości przez zespół ekspertów oraz normalizowane, aby ułatwić przepływ informacji między RAMS a innymi, internetowymi bazami danych na temat morskiej bioróżnorodności.

  Obok RAMS, portal oferuje do pobrania przewodniki terenowe, klucze identyfikacyjne, informacje na temat ekspedycji, zdjęcia, pliki wideo i inne multimedia oraz katalog ekspertów w dziedzinie Antarktyki.

  "Najlepsza nauka międzynarodowa opiera się na skutecznej komunikacji. Z uwagi na oddalenie Antarktyki oraz wielość narodowości uczestniczących w badaniach, zapewnienie szybkiego i skutecznego przepływu informacji ma zasadnicze znaczenie. SCAR-MarBIN wzorowo wywiązuje się z tego zadania" - powiedział profesor Andrew Clarke z British Antarctic Survey.

  "Od momentu powstania portal SCAR-MarBIN szybko uzyskał status nieocenionego narzędzia, ponieważ umożliwia globalnej społeczności nie tylko dostęp do danych, ale również do ich analizowania i wyświetlania w innowacyjny i bardzo wydajny sposób. Obecnie portal SCAR-MarBIN jest bez wątpienia najważniejszym narzędziem ekologów morskich i oceanografów pracujących w południowych regionach polarnych, a jego najnowsza wersja podniesie niewątpliwie jego wartość dla społeczności naukowej."

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  SCAR-MarBIN (Sieć informacyjna o morskiej bioróżnorodności antarktycznej):
  http://www.scarmarbin.be

  Komitet Naukowy ds. Badań Antarktycznych:
  http://www.scar.org

  Census of Marine Life:
  http://www.coml.org

  Źródło danych: Census of Marine Life
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych od Census of Marine Life

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Stacje polarne w Antarktyce – placówki badawcze założone przez różne państwa w Antarktyce. Stacje te składają się głównie z kontenerów badawczych i mieszkalnych oraz własnego źródła energii (generatora prądu). Do stacji polarnych zalicza się wszystkie stacje działające w ramach Komitetu Naukowego Badań Antarktycznych (Scientific Committee on Antarctic Research – SCAR). Stacje rozmieszczone są na samym kontynencie oraz na wyspach Antarktyki. Obecnie istnieje 39 całorocznych i 41 stacji czynnych tylko latem, a ponadto placówki dające bardziej ograniczone możliwości bytowe i mniej wygód: 18 obozów i 2 schronienia. Komitet Naukowy Badań Antarktycznych (SCAR - ang. Scientific Committee on Antarctic Research) – międzynarodowa organizacja naukowa, której celem jest inicjowanie, rozwijanie i koordynacja badań naukowych w Antarktyce. Komitet ten jest ciałem Międzynarodowej Rady Nauki. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Zakład Biologii Antarktyki – placówka naukowa zajmująca się badaniami obszaru Antarktyki i koordynująca program naukowy polskich badań antarktycznych oraz organizuje wyprawy do Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego.

  Portal Badań Estońskich (est. Eesti Teadusportaal, ETIS; ang. Estonian Research Portal) – system informacyjny utworzony przez Estońskie Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki, którego zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnych i kompleksowych informacji o nauce estońskiej w różnych jej dziedzinach. Na portalu można zasięgnąć informacji dotyczących instytutów i projektów naukowo-badawczych oraz estońskich badaczy i ich publikacji. System zawiera kilka działów i baz danych, m.in.: aktualności naukowe, forum, polityka badań naukowych i rozwoju, współpraca międzynarodowa i itd. Rate Your Music (inaczej RYM) to internetowa metadanowa baza danych prezentująca dyskografie wykonawców muzycznych, rozwijana przez użytkowników, i jednocześnie muzyczny portal społecznościowy. Od 2009 roku w bazie znajdują się również filmy. Po wprowadzeniu przez użytkowników danych na temat artystów i ich wydawnictw, społeczność ocenia dane płyty i głosuje za lub przeciw proponowanym znacznikom gatunków, co pozwala stworzyć rozbudowany system rekomendacji i list najlepszych płyt. Użytkownicy, których wkład we współtworzenie bazy danych jest większy mają proporcjonalnie większą wagę ocen. Wydawnictwa są oceniane w dziesięciostopniowej skali, od 0.5 "gwiazdki" do 5.0 (z połówkami). Dodatkowo, użytkownicy mają do dyspozycji wiele opcji pomagających katalogować posiadane kolekcje muzyczne. Rejestracja jest całkowicie darmowa, istnieje jednak mozliwość subskrypcji konta premium, oferującego szereg przydatnych funkcji.

  Portal korporacyjny (ang. corporate portal) – zintegrowany interfejs użytkownika stanowiący rozwinięcie stron WWW, a służący wymianie informacji, zarządzaniu wiedzą w firmie oraz realizacji różnych transakcji biznesowych. Stanowi punkt dostępu do wszystkich zasobów informacyjnych oraz wykorzystywanych aplikacji. Integruje on systemy i technologie informatyczne, dane, informację i wiedzę, funkcjonujące w organizacji oraz jej otoczeniu, w celu umożliwienia użytkownikom spersonalizowanego i wygodnego dostępu do danych, informacji, wiedzy, stosownie do wynikających z ich zadań potrzeb, w dowolnym miejscu i czasie, w bezpieczny sposób i poprzez jednolity interfejs. Bardziej zaawansowane portale funkcjonują jako rozbudowane miejsce pracy (ang. workplace), gwarantujące pracę grupową oraz wymianę dokumentów. Census of Marine Life (Spis morskich form życia), w skrócie CoML – jeden z największych międzynarodowych projektów badawczych różnorodności i sposobu rozmieszczenia organizmów morskich, łączący 2700 naukowców z ponad 80 krajów świata. Celem badań prowadzonych w ramach programu było dostarczenie podstaw do opracowania polityki ochrony szczególnie wrażliwych obszarów morskich, wyznaczenia obszarów morskich wymagających ochrony oraz stworzenia globalnej sieci obszarów chronionych przed agresywnymi połowami. Program jest wspierany przez wiele organizacji rządowych związanych z nauką, środowiskiem i rybołówstwem, oraz przez prywatne fundacje i korporacje. Partnerami projektu są Encyclopedia of Life i National Geographic Society.

  Geoportal – portal internetowy zapewniający dostęp do usług danych przestrzennych tj. do usług dotyczących danych przestrzennych i będących operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na nich zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych. Różnorodność biologiczna, bioróżnorodność (ang. biodiversity) – zróżnicowanie życia na wszelkich poziomach jego organizacji.

  Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności (KSIB) – polska organizacja gromadząca dane przyrodnicze. Działa od 2003 w ramach międzynarodowego systemu GBIF, w którym Polska ma status członka stowarzyszonego. KSIB to sieć naukowa skupiająca większość wiodących polskich ośrodków naukowych, w tym 21 instytucji członkowskich (samodzielne instytuty naukowe oraz uczelnie) oraz współpracujące z siecią 4 instytucje i jedną organizację pozarządową. Pracami Sieci kieruje Rada Koordynacyjna. Węzeł koordynujący pracę sieci mieści się na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

  Yahoo! 360° to portal interenetowy, będący częścią Yahoo!. Ma on zbliżoną formę do serwisów społeczności internetowej MySpace oraz Orkut. Obecnie Yahoo! 360° jest dostępny w testowej wersji beta. Portal umożliwia tworzenie blogów, publikowanie zdjęć oraz wzajemną komunikację w ramach sieci społecznej.

  World Values Survey - projekt badawczy o zasięgu globalnym, którego głównym przedmiotem zainteresowania są wartości i przekonania, ich zmiany zachodzące w czasie i wpływ, jaki wywierają na życie społeczne i polityczne. Badania prowadzone są przez sieć naukowców działających na całym świecie, która od 1981 r. przeprowadziła szereg badań w niemal 100 krajach. Obecnie World Values Survey pozostaje głównym źródłem danych empirycznych na temat postaw, w tym wyznawanych wartości i przekonań, blisko 90% światowej populacji. Hospitality Club to społecznościowy portal internetowy, dostępny w kilkudziesięciu językach, skupiający osoby, które mogą zaoferować nocleg, zaprosić na obiad lub pokazać swoje miasto lub też które chcą skorzystać z takiej możliwości. Ponadto często w różnych miejscach na świecie odbywają się spotkania członków Hospitality Club - HC Meetings. W portalu zarejestrowanych jest obecnie ponad 300 000 użytkowników z ponad 200 krajów.

  Platinnetz (niem. sieć platynowa) - internetowy portal społecznościowy w języku niemieckim skierowany do tzw. osόb w kwiecie wieku. Założony został na początku 2007 roku. Jego administratorem jest Platinnetz GmbH z siedzibą w Unterhaching koło Monachium. W 2008 roku portal liczy sobie około 100.000 zarejestrowanych użytkownikόw i jest najaktywniejszą społecznością internetową skupiającą internautόw między 40 a 65 rokiem życia w Niemczech. Istotą portalu jest wymiana poglądόw między użytkownikami oraz nawiązywanie nowych kontaktόw. Od połowy 2007 roku udziałowcami przedsiębiorstwa są European Founders Fund i holtzbrinck ventures.

  Dodano: 02.04.2009. 15:11  


  Najnowsze