• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Odkrycie nanodiamentów dowodem uderzenia 13.000 lat temu komety w Ziemię

  07.10.2010. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Międzynarodowy zespół naukowców odkrył nanodiamenty w pokrywie lodowej Grenlandii - według wyników badań zaprezentowanych w czasopiśmie Journal of Glaciology. Tryliony diamentów, które są tak maleńkie, że można je obserwować wyłącznie za pomocą specjalnych, silnych mikroskopów, uwiarygodniają kontrowersyjną hipotezę, że około 12.900 lat temu w Amerykę Północną i Europę uderzyły fragmenty komety.

  "W lodzie jest warstwa bogata w diamenty" - mówi współautor James Kennett, emerytowany profesor z Wydziału Nauki o Ziemi Uniwersytetu Kalifornijskiego (UC) w Santa Barbara, USA. "Bardziej ekscytującym z naszego punktu widzenia jest fakt, że to pierwsza tak wyraźna warstwa diamentów odkryta jak dotąd w lodzie lodowcowym gdziekolwiek na Ziemi, nie wykluczając ogromnych, polarnych pokryw lodowych i lodowców alpejskich" - dodaje naukowiec, który jest uznawany przez wielu swoich kolegów za prekursora geologii morskiej i paleooceanografii.

  Odkrycie popiera wcześniejsze dowody na uderzenie z kosmosu, jakie miało miejsce niemal 13.000 lat temu - wyjaśnia profesor Kennett. W ubiegłym roku naukowiec poinformował w dwóch artykułach, opublikowanych w czasopismach Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) oraz Science, o odkryciu nanodiamentów w warstwie osadu odsłoniętego na wyspie Santa Rosa, u wybrzeży Santa Barbara w Kalifornii.

  Spora część nanodiamentów w pokrywie lodowej Grenlandii posiada heksagonalną strukturę mineralną, a wiadomo, że ta występuje na Ziemi wyłącznie w powiązaniu ze znanymi uderzeniami z kosmosu - stwierdza. Ta warstwa diamentów odpowiada warstwie osadowej znanej jako granica młodszego dryasu, która datuje się na 12.900 lat.

  Profesor Kennett wyjaśnia, że warstwa zawierająca nanodiamenty na wyspie Santa Rosa oraz ta w pokrywie lodowej Grenlandii wydają się ściśle korespondować z czasem zniknięcia kultury Clovis, najstarszej, ustalonej i powszechnie uznanej kultury człowieka w całej Ameryce Północnej.

  Wydarzenie zbiega się również z okresem wyginięcia wielu dużych zwierząt w regionie, w tym mamutów, wielbłądów, koni i kotów szablozębnych. Co więcej, zdaniem profesora Kennetta, istnieje dowód na ogromne pożary w owym czasie, kiedy to również na całej północnej półkuli odnotowano powiązane z tym gwałtowne ochłodzenie klimatu zwane młodszym dryasem. Podwód tego ochłodzenia i przyczyna wyginięcia zwierząt i zmiany kultury człowieka od dawna były przedmiotem debaty.

  Profesor Kennett podkreślił, że te odkrycia stanowiły jedynie "wstępne badania" i chociaż odkrycie potencjalnego, postglacjalnego szczytu w nanodiamentach w pokrywie lodowej Grenlandii było "ekscytujące" przyznał, że pojawiło się kilka "pytań bez odpowiedzi".

  Stwierdził, że prezentuje uzyskane wyniki teraz, aby "zachęcić do dalszych badań i debaty" sugerując, że na przykład potrzebne jest zastosowanie różnych typów próbkowania w dalszych badaniach. "Badania podjęto z wykorzystaniem próbek pokrywy lodowej Grenlandii pobranych w stosunkowo gruboziarnistej rozdzielczości, zatem aby w istotny sposób dopracować przedstawione tutaj odkrycia, potrzebne jest próbkowanie w wyższej rozdzielczości" - czytamy w artykule.

  Przyszłe obszary badań powinny obejmować precyzyjniejsze datowanie, bardziej szczegółowe geochemiczne pomiary szeregów czasowych, również w zakresie pierwiastków osmu i irydu, oraz wykorzystanie udoskonalonych procedur ekstrakcji diamentów "aby zminimalizować kwasoodporny węgiel bezpostaciowy", który jak zauważyli naukowcy "ogranicza obecnie dostępne procedury analityczne".

  Rozszerzone analizy alotropów diamentów za pomocą na przykład spektroskopii Ramana, techniki wykorzystywanej do badania modów wibracyjnych, rotacyjnych i innych małej częstotliwości, również powinny zostać wykonane w przyszłości - stwierdzają.

  W badaniach prowadzonych pod kierunkiem Uniwersytetu Maine w USA wzięli udział naukowcy z Danii, Japonii i USA.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Independence I – kultura archeologiczna obszarów arktycznych Ameryki Północnej oraz Grenlandii. Nazwę tej kulturze nadał Eigil Greve Knuth w latach 1948-1950 i pochodzi ona od nazwy zatoki Independence Fjord, znajdującej się na północnym wschodzie wyspy. Jest uznawana za najstarszą społeczność paleoinuicką (paleoeskimoską) w całej północnoamerykańskiej Arktyce. Ludy te są zaliczane do pierwszej fali migracji na Grenlandię i teoretycznie mogły zasiedlić wyspę mniej więcej w tym samym czasie, co przedstawiciele kultury Saqqaq lub być jej częścią. W roku 1956 Eigil Greve Knuth na podstawie różnic w znaleziskach odnajdywanych w północnej Grenlandii, form budownictwa oraz wyników datowania metodą radiowęglową C-14 wysnuł wniosek, że kultury Independence I oraz Independence II to dwie odrębne społeczności, które istniały w różnych okresach. Pustynia lodowa (pustynia polarna) – obszar praktycznie pozbawiony pokrywy roślinnej, występuje w strefie podbiegunowej. Obszar pustyni lodowej pokrywa lądolód, czyli gruba warstwa lodu przykrywająca wielki obszar ziemi, o grubości kilku kilometrów, który powstaje w warunkach klimatu polarnego. Na pustyniach polarnych przez cały rok obserwuje się temperatury ujemne (-20 do -50 stopni C.), opady wyłącznie w postaci śniegu (do 250 mm rocznie) oraz zjawisko dnia i nocy polarnej. Pustynie lodowe obejmują przeważające obszary północnych wysp i archipelagów w Arktyce, oraz prawie całą Antarktydę, w obrębie pustyni polarnej mogą występować stanowiska szczególnie odpornych roślin. Planetarium w Muzeum Techniki w Warszawie – znajduje się w Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki. Prezentuje prelekcje astronomiczne. Posiada specjalną aparaturę, za pomocą której na wewnętrznej kopule są odtwarzane obrazy nieba widocznego z północnej półkuli Ziemi. Można zobaczyć, jak niebo wygląda o danej porze dnia i roku.

  Respondent - osoba, której opinie stanowią przedmiot badania w naukach społecznych, najczęściej w badaniach kwestionariuszowych, także: telefonicznych, pocztowych, internetowych. W niektórych typach badań respondenci dobierani są do badań na podstawie założeń badania probabilistycznego. W praktyce opisu badań używa sie również słowa respondent w stosunku do pojedynczje osoby, która nie jest dobierana losowo, a z która prowadzi się na przykład wywiad swobodny. Kopalnia diamentów Ekati w północnej Kanadzie. Wydobywane są tam diamenty metodą odkrywkową. Oficjalnie otwarta została 14 października 1998 roku, jej wydajność to około jednego karata diamentów z tony surowca. Do wywożenia materiału z terenów odkrywkowych używanych jest 13 specjalnych ciężarówek wyprodukowanych przez firmę Caterpillar, ciężarówka nazywana jest "The Cat". Do załadunku ciężarówek służą dwie 700 tonowe koparki Demag. Niedawno rozpoczęto wydobycie za pomocą nowej technologii. Dalsze wydobywanie tradycyjną metodą powoli przestaje być opłacalne. Nowa metoda polega na wykopaniu tunelu z powierzchni na sam spód kimberlitowego komina, w którym znajdują się diamenty. Komin ten jest w kształcie leja, górna część tego leja (nazywana Lisią Jamą) zawierająca kimberlit, została w większości wykopana tradycyjnymi metodami – za pomocą sprzętu ciężkiego. W tunelu tym poprowadzony został taśmociąg transportujący kimberlit do hangarów, w których diamenty oddzielane są od skał.

  Badanie słuchu – jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia. Datowanie metodą stratygraficzną - metoda datowania względnego. Opiera się na prawie superpozycji, która mówi o tym, że warstwa spoczywająca niżej musi być starsza od warstwy spoczywającej wyżej, przez co analogicznie można rozumieć, iż zabytki znalezione w niższej warstwie są starsze od tych znalezionych w warstwie wyższej. Należy tez wziąć pod uwagę, że bardzo często układ warstw jest zaburzony poprzez późniejszą działalność człowieka oraz procesy erozyjne.

  Thue Christiansen – grenlandzki nauczyciel, artysta i polityk. Najbardziej znany jest z tego że stworzył projekt flagi Grenlandii, która została przyjęta 21 czerwca 1985 r. Christiansen był również Ministrem Kultury i Edukacji w Grenlandii od 1979 roku, kiedy Grenlandia uzyskała autonomię, do 1983. Piłkarska reprezentacja Grenlandii – amatorska drużyna piłkarska zrzeszająca mieszkańców duńskiego terytorium autonomicznego Grenlandii w Ameryce Północnej, która nie należy do Duńskiego Związku Piłki Nożnej. Drużyna kierowana jest przez Grønlands Boldspil Union (Grenlandzką Unię Piłkarską). Stadion reprezentacji nazywa się "Nuuk Stadion" i znajduje się w stolicy Grenlandii (2 tys. miejsc).

  Badania etnograficzne (grec. etno ← èthnes ‘lud, naród, warstwa społeczna’ + grec. gráphe ‘piszę’) – obserwacja zachowań danego społeczeństwa bądź grupy w jej środowisku naturalnym, rutynowym (praca, dom, szkoła itp.), sposobu życia i kultury; etnografia-opis życia ludzi. Analiza życia społecznego dążąca do detalicznego i szczegółowego opisu rzeczywistości społecznej.W orbicie zainteresowań badań etnograficznych mniejsze znaczenie ma wyjaśnianie. Badania powinny odbywać się przez ciągły czas- możliwie jak najdłuższy aby zatopić się w życie codzienne. Pamiętać należy, że nie należy skupiać się na jednostce. Inne nazwy to „antropologia społeczna” lub „metody terenowe” Do dziś etnografia zajmuje się poszerzaniem wiedzy na tematu ludowości oraz jej rozpowszechniania. Etnograf musi stać się refleksyjny na tyle na ile potrafi.

  Sampling, sampling probabilistyczny – w archeologii, jedna z technik prowadzenia badań powierzchniowych. Przedmiotem badań są fragmenty interesującego nas rejonu na których prowadzi się szczegółowe badania. W przypadku kiedy zachodzi konieczność szybkiego przeprowadzenia badań i równocześnie brakuje środków finansowych lub czasu, archeolodzy decydują się na zastosowanie tego rodzaju badań.

  Warstwa mechaniczna - metoda eksploracji stanowiska archeologicznego polegająca na zdejmowaniu warstw archeologicznych o określonej przez archeologa miąższości. Przykładowo w czasie badań schodzi się o 5, 10 cm lub na sztych łopaty. Metoda ta sprawdza się w przypadku stanowisk składających się z niewielu warstw. Jeżeli stanowisko jest wielowarstwowe konieczne jest zastosowanie metody stratygraficznej. Często warstwa mechaniczna jest wstępem do badań stratygraficznych. Przed przystąpieniem do wykopalisk stratygraficznych teren jest oczyszczany przy pomocy warstwy mechanicznej. Santa Rosa – miasto w USA, w stanie Kalifornia, w hrabstwie Sonoma, nad rzeką Santa Rosa Creek, u podnóża gór Sonoma, na północny zachód od San Francisco. W 2010 roku samo miasto liczyło około 167,8 tys. mieszkańców, a aglomeracja 486,6 tys, co daje 12 miejsce pod względem liczebności w Kalifornii a 5 w rejonie San Francisco. Szybko rozwijające w XIX wieku miasto zostało bardzo mocno zniszczone w czasie trzęsienia ziemi w 1906 roku i od tego czasu wzrost liczebności miasta był bardzo powolny.

  Ochłodzenie w latach 535–536 – jedno z najbardziej dotkliwych zakłóceń klimatu na północnej półkuli ziemskiego globu w ciągu ostatnich dwóch tysięcy lat. Jakkolwiek dokładna przyczyna tej klimatycznej aberracji nie jest znana, to przypuszcza się (m.in. na podstawie badań), że było ono skutkiem zimy wulkanicznej podobnie jak tzw. "rok bez lata" w 1816, który był skutkiem wyrzucenia w kwietniu poprzedniego roku w wysokie warstwy atmosfery znacznej ilości popiołów i gazów wulkanicznych przez wulkan Tambora. Sikora północna (Poecile cinctus) – gatunek ptaka z rodziny sikor (Paridae) występujący zarówno w Europie i Azji jak i w Ameryce Północnej. Tak jak inne gatunki sikorowatych z rodzaju Poecile czasem jest umieszczana w ogólnym rodzaju Parus, ale wyniki szerokich badań morfologiczno-genetycznych wyraźnie pokazują, że razem z innymi spokrewnionymi gatunkami z północnej półkuli sikora północna tworzy osobny rodzaj Poecile. Sikora północna jest ptakiem osiadłym, który może przetrwać srogie zimy dzięki dużym zapasom żywności gromadzonej w ciągu całego roku. Ptak ten zamieszkuje ogromny obszar od Norwegii aż po kanadyjski Jukon (ogólnie ponad 10 000 000 km²). Badania tej sikory są stosunkowo ograniczone z powodu mroźnego klimatu i trudności terenowych tajgi, dlatego oszacowanie ogólnej populacji jest bardzo trudne. Podawane liczby wahają się od 500 000 aż do 5 milionów osobników (2003).

  Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa albo analiza krytyczna jako metoda badań naukowych jest stosowana do prac naukowych i badań innych naukowców. Jest metodą stosowaną powszechnie w nauce. Powstają dzięki niej publikacje oparte nie na badaniach własnych, lecz na pracach i badaniach cudzych.

  Dodano: 07.10.2010. 17:49  


  Najnowsze