• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Odkryto 850 gatunków zwierząt, w większości ślepych

  05.10.2009. 20:15
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Na 850 nieznanych dotąd gatunków zwierząt, m.in. ślepych ryb i skorupiaków, natrafili naukowcy w podziemnych wodach i jaskiniach Australii - poinformowano na konferencji naukowej w australijskim Darwin, poświęconej ewolucji i różnorodności biologicznej. "Niemal wszystkie są ślepe i pozbawione oczu oraz pigmentu. Są więc bardzo jasne albo zupełnie białe" - powiedział jeden z badaczy, biolog ewolucyjny z University of Adelaide w Australii, Andy Austin. Jak dodał, wiele z tych zwierząt ma bardzo delikatną budowę, a jaskiniowe owady są często wyposażone w długie odnóża i czułki - ograny zmysłu wrażliwe na drgania i związki chemiczne.

  Naukowcy natrafili na nie podczas czteroletnich badań podziemnych wód i jaskiń w pustynnych i półpustynnych częściach Australii o ich poszukiwaniach informuje serwis LiveScience.

  Zdaniem Austina i jego współpracowników, gatunki te zeszły pod ziemię dawno temu, szukając schronienia przed historycznymi zmianami klimatu.

  "Piętnaście milionów lat temu Australia środkowa i południowa była o wiele bardziej wilgotna, a na powierzchni występowało bogactwo bezkręgowców" - tłumaczył Austin. "Z biegiem lat kontynent coraz bardziej wysychał. Miało to miejsce od jednego do dwóch milionów lat temu i doprowadziło do tego, co widzimy dziś - że środowisko stało się suche. Różne gatunki znajdowały schronienie w izolowanych, odpowiednich dla nich siedliskach, np. podziemnych wodach i szczelinach skalnych, gdzie przetrwały i ewoluowały zupełnie niezależnie od siebie".

  Odkryte gatunki owadów, skorupiaków, pająków i innych bezkręgowców stanowią prawdopodobnie około jednej piątej gatunków, które - zdaniem badaczy - nadal żyją pod ziemią w najdzikszych, pustynnych rejonach Australii. "Okazało się, że aby odkryć nowe gatunki bezkręgowców, nie trzeba wyruszać w głębiny oceanu. Wystarczy się po prostu rozejrzeć za własnym domem" - żartował Austin.

  Na razie nadano nazwy zaledwie połowie odkrytych gatunków. Najogólniej jednak na zwierzęta znajdowane w wodach podziemnych mówi się stygofauna, a te z jaskiń i maleńkich szczelin skalnych nazywa się troglofauną.

  Wśród znalezionej wodnej stygofauny przeważały drobne skorupiaki, stanowiąc około trzech czwartych gatunków; jedną szóstą stanowiły owady. Dla odmiany, wśród jaskiniowej troglofauny przeważały pajęczaki, stanowiąc około połowy gatunków. Jedna czwarta to owady; natrafiono też na przedstawicieli skorupiaków i innych grup. Dotychczas badania objęły zaledwie 10 proc. rejonów, na których może występować stygo- i troglofauna - dodał Austin. Naukowcy chcą przebadać większy obszar i wykonać badania genetyczne. Chcą obliczyć, w którym momencie ewolucyjne linie organizmów oddzieliły się od siebie i sprawdzić, czy nakłada sie to na daty związane ze zmianami klimatu i innymi wydarzeniami geologicznymi.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Stawonogi (Arthropoda, z gr. ἄρθρον arthron – staw + πούς, ποδός pous, podos – noga) – najliczniejszy w gatunki typ zwierząt na Ziemi. Dotychczas opisano ponad milion gatunków. Według danych IUCN opisano 950 000 gatunków owadów i 40 000 skorupiaków. Liczby w pozostałych grupach stawonogów wahają się – w zależności od źródła – od kilkunastu tysięcy (np. wije) do ponad 60 tysięcy gatunków pajęczaków, a z każdym rokiem przybywa ich coraz więcej. Owady wodne – grupa owadów wyróżniana ze względu na środowisko życia. Owady, które w części lub w całym cyklu życiowym przebywają w środowisku wodnym (żyjąc w zbiornikach wodnych lub na powierzchni wody). Zaliczane są tu rzędy, które w całości (wszystkie gatunki) związane są ze środowiskiem wodnym (w wodzie żyją ich stadia larwalne) jak i poszczególne rodziny z rzędów, których przedstawiciele zasiedlają także środowiska lądowe, zarówno larwy jak i postacie dorosłe. Wśród owadów wodnych trafiają się także gatunki z grup zaliczanych do typowo lądowych, przykładowo ze środowiskiem wodnym związanych jest w Polsce 5 gatunków motyli. W wodzie żyją tylko ich gąsienice. Współcześnie w Polsce występuje około 3400 gatunków owadów wodnych. Ochrona owadów: Owady są zwierzętami, które odniosły największy sukces ewolucyjny. Stanowią one około 85% wszystkich znanych gatunków zwierząt. Szacuje się, że na jednym kilometrze kwadratowym lądu żyje około 10 mld owadów.

  Wciornastki (Thysanoptera, Physapoda syn. przylżeńce, tripsy ang. thrips) – rząd owadów obejmujący ok. 5 tys. gatunków (w Polsce ok. 220) Są to zwierzęta kosmopolityczne. Większość wciornastków żywi się sokami i tkankami roślinnymi, jednak są wśród nich gatunki grzybożerne, drewnożerne, jak również drapieżne (żywiące się larwami i jajami innych drobnych bezkręgowców). Część wciornastków to potencjalne szkodniki upraw, obok strat związanych ze zjadaniem tkanek roślinnych są również przenosicielami wirusów, bakterii i grzybów chorobotwórczych. Owady te stały się szkodnikiem techniki, ponieważ potrafią dostawać się do matryc ekranów LCD, skąd bardzo trudno je wydostać. Strydulacja (stridulatio) – wydawanie dźwięków poprzez pocieranie różnych części ciała. Wiele zwierząt bezkręgowych, głównie owady, skorupiaki i pajęczaki, wykształciło wyspecjalizowane aparaty strydulacyjne – najczęściej znajdują się na skrzydłach i odnóżach.

  Ochotkowate (Chironomidae) – rodzina muchówek. Są to małe i bardzo małe owady podobne do komarów, o wydłużonych przednich nogach i wydatnych czułkach. Są jedną z najliczniejszych w gatunki rodzin w świecie zwierząt – na świecie opisano ponad 10 000 gatunków, w Polsce około 500. Ich systematyka jest bardzo skomplikowana, wciąż opisuje się nowe gatunki i dokonuje rewizji systematycznych. Wykazano, że wiele blisko spokrewnionych ze sobą gatunków z tej rodziny krzyżuje się ze sobą dając płodne potomstwo – w ten sposób dochodzi do powstawania stref mieszańców. Wojsiłki – bardzo stara ewolucyjnie grupa prawie 1000 gatunków owadów o charakterystycznym, ryjkowatym kształcie głowy, tradycyjnie klasyfikowana w randze rzędu Mecoptera. Na świecie żyje współcześnie około 600 gatunków, a prawie 350 gatunków wymarłych znanych jest z odkryć paleontologicznych. Większość gatunków wojsiłek zasiedla strefy klimatu umiarkowanego i subtropikalnego. W Europie stwierdzono 21 gatunków, w tym 10 w Polsce. Występują w pobliżu strumieni, wśród drzew i krzewów.

  Kryzelnice (Phoronida) – typ niewielkich morskich zwierząt bezkręgowych obejmujący dziesięć współcześnie żyjących, w większości kosmopolitycznych gatunków występujących gromadnie na szelfach w piasku, mule lub na skałach. Zwierzęta te wyposażone są w charakterystyczny fałd otaczający otwór gębowy, na którym znajdują się dwa rzędy czułków zwiniętych w kształt kryzy – stąd nazwa. Tego typu aparat czułkowy nazywa się również lofoforem. Za pomocą jego rytmicznych ruchów kryzelnice naganiają drobny morski plankton stanowiący ich pokarm. Są to dość powszechnie występujące zwierzęta oceaniczne, odgrywające jednak relatywnie niewielką rolę ekologiczną. Protictitherium to prymitywny rodzaj hien podobnych do cywet, wliczając w to najwcześniejszy gatunek hien znany jako, Protictitherium gaillardi, zamieszkiwał Europę. Było zwierzęciem z pazurami wysuwanymi i chowanymi, które prawdopodobnie służyły do wspinania się na drzewa gdzie zwierzę zapewne spędzało większości czasu, polując owady i małe zwierzęta. Pomimo że jeden z pierwszych i najbardziej prymitywnych rodzajów hien pojawił się, odniósł krótki sukces ewolucyjny, pojawiając się około 15 milionów lat temu i przeżywając do 4-5 milionów lat temu.

  Zwierzęta (Animalia) – królestwo obejmujące wielokomórkowe organizmy cudzożywne o komórkach eukariotycznych, bez ściany komórkowej, w większości zdolne do aktywnego poruszania się. Są największym i najbardziej zróżnicowanym gatunkowo królestwem organizmów. Największą grupę zwierząt stanowią bezkręgowce, a wśród nich owady. Drugą, obok bezkręgowców, grupą zwierząt są kręgowce. Wśród nich tradycyjnie wyróżnia się ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki, do których należy również człowiek.

  Dodano: 05.10.2009. 20:15  


  Najnowsze