• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Opłacalna analiza białek - z niewielką pomocą robotyki

  16.09.2013. 15:58
  opublikowane przez: Redakcja

  W toku projektu dofinansowanego ze środków unijnych opracowano skuteczną i opłacalną, nową metodę analizowania ruchu białek w organizmie. Wykorzystując fakt, że białka i ramiona robotyczne poruszają się w podobny sposób, zespół COMPMECH był w stanie zaadaptować pewne algorytmy do symulacji zachowań białek.

  Za pomocą nowych algorytmów naukowcy ustalili - z większą precyzją niż miało to miejsce dotychczas - jak poruszają się białka. To istotne z naukowego punktu widzenia, gdyż białka odgrywają kluczową rolę w naszym organizmie. Są bowiem zaangażowane w większość zachodzących procesów biologicznych.

  Badania nad białkami stały się jedną z najbardziej interesujących, zespołowych dziedzin nauki. Coraz więcej dyscyplin, w tym fizyka, biologia, matematyka i inżynieria łączą swoje siły, aby zgłębiać tajemnice tych elementów budulcowych żywych organizmów. Statycznie służą za budulec skóry i mięśni, a dynamicznie, w połączeniu z innymi substancjami chemicznymi, wykonują określone funkcje w organizmie.

  Do tej pory stosowano wiele metod do analizy budowy białek statycznych, między innymi krystalografię rentgenowską i nuklearny rezonans magnetyczny. Aczkolwiek metody te nie sprawdzają się w przypadku białek w ruchu, które wymagają zastosowania metod analitycznych i symulacji komputerowych. Często są one jednak niewspółmiernie kosztowne, a obliczenia trwające całymi dniami muszą być przeprowadzane na superkomputerach.

  Jedna z większych trudności wiąże się ze sposobem poruszania się samych białek. Mogą poruszać się podobnie jak ramiona. Z tego względu podjęte zostały prace nad projektem COMPMECH, aby zbadać, czy adaptacja algorytmów robotycznych mogłaby zaowocować nowym sposobem badania ruchu białek. Kluczową rolę w projekcie odegrała inżynieria, tworząc oprogramowanie zdolne do szybszej i tańszej niż dotychczas analizy ruchu białek.

  Grupa badawcza COMPMECH skupiła się na czterech białkach w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, jak poruszają się w czasie wykonywania swojego zadania i po drugie, jak osiągają budowę trójwymiarową. Białka są najpierw długimi łańcuchami, po czym się fałdują.

  Ta uproszczona metoda analizy ruchu białek ułatwi naukowcom pracę. Innowacja niesie ze sobą również potencjalne implikacje medyczne. Białka nie tylko biorą udział w większości procesów biologicznych, ale także pełnią rolę w niektórych schorzeniach, takich jak nowotwory czy choroba Alzheimera. Kontrola ruchu białek mogłaby zatem otworzyć nowe możliwości terapeutyczne.

  Koordynatorem projektu COMPMECH był instytut mechaniki na wydziale inżynierii w Bilbao, Hiszpania. Kategoria: Projekty
  Źródło danych: Elhuyar Fundazioa
  Indeks tematyczny: Biotechnologia medyczna; Medycyna, zdrowie RCN: 36065 Wersja mobilna Powrót W górę Mapa strony Index alfabetyczny Glosariusz FAQ Punkt informacyjny ©
  Wersja normalna Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji doBCEndFwd(); // //
  Za: CORDIS


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Drogi na Białorusi – sieć dróg krajowych, republikańskich oraz lokalnych na terenie Białorusi przeznaczonych dla ruchu samochodowego. Zarządcą większości dróg jest Bieławtodor (biał. Белавтодор) podlegający pod Ministerstwo Transportu i Komunikacji Republiki Białoruś (biał. Міністэрство транспарта і камунікацый Рэспублікі Беларусь). Białka fibrylarne (białka włókniste, włókienkowe lub włókiennikowe, skleroproteiny, skleroproteidy, albuminoidy) - białka proste o strukturze włókienkowej stanowiące podstawowy materiał budulcowy organizmów zwierzęcych. Wasil Wasilewicz Chramcou (biał. Васіль Васілевіч Храмцоў; ur. 16 grudnia 1965 w Nowopołocku, zm. 11 czerwca 2011) – białoruski działacz społeczny i polityczny, lider białoruskiego ruchu ekologicznego na ziemi połockiej w końcu lat 80., jeden z założycieli i wieloletni działacz Białoruskiego Frontu Ludowego, propagator odrodzenia białoruskiej kultury, znawca obrzędów ludowych, aktywny działacz na rzecz edukacji i wychowania młodzieży; zwolennik niepodległości Białorusi, aktywny uczestnik ruchu demokratycznego; wielokrotnie represjonowany przez białoruskie władze.

  Białka motoryczne (białka kroczące, białka transportowe) - rodzina białek enzymatycznych wykazująca zdolność do generowania ruchu dzięki hydrolizie ATP. Białorutenizacja − proces nadawania cech kultury białoruskiej osobom lub zbiorowościom funkcjonującym wcześniej w ramach innych kultur, umacniania pozycji kultury i języka białoruskiego w danej dziedzinie lub na określonym obszarze. W latach 20. XX wieku stanowiła ona część oficjalnej polityki władz Białoruskiej SRR. Współcześnie, zdaniem niektórych polskich badaczy, białorutenizacja objawia się określaniem elementów i dziedzictwa kultur nie-białoruskich na Białorusi jako elementy kultury białoruskiej.

  Białoruskie Towarzystwo Naukowe (biał. Беларускае навуковае таварыства) – białoruska instytucja naukowa działająca w okresie międzywojennym, reaktywowana podczas niemieckiej okupacji. Białka fuzyjne (białka chimeryczne) – białka powstające z połączenia 2 lub większej liczby genów, które pierwotnie były odpowiedzialne za produkcję niezależnych białek. Produktem genu fuzyjnego jest białko (polipeptyd), którego funkcja jest w pewnym stopniu pochodną funkcji białek kodowanych przez geny wchodzące w skład takiego połączenia.

  Białko G (starsza, obecnie niestosowana nazwa - Białka N²) - białko adaptorowe dla receptora metabotropowego. Generalnie nazwą Białka G określa się dużą grupę polimorficznych białek, które charakteryzują się aktywnością GTP-azy. Wyróżnia się kilkanaście podtypów tych białek, które różnią się sposobem pobudzenia i efektorem, jaki pobudzają. Biorą udział w przekaźnictwie hormonalnym i mogą pobudzać lub hamować. Prenylacja (ang. prenylation, isoprenylation, lipidation) – potranslacyjna modyfikacja białek, polegająca na przyłączeniu do łańcucha polipeptydowego hydrofobowej reszty farnezylowej lub geranylogeranylowej. Uważa się, że grupy prenylowe umożliwiają zakotwiczenie białka do błon komórkowych, tak jak w przypadku kotwic GPI. Grupy prenylowe odgrywają także rolę w interakcjach białko-białko, za pośrednictwem specjalnych domen wiążących grupy prenylowe.

  Białoruska Partia Wolności (biał. Беларуская Партыя Свабода, БПС) - białoruskie ugrupowanie polityczne o charakterze nacjonalistycznym.

  Droga magistralna M7 (biał. Магістраль М7, ros. Магистраль М7) – trasa szybkiego ruchu na Białorusi. Zaczyna się ona w Pjarszaj i biegnie w kierunku przejścia granicznego na granicy białorusko-litewskiej w Medininkai. Magistrala M7 jest częścią trasy europejskiej E28.

  "Białorusin na Straży" (biał. "Беларус на варце") – białoruskie pismo wydawane na okupowanej Białorusi podczas II wojny światowej na terenie Białorusi. Towarzystwo Języka Białoruskiego im. Franciszka Skaryny (biał. Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны, ТБМ) — białoruska organizacja społeczna i kulturalna mająca za cel ochronę i popularyzację języka białoruskiego wśród mieszkańców Białorusi.

  Białoruska Ludowa Hramada (biał. Беларуская Народная Грамада), zwana też Hramadą – białoruskie konspiracyjne ugrupowanie polityczne na okupowanej Białorusi podczas II wojny światowej

  Dodano: 16.09.2013. 15:58  


  Najnowsze