• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Orliki z nadajnikami wracają po zimie nad Biebrzę

  24.03.2012. 14:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Kilka rzadkich orlików grubodziobych z nadajnikami satelitarnymi wraca nad Biebrzę z ciepłych krajów. Obserwacje są elementem projektu ochrony tych ptaków realizowanego nad Biebrzą. Dolina Biebrzy jest ostoją tych ptaków.

  Orliki zostały wyposażone w nadajniki latem 2011 r. Specjaliści chcą je obserwować nawet przez kilka lat, by poznać trasy ich wędrówek, śledzić ich losy, bardziej poznać gatunek. Dzięki obserwacjom będzie się można m.in. więcej dowiedzieć o tym, gdzie żerują orliki, jakich terytoriów potrzebują do polowań. Wszystkie te informacje są potrzebne do skuteczniejszej ochrony tych ptaków.

  Nadajniki są małe i lekkie. Jeden nadajnik waży około 30 gramów. Jest przymocowany do ptaka za pomocą teflonowych tasiemek, przez co wygląda jak mały "plecak". Nadajnik jest zasilany energią słoneczną. Informacje są zbierane przy wykorzystaniu nawigacji satelitarnej GPS i drogą satelitarną trafiają do obserwujących.

  Orlikom nadano imiona nawiązujące do bohaterów historycznych z okresu II wojny światowej. Wędrówki można śledzić na bieżąco w internecie na stronie projektu "Orlik ptak jakich mało" (www.orlikgrubodzioby.org.pl).

  "Obecnie na mapie widać, że z każdym dniem ptaki są coraz bliżej Biebrzy. Trzymamy kciuki za ich bezpieczny powrót. Po drodze muszą stawić czoło zmiennym warunkom pogodowym, nierzadko walcząc z głodem i unikając strzałów kłusowników" - poinformowała PAP Anna Pilarska z realizującego projekt stowarzyszenia Ptaki Polskie.

  Jeszcze przed powrotem orlików, w ich gniazdach nad Biebrzą montowane są kamery, by można było - podobnie jak przed rokiem - obserwować ich życie w internecie.

  Z bieżących obserwacji wynika m.in., że z Sudanu lecą do Polski orliki o imionach: Witold, Jerzy i Hubal. W Sudanie zimował także orlik Kolumb, który w ubiegłym roku spędzał zimę w Zambii. "Najwięcej zmartwienia jak na razie przysporzył nam Władek, który został znaleziony jesienią w Niemczech. Ptak obecnie kuruje się pod troskliwą opieką ornitologów u naszych wschodnich sąsiadów, ale wkrótce wróci nad Biebrzę" - poinformowała Pilarska.

  Nie wiadomo na razie co się stało z orlikiem - Jerzym. Sygnał z nadajnika tego ptaka zanikł w listopadzie w Egipcie.

  Pilarska poinformowała, że największą sympatię pośród osób realizujących projekt zdobyła dotychczas samiczka o imieniu Zośka. Roczna obecnie samiczka, jesienią rozstała się z rodzicami i po opuszczeniu gniazda dotarła po swojej pierwszej podróży na Kretę. "Podczas, gdy wiosną wszystkie orliki ruszyły na północ, ona nadal grzeje się na wyspie" - mówi Pilarska. Specjaliści są ciekawi dalszych losów tego ptaka, dokąd pofrunie, tym bardziej, że - jak podkreślają - mało wiadomo o życiu młodych orlików grubodziobych.

  Projekt "Orlik, ptak, jakich mało" realizują "Ptaki Polskie", Komitet Ochrony oraz Biebrzański Park Narodowy. Jego celem jest wypracowanie krajowego planu ochrony orlików grubodziobych nazywanych "najbardziej bagiennymi orłami w Europie". Naukowcy chcą się jak najwięcej dowiedzieć o orlikach, o których wciąż wiadomo stosunkowo niewiele.

  Projekt potrwa do 2013 r. W 2012 r. m.in. będą budowane nad Biebrzą zastawki i urządzania wodne, by poprawiać stosunki wodne, bo orlikom, ale też innym ptakom sprzyjają podmokłe tereny. Będą też kontynuowane koszenia łąk i odkrzaczanie. Będą też na ten temat edukacyjne spotkania dla okolicznych mieszkańców o tym, jak mogą skorzystać na ochronie przyrody.

  Cała Kotlina Biebrzańska to polska ostoja orlików grubodziobych. Występuje tam ok. 15-17 par tych ptaków, z czego zdecydowana większość na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. To cała polska populacja tych ptaków. Polska populacja stanowi połowę całej populacji orlika grubodziobego w Unii Europejskiej.

  UE z programu Life przeznaczyła na projekt 1,4 mln euro, ponad 400 tys. euro dokłada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  PAP - Nauka w Polsce, Iza Próchnicka

  kow/ abe/ bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ostrowie Biebrzańskie – przystanek kolejowy w Ostrowiu, w powiecie augustowskim, w województwie podlaskim, w Polsce zbudowany przez mieszkańców wsi Ostrowie. Nazwa stacji pochodzi od mieszkańców wsi Ostrowie oraz bliskości rzeki Biebrzy. Z relacji mieszkańców wiadomo, że została zbudowana w latach sześćdziesiątych XX wieku, kiedy to przebudowywano trasę kolejową z Suwałk do Sokółki. Dąbrowa Białostocka (dawniej Dąbrowa Grodzieńska) – miasto w woj. podlaskim, w powiecie sokólskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Dąbrowa Białostocka, nad Kropiwną (lewy dopływ Biebrzy), w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Położona w urozmaiconym krajobrazowo paśmie wzgórz morenowych. Ośrodek usługowy regionu rolniczego; drobny przemysł, głównie spożywczy. Biebrza – osada w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, w gminie Rajgród. Znajduje się ona na prawym brzegu Kanału Kuwasy, przy północno-zachodniej granicy Biebrzańskiego Parku Narodowego.

  Bagna Biebrzańskie (Kotlina Biebrzańska) – nazwa doliny rzeki Biebrzy z rozległymi bagnami i torfowiskami. Jest to obniżenie terenu o długości ponad 100 km, zajęte przez torfowiska niskie oraz leśne torfowiska wysokie. Pośród bagien znajdują się ponadto wyniesienia, zwane "grądami", "grądzikami" lub "grzędami". Osowiec-Twierdza (ros. Осовец-Крепость) – osada w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie monieckim, w gminie Goniądz nad rzeką Biebrzą. W latach 1743–1827 Osowiec (jako Marcinpol) posiadał prawa miejskie. Na terenie miejscowości ma siedzibę Biebrzański Park Narodowy oraz znajduje się carska twierdza z XIX wieku.
  W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa łomżyńskiego.

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – instytucja państwowa realizująca politykę ekologiczną państwa poprzez finansowanie inwestycji w ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w obszarach ważnych z punktu widzenia procesu dostosowawczego do standardów i norm Unii Europejskiej. Priorytetem (nadrzędnym celem) funkcjonowania funduszu jest szeroko rozumiana poprawa zdrowia uwarunkowanego ekologicznie, stanowiącego składową jakości życia pokoleń obecnie tworzących rynek oraz tych przyszłych. BirdLife International (pierwotnie International Council for Bird Preservation - Międzynarodowa Rada Ochrony Ptaków) - to międzynarodowa organizacja, której celem jest ochrona ptaków oraz ich siedlisk. BirdLife International jest federacją organizacji zajmujących się ochroną ptaków z różnych krajów, tzw. organizacji partnerskich. Polskim partnerem BirdLife International jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

  Gil azorski (Pyrrhula murina) – zagrożony wyginięciem gatunek ptaka z rodziny łuszczaków (Fringillidae), zwany także gilem z Sao Miguel. Gatunek wyodrębniony niedawno na podstawie różnic morfologicznych oraz analizy filogenetycznej z P. pyrrhula z którym stanowi takson siostrzany. Endemiczny dla wyspy São Miguel w archipelagu Azory. Zamieszkuje lasy laurowe. Obecne występowanie jest ograniczone do bardzo niewielkiego terenu ok. 580 ha w okolicy Pico da Vara we wschodniej części São Miguel. Populacja szacowana jest obecnie na ok. 800 osobników, mimo że w latach 70. XX wieku było zaledwie ok. 40 par. Jednej z najbardziej zagrożonych gatunków ptaków w Europie. Cały obszar występowania jest chroniony jako obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Podejmowane są działania ochronne, polegające przede wszystkim na chronieniu i odtwarzaniu siedliska – lasów laurowych. Dla ochrony gatunku realizowany był projekt finansowany przez unijny Instrument Finansowy LIFE. Kotlina Biebrzańska (843.32) – mezoregion fizycznogeograficzny, pradolina rzeki Biebrzy; obniżenie w północno-wschodniej Polsce o długości około 130 km, szerokości maksymalnej do 35 km (przewężenie w okolicach Osowca-Twierdzy), o powierzchni około 2 600 km². Składa się z 3 oddzielonych obniżeniami części: Kotliny Biebrzy Górnej, Środkowej i Dolnej.

  Wybrzeże Trzebiatowskie (PLB320010) – obszar specjalnej ochrony ptaków w północno-zachodniej Polsce, nad Morzem Bałtyckim, o powierzchni 31 757,6 ha, w całości w woj. zachodniopomorskim, na Pobrzeżu Szczecińskim. Celem utworzenia obszaru jest ochrona populacji dziko występujących ptaków oraz utrzymanie ich siedlisk w niepogorszonym stanie. Stwierdzono występowanie na tym terenie 35 gatunków ptaków z Załącznika II Dyrektywy Ptasiej.

  Rezerwat Kałeckie Błota ma powierzchnię 186,48 ha. Został utworzony w 1988 r. w celu ochrony biotopów lęgowych różnych gatunków zwierząt wodnych i błotnych, głównie ptactwa i bobrów ( 6 rodzin bobrzych czyli ok. 30 szt). Występuje tu około 90 gatunków ptaków o zagęszczeniu 33 pary na 10 ha, m.in.: lęgowiska strumieniówki, brodźca samotnego, kulika, brodźca leśnego, orlika, bąka, kropiatki i żurawia. Na terenie rezerwatu występuje wydra, spotkać można też tu łosia i wilka.

  Dolistowo Stare – duża wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie monieckim, w gminie Jaświły, nad rzeką Biebrzą w bezpośrednim sąsiedztwie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Powszechnie używana skrócona nazwa Dolistowo oznacza skupisko wsi: Dolistowo Stare, Dolistowo Nowe oraz Dolistowo Stare II (tzw. Kolonie).

  Dodano: 24.03.2012. 14:33  


  Najnowsze