• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Owady i ludzie - popularyzacja entomologii w Krakowie

  01.06.2011. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wystawy żywych owadów krajowych i egzotycznych, pajęczaków egzotycznych, owadów drapieżnych, parazytoidów oraz nicieni, cykl wykładów popularnonaukowych i wiele atrakcji dla gości w każdym wieku juz po raz jedenasty przygotowali organizatorzy Ogólnopolskich Dni Owada. Uniwersytet Rolniczy (UR) zaprasza w dniach 3-5 czerwca do Krakowa, a przez cały rok do serwisu internetowego: www.dniowada.ur.krakow.pl

  Pomysłodawcą i koordynatorem Dni Owada jest prof. dr hab. Kazimierz Wiech.

  Jak poinformowała rzeczniczka UR Izabella Majewska, podczas tegorocznych Dni Owada uczelnia zaprezentuje własną hodowlę owadów i pajęczaków egzotycznych zawierającą gatunki z różnych zakątków świata. Będzie można zobaczyć kolekcje roślin owadożernych, owady preparowane, a także obejrzeć wystawę exlibrisów i fotografii o tematyce entomologicznej.

  Piątek, 3 czerwca, będzie dniem edukacyjnym. Otwarte wykłady dla osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu entomologii wygłoszą w godzinach 10.00-14.30 w Klubie Studenckim "Arka" (Al. 29 Listopada 50) pracownicy, doktoranci i studenci UR oraz studenci Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ). W sesji "Owady i Ludzie" zaplanowano następujące tematy: "Znaczenie owadów w życiu człowieka", "Madagaskar - Park Narodowy Masoala" (relacja filmowa z wyprawy), "Zwierzęta owadożerne - Niesamowity świat nietoperzy", "Miejsca niezwykłe - Muzeum Motyli Arthropoda w Bochni", "Owady zapylające", "Raj dla entomologa, czyli podróż po Ekwadorze i Wenezueli" (relacja z wyprawy z 2011 roku) oraz "Owady w sztuce".

  Sesję wykładów popularnonaukowych otworzy na Wydziale Ogrodniczym rektor UR prof. dr hab. Janusz Żmija w obecności prorektorów prof. dr hab. Krystyny Koziec i prof. dra hab. Włodzimierza Sadego oraz dziekana Wydziału Ogrodniczego - prof. dra hab. Marka Grabowskiego i twórcy Dni Owada - prof. dra hab. Kazimierza Wiecha.

  W organizację wydarzenia zaangażowały się: Wydział Ogrodniczy (Katedra Ochrony Roślin), Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt (Katedra Zoologii i Ekologii), Koło Naukowe Hodowli Owadów i Pajęczaków Egzotycznych UR i Sekcja Entomologiczna Koła Przyrodników Studentów UJ. Studenci poprowadzą kącik "Specjalista Radzi", gdzie będą odpowiadać na pytania związane z występowaniem organizmów szkodliwych oraz pożytecznych w naszych ogrodach i parkach.

  Dniom Owada towarzyszyć będą kiermasze - owadów krajowych i egzotycznych, produktów pszczelich, akcesoriów entomologicznych, książek o tematyce entomologicznej, ogrodniczej oraz przyrodniczej. Jak co roku dla najmłodszych zostaną zorganizowane warsztaty, podczas których będzie można m.in. ulepić gliniane domki dla owadów. Dodatkową atrakcją będą wróżby "owadziej wróżki", "owadzie" tatuaże, zawody w owadziej lekkoatletyce czy pokazy owadziego orgiami.

  Na sobotę i niedzielę zaplanowano prezentację "Kuchni Hakuna Matata", czyli owadziej kuchni, połączoną z degustacją. Sobotni wieczór upłynie rozrywkowo - wystąpi kabaret Od Czasu do Czasu, będzie też można zatańczyć na Balu Owada.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Dni Owada, właściwie Ogólnopolskie Dni Owada – doroczna impreza, która od 2000 roku organizowana jest na Wydziale Ogrodniczym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w majowy lub czerwcowy weekend. Jej pomysłodawcą i koordynatorem jest prof. dr hab. Kazimierz Wiech, a organizatorem imprezy od roku 2007 jest mgr inż. Patrycjusz Nowik, będący doktorantem w Katedrze Ochrony Roślin. Holometabola, znane też pod nazwą Endopterygota – klad owadów uskrzydlonych (Pterygota) charakteryzujących się miękkim ciałem i brakiem widocznych zewnętrznie zalążków skrzydeł w stadiach larwalnych oraz występowaniem w rozwoju stadium poczwarki – są to owady o przeobrażeniu zupełnym (holometaboliczne). Grupa ta obejmuje większość (80–85%) współcześnie żyjących owadów – jest więc najliczniejszą w gatunki linią rozwojową zwierząt. Tradycyjnie owady holometaboliczne przeciwstawiane są owadom o przeobrażeniu niezupełnym (hemimetabolicznym). Entomologia leśna – dział entomologii oraz dział ochrony lasu (nauki leśne), zajmuje się poznawaniem owadów żyjących w ekosystemie lasu, w szczególności poznaniem morfologii i biologii gatunków ważnych w gospodarce leśnej: szkodników liści, nasion, owoców, szyszek, łyka i drewna, korzeni oraz martwego drewna użytkowego. W badaniach entomologii leśnej uwzględnia się także biologiczne metody ochrony lasu z wykorzystaniem naturalnych wrogów owadów szkodliwych – entomofagów. Głównym zadaniem entomologii leśnej jest ochrona drzewostanów przed szkodliwym oddziaływaniem owadów, zachowanie zdrowotności drzewostanu i zachowanie funkcji produkcyjnych oraz ochronnych. W ostatnim czasie silniej podkreśla się także ekologiczne funkcje lasu i znaczenie owadów w prawidłowym funkcjonowaniu ekosystemów leśnych.

  Nimfa (łac. nympha) – ostatnie stadium larwalne owadów przechodzących przeobrażenie niezupełne (hemimetabolia) i niektórych pajęczaków, objawiające się obecnością zawiązków skrzydeł. U części owadów występują dwa stadia nimfy: Tułów (łac. thorax) – u owadów i trylobitów drugi (od przodu) odcinek ciała, składający się z trzech, mniej lub bardziej zlanych ze sobą segmentów. Składa się z przedtułowia, śródtułowia i zatułowia. Na każdym segmencie występuje para odnóży, a u owadów uskrzydlonych (łac. pterygota) na śródtułowiu i zatułowiu obecna jest także para skrzydeł.

  Płucotchawki, worki płucne, płuca blaszkowate — narząd oddechowy występujący u wielu pajęczaków i u niektórych owadów. Płucotchawki pajęczaków znajdują się na odwłoku (u postaci dojrzałych – na jego brzusznej stronie), w liczbie od 1 do 4 par. Są to grzebykowate, spłaszczone rozgałęzienia pni tchawkowych, omywane przez hemolimfę transportującą gazy oddechowe. Żuwaczka (łac. mandibula) − parzysta część narządu gębowego skorupiaków i tchawkowców (owadów i wijów) należących do typu stawonogów. Żuwaczki służą do chwytania, rozrywania i rozdrabniania pokarmu pochodzenia roślinnego i zwierzęcego lub jako narząd chwytny do transportu obiektów. Stanowią przekształcenie trzeciej pary odnóży głowowych i są odpowiednikiem nogogłaszczek u pajęczaków.

  Imidakloprid – insektycyd działający ogólnoustrojowo, należący do grupy związków chemicznych zwanych neonikotynoidami, które działają na układ nerwowy owadów i ze znacznie mniejszą toksycznością na ssaki. Związek ten zakłóca działanie transmisji bodźców w układzie nerwowym owadów. Powoduje blokadę receptorów nikotynowych, prowadząc do akumulacji acetylocholiny, ważnego neuroprzekaźnika, co skutkuje paraliżem bądź śmiercią owada. Środek działa przez kontakt bezpośredni i drogą pokarmową. Imidakloprid wiąże znacznie silniej receptory nerwowe owadów niż ssaków, jest wiec bardziej toksyczny dla owadów niż dla ssaków. Imidakloprid jest na dzień dzisiejszy najszerzej używanym środkiem owadobójczym na świecie. Przepoczwarczenie – faza rozwoju złożonego u owadów, występująca u owadów z przeobrażeniem zupełnym. Proces przeobrażenia larwy w poczwarkę. Czasami błędnie określany nazwą przepoczwarzenie. Przepoczwarczenie (od poczwarki a nie poczwary) następuje zazwyczaj w ukryciu, często w osłaniającym oprzędzie.

  Pulicidae – rodzina owadów zaliczanych do podgromady owadów uskrzydlonych, wtórnie bezskrzydłych. Posiadają ciało bocznie spłaszczone, silnie rozwinięte odnóża, umożliwiające im długie skoki. Oczy są dobrze rozwinięte. Narządy gębowe pchły są typu kłująco-ssącego, całe ciało pokrywa twardy oskórek ze szczecinkami lub ząbkami skierowanymi do tyłu. Pchły osiągają wielkość od 1 do 6 mm i są ciemno ubarwione. Rozwój osobniczy pcheł odbywa się z przeobrażeniem zupełnym. Są zewnętrznymi pasożytami kręgowców.

  Stawonogi (Arthropoda, z gr. ἄρθρον arthron – staw + πούς, ποδός pous, podos – noga) – najliczniejszy w gatunki typ zwierząt na Ziemi. Dotychczas opisano ponad milion gatunków. Według danych IUCN opisano 950 000 gatunków owadów i 40 000 skorupiaków. Liczby w pozostałych grupach stawonogów wahają się – w zależności od źródła – od kilkunastu tysięcy (np. wije) do ponad 60 tysięcy gatunków pajęczaków, a z każdym rokiem przybywa ich coraz więcej.

  Kłujka – narząd gębowy występujący u niektórych owadów, głównie pluskwiaków i komarów. Przypomina wyglądem kolec, a główną funkcję pełni w pozyskiwaniu przez owady pożywienia. Pchły (Siphonaptera, Aphaniptera) – rząd owadów zaliczanych do podgromady owadów uskrzydlonych, wtórnie bezskrzydłych. Posiadają ciało bocznie spłaszczone, silnie rozwinięte odnóża, umożliwiające im długie skoki. Narządy gębowe pchły są typu kłująco-ssącego, całe ciało pokrywa twardy oskórek ze szczecinkami lub ząbkami skierowanymi do tyłu. Pchły osiągają wielkość od 1 do 6 mm a nawet do 10 mm i są ciemno ubarwione. Rozwój osobniczy pcheł odbywa się z przeobrażeniem zupełnym. Są kosmopolitycznymi zewnętrznymi pasożytami ptaków i ssaków.

  Dodano: 01.06.2011. 00:19  


  Najnowsze