• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nauka obmyśla sposoby recyklingu muszli skorupiaków

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Jedynie kwestią czasu było odkrycie przez naukowców sposobu recyklingu 750.000 ton muszli skorupiaków, które rok rocznie są wyrzucane w UE.

  Dodano: 29.05.2013. 16:26  Czytaj więcej

  Pogłębianie wiedzy o ekosystemach oceanów

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Finansowany ze środków unijnych projekt HERMIONE (Badania gorących punktów w ekosystemach i wpływ człowieka na morza europejskie) dostarczył tak potrzebnych danych na temat złożoności ekosystemów głębinowych. W ten sposób powstała społeczność naukowców, którzy kontynuują prace nad lepszym poznaniem niezwykłego świata głębin morskich oraz ogromnego zróżnicowania jego siedlisk i organizmów.

  Dodano: 08.05.2013. 15:37  Czytaj więcej

  Ocena wpływu zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach na Europejczyków

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Wpływ zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach na zdrowie to realny problem zdrowia środowiskowego, który uważa się za powiązany z chorobami dróg oddechowych takimi jak astma. Dało to impuls do podjęcia badań na szczeblu europejskim. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego już jest często wskazywane jako powód astmy, a teraz zagrożenia wewnątrz pomieszczeń także będą przedmiotem Światowego Dnia Astmy.

  Dodano: 07.05.2013. 15:37  Czytaj więcej

  Wykrywanie tsunami zanim się pojawi

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Powiedzenie "lepiej dmuchać na zimne" podsumowuje nadrzędny cel projektu DEWS (Zdalny system wczesnego ostrzegania), który umożliwia wykrywanie tsunami zanim wystąpią.

  Dodano: 03.05.2013. 15:37  Czytaj więcej

  Ochrona bioróżnorodności na rzecz przyszłego zdrowia planety

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Wiele pomysłów na finansowane ze środków unijnych projekty zrodziło się w kontekście dążeń do głębszego zrozumienia naukowego - zwłaszcza w tych dziedzinach, w których dostępnych jest niewiele danych.

  Dodano: 30.04.2013. 15:49  Czytaj więcej

  Szeroko zakrojone badania paneuropejskie nad zakwaszeniem oceanów

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Ponad 160 naukowców z 10 krajów europejskich połączyło swoje siły w pracy nad przedsięwzięciem, które okrzyknięto pierwszym międzynarodowym projektem poświęconym zakwaszeniu wód oceanicznych i jego następstwom.

  Dodano: 29.04.2013. 16:26  Czytaj więcej

  Wychwytywanie CO2 przez algi

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Oddziaływanie globalnego ocieplenia uwidocznia się na całym świecie, a wielu ekspertów jest przekonanych, że będzie się ono pogłębiać wraz z dalszym wzrostem emisji CO2. Globalne ocieplenie jest powodowane emisjami gazów cieplarnianych, z których 72% stanowi dwutlenek węgla (CO2), 18% metan i 9% tlenek azotu (NOx). Emisje dwutlenku węgla są zatem najpoważniejszą przyczyną globalnego ocieplenia. Spalanie paliw takich jak np. ropa naftowa, gaz ziemny, olej napędowy, organiczny olej napędowy, benzyna, benzyna organiczna czy etanol nieuchronnie prowadzi do powstania CO2. To zła wiadomość. A dobra to odkrycie naukowców, że algi są nie tylko doskonałym źródłem alternatywnej, naturalnej bioenergii, ale również potrafią wychwytywać CO2.

  Dodano: 21.03.2013. 17:37  Czytaj więcej

  Naturalne siedliska Europy zagrożone

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Zmiana klimatu, intensywne uprawy i rozlewanie się skupisk miejskich wywierają coraz większą presję na parki przyrodnicze i różnorodność biologiczną Europy. Środowisko naturalne jest u kresu wytrzymałości, a utrata siedlisk już teraz grozi wyginięciem wielu gatunków.

  Dodano: 06.03.2013. 23:49  Czytaj więcej

  Nanocząstki a układ immunologiczny

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Nanotechnologia jest na tyle nową dziedziną, że nikt nie ma jeszcze pewności, co z niej wyniknie. Wizje przyszłości sięgają od możliwości odtwarzania takich rzeczy, jak diamenty czy artykuły spożywcze, po świat pochłaniany przez samoreplikujące się nanoroboty.

  Dodano: 13.02.2013. 19:17  Czytaj więcej

  Zdrowa żywność ze zdrowego ziarna

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Przyrost ludności na świecie, której liczba wedle szacunków ma do 2050 r. osiągnąć dziewięć miliardów, może mieć poważne następstwa dla hodowli i upraw. Obecnie około 15% światowej populacji głoduje, żyje w biedzie lub jest w niebezpieczny sposób zależne od rolnictwa. Potencjalnym rozwiązaniem problemu wyżywienia świata, o którym mówi się już od 30 lat, jest nieustannie dzielące opinie ziarno modyfikowane genetycznie. Poddawanie materiału siewnego obróbce chemicznej, aby pozbyć się porażenia przez szkodniki również pozostaje kontrowersyjne. Teraz naukowcy opracowali innowacyjną metodę usuwania patogenów bez modyfikacji genetycznej ziarna czy działania ze szkodą dla środowiska.

  Dodano: 12.02.2013. 16:26  Czytaj więcej

  Wiecznie młody, gigantyczny tytoń

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Żywot tytoniu jest krótki. Rośliny rosną od około trzech do czterech miesięcy, zakwitają i następnie obumierają. Ich rozmiary są również ograniczone, gdyż osiągają tylko od półtora do dwóch metrów wysokości.

  Dodano: 30.01.2013. 18:17  Czytaj więcej

  Poznawanie alfabetu regulacji genów

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Naukowcy z Karolinska Institutet w Szwecji poczynili postępy w pogłębianiu wiedzy o regulacji ludzkich genów. W toku prowadzonych badań zidentyfikowali sekwencje DNA, które wiążą się z ponad czterystoma białkami regulującymi ekspresję genów.

  Dodano: 29.01.2013. 17:26  Czytaj więcej

  Nowa inicjatywa biogospodarcza w Finlandii ma wspierać MŚP

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Biogospodarka rozwija się w bezprecedensowym tempie, a popyt na nowe usługi i wydajniejsze narzędzia wspomagające przedsiębiorstwa z tej branży nieustannie rośnie. Dlatego też zasadniczego znaczenia nabiera potrzeba zarządzania informacjami biologicznymi, aby dotrzymać kroku zapotrzebowaniu i nowym pomysłom. Wskazują na to wyraźnie najnowsze dane, które ujawniają, że wartość globalnego rynku bioinformatycznego ma przekroczyć w przyszłym roku 4,5 mld EUR. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie, Tekes - Fińska Agencja Finansowania Technologii i Innowacji - opracowała koncepcję ukierunkowaną na małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Jej przedmiotem jest budowanie nowej branży zarządzania informacjami biologicznymi.

  Dodano: 24.01.2013. 16:37  Czytaj więcej

  Wierzby nadają się do produkcji zielonej energii

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Wierzby, hodowane tradycyjnie ze względu na wyrób mebli i koszyków wiklinowych, są postrzegane obecnie jako ważne źródło energii i istotny element środowiska. Odkryto niedawno, że wierzby hodowane na zieloną energię mogą dostarczyć pięć razy więcej biopaliwa, jeżeli są uprawiane na ukos, a nie tak jak rosną naturalnie, czyli w górę.

  Dodano: 24.01.2013. 11:37  Czytaj więcej

  Postępy w energii odnawialnej

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W ostatnich latach problematyka energii odnawialnej objęła, prócz energii słonecznej i wiatrowej, niezliczone podtematy. Aby odzwierciedlić tę różnorodność, 23 innowacyjne projekty demonstracyjne, poświęcone energii odnawialnej w 16 państwach członkowskich UE, otrzymały 1,2 mld EUR. Projekty obejmują takie obszary jak bioenergia (w tym zaawansowane biopaliwa), skoncentrowana energia słoneczna, energia geotermalna, energia wiatrowa, energia oceaniczna oraz zarządzanie rozproszoną energią odnawialną (inteligentne sieci). Dzięki dofinansowaniu, które w 50% pochodzi z jednego z największych na świecie programów finansowania NER300, istnieje nadzieja, że projekty te wesprą cele unijne pozyskiwania 20% energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r.

  Dodano: 24.01.2013. 10:26  Czytaj więcej

  Projekt w dziedzinie biologii kwantowej finansowany ze środków ERBN

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Zespół badaczy z Niemiec znalazł się pośród 11 najnowszych beneficjentów grantów synergicznych wybranych spośród 700 wniosków. Grant o wartości ponad 10 mln EUR pomoże im opracować nowe technologie obrazowania i detekcji pojedynczych molekuł. Naukowcy objaśnią cechy kwantowe biologii, zwłaszcza centra barwne nanodiamentów.

  Dodano: 23.01.2013. 13:37  Czytaj więcej

  Poprawa stanu gleby na rzecz globalnego bezpieczeństwa żywnościowego

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Jako społeczeństwo zyskujemy coraz większą świadomość wielu sposobów, którymi możemy wspomagać zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. Rządy, naukowcy i międzynarodowe organizacje wzywają do poświęcenia uwagi glebie - podstawy ponad 90% światowej produkcji żywności. Zważywszy na fakt, że co ósmy mieszkaniec świata cierpi głód, odpowiednie gospodarowanie glebą i jej regenerowanie na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego ma kluczowe znaczenie. Gleba jest także ważna dla zrównoważonego rozwoju, wspomaga usługi ekosystemowe, zachowanie bioróżnorodności oraz adaptację do zmian klimatu i ich łagodzenie.

  Dodano: 14.01.2013. 17:26  Czytaj więcej

  Podnoszenie świadomości na temat biogospodarki

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Biogospodarka to sektor, który w skali globalnej szybko zyskuje na znaczeniu. Wraz ze zużywaniem przez nas zasobów Ziemi, z których wiele się nie odnawia, alternatywy dla paliw kopalnych jako źródła energii i surowców przemysłowych zyskują coraz większe zainteresowanie.

  Dodano: 10.01.2013. 08:37  Czytaj więcej

  Grzybicze arterie? Sprzymierzeńcy w walce z toksynami

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Grzyby pełnią ważną rolę w ekosystemie, niemniej ich rzeczywiste znaczenie w przyrodzie jest stale odkrywane przez naukowców. Niektóre, takie jak muchomory, są łatwo rozpoznawalne i wyrastają ponad powierzchnię gruntu. Inne natomiast występują pod powierzchnią ziemi, gdzie się rozprzestrzeniają, rozciągając grzybicze nici w glebie. Grzybicze nici działają w sposób podobny do sieci dróg, umożliwiając bakteriom podróżowanie. Naukowcy z Centrum Badań Środowiskowych im. Helmholtza (UFZ) w Niemczech dopiero teraz odkryli innego ważnego podróżnika przemierzającego te grzybicze arterie: substancje zanieczyszczające, które inaczej pozostawałyby unieruchomione w glebie. Sieci te wspomagają rekultywację skażonych obszarów. Badania, z których raport opublikowało czasopismo Environmental Science & Technology, zostały dofinansowane z projektu BIOGRID (Sieć informacji i wiedzy biotechnologicznej), dofinansowanego na niemal 835.000 EUR z tematu "Technologie społeczeństwa informacyjnego" (IST) Piątego Programu Ramowego (5PR) UE.
  Dodano: 04.09.2012. 16:37  Czytaj więcej

  Gospodarka leśna w zmieniającym się świecie

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Przy opracowywaniu strategii gospodarki leśnej zwykle przyjmuje się zalecane okresy zmianowania, okresy roczne trzebieży oraz ich intensywność. Aczkolwiek wyniki nowych badań dofinansowanych ze środków unijnych i przeprowadzonych przez fińskich naukowców sugerują, że w świetle niepewności wzrostu i warunków gospodarczych te metody mogą nie być już wystarczająco efektywne.

  Dodano: 30.08.2012. 16:49  Czytaj więcej