• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy rozwikłali zagadkę miozyny-aktyny

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Naukowcy z Niemiec i USA odkryli sposób, w jaki filamenty miozynowe i aktynowe wspólnie regulują skurcze mięśni oraz inne procesy ruchowe. Przedstawili obraz białek - tropomiozyny i troponiny - kontrolujących wiązanie się miozyny z aktyną. Odkrycia dokonane w toku tych badań mogą pomóc naukowcom w ustaleniu, jak genetycznie zdeterminowane modyfikacje wpływają na kompleks aktyna-miozyna-tropomiozyna w niektórych typach dziedzicznych chorób serca.

  Dodano: 30.08.2012. 16:17  Czytaj więcej

  Zdrowa równowaga nutrientów to zdrowe rafy

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Rafy koralowe to jedne z najstarszych ekosystemów na Ziemi i podobnie jak siedliska ludzkie zapewniają schronienie i pożywienie ogromnej różnorodności gatunków. W rafach koralowych żyje większa liczba gatunków morskich na metr kwadratowy niż w jakimkolwiek innym środowisku morskim. Jednak mimo swojej pozornej trwałości są one również niezwykle kruche i mogą ulec zniszczeniu z powodu działań człowieka, skażenia chemicznego czy zmiany w poziomie zasolenia. Kiedy znajdą się pod taką presją, uwalniają algi i tracą kolor, stając się białe lub "wybielone", co może doprowadzić do ich obumarcia. W toku badań przeprowadzonych przez Uniwersytet w Southampton i Państwowe Centrum Oceanografii w Southampton odkryto, że przypadki podatności raf koralowych na wybielanie mogą nasilać się w następstwie zaburzenia równowagi nutrientów w wodzie.

  Dodano: 28.08.2012. 11:37  Czytaj więcej

  Naukowcy kierują uwagę na energię morską

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Zespół naukowców z Izraela i Wlk. Brytanii odkrył, że produkcja energii elektrycznej z energii oceanów na Ziemi może wzrosnąć dwukrotnie dzięki wykorzystaniu nowatorskich metod przewidywania energii falowej. Wyniki, zaprezentowane w czasopiśmie Renewable Energy, mogą pomóc naukowcom w dalszych badaniach nad morską energią odnawialną, tak aby mogła się stać optymalnym źródłem energii. Badania zostały dofinansowane z projektu WAVEPORT (Demonstracja i wdrożenie na skalę komercyjną konwertera energii falowej z innowacyjnym systemem dostrajania międzyfalowego), który otrzymał ponad 4,5 mln EUR z tematu "Energia" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  Dodano: 23.08.2012. 17:37  Czytaj więcej

  Produkty pochodzące z rynku wtórnego są tańsze, ale wyniszczają środowisko.

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Kraje rozwijające się nabywają z Europy i USA towar z drugiej ręki, taki jak fabryki i narzędzia, aby zaoszczędzić, a tym samym odpowiednio wykorzystać to, co nadal nadaje się do użytku. Ale czy ktokolwiek zastanawiał się kiedyś, w jaki sposób procedura ta wpływa na środowisko? Badacze z Francji i Luksemburga piszą w najnowszym numerze czasopisma International Journal of Global Environmental Issues, że eksport starych narzędzi i technologii za granicę hamuje kraje przed przyjmowaniem technologii, która nie zanieczyszcza środowiska naturalnego i jest dla niego bardziej przyjazna.

  Dodano: 22.08.2012. 18:37  Czytaj więcej

  Lepsza jakość powietrza w portach dzięki unijnym strategiom

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Poziom dwutlenku siarki w portach UE został zredukowany o 66% w następstwie strategii europejskich ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza, którym oddychamy. Dwutlenek siarki to groźna substancja zanieczyszczająca powietrze, która wywołuje kwaśny deszcz, a także generuje pył drobny. Pył drobny jest niebezpieczny dla zdrowia człowieka, gdyż doprowadza do chorób układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, skracając średnią długość życia w UE nawet o dwa lata. Wyniki badań europejskich wykazały, że wspomniana wyżej redukcja zanieczyszczenia jest bezpośrednim skutkiem unijnej Dyrektywy 1999/32/WE, obowiązującej od stycznia 2010 r., która wprowadza wymóg stosowania niskosiarkowych paliw przez statki cumujące lub kotwiczące w portach. Odkrycia zostały dokonane przez naukowców ze Wspólnego Centrum Badawczego (WCB) Komisji Europejskiej, którzy wykonali pomiary kluczowych parametrów jakości powietrza w portach śródziemnomorskich przed i po wejściu w życie wymogów niskosiarkowych w styczniu 2010 r.

  Dodano: 22.08.2012. 18:26  Czytaj więcej

  Odkrywanie wewnętrznych rytmów wici

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Nowe odkrycia dokonane przez europejskich naukowców otwierają drogę do pogłębienia naszej wiedzy o stanach, takich jak niepłodność, które nadal nie zostały w pełni poznane. Ustalenia dotyczą w szczególności wici: organellum nazwanego od łacińskiego słowa bicz, ponieważ przypominają go, stanowiąc przedłużenie niektórych komórek prokariotycznych i eukariotycznych.

  Dodano: 21.08.2012. 18:26  Czytaj więcej

  Europejscy naukowcy przedstawiają projekt komórki minimalnej

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Niemiecko-hiszpańskiemu zespołowi naukowców udało się przedstawić pierwszy, pełny obraz komórki minimalnej, która wywołuje nietypowe zapalenie płuc - Mycoplasma pneumoniae. Wyniki badań, opisane w czasopiśmie Science, stanowią dorobek projektów 3D-REPERTOIRE i PROSPECTS, które uzyskały dofinansowanie ze środków unijnych na kwoty odpowiednio 13 mln EUR i 11,78 mln EUR.

  Dodano: 13.08.2012. 17:17  Czytaj więcej

  Wolny od toksyn rzepak - naukowcy opracowują bezpieczniejszą paszę

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Rośliny wytwarzają toksyny, aby bronić się przed potencjalnymi wrogami, takimi jak szkodniki roślinożerne czy choroby, a w przypadku rzepaku, który jest trzecią pod względem areału upraw rośliną oleistą, tą toksyną jest glukozynolat.

  Dodano: 13.08.2012. 16:49  Czytaj więcej

  Badania rzucają światło na drzewo genealogiczne przeżuwaczy

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Międzynarodowy zespół naukowców opracował "drzewo genealogiczne" żyjących i wymarłych gatunków przeżuwaczy. Wyniki, opublikowane w czasopiśmie PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), przekonująco łączą dziedzictwo zróżnicowanej grupy gatunków.

  Dodano: 07.08.2012. 18:17  Czytaj więcej

  Potrzebna reforma polityki zagospodarowania gruntów, aby walczyć z emisją gazów cieplarnianych

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Nowe wyniki badań sugerują, że emisje metanu z paszy oraz emisje tlenków azotu wytwarzane przez europejskie rolnictwo są w pełni kompensowane przez biotopy obniżające zawartość dwutlenku węgla w postaci lasów, obszarów trawiastych i torfowisk w Europie. Jednakże postępująca intensyfikacja rolnictwa i pozyskiwania drewna mogą sprawić, że grunty w Europie staną się znaczącym źródłem gazów cieplarnianych - ostrzegają naukowcy w czasopiśmie Nature Geoscience. Aby zaradzić temu problemowi, priorytetem powinno być opracowanie strategii zarządzania gruntami, której celem będzie obniżenie emisji gazów cieplarnianych.

  Dodano: 07.08.2012. 17:49  Czytaj więcej

  Bez radykalnej redukcji emisji czeka nas globalna katastrofa z powodu zanieczyszczenia powietrza

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Jeżeli chodzi o redukcję emisji, to nie ma więcej czasu do stracenia - niezbędne są zmiany; i to szybko! Wyniki finansowanych ze środków unijnych, nowych badań Europejskiej Unii Nauk o Ziemi (EGU) - wskazujące, że większość światowej populacji będzie narażona na gorszą jakość powietrza w 2050 r., jeżeli będziemy trzymać się modelu "wszystko po staremu" - dostarczają dalszych dowodów na coraz większą pilność problemu.

  Dodano: 06.08.2012. 16:26  Czytaj więcej

  Naukowcy przestrzegają przed geoinżynierią

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Geoinżynieria - zamierzona, wielkoskalowa inżynieria i manipulacja środowiskiem planety - to nie tylko naukowa fikcja, ale także potencjalnie realna opcja w łagodzeniu zmian klimatu. W epoce, w której klimat na Ziemi pozostaje pod wpływem działalności antropogenicznej na skalę globalną, naukowcy zaproponowali opracowanie i wykorzystanie konkretnych, ukierunkowanych technologii do równoważenia zmian. W ramach europejskiego przedsięwzięcia, w które zaangażowali się naukowcy z całej Europy, zbadano potencjalne oddziaływanie niektórych z sugerowanych opcji geoinżynieryjnych i uzyskane wyniki chyba niezupełnie odpowiadają oczekiwaniom. Badania, których wyniki zaprezentowano w czasopiśmie Earth System Dynamics, uzyskały dofinansowanie z projektu IMPLICC (Implikacje i zagrożenia związane z inżynierią promieniowania słonecznego w celu ograniczenia zmian klimatu), który otrzymał niemal 1 mln EUR z tematu "Środowisko" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  Dodano: 02.08.2012. 16:49  Czytaj więcej

  Globalne ocieplenie przekształca arktyczne krzewy w las

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Naukowcy z Finlandii i Wlk. Brytanii sugerują, że ocieplanie się klimatu arktycznego może w nadchodzących latach przekształcić istniejące krzewy w drzewa. Odkrycie, zaprezentowane w czasopiśmie Nature Climate Change, wskazuje, że na obszarze całej tundry mogą pojawić się połacie lasu, które z kolei potencjalnie przyspieszą ocieplanie się planety. Badania zostały dofinansowane z projektu ECOCHANGE (Stwarzanie warunków dla utrzymywania się bioróżnorodności w obliczu zmian klimatu), który otrzymał grant Marie Curie "Promowanie nauki" o wartości 173.400 EUR z budżetu Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  Dodano: 01.08.2012. 09:37  Czytaj więcej

  Jak umysł tworzy wielokrotne mapy poruszania się

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Zespół naukowców norweskich przeprowadził eksperymenty na szczurach, aby naświetlić zjawisko tworzenia przez mózg systemu mapowania, który pomaga nam się poruszać i bez trudu przemieszczać się z jednego miejsca na drugie. Badania zespołu, opublikowane w czasopiśmie 'Nature Neuroscience', ujawniły, że mapy są tworzone przez mózg, a następnie 'spinane' przez mechanizm mapowania umysłowego, umożliwiając poruszanie się w pożądanym kierunku przy minimalnym wysiłku.

  Dodano: 27.07.2012. 20:26  Czytaj więcej

  Coraz kameralniej - naukowcy bliżej pojedynczych komórek dzięki inteligentniejszej analizie

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Czasami potrzebny jest bliski, bezpośredni kontakt, aby wyraźnie się czemuś przyjrzeć i w tym właśnie duchu biologowie i genetycy od dawna marzyli o możliwości zanalizowania profili genów na poziomie pojedynczej komórki, ale ze względu na ograniczenia dostępnej technologii musieli zadowolić się oglądaniem ich z większej odległości.

  Dodano: 26.07.2012. 15:49  Czytaj więcej

  Nowy projekt unijny bada ewolucję różnorodności

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W jaki sposób organizmy ewoluują i adaptują się do nowych środowisk? Dr Henrique Teotónio z Instituto Gulbenkian de Ci?ncia (IGC) w Portugalii spróbuje udzielić odpowiedzi na to pytanie, korzystając z grantu w wysokości 1,8 mln EUR przyznanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERBN).

  Dodano: 25.07.2012. 16:37  Czytaj więcej

  Muszki owocówki też unikają złych doświadczeń

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Mózg bez wątpienia jest niezwykłym i złożonym organem. Wykorzystujemy go do zapamiętywania zdarzeń pozytywnych i unikania negatywnych. Na przykład dobrym doświadczeniem jest podzielenie się lodami z najlepszym przyjacielem, podczas gdy skosztowanie zbyt gorącego kawałka pizzy jest złym. Niemniej ta zdolność nie jest wyłącznie domeną ludzi. Muszka owocówka Drosophila melanogaster także może nauczyć się poszukiwania dobrych zdarzeń i unikania złych.

  Dodano: 20.07.2012. 17:26  Czytaj więcej

  Lasy deszczowe w klimatach północy - i owszem!

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Kiedy myślimy o lasach deszczowych, to zazwyczaj nie kojarzymy ich z ekstremalnymi klimatami północy, mimo iż występują one również w północnych regionach globu, w których temperatury są znacznie niższe niż w strefie równikowej, gdzie rosną ich tropikalne odpowiedniki.

  Dodano: 20.07.2012. 17:17  Czytaj więcej

  Obce gatunki sieją spustoszenie wśród ryb

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Naukowcy z Włoch sugerują, że jedno z głównych ograniczeń przestrzennie wytyczanych form ochrony zasobów morskich, takich jak Morskie Obszary Chronione (MOC), polega na braku możliwości zabezpieczenia przed poważnymi zagrożeniami, między innymi modyfikacjami przybrzeżnymi, zmianami w hydrodynamice i reżimach sedymentacyjnych oraz przed rozprzestrzenianiem się egzotycznych gatunków. Obce gatunki, zwłaszcza zielenice Caulerpa racemosa, zaatakowały Morze Śródziemne i inne MOC, wywierając znaczący wpływ na nawyki żywieniowe gatunków dennych, a przez to potencjalnie na populacje ryb. Badania zaprezentowane w czasopiśmie PLoS ONE zostały dofinansowane z projektu PERSEUS (Ukierunkowane strategiczne badania nad środowiskiem morskim w europejskich morzach południowych), który otrzymał niemal 13 mln EUR z tematu "Środowisko" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  Dodano: 20.07.2012. 16:49  Czytaj więcej

  Badania nad bezpieczeństwem dostaw energii

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Ceny energii elektrycznej rosną i coraz więcej osób zaczyna się martwić, co przyniesie przyszłość pod względem bezpieczeństwa energetycznego. Co jest powodem tych podwyżek? Wyższe temperatury wody i niższe stany rzek w Europie i w USA. Wyniki nowych badań wskazują, że jeszcze bardziej niepokojący jest spadek produkcji lub czasowe wyłączanie rozmaitych elektrowni termoelektrycznych, co także przekłada się na wyższe ceny. Badania, których wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Nature Climate Change, zostały dofinansowane z dwóch projektów unijnych: WATCH i ECLISE. Projekt WATCH (Woda a globalne zmiany) otrzymał niemal 10 mln EUR z tematu "Zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy" (SUSTDEV) Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE, a projekt ECLISE (Rozwijanie serwisów informacji klimatycznej w Europie) korzysta ze wsparcia w wysokości 3,4 mln EUR z tematu "Środowisko" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  Dodano: 19.07.2012. 16:26  Czytaj więcej