• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unijni naukowcy odkryli na Grenlandii najstarszy krater na Ziemi

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Europejscy naukowcy okryli na Grenlandii krater o szerokości 100 kilometrów, który powstał w wyniku uderzenia masywnej asteroidy lub komety miliardy lat przed jakąkolwiek inną, znaną kolizją z Ziemią.

  Dodano: 03.07.2012. 16:26  Czytaj więcej

  Sawanny niedługo zarosną drzewami zamiast trawą - informują naukowcy

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Wyniki nowych badań przeprowadzonych przez naukowców z dwóch niemieckich instytutów badawczych przewidują, że rozległe obszary afrykańskich sawann mogą przekształcić się w lasy do roku 2100.

  Dodano: 02.07.2012. 18:17  Czytaj więcej

  Naukowcy odkryli, dlaczego zmysł węchu u człowieka jest tak słaby

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Zespół europejskich naukowców odkrył, że opuszka węchowa - struktura mózgu kręgowców, która przetwarza informacje sensoryczne pochodzące z nosa - posiada w przypadku ludzi pewną zupełnie wyjątkową cechę. Różni się opuszki węchowej wszystkich innych ssaków, ponieważ po urodzeniu się człowieka nie rozwijają się w niej nowe neurony. To odkrycie może rzucić światło na przyczynę braku tak silnego zmysłu węchu u człowieka, jaki posiadają zwierzęta. Badania, zaprezentowane w czasopiśmie Neuron, zostały dofinansowane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych z budżetu Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Projekt był realizowany pod kierunkiem Karolinska Institutet w Szwecji we współpracy z naukowcami z Austrii, Francji i Szwecji.

  Dodano: 02.07.2012. 17:49  Czytaj więcej

  Prognozowanie upalnych dni w Europie

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  "Wieczorem mówicie będzie pogoda, bo niebo się czerwieni, rano zaś dziś będzie niepogoda, bo się niebo czerwieni i jest zasępione". Te słowa są jedną z najstarszych przepowiedni pogody w Europie. Dzięki postępom w nowoczesnej technologii, od radarów po obrazowanie satelitarne, możemy teraz przewidywać pogodę na znacznie dłuższe okresy niż tylko kolejny dzień. Europejscy naukowcy posunęli się jeszcze dalej w przewidywaniu pogody, nie tylko dni czy tygodnie, ale cały sezon naprzód. Sezonowe prognozy mogą pomóc rolnictwu, opiece zdrowotnej i innym branżom przygotować się na niekorzystne warunki pogodowe. Odkrycia zostały opublikowane w czasopiśmie Nature Climate Change.

  Dodano: 29.06.2012. 18:26  Czytaj więcej

  Europejczycy opracowali oprogramowanie typu open-source dla bionaukowców

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Przetwarzanie danych z bioobrazowania właśnie stało się łatwiejsze dzięki nowemu oprogramowaniu typu open-source do wielowymiarowej wizualizacji, przetwarzania i analizy obrazów, opracowanym przez zespół fińskich i niemieckich naukowców. Oprogramowanie o nazwie BioImageXD, nad którym prace trwały 10 lat, umożliwia analizę komórek i funkcji tkanek, w tym sposobu poruszania się molekuł po powierzchni komórek i ich wiązania się. Badania, których wyniki zaprezentowano w czasopiśmie Nature Methods, zostały dofinansowane z grantu przyznanego z budżetu Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Dodano: 28.06.2012. 17:17  Czytaj więcej

  Europejska infrastruktura biobanków w prototypie systemu do 2010 r.

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Infrastruktura Biobanków i Zasobów Biomolekularnych (BBMRI) zrobiła milowy krok naprzód wraz z zakończeniem przeglądu ponad 300 głównych biobanków europejskich. Kierownicy projektu, profesor Kurt Zatloukal z Akademii Medycznej w Grazu, Austria, i profesor Eero Vuorio z Uniwersytetu w Turku, Finlandia rozmawiali z CORDIS News o aktualnych działaniach BBMRI zmierzających do udostępnienia naukowcom łącznej zawartości biobanków oraz opracowania prototypu systemu, który jak mają nadzieję, będzie operacyjny przed końcem 2010 r.

  Dodano: 27.06.2012. 18:37  Czytaj więcej

  Europejczycy badają ekologiczny status strumieni

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Międzynarodowy zespół naukowców przyjrzał się szczegółowo ekologicznemu statusowi100 strumieni w Europie, kładąc szczególny nacisk na nadmierne obciążenie związkami biogennymi. Ekosystemy wodne na świecie znajdują się pod presją nadmiernego obciążenia związkami biogennymi, co prowadzi do poważnych zmian w bioróżnorodności wodnej i w procesach biogeochemicznych. W ramach badań, których wyniki zostały zaprezentowane w czasopiśmie Science, przeprowadzono planową ocenę ilościową na podstawie dekompozycji liści, która wskazała na poważne ograniczenia substancji odżywczych w nienaruszonych systemach.

  Dodano: 26.06.2012. 11:17  Czytaj więcej

  Badania wskazują na sieciowanie społeczne ptaków

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego w Wlk. Brytanii twierdzą, że odkryli nowy sposób oceny sieci społecznych, które łączą między sobą poszczególne zwierzęta. Sposób, w jaki zwierzęta łączą się ze sobą ma istotną rolę dla ich zdrowia i przetrwania, zarówno kiedy są same, jak i w grupie. Wyniki badań zostały zaprezentowane w czasopiśmie Journal of the Royal Society Interface.

  Dodano: 22.06.2012. 18:37  Czytaj więcej

  Jak modraszek arion uniknął zagłady

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Naukowcy brytyjscy znaleźli przyczynę niemal wyginięcia motyla o nazwie modraszek arion (Maculinea arion) i skutecznie zapobiegli problemowi. Rozwiązanie problemu, z którym borykano się od dawna, opisane w artykule opublikowanym w czasopiśmie Science, daje cenne narzędzia do wykorzystania w programach ochrony innych owadów.

  Dodano: 21.06.2012. 17:17  Czytaj więcej

  Minima słoneczne wywołały zdarzenie klimatyczne w przedromańskiej epoce żelaza

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Europejski zespół naukowców odkrył, że wielkie minima aktywności Słońca mogą wpływać na warunki klimatyczne. Naukowcy z Niemieckiego Centrum Badań Geologicznych (GFZ) we współpracy ze duńskimi i szwedzkimi kolegami przedstawili dowód na bezpośrednią zależność między aktywnością Słońca a klimatem na przestrzeni stuleci. Odkryli, że nagłe ochłodzenie w Europie połączone z nasileniem wilgotności, a w szczególności wiatru, zbiegło się z przedłużonym obniżeniem aktywności Słońca 2.800 lat temu. Wyniki badań zostały zaprezentowane w czasopiśmie Nature Geoscience.

  Dodano: 21.06.2012. 16:26  Czytaj więcej

  Zielona tundra arktyczna? Wyniki badań wskazują, że to możliwe

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Gleby na wyższych szerokościach geograficznych zwierają więcej dwutlenku węgla niż atmosfera. Kiedy na planecie zaczynają panować coraz wyższe temperatury, warto pamiętać, że Arktyka też odczuwa ciepło. Badając potencjalny wpływ globalnego ocieplenia na tundrę arktyczną, naukowcy z Wlk. Brytanii odkryli, że dwutlenek węgla przechowywany w tundrze mógłby zostać uwolniony do atmosfery przez nowe drzewa rosnące w cieplejszym regionie. Skutek: nasilenie zmian klimatu. Ustalenia poczynione w ramach badań zostały zaprezentowane w czasopiśmie Nature Climate Change.

  Dodano: 20.06.2012. 17:37  Czytaj więcej

  Proszę zostawić wiadomość - skrzynki głosowe owadów

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Ludzie są przyzwyczajeni do automatycznych sekretarek, kiedy nie udaje im się dodzwonić do przyjaciół lub rodziny, ale wydaje się, że nie tylko my pozostawiamy osobliwe wiadomości "głosowe".

  Dodano: 20.06.2012. 17:26  Czytaj więcej

  W kierunku zrównoważonej biogospodarki w Europie - jak to robią Czesi

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Czeskie Biuro Kontaktów ds. Badań Naukowych i Rozwoju (B+R) i Stałe Przedstawicielstwo Republiki Czeskiej przy UE zorganizowały niedawno specjalną konferencję na temat wkładu Czech w postęp Europy w kierunku zrównoważonej biogospodarki (Czech Contribution to Sustainable Bioeconomy).

  Dodano: 19.06.2012. 18:26  Czytaj więcej

  Naukowcy kwestionują analogię z interglacjałem eemskim

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Naukowcy z Niemiec rzucili nowe światło na powód, dla którego interglacjał eemski nie powinien być stosowany jako model zmian klimatu w dzisiejszym świecie. Prezentując swoje badania w czasopiśmie Geophysical Research Letters, naukowcy wskazali na kluczowe różnice między eemskimi a współczesnymi warunkami klimatycznymi.

  Dodano: 19.06.2012. 18:17  Czytaj więcej

  Nowy gatunek kraba samotnika schowany w galisyjskim dnie

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Chociaż mogłoby się wydawać, iż posiadamy obszerną wiedzę na temat wszystkich gatunków, z którymi dzielimy planetę, jest wiele takich, które wciąż czekają na odkrycie, ciągle wymykając się skatalogowaniu przez człowieka.

  Dodano: 15.06.2012. 18:26  Czytaj więcej

  Kurczące się rafy ostrygowe w centrum uwagi

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Amerykańsko-brytyjski zespół naukowców, pod kierunkiem Uniwersytetu Cambridge, Wlk. Brytania, przeprowadził ocenę ilościową obszaru raf ostrygowych i są to pierwsze tego typu badania. W ramach współpracy z Nature Conservancy i innymi instytucjami badawczymi oraz agencjami zarządzającymi, grupa z Cambridge ustaliła faktyczną biomasę, czy inaczej wagę żywą, raf ostrygowych w różnych estuariach w całych Stanach Zjednoczonych.

  Dodano: 15.06.2012. 18:17  Czytaj więcej

  Tajemnica kryjąca się za magnetyzmem zwierzęcym i liniami energetycznymi

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Zwierzęta posiadają umiejętność odnajdywania drogi poprzez wykrywanie zarówno siły pola magnetycznego emitowanego przez płynne jądro Ziemi, jak i kąta pod jakim pole to styka się z Ziemią. Badania wykazały, że orientacja na przykład krów i jeleni opiera się na osi północ-południe. Natomiast czesko-niemiecki zespół naukowców odkrył, że zdolności orientacyjne zwierząt zanikają, jeżeli w terenie znajdują się linie wysokiego napięcia. Ostatnie odkrycie, opisane w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences, przynosi kolejne dowody na to, że zwierzęta reagują na zjawiska magnetyczne, zwłaszcza w świetle faktu że linie energetyczne generują pole magnetyczne.

  Dodano: 14.06.2012. 17:37  Czytaj więcej

  Jak różne rodzaje dotyku wpływają na nasze emocje?

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Międzynarodowy zespół naukowców z Holandii, USA i Włoch odkrył, że kiedy mózg ustanawia powiązanie między dotykiem a emocjami, to skojarzenie to ma swój początek w pierwszorzędowej korze somatosensorycznej. Do tej pory neuronaukowcy mieli wrażenie, że obszar ten reagował jedynie na faktyczny dotyk, a nie na jego właściwości emocjonalne.

  Dodano: 14.06.2012. 17:17  Czytaj więcej

  Badania unijne pokazują, że wszy mogą być pożyteczne

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Wyniki brytyjskich badań wskazują, że działanie pasożytów takich jak wszy może przynosić ssakom pewne korzyści. Naukowcy, których prace finansowane są po części z unijnego stypendium Marie Curie, obserwowali dzikie myszy zakażone szeregiem pasożytów i zauważyli, że wszy Polyplax serrata wywierały tłumiący wpływ na pewne ważne reakcje immunologiczne. Wyniki badań, które mają duże znaczenie dla lepszego poznania dysfunkcji immunologicznych u człowieka, zostały opublikowane w czasopiśmie BMC Biology.

  Dodano: 11.06.2012. 17:26  Czytaj więcej

  Tylko niewielkie ryzyko kwitnienia sinic tego lata na obszarach morskich Finlandii

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Ryzyko kwitnienia sinic u wybrzeży Finlandii, a zwłaszcza w Zatoce Fińskiej i wokół jej wylotu, jest tego lata zasadniczo umiarkowane - jak donoszą specjaliści ds. środowiska, i znacznie mniejsze w porównaniu do minionego sezonu letniego.

  Dodano: 11.06.2012. 17:17  Czytaj więcej