• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zmniejszenie osadu z pomocą biomasy drobnoustrojów

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Naukowcy opracowali proces, który może obniżyć dziesięciokrotnie ilość osadu produkowanego przez oczyszczalnie ścieków. Oczyszczanie biologiczne stanowi dorobek projektu INNOWATECH (Innowacyjne i zintegrowane technologie uzdatniania ścieków przemysłowych), który otrzymał wsparcie w wysokości 2,75 mln EUR z tematu "Zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy" Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE.

  Dodano: 11.06.2012. 16:37  Czytaj więcej

  Topniejące lodowce stanowią zagrożenie dla zasobów wody - raport z badań

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Wyniki nowych, międzynarodowych badań przewidują, że topnienie małych lodowców na świecie zaburzy równowagę zasobów wody różnych miast w dolinach zasilanych przez rzeki spływające z otaczających gór. Naukowcy szacują, że fauna słodkowodna jest zagrożona z powodu cofającego się lodu. Odkrycia, opublikowane w czasopiśmie Nature Climate Change, rzucają nowe światło na oddziaływanie globalnego topnienia na bioróżnorodność w ciekach wodnych, czego nigdy wcześniej nie analizowano.

  Dodano: 08.06.2012. 16:26  Czytaj więcej

  Mrówki leczą swoich chorych i utrzymują patogeny pod kontrolą

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Naukowcy z Austrii i Niemiec wykazali, że mikroinfekcje sprzyjają szczepieniom socjalnym w społecznościach mrówek. Badania zaprezentowane w czasopiśmie PLoS Biology uzyskały wsparcie z dwóch projektów finansowanych ze środków unijnych: SOCIALVACCINES i LATENTCAUSES. Zarówno projekt SOCIALVACCINES (Szczepienia socjalne w koloniach mrówek - od mechanizmów indywidualnych po skutki społeczne), jak i projekt LATENTCAUSES (Modelowanie ukrytych przyczyn w sieciach molekularnych) zostały dofinansowane w wysokości odpowiednio 1,3 mln EUR i 1,24 mln EUR ze środków Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) z budżetu Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  Dodano: 08.06.2012. 16:17  Czytaj więcej

  Symulacje wskazują, że 3-stopniowe ocieplenie jest możliwe

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Tysiące osób z całego świata zaoferowało swoje komputery domowe do uruchomienia złożonego modelu klimatycznego atmosfera-ocean, umożliwiając naukowcom lepsze prognozowanie skutków zmian w schematach klimatycznych. W wyniku podjętych działań naukowcy wywnioskowali, że globalne ocieplenie o 3 stopnie Celsjusza jest możliwe. Badania zaprezentowane w czasopiśmie Nature Geoscience uzyskały częściowe wsparcie z finansowanych ze środków unijnych projektów WATCH oraz ENSEMBLES. Zarówno projekt WATCH (Woda a globalne zmiany), jak i projekt ENSEMBLES (Oparte na zespołach prognozy zmian klimatu i ich oddziaływania) zostały dofinansowane z tematu "Zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy" Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE w wysokości odpowiednio 9,98 mln EUR i 15 mln EUR.

  Dodano: 07.06.2012. 17:17  Czytaj więcej

  Wciąż istnieje nadzieja dla himalajskich lodowców

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Świat coraz bardziej niepokoi się groźbą przyszłych niedoborów wody, które doprowadzą do kryzysu. Aczkolwiek teraz - według wyników nowych badań międzynarodowych - wydaje się, że wcześniejsze obawy związane z lodowcami w Himalajach mogły być przesadzone. Wyniki stanowią dorobek projektu HIGHNOON (W samo południe - dostosowywanie się do zmieniającej się dostępności zasobów wody na północy Indii wraz z cofaniem się himalajskich lodowców i zmieniającym się schematem monsunów), który otrzymał 3,3 mln EUR z tematu "Środowisko" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  Dodano: 05.06.2012. 17:37  Czytaj więcej

  Zmiany klimatu wpłyną na relacje międzygatunkowe w rejonach polarnych

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Globalne ocieplenie wprowadzi modyfikacje w zbiorowiskach biologicznych w rejonach polarnych, doprowadzając do zmian w gatunkach dominujących i relacjach między nimi - wedle nowego raportu z badań opublikowanego przez unijnych naukowców w czasopiśmie Nature Climate Change.

  Dodano: 04.06.2012. 17:49  Czytaj więcej

  Sukces na skalę światową - przeprowadzono sekwencjonowanie genomu pomidora

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W ramach zakrojonych na szeroką skalę badań przeprowadzono sekwencjonowanie genomów udomowionego pomidora i jego dzikiego przodka - Solanum pimpinellifolium. Wyniki, zaprezentowane czasopiśmie Nature, mogą przyczynić się do opracowania innowacyjnych narzędzi, dzięki którym będzie możliwe obniżenie kosztów i zwiększenie produkcji pomidorów na świecie. Badania zostały dofinansowane z projektu EU-SOL (Wysokiej jakości uprawy roślin psiankowatych na potrzeby konsumentów, przetwórców i producentów dzięki wykorzystaniu naturalnej bioróżnorodności), który otrzymał 18,7 mln EUR z tematu "Jakość i bezpieczeństwo żywności" Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE.

  Dodano: 04.06.2012. 17:37  Czytaj więcej

  Badania ujawniają, że pradawne jaszczurki potrafiły przeżuwać

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Naukowcy z Wlk. Brytanii odkryli, że hatterie (tuatary, łupkozęby) z Nowej Zelandii w charakterystyczny sposób przeżuwają pokarm, wykorzystując przepiłowujący ruch niczym noża do mięsa, aby rozerwać zjadaną ofiarę. Wyniki badań, zaprezentowane w czasopiśmie The Anatomical Record, mogą pomóc rzucić światło na ponad 200 mln lat ewolucji tego stworzenia, kwestionując teorię, wedle której istnieje ścisły związek między złożoną umiejętnością przeżuwania jaszczurek a wysokim poziomem metabolizmu. Żadne inne zwierzę lądowe nie przeżuwa w taki sposób, jak hatteria.

  Dodano: 01.06.2012. 16:49  Czytaj więcej

  Niektóre grzyby to żadna przyjemność dla dzikiej fauny i flory

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Jedno z największych i stale rosnących niebezpieczeństw na świecie, które czyha na zagrożone rośliny i zwierzęta pochodzi z bardzo niewielkiego źródła: grzybów. Odkrycia dokonali naukowcy z USA i Wlk. Brytanii. Badania, zaprezentowane w czasopiśmie Nature, zostały dofinansowane z projektu BIODIVERSA2 (Współpraca i wspólne strategie na rzecz programów badawczych nad bioróżnorodnością w Europie), który otrzymał 2 mln EUR z tematu "Środowisko" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Wyniki sugerują, że w 70% przypadków, kiedy choroba zakaźna spowodowała wyginięcie danego typu zwierzęcia lub rośliny, sprawcą był nowo powstający gatunek grzybów.

  Dodano: 01.06.2012. 16:37  Czytaj więcej

  Niemiecko-indyjskie badania studzą nadzieje zawiązane z użyźnianiem oceanów

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Wydaje się, że potencjał Oceanu Południowego do wchłaniania nadwyżek dwutlenku węgla jest bardziej ograniczony niż wcześniej sądzono - takie są wstępne wyniki niemiecko-indyjskiego badania. Celem badania LOHAFEX ('loha' w języku Hindu oznacza żelazo, a 'FEX' oznacza 'eksperyment z użyźnianiem') było przebadanie wpływu użyźniania żelazem na środowisko Oceanu Południowego i jego zdolności do wchłaniania nadwyżek dwutlenku węgla z atmosfery.

  Dodano: 31.05.2012. 18:37  Czytaj więcej

  Branża mody - z pewnością kolorowa, ale czy ekologiczna? Unijny projekt pomaga branży nadgonić braki

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Jeszcze zanim rozpocznie się kolejny sezon, nowe tkaniny o niemal nieskończonej różnorodności kolorów zapełniają wybiegi i blogi poświęcone modzie - prawdziwe święto dla spragnionych mody.

  Dodano: 30.05.2012. 16:49  Czytaj więcej

  Satelita GPS wspomaga naukowców w śledzeniu zagrożonych słoni azjatyckich

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Deweloperzy i kłusownicy nie znają żadnych granic, kiedy chodzi o słonia azjatyckiego. Ten ogromny ssak traci grunt w walce o swoje przetrwanie. Nie dość, że jest ceniony ze względu na ciosy, to traci także swój naturalny habitat z powodu pojawiania się coraz większej liczby nowych osiedli, dróg i pól uprawnych.

  Dodano: 30.05.2012. 16:37  Czytaj więcej

  Niechaj zaświeci słońce, a za nim podążą rośliny

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Leonardo da Vinci, włoski naukowiec doby Renesansu i wyjątkowy artysta, jako pierwszy odnotował w XV w. swoje spostrzeżenie, że niektóre rośliny wydają się podążać za Słońcem - nie był ostatnim. Jednak naukowe wytłumaczenie powodu tego stanu rzeczy i tego, jak do niego doszło pozostało tajemnicą dla niego i jego następców. Teraz europejski zespół naukowców mógł zbliżyć się o krok do rozwiązania tej tajemnicy. Odpowiedź, jak twierdzą badacze, tkwi w auksynie - grupie hormonów roślinnych. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie Nature.

  Dodano: 30.05.2012. 16:26  Czytaj więcej

  Reakcja łańcuchowa zabójcza dla koralowców

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Rafy koralowe - zróżnicowane ekosystemy, nazywane często "lasami deszczowymi mórz" - odczuwają skutki działalności człowieka, a prognozy nie są dobre. W toku nowych badań, prowadzonych pod kierunkiem Instytutu Mikrobiologii Morskiej im. Maxa Plancka w Niemczech odkryto, że industrializacja, wylesianie i intensywne uprawy na obszarach nadbrzeżnych niszczą życie pod powierzchnią wody. Odkrycia pokazują, że wyczerpywanie się tlenu i zakwaszanie środowiska wywołują reakcję łańcuchową, która prowadzi do zamierania koralowców.

  Dodano: 28.05.2012. 17:17  Czytaj więcej

  Wypatrywanie myanmarskiej małpy z zadartym nosem

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Nowe badania genetyczne rzuciły światło na ewolucję nowo odkrytej, myanmarskiej małpy z zadartym nosem.

  Dodano: 25.05.2012. 17:26  Czytaj więcej

  Badania wskazują na możliwość redukcji emisji gazów cieplarnianych

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Jesteśmy w stanie zredukować o około 4,5 mln ton rocznie emisje gazów cieplarnianych pochodzących z gospodarstw domowych, transportu pasażerskiego i sektora spożywczego do roku 2020, jeżeli wprowadzimy pewne niezbędne zmiany. Takie przesłanie płynie z nowych, fińskich badań, w ramach których przeanalizowano istniejące możliwości obniżenia emisji.

  Dodano: 25.05.2012. 17:17  Czytaj więcej

  Czy mózg ma płeć?

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Świętowaliśmy 8 marca Dzień Kobiet, składając hołd wytrwałości i umiejętnościom kobiet na całym świecie. Choć istnieją różnice między kobietami a mężczyznami, kwestia podobieństwa ich mózgów niezmiennie budzi zainteresowanie. W wywiadzie, który zostanie niebawem opublikowany w magazynie research*eu, dr Catherine Vidal, wybitny neurobiolog i dyrektor ds. badań naukowych w Instytucie Pasteura we Francji, mówi na temat mózgu i różnic między mózgiem kobiety a mężczyzny.

  Dodano: 24.05.2012. 17:26  Czytaj więcej

  Odkryta cecha ewolucyjna dinozaurów

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Być może najpopularniejszym ze wszystkich dinozaurów jest Tyrannosaurus rex - duży, mięsożerny dinozaur o ogromnych zębach, jawiący się niczym prawdziwy potwór. Ale gdyby przyszło mu boksować się z przeciwnikiem, nieproporcjonalnie, niemal komicznie, małe ramiona zrobiłyby z niego konusa. Tymczasem Tyrannosaurus nie był jednym dinozaurem o tak drobnych ramionach. Cała rodzina dinozaurów znana pod nazwą abelizaurów również charakteryzowała się tą cechą, a wedle nowych odkryć, mogła ją tak naprawdę zapoczątkować.

  Dodano: 24.05.2012. 16:37  Czytaj więcej

  Gen zwiększający plony buraków cukrowych

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Europejski zespół naukowców odkrył gen, który potencjalnie może zwiększyć plony buraków cukrowych. Odkrycia, zaprezentowane w czasopiśmie Current Biology, wskazują, że długo poszukiwany gen pośpiechowatości "B" buraka cukrowego może pomóc producentom nasion w zwiększaniu wydajności upraw poprzez ograniczenie skażeń obniżających plony, a także posłużyć za wsparcie rolnikom w wysiłkach nad stworzeniem nowych odmian uprawnych większych buraków.

  Dodano: 22.05.2012. 18:17  Czytaj więcej

  Zaawansowane symulacje prognozują ocieplenie

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Wyniki nowych badań pokazują, że prawdopodobieństwo globalnego ocieplenia na naszej planecie o 3 stopnie Celsjusza do 2050 r. jest takie samo jak o 1,4 stopnia Celsjusza. W toku brytyjskich badań, zaprezentowanych w czasopiśmie Nature Geoscience, przeprowadzono blisko 10.000 symulacji klimatycznych na komputerach domowych za pomocą zaawansowanego modelu klimatycznego, aby uzyskać wyniki, które sugerują, że niepowstrzymanie emisji zmusi Ziemię do przekroczenia bariery dwóch stopni przed końcem bieżącego stulecia. Badania zostały dofinansowane z projektów WATCH i ENSEMBLE. Projekty WATCH (Woda a globalne zmiany) i ENSEMBLE (Oparte na zespołach prognozy zmian klimatu i ich oddziaływania) zostały dofinansowane na kwotę odpowiednio niemal 10 mln EUR i 15 mln EUR z tematu "Nauki przyrodnicze, genomika i biotechnologia na rzecz zdrowia" Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE.

  Dodano: 22.05.2012. 17:49  Czytaj więcej