• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejczycy biorą się za projektowanie turbin wiatrowych

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Naukowcy z DTU Ris? (Krajowe Laboratorium Zrównoważonej Energii przy Politechnice Duńskiej) i ich europejscy koledzy odkryli sposób na zaprojektowanie bardziej niezawodnej turbiny wiatrowej. Na podstawie szczegółowych pomiarów rozkładu obciążeń w 10 metrowym skrzydle turbiny wiatrowej pracującej w naturalnych warunkach, zespół jest w stanie dostarczyć precyzyjnych informacji na temat przepływu wiatru po powierzchni skrzydła turbiny wiatrowej. Badania prowadzone są w ramach dwóch, finansowanych ze środków unijnych projektów: UPWIND i TOPFARM, które uzyskały dofinansowanie odpowiednio na kwotę 14,6 mln EUR i 1,7 mln EUR.

  Dodano: 20.11.2009. 16:12  Czytaj więcej

  Emisje CO2 wzrastają, a biotopy obniżające jego poziom słabną - czy budżet węglowy Ziemi został przekroczony?

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Emisje dwutlenku węgla (CO2) z paliw kopalnych wzrosły od 2000 r. o 29%, a coraz więcej danych sugeruje, że zdolność naturalnych biotopów do absorpcji tych emisji może słabnąć. To zaledwie dwa z głównych wniosków z zakrojonej na szeroką, międzynarodową skalę próby obliczenia "budżetu węglowego" Ziemi.

  Dodano: 19.11.2009. 15:12  Czytaj więcej

  Mechanizmy metabolizmu karaluchów odkryte

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Zespół hiszpańskich naukowców, którego prace są częściowo finansowane ze środków unijnych, zdobył nową wiedzę na temat fizjologii karaluchów. Ich odkrycia, opublikowane w ogólnodostępnym czasopiśmie Public Library of Science (PLoS) Genetics, mogą ostatecznie przyczynić się do opracowania nowych strategii zwalczania tego szkodnika.

  Dodano: 16.11.2009. 15:12  Czytaj więcej

  Badania rzucają światło na drzewo genealogiczne przeżuwaczy

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Międzynarodowy zespół naukowców opracował "drzewo genealogiczne" żyjących i wymarłych gatunków przeżuwaczy. Wyniki, opublikowane w czasopiśmie PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), przekonująco łączą dziedzictwo zróżnicowanej grupy gatunków.

  Dodano: 16.11.2009. 15:12  Czytaj więcej

  Słowa i gesty interpretowane są w tych samych obszarach mózgu

  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak
  Te same obszary mózgu odpowiedzialne są za rozumienie słów i gestów - informują badacze na łamach tygodnika "Proceedings of the National Academy of Sciences". Odkrycie to może pomóc w zrozumieniu ewolucji języka.

  Dodano: 13.11.2009. 17:24  Czytaj więcej

  Potomstwo myszy CBA dobrze słyszy

  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak
  Myszy z kiepskim słuchem skrzyżowane z myszami słyszącymi jeszcze gorzej dają potomstwo, które zachowuje świetny słuch do późnej starości - informuje pismo "Neurobiology of Aging".

  Dodano: 13.11.2009. 17:22  Czytaj więcej

  W jaki sposób rośliny regulują swój poziom wody

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Zespół naukowców, którego prace są finansowane ze środków unijnych, odkrył, w jaki sposób hormon reguluje reakcję rośliny na stresujące warunki takie jak susza. Odkrycia dokonane w ramach badań i opisane w tym tygodniu w czasopiśmie Nature mogą być wykorzystane w przyszłości do zwiększania odporności roślin na niedobór wody lub suszę.

  Dodano: 12.11.2009. 18:12  Czytaj więcej

  Naukowcy znaleźli w Afryce nie takiego znów tyciego pająka

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Nowy, gigantyczny gatunek pająków z rodziny prządkowatych, zwyczajowo zwanych złotymi pająkami, zamieszkuje w Afryce i na Madagaskarze - według wyników słoweńsko-amerykańskich badań. Wyniki, opublikowane w PLoS (Public Library of Science) ONE, pokazują, że ten nowy gatunek jest największym na świecie krzyżakiem. Badania były częścią projektu NEPHILID SPIDERS (Filogenetyka pająka Nephilid jako test na antagonistyczną koewolucję płci), który otrzymał 766.000 EUR z programu międzynarodowych grantów reintegracyjnych Marie Curie (IRG) Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE.

  Dodano: 12.11.2009. 18:12  Czytaj więcej

  UE nie ustaje w walce na rzecz ograniczenia badań na zwierzętach

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Dnia 6 listopada w czasie konferencji w Brukseli, Belgia, Günter Verheugen - Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i Janez Potocnik - Komisarz ds. Nauki i Badań ponownie dali wyraz zaangażowaniu UE w ograniczanie badań na zwierzętach.

  Dodano: 10.11.2009. 15:12  Czytaj więcej

  W jaki sposób bakterie mogą się samorzutnie przystosowywać się do zmian w środowisku

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Międzynarodowy zespół naukowców po raz pierwszy zaobserwował ewolucyjną strategię zwaną "bet hedging" w warunkach laboratoryjnych. Termin "bet hedging" określa sposób, w jaki organizmy zapewniają przetrwanie swoich gatunków w szybko zmieniającym się środowisku poprzez wydawanie potomstwa dostosowanego do odmiennych warunków życia. To prawdopodobnie jedna z pierwszych ewolucyjnych technik adaptacyjnych.

  Dodano: 10.11.2009. 15:12  Czytaj więcej

  Naukowcy z UE apelują o ambitniejsze cele w ograniczaniu emisji CO2 ze względu na morza i oceany świata

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Naukowcy pracujący w ramach finansowanego z funduszy unijnych projektu CARBOOCEAN ponowili apel o większe ograniczenie antropogenicznych emisji dwutlenku węgla (CO2). Jak twierdzą, obecne cele nie są wystarczająco restrykcyjne, ponieważ wbrew powszechnemu przekonaniu wyniki ich badań pokazują, że regionalne biotopy obniżające zawartość dwutlenku węgla na Północnym Atlantyku i Oceanie Południowym, które przyjmują więcej CO2 niż uwalniają, nie są stabilne i zmalały w ciągu niemal jednej dekady.

  Dodano: 09.11.2009. 15:12  Czytaj więcej

  Badanie roli chmur w zmianie klimatu

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Rola, jaką chmury odgrywają w zmianie klimatu, pozostaje tajemnicą, ale partnerzy projektu EUCLIPSE (Projekt wzajemnego porównywania chmur, badania procesu i oceny) postanowili rzucić nieco światła na tę kwestię, wykorzystując najnowocześniejszą technologię do stworzenia precyzyjnego obrazu powiązań chmur ze zmieniającymi się schematami pogodowymi. Finansowany z funduszy UE na kwotę 3,5 mln EUR projekt ma na celu pomóc meteorologom dokładnie przewidywać przyszłe schematy zmiany klimatu na całym świecie.

  Dodano: 09.11.2009. 15:12  Czytaj więcej

  Głębinowe ekosystemy morskie w morderczym uścisku zmiany klimatu

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Jak potwierdzają teraz wyniki nowych badań naukowych, opisane w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), głębiny morskie i ich ekosystemy znajdują się pod silnym wpływem zmiany klimatu. Brytyjsko-amerykański zespół naukowców podkreśla, że zasoby pożywienia dostępne kilka tysięcy metrów pod powierzchnią wody ulegną prawdopodobnie znacznym wahaniom z powodu globalnego ocieplenia.

  Dodano: 09.11.2009. 15:12  Czytaj więcej

  Rada Energii UE-USA gotowa do walki z problemami energetycznymi

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Dnia 4 listopada Rada Energii UE-USA po raz pierwszy zebrała się w Waszyngtonie, stwarzając nowe ramy do rozmów bilateralnych na temat zagadnień energetycznych. Komisarz UE ds. Energii, Andris Piebalgs, przewodniczył delegacji do amerykańskiej stolicy, której celem było omówienie programu ramowego w sprawie zintensyfikowanej współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, źródeł energii niskoemisyjnej i technologii energetycznych.

  Dodano: 06.11.2009. 15:12  Czytaj więcej

  Projekt rozmieszczenia systemu monitoringu sejsmicznego

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Naukowcy, których prace są częściowo finansowane ze funduszy Unii Europejskiej, wykorzystają supernowoczesną technologię, aby przeprowadzić analizę budowy podwodnych obserwatoriów, które będą monitorować podwodną aktywność sejsmiczną we wschodniej części Morza Śródziemnego. Ponieważ zaludnienie w regionie rośnie, naukowcy pracują nad sposobami odczytywania oznak trzęsienia ziemi zanim się jeszcze ono wydarzy.

  Dodano: 05.11.2009. 15:12  Czytaj więcej

  Grant ERBN na pionierskie badania bioróżnorodności

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  W ramach pięcioletniego projektu, finansowanego ze środków unijnych, prowadzone będą badania nad składem bogatych gatunkowo zbiorowisk takich jak lasy tropikalne, aby pogłębić naszą wiedzę na temat procesów rządzących bioróżnorodnością.

  Dodano: 04.11.2009. 15:12  Czytaj więcej

  Rudziki widzą pole magnetyczne Ziemi

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Rudziki wykorzystują część swojego ośrodka wzroku do orientacji na zasadzie kompasu magnetycznego w czasie swoich migracji - według wyników badań prowadzonych przez naukowców z Niemiec i Nowej Zelandii. Wyniki badań opublikowane po raz pierwszy w czasopiśmie Nature dowodzą, że region mózgu zwany "klaster N" odpowiada za wrażliwość magnetyczną ptaków. Odkrycia mogą pomóc w ochronie ptaków wędrownych i innych gatunków zwierząt oraz pogłębić naszą wiedzę na temat wpływu pól magnetycznych na organizmy w ogóle, w tym na człowieka.

  Dodano: 03.11.2009. 15:12  Czytaj więcej

  UE i Ameryka Łacińska stawiają sobie za cel zrównoważoną produkcję bio-oleju napędowego

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Zespół naukowców, którego prace są finansowane ze środków unijnych, postanowił rozwiązać problem kurczących się zasobów paliw kopalnych opracowując nowe technologie, które umożliwią zrównoważoną produkcję mieszalnego bio-oleju napędowego (DMB) z odpadów w Europie i Ameryce Łacińskiej. Partnerzy projektu stawiają sobie za cel wykorzystanie odpadów, które nie wymagają specjalnego areału gruntów, kładąc w ten sposób kres wszelkim dyskusjom spod znaku "paliwo kontra żywność".

  Dodano: 03.11.2009. 15:12  Czytaj więcej

  Wadliwy gen i tkanki obwodowe wpływają na zegar biologiczny muszki owocówki

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Naturalny cykl dnia i nocy oraz cykl temperaturowy synchronizują całodobowy rytm organizmu lub to, co popularnie nazywa się zegarem biologicznym. Według wyników nowych badań finansowanych ze środków unijnych, zegarowe neurony w mózgu potrzebują sygnałów z tkanek obwodowych, aby podlegać synchronizacji na podstawie temperatury. Wyniki, opublikowane w czasopiśmie Neuron, wskazują różnice między sposobem synchronizacji zegara mózgowego muszki owocowej Drosophila przez cykl światło-ciemność i cykl temperatury.

  Dodano: 30.10.2009. 16:12  Czytaj więcej

  Zdjęcia pokazują, w jaki sposób albatrosy i orki dzielą się pokarmem

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Albatrosy i orki mogą wydawać się dziwną parą, niemniej naukowcy z Japonii i Wlk. Brytanii odkryli sposób, w jaki te duże ptaki morskie wyżywiają się przy największych w oceanie członkach rodziny delfinów. Zaprezentowane w czasopiśmie PLoS (Public Library of Science) ONE unikalne zdjęcia z kamer umieszczonych na grzbietach albatrosów rzucają światło na sposób, w jaki te ptaki żywią się resztkami pokarmu pozostawionego przez ssaki morskie.

  Dodano: 30.10.2009. 16:12  Czytaj więcej