• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowa terapia daje nadzieję dla leczenia poważnej choroby koni

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Zespół badawczy z Wydziału Mikrobiologii Szwedzkiego Uniwersytetu Nauk Rolniczych (SLU) opracował przełomową szczepionkę przeciw wysoce zakaźnej chorobie koni, zołzy, która powodowana jest przez bakterię paciorkowca zołzowego (Streptococcus equi). Wyniki badań, opublikowane w czasopiśmie Public Library of Science (PLoS) Pathogens, pokazują, że nowa szczepionka, oparta na technologii rekombinacji DNA, okazuje się wysoce skuteczna i może nawet zaowocować powstaniem szczepionek przeciw zakażeniom paciorkowcowym u ludzi.

  Dodano: 29.10.2009. 15:12  Czytaj więcej

  Naukowcy odkrywają, jak dzikie zwierzęta wywołują infekcję bydła

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Naukowcy, których prace finansowane są ze środków unijnych, odkryli, że dzikie zwierzęta mogą pełnić rolę żywiciela bakterii, która wiąże się prawdopodobnie z chorobą Crohna - zapalną chorobą jelita. Odkrycia opisane w ogólnodostępnym czasopiśmie BMC Microbiology, potwierdzają teorie o rezerwuarach infekcji wśród dzikich zwierząt.

  Dodano: 26.10.2009. 15:12  Czytaj więcej

  Globalne ocieplenie może spowodować uwalnianie zamarzniętych zanieczyszczeń

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Topniejące lodowce w Alpach mogą doprowadzić do poważnych szkód w środowisku z powodu uwalniania zanieczyszczeń, które były zamarznięte w lodzie przez dziesiątki lat - jak twierdzą szwajcarscy naukowcy. W związku z przewidywanym, dalszym cofaniem się lodowców w wyniku globalnego ocieplenia, roztopy mogą zawierać substancje chemiczne, które zostały zakazane lub nie są już powszechnie produkowane.

  Dodano: 23.10.2009. 15:12  Czytaj więcej

  Masowe wymieranie sprzyjało rozwojowi dawnych grzybów

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Według wyników nowych badań międzynarodowych opublikowanych w czasopiśmie Geology, masowe spustoszenie lasów na Ziemi 250 milionów lat temu było katalizatorem gwałtownego rozkwitu grzybów. Naukowcy twierdzą, że po tej czystce pojawiły się i rozprzestrzeniły na całym świecie małe organizmy zwane Reduviasporonites.

  Dodano: 23.10.2009. 15:12  Czytaj więcej

  Nowy projekt unijny bada ewolucję różnorodności

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  W jaki sposób organizmy ewoluują i adaptują się do nowych środowisk? Dr Henrique Teotónio z Instituto Gulbenkian de Ci?ncia (IGC) w Portugalii spróbuje udzielić odpowiedzi na to pytanie, korzystając z grantu w wysokości 1,8 mln EUR przyznanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERBN).

  Dodano: 22.10.2009. 15:12  Czytaj więcej

  Wyniki badań pokazują zdolność okrzemków do przetwarzania krzemu

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  W ramach badań sfinansowanych w części ze środków Unii Europejskiej po raz pierwszy zmierzono zdolność krzemków do transportowania i metabolizowania krzemionki. Wyniki pomogą rzucić więcej światła na rolę tej grupy glonów w biogeochemicznych cyklach naszych oceanów. Okrzemki wytwarzają również niemal 25% tlenu znajdującego się w atmosferze ziemskiej, czyli prawie tyle samo, co lasy tropikalne.

  Dodano: 21.10.2009. 15:12  Czytaj więcej

  Naukowcy odnaleźli zależność między pasożytami a profilaktyką infekcji pokomarowych

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Grupa naukowców z Wlk. Brytanii odkryła, w jaki sposób zarażenie komarów bakteriami pasożytniczymi mogłoby zapobiegać infekcjom wywoływanym przez te nieznośne owady. Wyniki badań, opublikowane w czasopiśmie Science, stanowią dorobek projektu ANOPOPAGE (Struktura wieku populacji i jej modyfikacja przez Wolbachia u Anopheles gambiae), który uzyskał 1 mln EUR z tematu "Zdrowie" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  Dodano: 21.10.2009. 15:12  Czytaj więcej

  Nie czas by tracić eko-gospodarkę

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Spowolnienie gospodarcze i globalne problemy takie jak zmiany klimatu mogą stwarzać nowe możliwości biznesowe, nowe rynki i nowe miejsca pracy, jeżeli Europa przejdzie na eko-wydajną gospodarkę - podsumowali unijni ministrowie ds. konkurencyjności na nieformalnym spotkaniu, które odbyło się w dniach 14-15 października w Szwecji.

  Dodano: 20.10.2009. 15:12  Czytaj więcej

  Matka to matka - niezależnie od gatunku

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Wyniki nowych międzynarodowych badań nad samicami makaków rezusów i ich zachowaniem w stosunku do młodych pokazują, że matki makaków stanowią niemal lustrzane odbicie zachowania ludzkich matek w stosunku do swoich dzieci. Odkrycia, opisane w internetowym wydaniu czasopisma Current Biology, dostarczają intrygujących dowodów na ewolucję interakcji ludzkiej matki z dzieckiem.

  Dodano: 19.10.2009. 15:12  Czytaj więcej

  Projekt unijny wyznacza nowe standardy dobrostanu zwierząt

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Nowy zestaw wskaźników dobrostanu zwierząt opracowano w ramach projektu WELFARE QUALITY (Integracja dobrostanu zwierząt z łańcuchem kontroli jakości żywności - od bezpieczeństwa publicznego po lepszy dobrostan i przejrzystą jakość). Konsorcjum 44 partnerów z 13 państw europejskich oraz Brazylii, Chile, Meksyku i Urugwaju, którego działalność przewidziano na okres od maja 2004 r. do końca 2009 r., uzyskało z UE dofinansowanie na kwotę 14,6 mln EUR z tematu "Jakość i bezpieczeństwo żywności" Szóstego Programu Ramowego (6PR).

  Dodano: 15.10.2009. 15:12  Czytaj więcej

  Naukowcy odkrywają tajemnicę migracji tarliskowych węgorzy

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Śledzenie ruchów poszczególnych ryb w oceanach nie jest łatwe, ale międzynarodowa grupa naukowców właśnie tego dokonała. Wyniki badań, opublikowane w czasopiśmie Science, pokazują, w jaki sposób naukowcom udało się śledzić grupę europejskich węgorzy przez pierwsze 1.300 km w ich podróży liczącej 5.000 km. Badania stanowią część projektu EELIAD (Europejskie węgorze w Atlantyku - ocena spadku ich liczebności), dofinansowanego z tematu "Środowisko" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Projekt EELIAD, którego zakończenie przewidziano na 2012 r., uzyskał wsparcie finansowe w kwocie ponad 2,6 mln EUR.

  Dodano: 15.10.2009. 15:12  Czytaj więcej

  Polska w sieci najnowocześniejszych rozwiązań life science

  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak
  Krakowski Klaster LifeScience jest jednym z filarów "Global Innovation Network" (GIN) - międzynarodowego porozumienia mającego na celu połączenie powstających regionów nauk biomedycznych we wspólną sieć tak, by mogły one skutecznie współzawodniczyć z najbardziej rozwiniętymi ośrodkami life science na świecie. Stronami porozumienia i partnerami w tym przedsięwzięciu są: Jagiellońskie Centrum Innowacji(JCI) - zarządca krakowskiego Klastra Life Science, North Carolina's Eastern Region (NCER) oraz Bioaratec Region of Saragossa z Hiszpanii. Umowę, formalnie powołującą sieć, podpisano w maju tego roku, podczas Bio-International Convention w Atlancie.

  Dodano: 14.10.2009. 15:53  Czytaj więcej

  Badania naukowe ujawniają głębokie korzenie ewolucyjne zaprogramowanej śmierci komórkowej

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Naukowcy, których prace są finansowane ze środków unijnych, odkryli, że części mechanizmu genetycznego kontrolującego zaprogramowaną śmierć komórkową są takie same u roślin i zwierząt. Wyniki opublikowane w czasopiśmie Nature Cell Biology sugerują, że zaprogramowana śmierć komórkowa pojawiła się zanim ewolucyjne ścieżki roślin i zwierząt rozdzieliły się około 1 mld lat temu.

  Dodano: 14.10.2009. 15:12  Czytaj więcej

  Eksperci mówią, że utrata bioróżnorodności postępuje w sposób niekontrolowany, a celów ONZ na 2010 r. nie uda się osiągnąć

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Eksperci przewidują, że cele ograniczenia utraty różnorodności biologicznej na świecie na 2010 r. uzgodnione w 2003 r. na podstawie Konwencji ONZ o Różnorodności Biologicznej nie zostaną osiągnięte. Oświadczenie otworzyło odbywającą się w Kapsztadzie, Republika Południowej Afryki, w dniach 13-16 października konferencję Diversitas Open Science.

  Dodano: 14.10.2009. 15:12  Czytaj więcej

  Badania sugerują, że zarządzanie zasobami wody może zwiększyć plony, ale to nie wystarczy

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Zespół niemieckich i szwedzkich naukowców odkrył, że średnio zaawansowane zarządzanie zasobami wody w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem pewnych strategii mogłoby zwiększyć o 19% globalną wydajność upraw. Niemniej będą potrzebne dalsze, istotne udoskonalenia w rolnictwie, aby zaspokoić zapotrzebowanie na żywność rosnącej populacji świata. Do takich wniosków doprowadziły badań naukowe z wykorzystaniem technik modelowania, opisane w ogólnodostępnym czasopiśmie Environmental Research Letters.

  Dodano: 13.10.2009. 15:12  Czytaj więcej

  Nadchodzi czas kontrolowania infekcji wśród dzikich zwierząt

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Choroby przenoszone z dzikich zwierząt na człowieka wpływają od lat na życie wielu ludzi. Jakie jednak podjęto działania, aby zaradzić temu nabrzmiewającemu problemowi? Z pomocą środków unijnych grupa naukowców opracowuje paneuropejski system nadzoru, który będzie mieć baczenie na infekcje pojawiające się wśród dzikich zwierząt. W ostatecznym rozrachunku innowacja ta przyniesie korzyści zarówno społeczeństwu, jak i inwentarzowi żywemu.

  Dodano: 12.10.2009. 15:12  Czytaj więcej

  Badania naukowe zwracają uwagę na wulkany wybuchające niemal bez ostrzeżenia

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Niektóre typy wulkanów mogą wybuchać niemal bez ostrzeżenia, co znacznie utrudnia powiadomienie mieszkańców i zapewnienie im czasu do ewakuacji - jak dowiadujemy się z nowych badań naukowych finansowanych ze środków unijnych.

  Dodano: 12.10.2009. 15:12  Czytaj więcej

  UE obiera kurs na jedną europejską flotę statków badawczych

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Rozpoczęły się prace nad finansowaną ze środków unijnych inicjatywą połączenia europejskich statków badawczych w jedną flotę. Czteroletni projekt nazwany EUROFLEETS (Europejskie floty) otrzymał 7,2 mln EUR z Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Dodano: 09.10.2009. 15:12  Czytaj więcej

  UE zabiera się za zmiany klimatu i zwiększa inwestycje w energetykę

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Rosnące obawy dotyczące zmian klimatu, źródeł energii i konkurencyjności leżą Europejczykom na sercu. Komisja Europejska, zdeterminowana, by walczyć z narastającymi problemami, zaapelowała do władz, przedsiębiorców i naukowców o połączenie sił i opracowanie kluczowych technologii w odpowiedzi na te kłopoty. Termin graniczny wyznaczono na rok 2020.

  Dodano: 09.10.2009. 15:12  Czytaj więcej

  Europejczycy pokonują przeszkody biurokratyczne w dziedzinie energii słonecznej

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Europejczycy, zwłaszcza z regionów południowych, przedkładają korzystanie z energii słonecznej nad tradycyjne źródła oparte na oleju lub gazie. Przetwarzanie światła słonecznego w energię elektryczną pozwala ograniczać koszty i pomaga chronić środowisko. Choć system wydaje się niezawodny, eksperci twierdzą, że występują problemy związane z montażem zaawansowanych systemów energii słonecznej. Zespół naukowców rozpoczął dochodzenie, aby wskazać źródło bolączki: biurokrację!

  Dodano: 08.10.2009. 15:12  Czytaj więcej