• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania naukowe na rzecz poprawy stanu lasów śródziemnomorskich

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Eksperci ustalili harmonogram badań naukowych zmierzających do rozwiązania problemów związanych z lasami wokół Morza Śródziemnego. Region, definiowany jako trójkąt łączący Europę śródziemnomorską z Afryką Północną i Bliskim Wschodem, potrzebuje większych nakładów na badania naukowe, edukację i innowację, aby utrzymać ekosystemy, które generują produkty i usługi mające wpływ na gospodarki różnych krajów.

  Dodano: 06.10.2009. 15:12  Czytaj więcej

  Odkryto 850 gatunków zwierząt, w większości ślepych

  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak
  Na 850 nieznanych dotąd gatunków zwierząt, m.in. ślepych ryb i skorupiaków, natrafili naukowcy w podziemnych wodach i jaskiniach Australii - poinformowano na konferencji naukowej w australijskim Darwin, poświęconej ewolucji i różnorodności biologicznej. "Niemal wszystkie są ślepe i pozbawione oczu oraz pigmentu. Są więc bardzo jasne albo zupełnie białe" - powiedział jeden z badaczy, biolog ewolucyjny z University of Adelaide w Australii, Andy Austin. Jak dodał, wiele z tych zwierząt ma bardzo delikatną budowę, a jaskiniowe owady są często wyposażone w długie odnóża i czułki - ograny zmysłu wrażliwe na drgania i związki chemiczne.

  Dodano: 05.10.2009. 20:15  Czytaj więcej

  Broń biologiczna do wykrycia w produktach spożywczych

  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak
  Przeciwciała, skierowane przeciwko różnym toksynom stosowanym jako broń biologiczna, połączone z powierzchnią magnetycznych cząstek, mogą służyć jako system informujący o zakażeniu pokarmu śmiertelnie niebezpiecznymi substancjami takimi jak: toksyna botulinowa czy rycyna. Nowo opracowany system detekcyjny umożliwia wykrycie nawet 2 nanogramów niebezpiecznej substancji zawartej w litrze analizowanej cieczy, donosi "The Analyst".

  Dodano: 30.09.2009. 12:11  Czytaj więcej

  Robaki dostarczają informacji o wczesnym etapie ewolucji zwierząt

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Szczegółowa analiza genetyczna płazińców umożliwiła międzynarodowemu zespołowi naukowców pogłębienie wiedzy na temat wczesnego etapu ewolucji zwierząt. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Proceedings of the Royal Society B.

  Dodano: 29.09.2009. 15:12  Czytaj więcej

  Można już bezpośrednio poznać sekwencję RNA

  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak
  Opracowano nową technikę umożliwiającą bezpośrednie sekwencjonowanie RNA, bez potrzeby "przepisywania" tego kwasu nukleinowego z powrotem na DNA - informują naukowcy z USA na łamach pisma "Nature". Nowa metoda może okazać się przełomem w naukach przyrodniczych i medycznych i znacząco przyczynić się do zwiększenia naszej wiedzy o fizjologii i chorobach człowieka.

  Dodano: 29.09.2009. 11:29  Czytaj więcej

  Eksperci twierdzą, że jeśli chcemy sprostać globalnym wyzwaniom roku 2025, potrzebne są zmiany

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  24 września na konferencji w Brukseli wyniki swojej rocznej pracy zaprezentowała powołana przez Komisję Europejską grupa ekspertów ds. prognozowania (Foresight Expert Group - FEG) "Świat w roku 2025". W raporcie napisano, że sprostanie wyzwaniom niedalekiej przyszłości wiąże się z wypracowaniem nowego modelu produkcji i konsumpcji, rozwinięciem nowych relacji pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi oraz osiągnięciem nowej równowagi pomiędzy przedstawicielami obu płci oraz różnych pokoleń.

  Dodano: 28.09.2009. 15:12  Czytaj więcej

  Modyfikacja enzymów może przyczynić się do ochrony ludzi oraz środowiska

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Międzynarodowy zespół naukowców pod przewodnictwem czeskiego Uniwersytetu Masaryka opracował nową metodę poprawy charakterystyki funkcjonalnej enzymów. Beneficjenci tego odkrycia to podmioty branży medycznej, chemicznej oraz spożywczej. Procedura została zaprezentowana w czasopiśmie Nature Chemical Biology.

  Dodano: 28.09.2009. 15:12  Czytaj więcej

  Naukowcy zmagają się z problemem globalnego pustynnienia

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Jak duże znaczenie pod względem redukcji emisji gazów cieplarnianych ma wykorzystanie obszarów rolniczych? Jest olbrzymie - tak twierdzą czołowi na świecie naukowcy zajmujący się problematyką gospodarowania obszarami suchymi. Na konwencji, która odbyła się w dniach 22-24 września w stolicy Argentyny Buenos Aires, omawiano zmiany klimatyczne oraz proces pustynnienia obszarów suchych. Eksperci stwierdzili, iż zapobieganie temu procesowi jest nie tylko możliwe, ale wręcz konieczne w celu osiągnięcia stabilności warunków klimatycznych.

  Dodano: 25.09.2009. 18:12  Czytaj więcej

  Koncepcja zrównoważonego rozwoju

  opublikowane przez: Dawid Rozburski
  Sustainable development czyli zrównoważony rozwój, to nowo powstała filozofia, która w swoich założeniach mówi o rozwoju globalnym, regionalnym i lokalnym w harmonii z otaczającym nas środowiskiem. Zrównoważony rozwój sprzeciwia się, rabunkowej gospodarce, prowadzonej do tej pory przez kraje europejskie, a w swojej idei mówi o zaspokajaniu bieżących potrzeb, bez uszczerbku dla możliwości zaspokajania ich przez przyszłe pokolenia.

  Dodano: 23.09.2009. 00:10  Czytaj więcej

  UE wspiera ambitny projekt odbudowy obszarów przyrodniczych

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Wyżyna Peak District położona w centralnej i północnej Anglii zostanie objęta jednym z największych przedsięwzięć dotyczących odbudowy obszarów przyrodniczych w Europie. W ramach pięcioletniego projektu Moorlife, który jest częścią europejskiego programu LIFE, na odbudowę i regenerację wrzosowisk w tym obszarze zostaną przeznaczone środki w wysokości 5,5 mln funtów (ponad 6 mln euro).

  Dodano: 22.09.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Naukowcy obserwują trasy wędrówek mikroorganizmów morskich

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Dwie grupy naukowców poczyniły ważny krok ku poznaniu rozkładu występowania mikroorganizmów planktonowych w oceanach. Badania opublikowane w czasopiśmie Science zwiększają naszą wiedzę na temat morskiej bioróżnorodności oraz pokazują, że wzorce stosowane w przypadku organizmów o większych rozmiarach nie mają zastosowania zarówno do okrzemek (grupa mikroskopijnych glonów), jak i bakterii morskich.

  Dodano: 21.09.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Wolontariusze zaopiekują się fokami i morświnami

  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak
  40 osób będzie od stycznia przyszłego roku patrolować wybrzeże Morza Bałtyckiego. Ich zadaniem będzie opieka nad ssakami morskimi - fokami i morświnami, które coraz częściej są znajdowane na brzegu Bałtyku. Każdy z członków zespołu dostanie pod opiekę ok. 10 km polskiego wybrzeża. Projekt, w ramach którego będą patrolowane plaże, nosi nazwę "Błękitny patrol".

  Dodano: 18.09.2009. 20:52  Czytaj więcej

  Pierwotna woda morska może zagrażać ewolucji chemicznej na Ziemi

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Na podstawie badań mieszaniny chemicznej obecnej w wodach młodych oceanów na Ziemi przeprowadzonych przez naukowców z Niemiec uzyskano informacje na temat chemicznego powstawania powłok solnych, co może stać się kluczem do rozwiązania zagadki dotyczącej chemicznych budulców życia. Odkrycie to ma istotne znaczenie z punktu widzenia planet, które podobnie jak Ziemia krążą wokół jednej gwiazdy, a także może mieć wpływ na teorię życia pozaziemskiego.

  Dodano: 18.09.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Badania pokazują wpływ zakwaszenia na ekosystemy morskie

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Przyszłość kilku kluczowych gatunków morskich jest poważnie zagrożona w wyniku wzrastającego zakwaszenia oceanów. W czasopiśmie Biogeosciences opublikowane zostały wyniki dwóch współfinansowanych ze środków unijnych projektów badawczych. Badania te ostrzegają naukowców z całego świata przed wtórnymi skutkami nadmiernej emisji dwutlenku węgla (CO2).

  Dodano: 17.09.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Finansowane przez UE badanie zaleca ostrożność w hodowli ryb transgenicznych

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  W jaki sposób można ograniczyć nadmierną eksploatację zasobów ryb i pomóc branży hodowli ryb? Niektórzy eksperci twierdzą, że hodowla ryb transgenicznych, których materiał genetyczny został zmodyfikowany w celu zwiększenia tempa wzrostu, jest tylko środkiem do osiągnięcia celu. Jednak szwedzcy naukowcy w ramach badań finansowanych przez UE ostrzegają: jeśli transgeniczne ryby wydostałyby się do środowiska naturalnego, mogłoby to wywołać wiele problemów mających wpływ na nasze życie codzienne.

  Dodano: 17.09.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Naukowcy twierdzą, że geoinżynieria to klucz do walki z globalnym ociepleniem

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Nowy międzynarodowy raport wzywa rządy i naukowców do zajęcia się geoinżynierią jako środkiem na rzecz przeciwdziałania skutkom globalnego ocieplenia spowodowanego emisją gazów cieplarnianych. Jednocześnie w raporcie podkreślono, że ważne jest, aby nie zapominać o tradycyjnych strategiach ochrony środowiska. W komentarzu "The Boundless Carbon Cycle" (Nieograniczony cykl obiegu węgla) opublikowanym w czasopiśmie Nature Geoscience naukowcy z Austrii, Belgii, Szwecji i Stanów Zjednoczonym twierdzą, że w globalnych strategiach ograniczania emisji związków węgla i walki ze zmianą klimatu zapomniano o wodach lądowych będących głównym elementem globalnego cyklu obiegu węgla.

  Dodano: 16.09.2009. 15:11  Czytaj więcej

  B+R w butelce tnie koszty i zwiększa recykling

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Browary poszukujące nowych, modnych butelek dla swoich produktów powinny ocenić, ile kosztuje posortowanie ich i oddzielenie od starych w procesie recyklingu. Owocem współpracy niemieckiej spółki Syscona zajmującej się B+R i holenderskich browarów Grolsch jest projekt nowej butelki, która nie tylko zostawia więcej w portfelu, ale także pozwala udoskonalić proces recyklingu.

  Dodano: 11.09.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Naukowcy dokonali sekwencjonowania genomu zarazy ziemniaczanej

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Międzynarodowy zespół naukowców dokonał sekwencjonowania genomu zarazy ziemniaczanej - patogenu, który wywołał klęskę głodu w Irlandii i nadal jest co roku przyczyną strat rolników na zbiorach ziemniaków rzędu 6,7 mld USD (4,6 mld EUR). Wyniki opublikowane w czasopiśmie Nature pomogą wyjaśnić, w jaki sposób zaraza ziemniaczana przystosowuje się tak szybko do wszelkich prób jej wyeliminowania i mogą doprowadzić do wypracowania nowych strategii kontroli patogenu.

  Dodano: 11.09.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Naukowcy zwracają uwagę na gaz cieplarniany, który chronił Ziemię

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Duńsko-japoński zespół naukowców wyjaśnił zagadkę, dlaczego świat w okresie archaiku nie był całkowicie zamarznięty. Wyniki badań opublikowane w Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS) dostarczają dowodu na to, że gaz cieplarniany utrzymywał wodę na Ziemi w stanie płynnym.

  Dodano: 10.09.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Pociecha dla miastowych - poziom bezpieczeństwa na drodze wyższy w miastach

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Można w to wierzyć lub nie, ale życie w mieście jest bezpieczniejsze niż na wsi, jak wskazują wyniki nowych badań. Wyniki badania wypadków drogowych przeprowadzone przez naukowców z Technische Universität (TU) Dortmund w Niemczech sugerują, że mieszkańcy miast, którzy rozważają przeniesienie się na wieś ze względu na fakt, że jest tam bezpieczniej, powinni raz jeszcze to przemyśleć.

  Dodano: 09.09.2009. 15:11  Czytaj więcej