• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy odkrywają w jaki sposób białka transportowe pokonują bariery błony komórkowej

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Badania sfinansowane w części z funduszy unijnych rzuciły więcej światła na strukturę i funkcjonowanie białek transportowych - katalizatorów, które pomagają substancjom przenikać przez błony komórkowe. Międzynarodowy zespół naukowców wyjaśnił, w jaki sposób białka transportowe przenoszą związki chemiczne przez błony komórkowe, a co ważniejsze, w jaki sposób blokują tę drogę przed innymi substancjami. Badania zostały sfinansowane w ramach Szóstego Programu Ramowego (6PR), a ich wyniki opublikowano dnia 16 października w elektronicznym wydaniu czasopisma Science Express.

  Dodano: 21.10.2008. 17:00  Czytaj więcej

  Produkty metabolizmu bakterii jelitowych pomagają gospodarzowi kontrolować wagę ciała

  opublikowane przez:
  Science Daily donosi, że molekuła w ścianie jelita, aktywowana przez produkty metabolizmu bakterii jelitowych odgrywa znaczącą rolę w regulowaniu masy ciała gospodarza. Odkryła to grupa naukowców pracująca na myszach, w skład której wchodzą uczeni z UT Southwestern Medical Center.

  Dodano: 19.10.2008. 12:17  Czytaj więcej

  Sekwencja genomu alg morskich zatrzymujących węgiel staje się faktem dokonanym

  opublikowane przez: Krzysztof Pawlaczek
  W ramach badań prowadzonych przez naukowców francuskich i amerykańskich dokonano sekwencjonowania genomu okrzemka Phaeodactylum tricornutum, mikroskopowego glonu, który rozwija się w oceanach i zatrzymuje węgiel z atmosfery. Okrzemki to niezbędny składnik oceanicznych biotopów obniżających zawartość dwutlenku węgla, wytwarzające około 20% tlenu, którym oddychamy. Badanie to znacznie pogłębiło wiedzę na temat ich funkcjonowania. Wyniki, które opublikowano w elektronicznym wydaniu czasopisma Nature, są owocem międzynarodowej współpracy finansowanej częściowo przez unijny Szósty Program Ramowy (6PR).

  Dodano: 17.10.2008. 17:22  Czytaj więcej

  W środku centrum zarządzania kryzysowego komórki bakterii

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Naukowcy, których badania finansowane są ze środków unijnych rzucili więcej światła na bakteryjne centra zarządzania kryzysowego, olbrzymie molekuły, które pomagają bakterii szybko reagować na przeróżne obciążenia i zagrożenia. Wyniki opublikowane w najnowszym numerze czasopisma Science pozwalają lepiej zrozumieć, w jaki sposób bakterie zdolne są do przetrwania w trudnym i zmieniającym się otoczeniu.

  Dodano: 06.10.2008. 17:42  Czytaj więcej

  Europa musi zacząć przystosowywać się do zmian klimatu

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Europa musi podjąć pilne działania w celu przystosowania się do skutków zmian klimatu - tak brzmi wniosek raportu pod tytułem "Impacts of Europe's changing climate", opublikowanego wspólnie przez Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej, Europejską Agencję Ochrony Środowiska (EEA) i Światową Organizację Zdrowia WHO). Raport zaleca daleko idące środki dostosowawcze i zaradcze w dziedzinach gospodarki, zdrowia i środowiska.

  Dodano: 04.10.2008. 17:21  Czytaj więcej

  Badanie wapnienia organizmów morskich

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Nowy projekt finansowany ze środków UE ma na celu zbadanie, w jaki sposób organizmy morskie budują skorupy, kości oraz inne struktury składające się z węglanu wapnia, jak np. rafy koralowe. Analiza koncentrować się będzie na wpływie zmian środowiskowych na proces wapnienia.

  Dodano: 03.10.2008. 18:03  Czytaj więcej

  Wodorosty morskie sparzone słońcem? Owszem.

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Nie tylko ludzie padają ofiarą oparzeń słonecznych - algi także. Naukowcy z Instytutu im. Alfreda Wegenera badali reakcję wodorostów morskich na zwiększoną dawkę promieniowania ultrafioletowego i stwierdzili, że rośliny są wrażliwe na nasilone promieniowanie tego typu.

  Dodano: 02.10.2008. 15:39  Czytaj więcej

  Geografia społeczna i kontury historii - Nowość Wydawnictwa Semper

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Geografia społeczna i kontury historii. Podziały historyczne Białorusi w świetle danych statystyki społecznej, medycznej i demograficznej

  Dodano: 26.09.2008. 12:59  Czytaj więcej

  Zaskakujący efekt zmian klimatycznych

  opublikowane przez: Krzysztof Pawlaczek
  Zaskakujący efekt zmian klimatycznych

  Dodano: 13.09.2008. 20:31  Czytaj więcej

  Woda w stanie nadkrytycznym

  opublikowane przez: Dawid Rozburski
  Niemieccy naukowcy od kilku lat badają głębiny Atlantyku, ale takiego odkrycia na pewno się nie spodziewali.

  Dodano: 20.08.2008. 15:55  Czytaj więcej

  Wiek diamentów

  opublikowane przez: Dawid Rozburski
  W Australii Zachodniej odkryto diamenty sprzed czterech miliardów lat. Dzięki Temu odkryciu poszerzy się wiedza współczesnej nauki na temat wczesnego kształtowania się skorupy ziemskiej.

  Dodano: 20.08.2008. 15:27  Czytaj więcej

  Przekształcanie bioodpadów w wodór

  opublikowane przez: Redakcja

  Podczas gdy samochody na wodór staną się najpewniej kolejnym przebojem w społeczeństwie coraz bardziej świadomym śladu węglowego, zrównoważone metody produkcji wodoru nadal znajdują się na początkowych etapach. Projekt HYTIME poświęcony jest pracom nad nowatorskim procesem produkcji, w ramach którego ekologiczny wodór będzie pozyskiwany z trawy, słomy i odpadów przemysłu spożywczego.

  Dodano: 28.07.2014. 16:58  Czytaj więcej

  Projekt unijny zaprzęga ekologiczne technologie do odkażania gleby

  opublikowane przez: Redakcja

  Zanieczyszczenie gleby pociąga za sobą poważne następstwa dla środowiska i gospodarki oraz stwarza zagrożenia dla zdrowia człowieka i ekosystemów. Zamykanie obiektów kopalnianych i przemysłowych w wielu miejscach w Europie spowodowało odsłonięcie dużych połaci skażonego terenu o niepewnym przeznaczeniu. Odkażanie i regeneracja takiej gleby to długi, złożony i kosztowny proces, który znacznie obciąża czy to przedsiębiorstwa, czy to podmioty administracji publicznej.

  Dodano: 16.06.2014. 15:58  Czytaj więcej

  Projekt unijny poświęcony nowoczesnemu modelowaniu ekosystemów morskich

  opublikowane przez: Redakcja

  Z powodu zmiany klimatu do końca stulecia spodziewane jest skurczenie się biomasy fitoplanktonu i zooplanktonu odpowiednio o 6% i 11%. To zaledwie jeden z wniosków wyciągniętych z prac nad dofinansowanym ze środków unijnych projektem MEECE (Marine Ecosystem Evolution in a Changing Environment), z którego relacja ukazała się w &#187Global Change Biology Journal&#171

  Dodano: 13.06.2014. 15:58  Czytaj więcej

  Badanie genomu człowieka, zwierząt i roślin

  opublikowane przez: Redakcja

  Badania naukowe nad genomem człowieka przynoszą fascynujące informacje o tym, jak DNA determinuje nasze zdrowie i odrębność. Tymczasem analiza (i w niektórych przypadkach modyfikacja) materiału genetycznego roślin i zwierząt może potencjalnie podnieść jakość i zwalczyć choroby.

  Dodano: 13.06.2014. 15:58  Czytaj więcej

  Wyznaczanie trendów w nauce: komar GMO orężem w eliminowaniu malarii

  opublikowane przez: Redakcja

  Opracowana przez badaczy nowa technika modyfikacji genetycznej komarów może wnieść istotny wkład w wyeliminowanie malarii. 

  Dodano: 12.06.2014. 15:37  Czytaj więcej

  Śmiercionośne zakwity meduz teraz łatwiejsze do przewidzenia

  opublikowane przez: Redakcja

  Poparzenie przez meduzę Irukandji, należącą do kostkowców, może doprowadzić do śmierci. W najlepszym przypadku poparzenie wywołuje bolesne skurcze i konieczność hospitalizacji z powodu tak zwanego syndromu Irukandji. Niestety meduza jest mała i przezroczysta, a kiedy pojawia się w pobliżu wybrzeża to od razu w setkach tysięcy osobników. Do tej pory pierwszym sygnałem bytności Irukandji w pobliskich wodach były krzyki poparzonych ludzi.

  Dodano: 23.05.2014. 10:27  Czytaj więcej

  Ocena pełnego potencjału badań nad komórkami macierzystymi na świecie

  opublikowane przez: Redakcja

  Sektor badań nad komórkami macierzystymi rozwija się ponad dwa razy szybciej (7%) od globalnej średniej dla badań naukowych w ogóle (2,9%) - jak dowiadujemy się z nowego raportu. W toku badań poświęconych analizie wzrostu i rozwoju dziedziny komórek macierzystych jako całości, przestudiowano także krajobraz badań nad embrionalnymi komórkami macierzystymi (ES) i indukowanymi plurioptencjalnymi komórkami macierzystymi (iPS).

  Dodano: 19.12.2013. 16:58  Czytaj więcej

  850 milionów lat do wygotowania się oceanów

  opublikowane przez: Redakcja

  W czasach, kiedy globalne ocieplenie i rosnące zanieczyszczenie sprawiają, że w wyszukiwarkach pojawia się niewiele wyników, w których słowa "ocean" i "dobre wiadomości" występują obok siebie, naukowiec z Uniwersytetu w Toronto przedstawia obiecujące dane w czasopiśmie Nature. Wedle poczynionych przez niego ustaleń Ziemia może mieć przed sobą kolejny miliard lat, zanim oceany wygotują się do cna.

  Dodano: 17.12.2013. 16:37  Czytaj więcej

  Unijny projekt morski posuwa naprzód globalny postęp w energii odnawialnej

  opublikowane przez: Redakcja

  Wart wiele milionów projekt doprowadził do postępu na skalę globalną w wychwytywaniu energii pływów i fal, zbliżając w ten sposób UE do celu pozyskiwania 20% zużywanej energii ze źródeł odnawialnych do roku 2020.

  Dodano: 03.11.2013. 11:28  Czytaj więcej