• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pasjonaci ornitologii w Polsce i Europie policzą ptaki

  24.09.2010. 00:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wycieczki ornitologiczne w całej Polsce organizuje w pierwszy weekend października Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP). Rozpoznawanie i liczenie ptaków odbędzie się w ramach Europejskich Dni Ptaków.

  Wyniki obserwacji zostaną wykorzystane w europejskich programach liczenia i ochrony ptaków, w których uczestniczy OTOP - polski organizator cyklu imprez

  2 i 3 października dziesiątki tysięcy pasjonatów z całej Europy wybiorą się do lasów, parków, na łąki i stawy, by pożegnać skrzydlatych przyjaciół odlatujących do ciepłych krajów - zapowiada Marcin Kozłowski z OTOP.

  Towarzystwo zachęca także Polaków do udziału w lokalnych imprezach terenowych lub obserwacji ptaków odwiedzających przydomowy ogród lub podwórko za oknem. W tych dniach każdy będzie mógł zostać obserwatorem ptaków i poznać gatunki migrujące jesienią przez teren naszego kraju.

  "Nieznajomość ptaków i ich zwyczajów nie jest w tym żadną przeszkodą - organizowane przez OTOP wydarzenie będzie świetną okazją do poznania gatunków podróżujących przez Polskę jesienią, lub przylatujących tu na zimę. Podczas spaceru wolontariusze opowiedzą, jak rozpoznać dany gatunek, jakie są jego zwyczaje i jak go właściwie dokarmiać" - dodaje Kozłowski.

  Swoje obserwacje uczestnicy wycieczek wpiszą do specjalnych kart, a dane o liczebności ptaków zostaną zebrane i jeszcze w niedzielny wieczór przekazane do europejskiego centrum koordynacyjnego, które prowadzi Słowackie Towarzystwo Ornitologiczne (SOS).

  Udział w Europejskich Dniach Ptaków można wziąć także indywidualnie, zamieszczając wyniki swoich obserwacji w prowadzonym przez OTOP serwisie internetowym www.awibaza.pl lub wypełniając kartę dostępną na stronie internetowej Towarzystwa ( www.otop.org.pl ).

  Lista wycieczek organizowanych w poszczególnych województwach dostępna jest pod adresem http://www.otop.org.pl/kat_47_247_265_1045/Lista_wycieczek_otwartych.html

  ***

  OTOP to założona w 1991 r. organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicznego, zajmującą się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których żyją. Celem Towarzystwa jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. Jego działania wspiera kilka tysięcy członków i wolontariuszy. OTOP jest polskim partnerem światowej federacji towarzystw ochrony ptaków - BirdLife International.

  OTOP organizuje m.in. ogólnopolskie akcje obserwowania ptaków: Europejskie Dni Ptaków (październik), Zimowe Ptakoliczenie (styczeń) i Spring Alive (marzec - maj).

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, OTOP – pozarządowa organizacja działająca w Polsce od 1991 roku. Zajmuje się ochroną ptaków dziko żyjących i ich siedlisk, badaniami naukowymi, zbieraniem danych związanych z polską awifauną, propagowaniem wiedzy o ptakach w różnych grupach społecznych i wiekowych. OTOP jest polskim partnerem BirdLife International. Obecnym prezesem Towarzystwa jest Gerard Sawicki, popularyzator wiedzy o ptakach. Prowadził Ptakoluba na antenie TVP1 pod koniec ubiegłego wieku. Działaczką OTOP jest Małgorzata Górska. BirdLife International (pierwotnie International Council for Bird Preservation - Międzynarodowa Rada Ochrony Ptaków) - to międzynarodowa organizacja, której celem jest ochrona ptaków oraz ich siedlisk. BirdLife International jest federacją organizacji zajmujących się ochroną ptaków z różnych krajów, tzw. organizacji partnerskich. Polskim partnerem BirdLife International jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dawniej Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, PTOP) – organizacja zajmująca się ochroną ptaków i ich siedlisk. Działa w Polsce północno-wschodniej, zostało powołane do życia w 1985 roku w Białowieży.

  Społeczny rezerwat Karsiborska Kępa – obszar poddany ochronie przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków na wyspie Karsiborska Kępa. Nie jest objęty formalną formą ochrony na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody. Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (ang. Royal Society for the Protection of Birds, RSPB) - brytyjska organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną ptaków i ich siedlisk, zwłaszcza gatunków zagrożonych. Do RSPB należy ponad 1 mln członków, na jego rzecz pracuje ok. 1300 zatrudnionych i 13000 wolontariuszy, co czyni je największą organizacją tego typu w Europie i jedną z największych na świecie.

  Ostoje ptaków IBA – obszar rozpoznany przez BirdLife International jako ważny dla ochrony populacji ptaków. Na rok 2009 wyróżniono około 11 000 Important Bird Areas w ok. 200 państwach. Tereny te są chronione zarówno prawnie jak i przez lokalne organizacje. W Stanach Zjednoczonych program monitorowany jest przez National Audobon Society. Wybrzeże Trzebiatowskie (PLB320010) – obszar specjalnej ochrony ptaków w północno-zachodniej Polsce, nad Morzem Bałtyckim, o powierzchni 31 757,6 ha, w całości w woj. zachodniopomorskim, na Pobrzeżu Szczecińskim. Celem utworzenia obszaru jest ochrona populacji dziko występujących ptaków oraz utrzymanie ich siedlisk w niepogorszonym stanie. Stwierdzono występowanie na tym terenie 35 gatunków ptaków z Załącznika II Dyrektywy Ptasiej.

  Ornithothoraces – klad zaawansowanych ewolucyjnie ptaków. Jego nazwa oznacza „ptasie tułowia” i odnosi się do cech budowy anatomicznej ptaków należących do tego kladu, dających im lepszą zdolność lotu niż u ptaków prymitywnych. Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO; ang. SPA - Special Protection Area) – obszar wyznaczony do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.

  Nowe gatunki ptaków opisane po 1990 roku: Wymieniono jedynie nowo opisane (od roku 1990) gatunki ptaków żyjące lub wymarłe w czasach współczesnych (nowożytnych). Ponadto, w szczególności w ostatnim okresie, pojawia się szereg nowych gatunków ptaków będących wynikiem wyodrębnienia z innych gatunków (np. poprzez podniesienie form, traktowanych do niedawna np. jako podgatunki, do rangi gatunków). W literaturze ornitologicznej te nowo wyodrębnione gatunki nazywa się bardzo często splitami. Proces w odwrotnym kierunku zachodzi w o wiele mniejszym nasileniu. Powyższe procesy kształtują liczbę uznawanych gatunków ptaków na świecie.

  Wędrówka pętlowa – rodzaj wędrówki ptaków polegający na tym, że trasa przelotu wiosennego ptaków jest inna niż trasa przelotu jesiennego. Śledząc trasę przelotu ptaków odnosimy wrażenie, że przemieszczają się one po pętli. Ten typ wędrówki możemy obserwować, np. u australijskich burzyków.

  Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Gdańsku – placówka naukowa zajmującą się badaniami biologii ptaków. Pełni również funkcję jedynej w Polsce krajowej centrali obrączkowania ptaków. Fuencarral-El Pardo – jeden z 21 dystryktów wchodzących w skład Madrytu. Znajduje się w północnej części miasta, a w jego obrębie wyznaczony jest obszar specjalnej ochrony ptaków.

  Lista ptaków Europy − lista gatunków ptaków stale zasiedlających Europę albo regularnie lub okresowo się w niej pojawiających. Według danych z 2008 roku są to 902 gatunki, w tym 19 introdukowanych. Aktualnie introdukowanych jest 20 gatunków. Poniższa lista nie prezentuje gatunków wymarłych: alki olbrzymiej, ostrygojada kanaryjskiego oraz frankolina obrożnego, który potem został jednak introdukowany w Toskanii. Liczba gatunków, które kiedykolwiek były w Europie spotykane, ale niekoniecznie tu występują, wynosi 872 gatunki. Do listy należą ptaki z 23 rzędów: Koralniki, kurobrody) (Callaeidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych, obejmująca kilka gatunków ptaków, występujących wyłącznie w Nowej Zelandii.

  Lista czasopism ornitologicznych: Poniższa lista zawiera czasopisma naukowe i magazyny nawiązujące swoją tematyką do ornitologii i obserwacji ptaków (birdwatching) ukazujące się na całym świecie. Ułożona jest w kolejności miejsca publikowania.

  Dodano: 24.09.2010. 00:11  


  Najnowsze