• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Podkarpacie największym skupiskiem rysia

  06.11.2010. 01:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Lasy Podkarpacia, głównie Bieszczad, Beskidu Niskiego oraz pogórzy: Dynowskiego i Przemyskiego, są największym w kraju siedliskiem rysia - informuje rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Edward Marszałek.  "W południowo-wschodniej Polsce żyje ponad 200 rysi. Należą do zwierząt, które widuje się niezmiernie rzadko. Ich tropy można czasami spotkać tylko w dzikich, niedostępnych śródleśnych kotlinach" - powiedział Marszałek.

  Ryś jest gatunkiem rzadkim, objętym rygorystyczną ochroną. Częściej pojawia się w niższych partiach gór, w pobliżu siedzib saren, które są głównym obiektem jego polowań. Sporadycznie atakuje jelenie.

  W przeciwieństwie do innych drapieżników, nie preferuje padliny. Woli mięso świeżo upolowane.

  Jest drapieżnikiem z rodziny kotów. Ma brązowoszarą skórę w czarne cętki, na końcach uszu pędzelki czarnych włosów. Jego długość dochodzi do 130 cm, długość ogona do 31 cm.

  W Polsce, choć mniej licznie, rysie występują również w Puszczy Białowieskiej i Tatrach. Sztucznie zasiedlono je też w Kampinoskim Parku Narodowym.

  Oprócz rysia na Podkarpaciu bytują żbiki. Są mniejsze od rysia. Leśnicy szacują, że w regionie jest około 200 żbików. KYC

  PAP - Nauka w Polsce

  hes/ bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ryś, ryś euroazjatycki (Lynx lynx) – gatunek lądowego ssaka drapieżnego z rodziny kotowatych, największy z rysi (Lynx). Występuje w Europie i Azji. Poza kotem domowym, ryś i żbik są jedynymi występującymi w Polsce przedstawicielami kotowatych. Ryś jest też jednym z największych drapieżników Europy. Został opisany naukowo przez Karola Linneusza w 1758 roku pod nazwą Felis lynx. W Polsce jest gatunkiem rzadkim i chronionym. Badaniem populacji rysia w Polsce zajmuje się Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk i Instytut Ochrony Przyrody PAN. Drepanepteryx algida – borealno-górski gatunek sieciarki z rodziny życiorkowatych (Hemerobiidae). Występuje w syberyjskiej części Azji oraz w Europie Środkowej, z wyjątkiem jej północnej części. Jego siedliskiem są iglaste lasy. Preferuje modrzewie. W Polsce stwierdzono jego obecność na kilku stanowiskach w południowej części kraju. Jest gatunkiem bardzo rzadkim, w przeciwieństwie do drugiego z występujących w Polsce przedstawicieli tego rodzaju, którym jest szeroko rozprzestrzeniony na obszarze kraju Drepanepteryx phalaenoides. Drepanepteryx algida ma brązowe, wyraźnie użyłkowane skrzydła o długości około 8–9 mm. Postacie dorosłe obserwowano w Polsce do października. Szacki Park Narodowy (ukr. Шацький національний природний парк) – park narodowy położony w obwodzie wołyńskim na Ukrainie. Utworzony 28 grudnia 1983 w celu ochrony rzadkich naturalnych kompleksów w rejonie Jezior Szackich. Początkowo posiadał powierzchnię 32 515 ha; w 1999 obszar Parku został powiększony do 48 977 ha (powierzchnia całkowita). Teren parku został podzielony na cztery strefy o różnych reżimach ochronnych. Są to strefy: ochrony ścisłej (5 144,9 ha), regulowanej rekreacji (12 971,1 ha), stacjonarnej rekreacji (978 ha) i gospodarcza (29 883 ha). Największym bogactwem Parku są 24 jeziora o łącznej powierzchni 6400 ha, które stanowią około 14% jego powierzchni. Największym z nich jest jezioro Świtaź, zwane na Ukrainie Ukraińskim Bajkałem (2 750 ha). Ponad połowę powierzchni parku zajmują lasy, w większości bory sosnowe. 4% powierzchni Parku zajmują torfowiska, które występują głównie w pobliżu jezior. Największy kompleks torfowisk znajduje się we wschodniej części Parku. Około 7% powierzchni zajmują łąki, a 25% – pola uprawne i tereny zabudowane. Największą miejscowością jest osiedle miejskie Szack, w którym znajduje się siedziba dyrekcji Parku.

  XO-2 b – planeta pozasłoneczna orbitująca wokół gwiazdy XO-2 w gwiazdozbiorze Rysia. Została odkryta dzięki obserwacji tranzytu przed tarczą gwiazdy w 2007 roku przez Christophera J. Burke i jego zespół. Jest drugą planetą odkrytą przy wykorzystaniu teleskopu XO. Park Narodowy Şahdağ (azer. Şahdağ Milli Parkı) — park narodowy w Azerbejdżanie, o powierzchni 130,508.1 ha, położony w Kaukazie, na południowych zboczach pasma. Jest nawiększym parkiem narodowym w Kaukazie i największym parkiem Azerbejdżanu. Utworzony w 2006 r., wchłonął istniejące poprzednio duże rezerwaty przyrody Ismayili i Pirgulu. Ma charakter górski; w niższych położeniach teren porastają wielogatunkowe lasy (budowane m.in. przez dąb kaukaski, grab kaukaski, buk wschodni, jesion, cisa, i brzozę), a także trawiaste pastwiska. W wyższych położeniach dominuje roślinność wysokogórska. Park jest ostoją koziorożca wschodniokaukaskiego, rysia, żbika i wilka.. Bazardüzü Dağı najwyższy szczyt Azerbejdżanu znajduje się w Parku Narodowym Shahdagh.

  Ryś (łac. Lynx, dop. Lyncis, skrót Lyn) – gwiazdozbiór nieba północnego, wprowadzony przez gdańskiego astronoma Jana Heweliusza, aby wypełnić lukę między Woźnicą i Wielką Niedźwiedzicą, opublikowany w 1690 roku, w pośmiertnie wydanym atlasie Firmamentum Sobiescianum. Nadał mu tę nazwę ze względu na oczy rysia, które musiałby posiadać obserwujący, aby ją odnaleźć (kotowatym, w szczególności rysiom, folklor przypisywał nadzwyczajne widzenie nocą, w tym możliwość widzenia przez ściany). Jednakże zwierzę,które narysował na swojej mapie nieba, tylko w niewielkim stopniu przypomina prawdziwego rysia. Liczba gwiazd dostrzegalnych nieuzbrojonym okiem: około 60. Widoczny w Polsce od jesieni do wiosny. Szczeżuja wielka (Anodonta cygnea) – palearktyczny gatunek małża z rodziny skójkowatych (Unionidae). Największy małż występujący w Polsce. Osiąga długość do 20 cm, ma muszlę delikatną, bez zamka (zamek zredukowany, nie występują żadne zęby, ani listwy). Żyje w wodach bieżących i stojących na terenie Europy, spotykana również na Syberii. W Polsce była dawniej pospolita, obecnie jest gatunkiem rzadkim, objętym ścisłą ochroną gatunkową. W Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt została zaliczona do kategorii EN (gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone).

  Nadleśnictwo Cisna – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Siedzibą nadleśnictwa jest Cisna. Nadleśnictwo Cisna położone jest w całości na terenie województwa podkarpackiego. Zestawienie to zawiera gwiazdy w gwiazdozbiorze Rysia do jasności 6,5 magnitudo. Dodatkowo uwzględniono w nim także inne interesujące lecz słabsze obiekty gwiazdowe.

  Nationaal Park de Hoge Veluwe (hol. Narodowy Park De Hoge Veluwe) – park narodowy w Holandii, zawarty w trójkącie, którego wierzchołki stanowią miasta: Arnhem, Apeldoorn i Ede. Jest największym parkiem narodowym Holandii i zajmuje powierzchnię 5500 hektarów. Pomimo iż przestrzennie nie jest aż tak wielki, to jednak pod względem krajobrazowym jest zróżnicowany. Północną połać zajmuje las liściasty i iglasty, ku południowi las rzednie, pojawiają się pojedyncze sosny, jałowiec, czasem brzozy, oraz suche, srebrzyste trawy, charakteryzujące naturalną biocenozę lotnych piasków i wrzosowisk. Ponadto występują moczary, wrzosowiska, wydmy i pagórki. Na terenie parku można spotkać wiele gatunków drzew i roślin rzadko występujących w Holandii. Niektóre z nich osiągnęły całkiem pokaźne jak na ten kraj rozmiary. Ze zwierząt występują tu: jelenie, dziki i muflony. W parku poprowadzono ścieżki piesze i rowerowe (wszystkie z asfaltu). Niektórymi drogami jeździć mogą nawet samochody.

  Dodano: 06.11.2010. 01:04  


  Najnowsze