• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Podsumowanie konkursu dla szkół Usuwamy azbest!

  02.06.2010. 01:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W Ministerstwie Gospodarki podsumowano konkurs dla szkół, którego celem była popularyzacja wśród uczniów wiedzy o szkodliwości azbestu - produktu używanego w przeszłości w budownictwie. Najlepsi okazali się uczniowie z Poznania, Birczy i Jasła.

  Azbest to włóknista odmiana minerału o dużej wytrzymałości i odporności na działanie czynników chemicznych i fizycznych. W przeszłości dość powszechnie był stosowany w budownictwie, m.in. w materiałach używanych do krycia dachów. Jest szkodliwy dla organizmu, rakotwórczy, wywołuje choroby płuc.

  Ogólnopolski konkurs dla szkół stanowił część ogłoszonego w lipcu 2009 r. przez Ministerstwo Gospodarki "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032". Był on skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich i miał uświadomić zagrożenia, które wiążą się z kontaktem z azbestem.

  Uczniowie przygotowywali plakaty, ulotki, organizowali happeningi, przeprowadzali wywiady z ekspertami ds. ekologii. Rejestrowali także dzikie wysypiska odpadów azbestowych, tworzyli strony internetowe, prezentowali wyniki swoich działań lokalnym władzom. Największym zainteresowaniem konkurs cieszył się w szkołach województw: podkarpackiego, mazowieckiego i lubelskiego.

  Nagrody przyznano w trzech kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Za I miejsce laureaci otrzymali 75 tys. zł, za II - 45 tys. zł, za III - 30 tys. zł. Łączna wartość nagród to 450 tys. zł. Mają być one przeznaczone na doposażenie szkół, dofinansowanie wycieczek dla uczniów oraz nagrody dla nauczycieli. Uczniowie dostali również gadżety: kubki termoizolacyjne, plecaki, bidony.

  I miejsce w kategorii podstawówek zdobyła szkoła nr 8 im. St. Konarskiego w Jaśle, w kategorii gimnazjów I miejsce zdobyło gimnazjum nr 1 im. ks. prałata płk. T. Dłubacza w Birczy. W kategorii szkół średnich zwyciężył Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Czerwca 56 w Poznaniu.

  Patronat nad konkursem sprawowali Minister Edukacji Narodowej oraz Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. AKW

  PAP - Nauka w Polsce

  kap/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Olimpiada teologii katolickiej – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana od 1981 roku, początkowo pod nazwą Olimpiada Wiedzy Religijnej. Od 2002 roku organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Olimpiada jest przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół średnich, ale za zgodą Komitetu Głównego Olimpiady mogą brać w niej udział także uczęszczający na lekcje religii uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych. Lista szkół w Łomży: W Łomży znajduje się 7 szkół podstawowych, 7 gimnazjów, 17 szkół ponadgimnazjalnych (w tym 6 szkół policealnych) oraz 7 uczelni wyższych. Szkoły w Kielcach: W Kielcach znajduje się 28 publicznych szkół podstawowych, 26 publicznych gimnazjów, 10 liceów ogólnokształcących i innych szkół ponadgimnazjalnych oraz 12 szkół wyższych, łącznie z seminarium duchownym.

  Z klasy do kasy – konkurs giełdowo-ekonomiczny o charakterze gry giełdowej, która umożliwia wirtualne inwestowanie pieniędzy w wybrane instrumenty finansowe. Organizatorami konkursu są: Gazeta Wyborcza, Narodowy Bank Polski, od roku 2003 Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz od roku 2012 portal wyborcza.biz. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych czyli gimnazjów, liceów, techników i uczniów szkół zawodowych (nie mogą w nim brać udziału uczniowie szkół dla dorosłych). KAFLA (Konkurs Amatorskich Filmów Licealnych), to festiwal filmowy organizowany przez Grupę Twórczą Afis, w której działają uczniowie XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się w 2007 roku i była skierowana do uczniów szkół średnich z Warszawy. Druga edycja KAFLI odbyła się 12 maja 2008 roku i była skierowana dla uczniów szkół średnich z całego województwa mazowieckiego. Obecnie Konkurs KAFLA skierowany jest do wszystkich osób, które nie ukończyły 25 roku życia i nie są studentami na kierunku reżyseria. Celem konkursu jest promowanie niezależnej twórczości filmowej, możliwość zaprezentowania filmów stworzonych przez uczestników szerszej publiczności oraz ocenienia ich przez profesjonalistów. Dla autorów najlepszych filmów czekają zawsze interesujące nagrody.

  Edukacja w Sosnowcu jest mocno rozwinięta i obejmuje wszystkie szczeble jednostek edukacyjnych, włącznie ze szkołami wyższymi uprawnionymi do nadawania tytułu doktora. W mieście funkcjonuje 117 publicznych jednostek edukacyjnych oraz 55 niepublicznych a także 54 placówki niepubliczne organizujące kursy dla młodzieży i dorosłych. Wśród nich znajduje się 39 przedszkoli publicznych i 2 przedszkola niepubliczne, 35 szkół podstawowych publicznych, w tym: 3 szkoły podstawowe specjalne. 21 z nich działa jako samodzielne jednostki, pozostałe 14 wchodzi w skład zespołów szkół. Oprócz publicznych działają również 2 szkoły niepubliczne oraz jedna z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzona przez osobę prawną. W mieście znajdują się 24 gimnazja publiczne z czego 8 funkcjonuje samodzielnie a pozostałe 16 w ramach zespołów szkół. 4 gimnazja publiczne mają status szkoły specjalnej. Oprócz jednostek publicznych działa również 5 gimnazjów niepublicznych. W mieście funkcjonuje 14 zespołów szkół ogólnokształcących, 3 zespoły szkół specjalnych, 1 centrum kształcenia ustawicznego, 11 zespołów szkół zawodowych. Zespół Szkół Handlowych w Sopocie – zespół publicznych handlowych, w skład którego wchodzą: technikum oraz szkoła zawodowa. Szkoła została utworzona w 1910 roku. Szkoła mieści się w dwóch budynkach. W 30 oddziałach Zespołu Szkół Handlowych uczy się razem 804 uczniów.

  Edukacja w Suwałkach: W Suwałkach funkcjonuje dziewięć przedszkoli, dziewięć szkół podstawowych (w tym dwie w zespołach szkół), siedem gimnazjów (w tym tylko dwa jako samodzielne placówki). W mieście istnieje 10 zespołów szkół średnich, a także jedno liceum ogólnokształcące działające oddzielnie. IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu – sosnowiecka szkoła średnia, o ponadstuletniej tradycji, zajmująca czołowe miejsca w rankingach szkół średnich, zrzeszona w Towarzystwie Szkół Twórczych. Cechą, która odróżnia szkołę od innych liceów w regionie jest tradycja noszenia przez jej uczniów charakterystycznych mundurków. W roku szkolnym 2005/2006 przy liceum zostało utworzone Gimnazjum Dwujęzyczne nr 25, obie szkoły utworzyły Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15. Plac na którym stoi liceum nosi nazwę Waldemara Zillingera – znanego fizyka i zasłużonego dyrektora szkoły.

  Lista szkół w Ełku: Miasto Ełk jako trzecie najludniejsze miasto województwa warmińsko-mazurskiego jest trzecim największym ośrodkiem edukacyjnym regionu oraz największym na Mazurach. W mieście mieści się 7 publicznych szkół podstawowych, 4 gimnazja oraz 8 szkół i zespołów szkół średnich. Spośród szkół wyższych Ełk jako stolica diecezji ełckiej posiada seminarium. Ponadto w mieście mieszczą się trzy filie/oddziały zamiejscowe polskich uczelni publicznych (jednej) i niepublicznych (dwóch) oraz ełcka szkoła wyższa.

  Google Highly Open Participation Contest — konkurs uruchomiony przez Google w latach 2007-2008 skierowany do uczniów gimnazjów i szkół średnich. Jest zaprojektowany, by zachęcić uczestników do rozwijania projektów otwartego oprogramowania.

  Wojewódzki Konkurs Ortograficzny "Dyktando" – konkurs ortograficzny przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz policealnych województwa lubelskiego, organizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze. Odbywa się on rokrocznie od 2001 r.; wcześniej przeprowadzono dwa razy konkurs o zasięgu lokalnym. Patronat objęli: Katedra Języka Polskiego KUL, Lubelski Kurator Oświaty i Starosta Powiatu Krasnostawskiego. Olimpiada wiedzy elektrycznej i elektronicznej – konkurs wiedzy z zakresu elektryki i elektroniki organizowany dla uczniów szkół średnich w latach 1973-2000.

  II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza – jedna z najstarszych placówek oświatowych w Słupsku. Wraz z Gimnazjum nr 3 tworzy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2. Od wielu lat w ogólnopolskich rankingach szkół średnich szkoła zajmuje pierwsze miejsce wśród wszystkich słupskich placówek oraz 2. miejsce w województwie pomorskim. Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości (zwana Czerwoną Szkołą) – jedna z największych szkół średnich w powiecie kłodzkim, kształcąca blisko 1090 uczniów w 2 typach szkół: zasadniczej szkole zawodowej i technikum. Mieści się w Kłodzku, przy ul. Szkolnej 8. Nauka w niej trwa w zależności od typu szkoły: dwa, trzy lub cztery lata i kończy się uzyskaniem kwalifikacji zawodowych lub egzaminem maturalnym, po którego zdaniu uczniowie mogą podjąć studia w szkole wyższej.

  Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu – zespół szkół ponadgimnazjalnych powstały z połączenia dwóch szkół: ZSB w Wieluniu i ZS nr 1 w Wieluniu. Od 2005 szkoła przyjęła nazwę Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu i oferuje naukę w różnych kierunkach w formie technikum i szkoły zawodowej. Jednym z absolwentów szkoły jest Mariusz Wlazły, siatkarz Skry Bełchatów.

  Dodano: 02.06.2010. 01:17  


  Najnowsze