• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Politechnika Świętokrzyska w przeciwpowodziowym projekcie uczelni

  12.06.2010. 00:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Rozpoznanie potrzeb ochrony ludności i terenów w sytuacjach kryzysowych spowodowanych pogodą, ze szczególnym uwzględnieniem powodzi - zakłada strategiczny projekt naukowy uczelni technicznych. Jednym z jego wykonawców chce być Politechnika Świętokrzyska.

  Postanowił tak w środę senat tej uczelni. W przyjętej przez aklamację uchwale zdecydował ponadto o udzieleniu pomocy władzom Sandomierza (Świętokrzyskie) w opracowaniu kompleksowego programu odbudowy lokalnej infrastruktury, na której odtworzenie ma wyłożyć środki budżet państwa - poinformował rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Stanisław Adamczak.

  Jak powiedział na konferencji prasowej w Kielcach, pomysł strategicznego projektu "rozpoznawczego" zgłosił prof. Tomasz Krzyżyński z Politechniki Koszalińskiej, podczas majowych obrad Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, które odbyły się w Sandomierzu. Realizacja inicjatywy politechnik miałaby być sfinansowana z funduszu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

  W Politechnice Świętokrzyskiej powstał już zespół, który określił zakres swoich zainteresowań poznawczych. Obejmują one m.in. inwentaryzację obszarów zagrożonych powodziami dużych rzek, terenów zatapianych wylewami małych rzek, wezbraniami cieków, wywołanymi występowaniem deszczów nawalnych i roztopów, a także identyfikację rejonów zagrożonych osuwaniem się gruntów i erozją wodną.

  Naukowcy z Kielc widzą też potrzebę podjęcia oceny istniejącej struktury przeciwpowodziowej i jej funkcjonowania oraz przeglądu i oceny kontroli stanu technicznego zabezpieczeń. Proponują też analizę problemów ochrony środowiska przyrodniczego w związku ze zjawiskami powodzi i ocenę środków działań administracyjnych tzw. biernej ochrony przeciwpowodziowej - m.in. informacji o zagrożeniach w planach zagospodarowania przestrzennego terenu.

  Adamczak wyraził opinię, że Politechnice Świętokrzyskiej może przypaść rola koordynatora realizacji projektu, ponieważ - jak tłumaczył - pomysłodawca przedsięwzięcia jest zdania, iż najbardziej zainteresowane i najlepiej motywowane do pracy będą te osoby, które żyją w regionach doświadczających problemów z "wielką wodą". MCH

  PAP - Nauka w Polsce

  abe/ jbr/ bsz

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechnika Świętokrzyska w Kielcach – założony w 1968 roku uczelniany klub sportowy Politechniki Świętokrzyskiej. Stanisław Adamczak (ur. 25 października 1948 w Sandomierzu) – polski inżynier, profesor nauk technicznych, rektor Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, harcmistrz, założyciel i opiekun harcerskiego zespołu wokalno-instrumentalnego „Wołosatki”. Jan Leszek Adamczyk (ur. 12 stycznia 1951 w Kielcach, zm. 12 stycznia 2010) – polski historyk sztuki, profesor Politechniki Świętokrzyskiej.

  Zbigniew Kowal (ur. 10 września 1928 w Równem na Wołyniu) – polski profesor zwyczajny nauk technicznych, specjalizujący się w konstrukcjach metalowych, bezpieczeństwie i niezawodności oraz teorii konstrukcji, były rektor Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Wszechnica Świętokrzyska - niepaństwowa wyższa szkoła w Kielcach działająca od 1994 roku, której założycielem jest Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne w Warszawie. Wpisana do rejestru szkół niepaństwowych pod numerem 44. Inicjatorem, pomysłodawcą i pierwszym rektorem Wszechnicy Świętokrzyskiej był dr hab. Mieczysław Adamczyk.

  Wiesław Trąmpczyński (ur. 1947 w Warszawie) – polski inżynier mechanik, profesor nauk technicznych, rektor Politechniki Świętokrzyskiej (2000–2008). Syn Witolda Trąmpczyńskiego. Tadeusz Zygmunt Lechowski (ur. 20 stycznia 1928 r. w Częstochowie) - profesor doktor habilitowany, pracownik naukowy Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Opolskiej i Świętokrzyskiej, specjalizujący się w maszynoznawstwie i inżynierii mechanicznej.

  Galeria Echo – największa galeria handlowa w Polsce pod względem liczby sklepów. Usytuowana jest w Kielcach przy ul. Świętokrzyskiej 20 tuż za Politechniką Świętokrzyską. Została otwarta 30 listopada 2002 roku, lecz swój obecny wygląd zawdzięcza przebudowie, której dokonano w latach 2009–2011. Henryk Frąckiewicz (ur. 9 kwietnia 1929 w Łodzi, zm. 29 listopada 1999) – profesor, członek korespondent PAN, były rektor Politechniki Świętokrzyskiej.

  Świętokrzyska – stacja pierwszej linii i budowana stacja drugiej linii warszawskiego metra znajdująca się pod skrzyżowaniem ulic Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej.

  Stanisław Meducki (ur. 12 listopada 1940 w Bielinach) – polski naukowiec specjalizujący się w historii gospodarczej, makroekonomii i międzynarodowych stosunkach gospodarczych; doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Politechniki Świętokrzyskiej.

  Anna Aleksandra Jasielska, pseud. Irena, Teresa Eljaszewicz, Czarna Hanka (ur. 26 lutego 1920 w Stanisławowie, zm. 21 sierpnia 1983 w Kielcach) – polska działaczka społeczna, doktor fizyki i wykładowca Politechniki Świętokrzyskiej, księgarz, żołnierz Armii Krajowej i uczestniczka powstania warszawskiego. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - państwowa wyższa uczelnia o profilu technicznym w Krakowie. Politechnika Krakowska lokuje się w czołówce polskich uczelni technicznych. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 7. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 825. pośród wszystkich typów uczelni.

  Karol Przybyłowicz (ur. 9 czerwca 1930 w Gliniku Mariampolskim) - prof. zw. dr hab. inż., profesor Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, kierownik Katedry Materiałoznawstwa i Obróbki Cieplnej. Do 1992 r. był profesorem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, gdzie zorganizował Zakład Analiz Strukturalnych i przez kilkanaście lat był kierownikiem studiów doktoranckich oraz organizatorem ogólnopolskich seminariów młodych metaloznawców. W 1956 ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, w 1977 uzyskał tytuł profesora. Jan Wojciech Osiecki (ur. 18 sierpnia 1930 r. w Brześciu nad Bugiem, zmarł 21 stycznia 2009 r. w Warszawie) – profesor Politechniki Świętokrzyskiej, mechanik specjalizujący się w teorii drgań, dynamice maszyn oraz zajmujący się sterowaniem pociskami rakietowymi.

  Park Świętokrzyski – park w Warszawie, położony w sąsiedztwie Pałacu Kultury i Nauki, po północnej jego stronie, wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej (naprzeciwko Pałacu Młodzieży i Teatru Lalka). Powstał w latach 50. XX w., po zbudowaniu PKiN. Wcześniej na tym terenie znajdowała się zwarta zabudowa miejska. Świętokrzyska – stacja pierwszej linii metra w Warszawie zlokalizowana na skrzyżowaniu ulic Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej w Śródmieściu. Została oddana do użytku razem ze stacją Ratusz Arsenał 11 maja 2001 r. Architektem stacji była Krystyna Jonak.

  Dodano: 12.06.2010. 00:17  


  Najnowsze