• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pozyskiwanie funduszy dla przedsięwzięć biotechnologicznych

  17.04.2010. 21:08
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Z myślą o firmach biotechnologicznych oraz start-up'ach, które dopiero rozpoczynają swoją działalność, na BioForum 2010, które odbędzie się w dniach 19-21 maja w Łodzi, zostanie zorganizowany panel na temat gromadzenia funduszy na rozwój przedsiębiorstwa w regionie środkowoeuropejskim (Fund Raising for biotech enterprises in Central European Region).

  Prezentacje w ramach tego bloku poprowadzą specjaliści z zakresu strategii pozyskiwania funduszy sektora biotechnologii i life science.

  Jak poinformowała w imieniu organizatorów Edyta Wodzińska, w panelu weźmie udział Grzegorz Gromada z Investment Partner MCI Management SA i prezes Zarządu MCI.BioVentures, który przedstawi możliwości finansowania seed- i venture capital spółek biotechnologicznych i farmaceutycznych bazujących na wynikach badań naukowych i najnowszych technologiach.

  W czasie spotkania zostanie przedstawiony również przykład polskiej spółki założonej przez naukowców, która rozwija się z sukcesem dzięki inwestycji i wsparciu funduszu MCI.

  BioForum 2010 jest międzynarodową platformą promującą potencjał biznesowy Regionu Europy Środkowej w dziedzinie biotechnologii, farmacji i nauk o życiu.

  Trwa rejestracja uczestników. Więcej informacji znajduje się na stronie www.bioforum.pl oraz w serwisie Nauka w Polsce tutaj. KOL

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Pioneer Pekao Investment Management S.A. – spółka świadcząca w Polsce (w ramach licencji brokerskiej) usługę zarządzania portfelami: funduszy inwestycyjnych, ubezpieczeniowymi oraz osób indywidualnych . MCI Management SA, działający od 1999 r., to jeden z wiodących w Europie Środkowo-Wschodniej, publicznie notowany fundusz private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem 6 funduszy PE/VC: MCI.EuroVentures (wzrost, ekspansja/buy-out), MCI.TechVentures (wzrost, ekspansja), MCI.BioVentures (venture capital), Helix Ventures Partners (venture capital), Internet Ventures (venture capital) oraz MCI.CreditVentures (mezzanine), realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Niemczech i Austrii (DACH) oraz w krajach byłego Związku Radzieckiego (CIS). Venture Capital – termin oznaczający inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym znajdujących się we wczesnych fazach rozwoju. Jest to forma finansowania innowacyjnych, a przez to obarczonych ryzykiem, projektów inwestycyjnych. Celem inwestowania venture capital jest zysk wynikający z wartości przedsiębiorstwa, a nie z samej działalności produkcyjnej bądź usługowej. Przybiera ona specyficzną formę. Polega ona na zasileniu kapitałowym powstającej spółki poprzez objęcie akcji lub udziałów. Działania te powodują że kapitał do firmy nie jest wprowadzany w formie kredytu, ale w formie właścicielskiej. Inwestor oferujący finansowanie typu venture capital staje się współwłaścicielem spółki, którą finansuje. Forma i ilość akcji bądź udziałów, jaką otrzyma dostawca kapitału, wynika z wcześniejszych ustaleń pomiędzy nim a właścicielami, lub pomysłodawcami nowego rozwiązania. Inwestor przedsięwzięcia podejmuje takie same ryzyko jak pozostali udziałowcy przedsięwzięcia. W przypadku powodzenia przedsięwzięcia, razem z założycielami czy pomysłodawcami uczestniczy w jego sukcesie. Występuje pomoc menadżerska, jaką otrzymuje przedsiębiorca od inwestora, który na bieżąco uczestniczy w działaniach na rzecz rozwoju przedsięwzięcia i w praktyce staje się on partnerem przedsiębiorcy. Współpracę reguluje umowa inwestycyjna, zawierająca postanowienia dotyczące wzajemnych praw i obowiązków stron. Zakres ingerencji w działalność spółki jest większy niż w przypadku większości typów inwestycji i polegają na wzajemnym zaufaniu stron.

  Fundusz pasywny - fundusze wysokiego ryzyka stosują zwykle podejście aktywne i reagujące, rzadziej podejście pasywne. Ten rodzaj zaangażowania odznacza się rzadkim kontaktem funduszy ze spółką portfelową. Spotkania odbywają się z inicjatywy spółki portfelowej. Przedstawiciel funduszu nie zasiada w radzie nadzorczej. Aktywność funduszy pasywnych jest szczególna w zakresie monitorowania specjalnych praw akcjonariuszy i innych praw zapisanych w umowie inwestycyjnej. Aéroports de Paris (ADP) jest francuskim przedsiębiorstwem, które posiada i zarządza czternastoma portami lotniczymi i lądowiskami w regionie Île-de-France. Spółka została utworzona jako przedsiębiorstwo państwowe w 1945 roku, w 2005 roku przekształcona została w spółkę publiczną. Od tego momentu spółka rozszerza swoją działalność, zajmując się również zarządzaniem portami lotniczymi poza regionem Île-de-France.

  Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI) zarządzające funduszami inwestycyjnymi. Spółka akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót – sp. z o.o.) – forma prawna przedsiębiorstw tworzona przez jedną lub więcej osób, zwanych wspólnikami, które odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie. Spotykana w licznych krajach Europy, w tym w Polsce.

  Minimalna stopa zwrotu - zapewnia bezpieczeństwo środków wpłacanych przez uczestników funduszy. Jest to stopa zwrotu niższa o 50% od średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych w tym okresie lub 4 punkty procentowe od tej średniej w zależności od tego, która z tych wartości będzie mniejsza. W sytuacji, gdy stopa zwrotu za 36 miesięcy jest niższa od minimalnej wymaganej stopy zwrotu, zarządzający funduszem emerytalnym zobowiązani są do dokonania dopłaty pieniężnej do rachunków uczestników funduszu, ponieważ ma miejsce niedobór. Anioł biznesu (ang. business angel w Europie, angel investor w USA) jest zamożną osobą, która przeznacza kapitał na finansowanie przedsięwzięć będących we wczesnych fazach rozwoju, w zamian za mniejszościowy pakiet udziałów w firmie. Anioły zawsze inwestują swoje własne fundusze, w przeciwieństwie do venture capitals, które zarządzają pewną pulą środków innych kapitałodawców zgromadzonych w profesjonalnym funduszu.

  Zasada dodatkowości (ang. additionality) – jedna z zasad regulujących działanie unijnych funduszy strukturalnych. Zgodnie z jej treścią, środki pieniężne przekazywane przez Komisję Europejską z funduszy strukturalnych są wyłącznie dodatkiem do środków zgromadzonych i przeznaczonych na dany projekt przez władze państwowe, regionalne lub lokalne kraju członkowskiego. Tak więc, jeśli jeden z krajów członkowskich postanawia wybudować przykładowo oczyszczalnię ścieków, ubiegając się o dotację z odpowiedniego Funduszu strukturalnego (w tym wypadku jest to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), musi najpierw wykazać, iż dotacja ta będzie jedynie uzupełnieniem brakującej części środków finansowania inwestycji. Zatem środki unijne nie mogą w całości zastępować środków państwowych.

  Analiza finansowa jest obok analizy techniczno-ekonomicznej elementem analizy ekonomicznej, będącej filarem analizy działalności przedsiębiorstwa. Zadaniem analizy finansowej jest dostarczenie informacji o wynikach i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, niezbędnych w procesie zarządzania oraz wykorzystywanych przez otoczenie przedsiębiorstwa: kredytodawców, kontrahentów, inwestorów, audytorów, urzędy statystyczne itp.

  Podmiot gospodarczy – obecnie termin kolokwialny wywodzący się z przepisów prawa wynikających z ustawy o działalności gospodarczej z 1988 roku. Ma za zadanie określać każdego uczestnika działalności gospodarczej, jak m.in. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie oraz spółki osobowe bądź kapitałowe. Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami – organizacja skupiająca na zasadzie dobrowolności działające na polskim rynku towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

  Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o (KLA) – przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej w Kaliszu powstałe 1 czerwca 1994. Do września 2010 spółka joint venture z udziałem miasta Kalisza i angielskiego przedsiębiorstwa Southern Vectis. Pedagogika zdolności - nauka i sztuka szczególnego rodzaju wychowania, które jest skierowane na harmonijną i wszechstronną realizację potencjału twórczego wychowanka. Dążenie do stworzenia jednostce takich warunków, w których będzie mogła rozwijać swoje talenty oraz osobowość. Niezbędne jest wychowywanie z atmosferze piękna, dobra, prawdy i szczęścia. „Zasób twórczości” posiada osoba, a urzeczywistnienie potencjału należy wspomóc w relacji „uczeń-mistrz”. Jako nauka jest oparta na urzeczywistnianiu „mistrzostwa” w określonych dziedzinach przez jednostkę dzięki osobie, która mistrzostwo w danej dziedzinie już osiągnęła.

  JD Edwards EnterpriseOne – zintegrowany system informatyczny bazujący na wzorcach biznesowych klasy ERP oferowany przez Oracle Corporation, a pierwotnie stworzony przez firmę J.D. Edwards, która w 2003 przejęta została przez PeopleSoft, a ta z kolei w 2005 przez Oracle. Rozwiązanie to pozwala kontrolować procesy biznesowe, daje dostęp do danych we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa i umożliwia dzięki temu integrację wszystkich aspektów działalności – zarządzanie relacjami z klientami, aktywami i zasobami przedsiębiorstwa, łańcuchem dostaw oraz relacjami z dostawcami.

  Dodano: 17.04.2010. 21:08  


  Najnowsze